De BAZ-updates van week 41 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Betonningsaanpassing Westerschelde: de voor de veilige vaart relevante wijzigingen zijn opgenomen in de BaZ, de overige veranderingen volgen in een nieuwe editie.
 • Schietoefeningen te Nieuwpoort van 14 t/m 21 oktober op werkdagen van 08:00-17:00.
 • De dieptes van de Schelde ter hoogte van Antwerpen zijn opnieuw ingemeten en indien nodig gewijzigd.

De BAZ-updates van week 40 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Wijziging in de betonning in het Oostgat, Westerschelde.
 • Hindernissen aangetroffen ten noordwesten van Scheveningen in de Noordzee.
 • Het Zijkanaal H in Sas van Gent wordt tijdelijk afgesloten voor de scheepvaart wegens kadewerkzaamheden.

De BAZ-updates van week 39 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Vaarwater “Schaar van Noord” is verondiept en onstabiel. Deze vaargeul in de Westerschelde wordt ontraden voor de scheepvaart in de periode tussen 2 uur voor en 2 uur na laagwater (Bath).
 • In het Kanaal van Gent naar Terneuzen is de ankerplaats bij Rieme vergroot.
 • De werkzaamheden in de Rotterdamse haven bij de verbreding van het Breeddiep en de aanpassingen aan het Yangtzekanaal zijn zo ver gevorderd dat er een verbeterblad is uitgegeven.
 • Bij de Flevocentrale in het IJsselmeer is een verboden gebied gemarkeerd.

De BAZ-updates van week 38 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • In de Westhofhaven van Vlissingen is het havenlicht opgenomen.
 • Voor de kust van Goeree is een verboden gebied afgebakend met een kardinale ton.
 • In de Ems is een onderzeese elektriciteitsleiding aangelegd.

De BAZ-updates van week 37 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Het belangrijkste bericht deze week is de aanpassing van een aantal dieptecijfers van de Noordzee, vlak voor de kust van Hoek van Holland.

De BAZ-updates van week 36 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Tussen 12 en 23 september vinden schietoefeningen plaats te Nieuwpoort. Deze worden telkens tussen 08:00 en 17:00 op werkdagen gehouden.
 • De havenlichten van Lemmer zijn gewijzigd van lichtkarakter.
 • In de Eems zijn nieuwe dieptes vastgesteld bij de laatste metingen.
 • In het Spui bij Oud-Beijerland zijn een aantal tonnen uitgelegd.