De BAZ-updates van week 49 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2015 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • In Belgisch vaarwater zijn nieuwe natuurgebieden vastgesteld, binnen deze grenzen is het scheepvaartverkeer beperkt.
 • Er is een verbeterblad uitgekomen voor de aanloop naar de Waddenzee tussen het Rif en Schiermonnikoog, het Westgat. 

De BAZ-updates van week 48 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden tien kaarten van de DKW 1800 2015 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Het dieptebeeld is gewijzigd in de aanloop van Rotterdam, ten noord-westen van Hoek van Holland.
 • De “Schaar van de Noord” is nog ondieper geworden. De minst gepeilde diepte in de recreatiegeul van de Westerschelde bedraagt 1,5 m LAT.
 • De haven van Moerdijk wordt niet meer onderhouden op een streefdiepte van 4 meter, maar op 3,8 meter.
 • Er worden tussen 7 december en 10 december schietoefeningen gehouden bij de Breezanddijk. Deze vinden dagelijks plaats tussen 08.00 en 16.00.
 • Er zijn meetopstanden opgenomen in het Markermeer met de bijbehorende verlichting.
 • In de Waddenzee is op diverse plaatsen de betonning veranderd, en voor het Boschgat (tussen Ameland en Terschelling) is er een verbeterblad verschenen. De vaargeul is aanzienlijk opgeschoven.

De BAZ-updates van week 47 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden 8 kaarten van de DKW 1800 2015 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Er worden schietoefeningen gehouden te Nieuwpoort van 20 november tot en met 4 december op werkdagen van 08:00-17:00.
 • Bij Borkum is in het Randzelgat betonning opgenomen.
 • De recreatiebetonning tussen Harlingen en Vlieland/Terschelling is opgenomen vanwege de winter. Dit betreft zowel het Pannegat als de Blauwe Slenk.

De BAZ-updates van week 46 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden zeven kaarten van de DKW 1800 2015 bijgewerkt.

 Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten: 

 • Rondom het gezonken schip de Flinterstar voor de Belgische kust is een verboden gebiedszone gemarkeerd met boeien, radar- en lichtsignalen.
 • In de Westerschelde, Schaar van Valkenisse zijn voor de scheepvaart hinderlijke ondieptes verschenen.
 • In het Schelde-Rijnkanaal is tijdelijk een vast licht vervangen door een lichtboei.
 • Er zijn verbeterbladen uitgebracht voor het windmolenpark “Luchterduinen” in de Noordzee en voor het Enkhuizerzand in het IJsselmeer.

De BAZ-updates van week 45 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden vijf kaarten van de DKW 1800 2015 bijgewerkt.

 Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten: 

 • Verboden gebiedsbetonning uitgelegd rondom de werkzone van de Nieuwe Botlekbrug.
 • Obstructies aangetroffen ten westen van de Maasvlakte.
 • In Harlingen zijn er nieuwe lichten aangebracht ter markering van werkzaamheden in de haven.

De BAZ-updates van week 44 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden zes kaarten van de DKW 1800 2015 bijgewerkt.

 Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 

 • Werkzaamheden in het Ketelmeer tussen de Ketelhaven en de westelijke ingang van de Ramsgeul (Noordoostpolder). De betonning kan verschuiven.
 •  Werkzaamheden t.b.v de verbreding en de verdieping van de IJssel bij Kampen. Hierdoor is “De Buitenhaven” moeilijker bereikbaar
 • In de Waddenzee zijn een aantal hindernissen voor de scheepvaart in kaart gebracht.