De BaZ-udates van week 21 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week is de betonning van een aantal vaargeulen gewijzigd: de Schaar van Valkenisse in de Westerscheldse, de Osterems in de Waddenzee en het Randzelgat in de Eems. In de Westereems zijn ook nieuwe dieptemetingen geweest en in de Westereems is vuile grond aangetroffen in de vaargeul. Het is verboden om daar te ankeren en te vissen.

De BaZ-udates van week 20 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er een aantal nieuwe dieptemetingen verwerkt in de kaart. Tevens is de loop van de vaargeul Wierumerwad aangepast. Er zijn kleine wijzigingen in de betonning en in het Belgische gedeelte van de Noordzee zijn de zinkerleidingen verplaatst.

De BaZ-udates van week 19 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er een aantal nieuwe dieptemetingen verwerkt in de kaart. Het ministerie van defensie kondigt schietoefeningen in gebied Marnewaard aan. Deze vinden plaats tussen 08:00 en 23:00 plaatselijke tijd van 15 t/m 19 mei, 3 t/m 7 juli, 11 t/m 15 september, 9 t/m 13 oktober, 6 t/m 10 november en 11 t/m 15 december 2017. Er wordt een “Drijvend tropisch eiland” aangemeerd voor de kust van Marken in de Gouwzee.

De BaZ-udates van week 18 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er veel kitesurfgebieden aan de Noordzeekust gemarkeerd. Verder zijn er kleine wijzigingen, werkzaamheden en nieuwe wrakken bijgekomen langs de hele kustlijn.

De BaZ-udates van week 16 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er kleine wijzigingen in de betonning geweest ter hoogte van Nieuwpoort/De Panne, in het Smeriggat en het Vingegat. Verder zijn er ondieptes geconstateerd in het Stoombootengat (Schaar van Valkenisse) in de Westerschelde.

De BaZ-udates van week 14 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het de aankondiging van een verbeterblad voor de Everingen in de Westerschelde ter hoogte van de Geul van Baarland. Momenteel worden de betonning en de lichtkarakters ingrijpend gewijzigd. Verder is er een verontdieping in de Schaar van de Colijnsplaat geconstateerd en is een onontploft explosief dat in de vaargeul van de Westereems lag onschadelijk gemaakt.