De BAZ-updates van week 9 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • In de Zeeuwse wateren en in België zijn kleine veranderingen in de betonning of de verlichting opgetreden.
 • Er is een aankondiging van een doorlopende afsluiting van de Lorentzsluizen. Tussen 21 maart 2016 en 1 mei 2016 zal al het scheepvaartverkeer gestremd zijn.
 • Er worden ook werkzaamheden verricht aan de Reevekering in het Drontermeer. Hier kan het scheepvaartverkeer wel passeren.
 • De kardinale betonning die de MZI’s afbakent op de Waddenzee zijn weer teruggelegd.

De BAZ-updates van week 8 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Aankondiging schietoefeningen Nieuwpoort, deze zullen op werkdagen van 08:00-17:00 plaatsvinden.
 • In de Dortse Kil zijn vaste lichtopstanden vervangen door drijvende lichtboeien.
 • De vaargeul “Boschgat” is veranderd qua loop.
 • Voor de verbreding van het Breeddiep in de Maashaven Rotterdam is verboden gebiedsbetonning uitgelegd.

De BAZ-updates van week 7 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • In het Ankergebied “Bollen van Goeree” in de Noordzee is een hinderlijk object aangetroffen.
 • Het zandwinningsgebied in de Ketelhaven (Ketelmeer) is opgeheven.

De BAZ-updates van week 6 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Aankondiging schietoefeningen te Nieuwpoort. Deze vinden de komende twee weken op werkdagen plaats tussen 08:00 en 17:00.
 • In de Noordzee is de diepte van sommige hindernissen ingemeten en gekarteerd.
 • In de aanloop van de haven van Oostende zijn havenlichten geplaatst. Hiermee is de haven ’s avonds weer goed bereikbaar.

De BAZ-updates van week 5 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Aankondiging van schietoefeningen in de Marnewaard.
 • Kleine betonningswijzigingen in de haven van Rotterdam.

De BAZ-updates van week 4 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Een gezonken wachtpaal is gemarkeerd in het Kanaal door Zuid-Beverland.
 • Er is een verbeterblad uitgegeven voor een gedeelte van de 1801.06 kaart.
 • Er worden schietoefeningen gehouden voor de kust van Nieuwpoort.
 • De verontdieping van de Schaar van de Spijkerplaat is ten einde, en de bijbehorende betonning is op zijn definitieve plaats gelegd.
 • Er is een wijziging in de betonning gekomen bij de Botlekbrug.