De BaZ-udates van week 37 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week worden er werkzaamheden uitgevoerd ter uitbreiding van het Brittanniadok in Zeebrugge. Er is een zinkerleiding blootgespoeld in het Molengat bij Texel, deze leiding is gemarkeerd met een kardinale ton. Ten slotte vinden er van maandag 9 tot en met donderdag 12 oktober schietoefeningen plaats in het gebied Breezanddijk, deze oefeningen vinden plaats tussen 08:00 en 16:00 (lokale tijd).

De BaZ-udates van week 36 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Het VHF communicatiekanaal van de Visserssluis in Oostende is gewijzigd naar 84. Bij de ingang van de haven van Zeebrugge zijn geluidsseinen geplaatst. Op zaterdag 9 en zondag 10 september zal de Nieuwe Waterweg tijdelijk worden afgesloten voor al het scheepvaartverkeer vanwege de jaarlijkse proefsluiting van de stormvloedkering. Er zijn ook stremmingen van het Hartelkanaal en de Hartelsluis. Op een aantal plaatsen tussen Terschelling en Ameland zijn meetframes uitgelegd. Deze zijn gemarkeerd met kardinale boeien en verlichte wadpalen. Ten slotte is de betonning van het Brandergat in de Duitse Waddenzee volledig opgenomen. De haven van Norddeich blijft vanuit Nederland bevaarbaar via het Norddeicher Wattfahrwasser of het Busetief.

De BaZ-udates van week 34 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het de volgende aanpassingen: Het Brittanniadok wordt uitgebreid in de Haven van Zeebrugge. Het veilige vaarwater is met tijdelijke bakens gemarkeerd. De Galgeput in de aanloop van de Westerschelde is iets ondieper geworden, daarentegen is de haven van St. Annaland uitgegraven en toegankelijk voor schepen met een diepgang tot 2,5 meter. In de Waddenzee is de Kromme Balg iets verlegd en het zeegrasgebied voor de kust van Schiermonnikoog is opgeheven.

De BaZ-udates van week 33 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week is de geluidsmarkering geschrapt in Harlingen. In de vaargeul Oosterom is een blootgespoelde gasleiding gemarkeerd en in het Huibertgat is een ondiepte opgetreden.

De BaZ-udates van week 32 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er een aantal geluidsmarkeringen geschrapt in Zeebrugge, in het Molengat bij Texel is een zinkerleiding gemarkeerd, in de Westerschelde is bij Everingen een extra boei uitgelegd, zijn er extra lichtbakens geplaatst rondom Griend en is de vaargeul “Spruit” in de Waddenzee verlegd. Tevens zijn de dieptestaten van de Waddenzee geactualiseerd.

De BaZ-udates van week 31 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week is een ondiepte ontdekt op het Grevelingenmeer en op de kaart aangegeven. Verder zijn er vanwege baggerwerkzaamheden in de Arianehaven en de Alexiahaven van de Maasvlakte wijzigingen in de betonning.