The Dutch version of our privacy statement is leading. The English version can be found here.

Privacyverklaring Stentec Software BV

Stentec Software BV, gevestigd aan de Harinxmastrjitte 29 te Heeg, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Harinxmastrjitte 29
8621BJ Heeg
Nederland
Telefoonnummer: +31 515 443515
KVK : 01093522
www.stentec.com
stentec@stentec.com

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.stentec.com. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 februari 2022:

 • We hebben onze privacyverklaring opnieuw opgesteld om te voldoen aan de nieuwe wetgeving AVG.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Stentec Software BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

1.1 Personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stentec@stentec.com, dan verwijderen wij deze informatie.

1.2 Persoonsgegevens die wij verwerken
Onderstaand ziet u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij verwerken en in hoeverre dit wordt opgeslagen.

Naam, adres en woonplaats. Deze gegevens worden opgeslagen wanneer u:

 • een account bij ons aanmaakt. Dit geldt voor onze website en in onze eigen apps/software.
 • een bestelling bij ons plaatst, zowel telefonisch, in de winkel, per e-mail als in onze online shop.

E-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen wanneer u:

 • een account bij ons maakt. Dit kan op onze website en in onze eigen apps/software.
 • een bestelling bij ons plaatst, zowel telefonisch, in de winkel, per e-mail als in onze online shop.
 • zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Uw e-mailadres gebruikt u, samen met een zelf gekozen wachtwoord, om in te loggen met uw account. Dit kan zijn tijdens een bestelling, maar ook tijdens het installeren/updaten van de producten en tijdens het aanmelden op het online platform in de Sail Simulator 5. De licenties van uw aangeschafte producten worden gekoppeld aan uw account en daarmee dus ook aan uw e-mailadres. U bent zelf verantwoordelijk voor veilig beheer van uw inloggegevens.

Telefoonnummer. Deze gegevens worden opgeslagen wanneer u:

 • een account bij ons maakt. Dit kan op onze website en in onze eigen apps.
 • een bestelling bij ons plaatst, zowel telefonisch, in de winkel, per e-mail als in onze online shop.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Betaalgegevens. Als u betaalt via eenmalige incasso, dan geeft u uw bankrekeningnummer aan ons via telefoon of e-mail. Hierbij slaan wij uw bankrekeningnummer op in ons boekhoudprogramma met als doel om de bestelling correct af te handelen en u bij de volgende bestelling sneller van dienst te kunnen zijn.

1.3 Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens

Het afhandelen van uw betaling
Als u bij ons een bestelling plaatst dan hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over de bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig. Hiervoor vragen wij uw naam, e-mailadres, adres(sen), telefoonnummer(s) en in het geval van betaling via eenmalige incasso ook uw bankrekeningnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Op www.stentec.com kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan ook als u geen account bij ons heeft. Hierbij wordt uw e-mailadres en eventueel uw naam opgeslagen. Bij sommige campagnes worden ook uw productgegevens opgeslagen, om u van de juiste informatie te kunnen voorzien. Op dezelfde locatie waar u zich kunt inschrijven, kunt u zich ook uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Wanneer u zich uitschrijft, wordt uw e-mailadres en naam van onze mailinglijst verwijderd.
 • Indien u een account bij ons heeft, ontvangt u standaard alleen product gerelateerde e-mails. U heeft de mogelijkheid om u ook aan te melden voor andere (niet standaard product gerelateerde) nieuwsbrieven. Dit kunt u te allen tijde wijzigen in uw accountinstellingen.

Het tonen van ranglijsten voor Sail Simulator 5

 • Als u deelneemt aan het online platform van de Sail Simulator 5, is het mogelijk dat uw land en gebruikersnaam van uw Sail Simulator-account op www.sailsimulator.com komen te staan. Zie punt 7.3 voor meer informatie.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stentec Software BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afleveren van producten en diensten.
 • Stentec Software BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

2.1 Geautomatiseerde besluitvorming
Stentec Software BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stentec Software BV) tussen zit.

2.2 Opslag van gegevens
Stentec Software BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen waarin uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) in worden opgeslagen:

 • Exact Online: online boekhoudprogramma. Hierin worden uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en eventueel btw-nummer en bankrekeningnummer in opgeslagen. Dit gebeurt alleen als u deze zelf opgeeft tijdens het plaatsen van een bestelling.
 • Mollie: online betaalsysteem. Als u een bestelling plaatst in onze online shop en kiest voor de betaalmethode ‘iDeal’, of als u een bestelling telefonisch of per e-mail plaatst, dan wordt de transactie verwerkt via Mollie. Hier worden uw naam en bankrekeningnummer in opgeslagen.
 • PayPal: online betaalsysteem. Als u een bestelling plaatst en deze betaalt via PayPal, dan wordt hier het e-mailadres van uw PayPal-account opgeslagen in ons PayPal-account.
 • MyShop.com: online shop voor de verkoop van onze producten. Hierin worden uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en eventueel btw-nummer in opgeslagen als u deze zelf opgeeft tijdens het plaatsen van een online bestelling.
 • MailChimp: marketing platform voor midden- en kleinbedrijf. Dit gebruiken wij voor het verzenden van e-mail nieuwsbrieven, marketingcampagnes en aankondigingen. Zie 1.3 voor meer informatie over wanneer uw gegevens hier worden opgeslagen.
 • Eigen online database: de gebruikersaccounts voor navigatiesoftware en – kaarten worden opgeslagen op een server gehost door KPN Internedservices. De gebruikersaccounts voor de Sail Simulator worden opgeslagen op een server gehost door Hostbytes.
 • Google Analytics: Bij een bestelling in onze webshop wordt via Google Analytics uw surfgedrag gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Onze eigen software en apps: Wij willen u er op attenderen dat de gegevens die u invoert of opslaat in onze software en apps niet bij Stentec Software BV worden opgeslagen. Denk hierbij aan locatiegegevens, afmetingen van uw schip, MMSI-nummer, reisplanning, etc. Dit wordt wel door de software en apps op uw apparaat opgeslagen.

