De BAZ-updates van week 21 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er zijn diverse obstructies en ondieptes ingemeten in de Wadden- en Noordzee, de nieuwe gegevens hiervan zijn verwerkt.
 • Er zijn een aantal boeien verplaatst in het Lutjewad/Groningerbalg.
 • In het Europoortgebied is de Yukonhaven uitgegraven, dat is een insteekhaven vanaf het Yangtzekanaal. Hier is een verbeterblad voor uitgegeven.

De BAZ-updates van week 20 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er worden weer schietoefeningen aangekondigd voor de kust bij Nieuwpoort. Deze vinden tot en met 3 juni op werkdagen plaats tussen 08:00 en 17:00.
 • In Amsterdam is het Tolhuiskanaal inclusief monding in het IJ tot verboden vaargebied verklaard.
 • Het Vingegat in de Waddenzee is momenteel gestremd voor alle scheepvaart wegens een blootgespoelde gasleiding.
 • Het Amsteldiep in de Waddenzee (richting Hippolytushoef) is met gele sparboeien gemarkeerd.
 • De vaargeul Holwerder Balg is verschoven. Bij het navigeren moet men opletten dat de vaargeul een stuk kronkeliger is geworden.

De BAZ-updates van week 19 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Het scheepswrak “Flinterstar” voor de Belgische kust is beter afgebakend.
 • Wegens onderhoudswerkzaamheden wordt de Roggebotsluis een aantal weekenden in juni gestremd.
 • In het Markermeer zijn de baggerwerkzaamheden aan de Oostvaardersgeul nog steeds bezig, maar het gebied is wel verschoven.

De BAZ-updates van week 18 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er worden weer schietoefeningen aangekondigd voor de kust bij Nieuwpoort. Deze vinden op werkdagen plaats van 08:00 tot en met 17:00 van 9 tot en met 20 mei.
 • Bij Wenduine is een zinkerleiding verlegd. De bijbehorende kardinaal is eveneens verplaatst.
 • Bij de Afsluitdijk is de AD-DAM kardinaal opgenomen.
 • In de Oosterschelde is nabij de monding van het havenkanaal Zierikzee een observatieboei uitgelegd voor het waarnemen van bruinvissen: http://rugvin.nl/

De BAZ-updates van week 17 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • De aanvullende betonning ter markering van de zgn. “Fietspaden” op de Westerschelde wordt ingrijpend gewijzigd. De scheepvaart wordt verzocht zorgvuldig te navigeren.
 • De hinderlijke objecten ten westen van Texel (FRAME) zijn verwijderd.
 • De meetboeien ten noorden van het Duitse Waddeneiland Nordeney zijn opgenomen.

De BAZ-updates van week 16 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er worden weer schietoefeningen gehouden te Nieuwpoort van 08:00-17:00 op werkdagen van 22 april tot en met 3 mei.
 • In de Noordzee is voor de kust van Scheveningen een nieuwe onderzeese pijpleiding aangelegd en bij IJmuiden heeft Tulip Oil een bron aangeboord.
 • Er is een verbeterblad uitgebracht voor de Westerschelde bij Everingen. De Geul van Baarland is naar het zuiden verlegd.