Dekker Watersport
Pieter Ghijsenlaan 4
1506 PV Zaandam
Tel. +31 (0)75 - 6163362


Fiwado B.V.
Maasboulevard 1
3331 ML Zwijndrecht
Tel. +31 (0)78 - 6201515


Nautical Centre
Heuvelderij 7
9982 TX Uithuizermeeden
Tel. +31 (0)596 - 634870


Bictel
Seerob 12
9051 VA Stiens
Tel. +31 (0)58 - 7676009


Bunkerstation Papendrecht
Merwedesingel 48
3353 GN Papendrecht
Tel. +31 (0)78 - 6411111


Datema Delfzijl B.V.
Zeesluizen 8
9936 HX Delfzijl
Tel: +31 (0)596 - 635252


Vaarshop van Kalsbeek
Zuidstraat 90
1781 BV Den Helder
Tel. +31 (0)223 - 613054


Van Meer Scheepswinkel
Noorderhaven 8
8861 AN Harlingen
Tel. +31 (0)517 - 417190


Wagenaar Watersport
Wybrand de Geeststraat 99-101
8921 AK Leeuwarden
Tel. +31 (0)58 - 2130962


Bootschappen Watersporthandel
Kraspolderweg 4
1821 BW Alkmaar
Tel. +31 (0)72 - 5113021


Jachttechniek van der Pol B.V.
Schans 49-50
8715 JS Stavoren
Tel. +31 (0)514 - 682350

Privacy policy
updated May 3, 2017

Stentec Software carefully handles the privacy data of her customers and users of her software. Unless explicitly mentioned, this data will only be used for improvement of the concerning software, for software copy protection and for communication with the customer or user. Without your admission privacy data will not be given or sold to third parties.

Public presentation of customer data will as far as possible be done anonymously and only with admission of the customer or user. Stentec takes care for an as good protection of online data, as for as this is within her power and possibilities.

Cookies are small parts of information stored by your browser on your computer. Stentec.com uses cookies to recognize you at your next visit. Cookies allow us to gather information for using, improving and optimizing our services. Our cookies give information related to person identification data, for example as related to your user account. You can set the options of your browser to prevent receiving cooking while shopping at stentec.com. We fully apply the Dutch law regarding cookies.


Privacybeleid
Bijgewerkt 3 mei 2017

Stentec Software gaat zo zorgvuldig mogelijk om met de privacygegevens van klanten en gebruikers van haar software. Tenzij expliciet aangegeven worden deze alleen gebruikt voor verbetering van de betreffende software, voor softwarekopieerbeveiliging en voor communicatie met de klant of gebruiker. Zonder uw toestemming worden privacygegevens niet aan derden verstrekt of verkocht.

Openbare presentatie van klantgegevens wordt indien mogelijk zoveel mogelijk anoniem gedaan en met instemming van de klant of gebruiker. Stentec draagt zorg voor een zo goed mogelijke beveiliging van online data voor zover dat in haar macht en binnen haar mogelijkheden ligt.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Stentec.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie zoals bijv. voor uw useraccount. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij stentec.com geen cookies ontvangt. We voldoen volledig aan de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van cookies.


Datenschutzrichtlinien
Berichtigt 3. Mai 2017

Stentec Software geht so sorgsam wie möglich um mit den personenbezogenen Daten ihrer Kunden und Nutzern ihrer Software. Abgesehen davon werden diese ausschließlich genutzt zur Verbesserung der betreffenden Software, zu deren Kopierschutz und zur Kommunikation mit dem Kunden oder Nutzer – worauf wir explicit hinweisen. Ohne Ihre Zustimmung werden personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter gegeben oder verkauft.

Öffentliche Präsentation von Kundendaten erfolgt soweit möglich weitestgehend anonym und mit Genehmigung des Kunden oder Nutzers. Stentec sorgt sich um die bestmögliche Sicherheit von Onlinedaten soweit es in ihrer Macht und im Rahmen ihrer Möglichkeiten liegt.

Cookies sind kleine Informationen, die von Ihrem Browser auf Ihrem System gespeichert werden. Stentec.com nutzt Cookies, um Sie bei Ihrem nächsten Besuch zu erkennen. Cookies ermöglichen uns, Informationen über den Gebrauch unserer Dienste zu sammeln, um diese zu verbessern und den Wünschen unserer Besucher anzupassen. Unsere Cookies liefern Informationen bezüglich der Nutzer-Identifikation z.B. für Ihren Nutzerkonto. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er beim Shoppen bei stentec.com keine Cookies zulässt. Wir erfüllen völlig die niederländische Gesetzgebung in Bezug auf den Gebrauch von Cookies.