2.3 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 • E-mailcorrespondentie bewaren wij voor onbepaalde tijd.
 • Facturatiegegevens: Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.
 • Accountgegevens blijven bewaard tot u zelf een verzoek indient om uw account te laten verwijderen.

3. Delen van persoonsgegevens met derden
Stentec Software BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het is mogelijk dat uw land en gebruikersnaam van uw Sail Simulator-account op www.sailsimulator.com komen te staan. Zie punt 7.3 voor meer informatie.

4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stentec Software BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stentec Software BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u toe te sturen, zodat u desgewenst deze gegevens zelf naar een andere organisatie kunt sturen.

5.1 Zelf gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Via uw account op www.stentec.com kunt u uw persoonsgegevens en aangeschafte producten inzien. Ook kunt u hier uw persoonsgegevens wijzigen of een verzoek indienen om het account, inclusief bijbehorende persoonsgegevens, te verwijderen. Het Sail Simulator-account kunt u verwijderen in de Sail Simulator 5.

5.2 Verzoek indienen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stentec@stentec.com.

5.3 Beveiliging van overdracht persoonsgegevens
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

5.4 Responstijd
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

5.5 Klacht indienen
Stentec Software BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stentec Software BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via stentec@stentec.com.

Stentec Software BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Toegang tot de opgeslagen (persoons)gegevens is beperkt tot alleen mensen die hiervoor bevoegd zijn.

7. Overige privacykwesties binnen Stentec Software BV

7.1 TeamViewer
TeamViewer is een hulpprogramma en wordt gebruikt voor het delen van het beeldscherm bij helpdeskvragen. Dit wordt alleen gebruikt indien de gebruiker hier zelf akkoord mee gaat. Dit wordt bij ieder gebruik weer duidelijk aan de gebruiker gevraagd. Hierbij slaan wij geen gegevens van u op. Wel willen wij u er op attenderen dat wij, bij gebruik van TeamViewer, de naam van uw apparaat kunnen zien. Op de website van TeamViewer kan de privacyverklaring van TeamViewer worden teruggevonden, waarin duidelijk staat beschreven welke gegevens zij opslaan.

7.2 Foto’s en beeldmateriaal
Wanneer u foto’s of ander beeldmateriaal aan ons geeft, dan slaan wij dit op en gebruiken wij dit eventueel voor interne doeleinden. Mochten we de foto’s of het beeldmateriaal toch willen gebruiken voor externe communicatie, dan vragen wij hiervoor eerst uw toestemming.

7.3 Gebruikersnaam Sail Simulator
Wanneer u in de Sail Simulator 5 deel wilt nemen aan het online platform, dient u een Sail Simulator-account aan te maken. Dit account bevat naast uw e-mailadres, wachtwoord en land ook een gebruikersnaam. Deze gebruikersnaam wordt samen met uw land gebruikt op het online platform. Andere online zeilers kunnen uw gebruikersnaam en land zien wanneer u in dezelfde sessie zit. Op www.sailsimulator.com staat de lijst met actuele sessies, inclusief de zeilers die de snelste tijd hebben neergezet in deze sessies. Ook staat hier een ranking van de beste zeilers in de Sail Simulator per klasse. Het is dus mogelijk dat uw gebruikersnaam en land op deze website komen te staan.

7.4 Gegevens voor onze Android-apps, o.a. WinGPS Marine.

Locatiegegevens:

Onze Android-apps, waaronder WinGPS Marine, gebruiken de locatie van de GPS in uw Android-apparaat om navigeren mogelijk te maken en eventueel het traject bij te houden, ook als de app op de achtergrond draait. Hiervoor wordt toestemming gevraagd in de app. Zonder deze functie zullen deze apps niet volledig functioneren. Deze locatiegegevens worden opgeslagen op uw apparaat en niet met Stentec gedeeld. Zodra u de app afsluit, zodat deze ook niet meer op de achtergrond draait, worden uw locatiegegevens niet meer opgeslagen.

Toegang tot de opslagruimte van uw apparaat:

Onze Android-apps, waaronder WinGPS Marine, hebben toegang tot de opslagruimte van uw apparaat nodig om de data van de app en eventuele kaarten op te slaan. Hiervoor wordt toestemming gevraagd in de app. Zonder deze functie zullen deze apps niet volledig functioneren. De inhoud van de opslagruimte op uw apparaat wordt niet gedeeld met Stentec of derden. Zodra u de app verwijdert, heeft deze ook geen toegang meer tot uw opslagruimte en worden de hierboven genoemde bestanden automatisch verwijderd.

Kunnen wij u assisteren?

Wij komen graag met u in contact en geven u persoonlijk advies, of een gratis offerte op maat.