De BAZ-updates van week 46 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Aankondiging schietoefeningen te Nieuwpoort op werkdagen van 18 november t/m 2 december van 08:00-17:00
 • Vanwege de naderende winter zijn er wat tonnen geschrapt in de Waddenzee en op de Randmeren
 • Nieuwe havenlichten in Enkhuizen
 • Aanpassen vaargeul Veerbootroute Ameland

De BAZ-updates van week 45 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Per 1 januari wordt het beweegbare deel van de Suurhoffbrug over het Hartelkanaal buiten gebruik gesteld.
 • De vaarroute Medemblik-Lemmer over de Spaanderbank in het IJsselmeer is opgeheven en de bijbehorende betonning is opgenomen.
 • Het windmolenpark bij Medemblik is afgebroken (Link).
 • In de Waddenzee zijn de mosselinvanginstallaties tijdelijk buiten gebruik bij de Gat van Stompe en de Zuid-Meep.

De BAZ-updates van week 44 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Schietoefeningen worden aangekondigd in het militaire oefengebied bij Nieuwpoort. Deze vinden plaats van 7 t/m 10 en van 16 t/m 18 november van 08:00-17:00 locale tijd.
 • Vanuit Wenduine zijn er nieuwe zinkerleidingen gelegd, deze zijn afgebakend met kardinale betonning.
 • Ten Noordwesten van Scheveningen vinden er proefnemingen plaats met zeewierteelt. Scheepvaart wordt verzocht ruim afstand te houden van de proefopstelling welke staat aangegeven op de kaart als obstakel.
 • In het IJssel- en Markermeer zijn belangrijke wijzigingen in de betonning als gevolg van baggerwerkzaamheden.
 • Op de Waddenzee zijn een aantal wijzigingen in de loop van de vaargeulen Boschgat en Eierlandsche Gat geweest.

De BAZ-updates van week 43 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er worden schietoefeningen gehouden in het gebied Breezanddijk, deze zullen van 08:00 – 16:00 (locale tijd) plaatsvinden van 31 oktober tot en met 4 november 2016.
 • Voor de Belgische kust is het scheepswrak “Flinterstar” geborgen. De bijbehorende afbakende markering is opgenomen.
 • Kleine wijzigingen in de vaarwegmarkering zijn er geweest in de Pas van Terneuzen, in het Brouwerhavensche Gat (vlakbij Renesse), in het Hartelkanaal en op het Friesche Wad ter hoogte van het Hoge Wier.
 • Er zijn weer dieptelodingen geweest, en op de volgende locaties moet men rekening houden met ondieptes: Burgzand (bij Noorderhaaks), Holwerderbalg en het Spruit.
 • Het Kikkertgat in de Waddenzee (vlak bij Ameland) valt bij LAT zelfs geheel droog tussen de tonnen KG10 en KG12.

De BAZ-updates van week 41 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Betonningsaanpassing Westerschelde: de voor de veilige vaart relevante wijzigingen zijn opgenomen in de BaZ, de overige veranderingen volgen in een nieuwe editie.
 • Schietoefeningen te Nieuwpoort van 14 t/m 21 oktober op werkdagen van 08:00-17:00.
 • De dieptes van de Schelde ter hoogte van Antwerpen zijn opnieuw ingemeten en indien nodig gewijzigd.

De BAZ-updates van week 40 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Wijziging in de betonning in het Oostgat, Westerschelde.
 • Hindernissen aangetroffen ten noordwesten van Scheveningen in de Noordzee.
 • Het Zijkanaal H in Sas van Gent wordt tijdelijk afgesloten voor de scheepvaart wegens kadewerkzaamheden.