Deze week zijn er voor 20 kaarten BaZ-updates uitgebracht en verwerkt op de kaarten uit de series 1800 en Duitse Bocht in WinGPS. Deze week betreft het uitsluitend berichten die door de Duitse BSH zijn uitgegeven.

In het Riffgat is de laatste kardinaal opgenomen; het hele windmolenpark is nu bevaarbaar volgens de geldende voorschriften. Bij het eiland Wangerooge is bij Dove Harle een nieuwe vaargeul gemarkeerd. Hiermee kun je een stuk afsnijden naar Carolinensieler Balje.

De aanloop naar de haven van Hörnum is gewijzigd. Dit geldt ook voor de monding van het Nord-Ostseekanaal in de Elbe bij Brunsbütel: de oude situatie met kardinale afbakening van het sluizeneiland is min of meer hersteld.

In de haven van Hamburg zijn een aantal vaste geluidssignalen verdwenen. Voor de rest zijn er kleine veranderingen in het dieptebeeld en/of de betonning.

Deze week zijn er voor 35 kaarten BaZ-updates verwerkt. De berichten zijn de afgelopen weken uitgegeven door de Hydrografische Dienst en de BSH. Deze zijn van toepassing voor de 1800-serie en de Duitse Bocht.

Allereerst een algemeen bericht: Het operationele nummer van de Kustwacht is veranderd en bereikbaar via 088-9584000. Meer informatie op de website van de kustwacht: https://kustwacht.nl/nieuws/kustwacht-heeft-nieuwe-telefoonnummers/

Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de verboden gebieden rondom natuurgebieden, windmolenparken en werkzaamheden. Bij Noorderhaaks is het gebied waar zeehonden en vogels niet verstoord mogen worden aangepast en scheepvaart wordt verzocht de natuur daar te respecteren.

De vaarroute tussen Marnewaard in Groningen en Schiermonnikoog over de Eilanderbalg is verzand en niet meer bruikbaar voor de scheepvaart. De betonning is grotendeels opgenomen en er is een verbeterblad uitgegeven met de nieuwe situatie. Vanuit het zuiden kan nog tot EB 12 worden gevaren. Omvaren via Zuidoost Lauwers is wel mogelijk, vanaf het noorden is het Eilanderbalg tot iets voorbij Schier bevaarbaar en gemarkeerd.

Op een groot aantal andere plaatsen zijn er kleine wijzigingen in het dieptebeeld en/of de betonning. Dit geldt ook voor de Duitse Waddenzee. Gevaarlijke ondieptes zijn onder meer aangetroffen in de Pagensander en Schwarztonnensander Nebenelbe. Bij de Amrumbank en bij een aantal windmolenparken zijn ODAS-meetboeien uitgelegd.

Deze week zijn er voor 9 kaarten BaZ-berichten uitgegeven. Deze zijn allemaal van toepassing voor de 1800-serie.

In het Randzelgat bij de Ems en in de Waddenzee bij de Eierlandsche Gronden (Texel) zijn meerdere ondieptes aangetroffen. In de Dollard bij het Oostfriesche Gaatje is een gasleiding blootgespoeld en nu gemarkeerd met een kardinaal. Bij de Hoschbornplaat in de Eems zijn een paar kleine wijzigingen in de betonning geweest en er is een verbeterblad uitgeven voor het Boschgat. Wel blijft de waarschuwing voor verdere verandering van de vaargeul intact.

Deze week zijn er voor 12 kaarten BaZ-berichten uitgegeven. Het betreft vier kaarten van de 1800-serie en acht kaarten van de BaZ-Duitse Bocht.

Deze week zijn er slechts kleine wijzigingen in de betonning en het dieptebeeld. Dit geldt onder meer voor de haven van Terschelling, het Eierlandsche Gat bij Texel, de Eemsmonding bij Lauwers, Horsbornsand in de Duitse Waddenzee, de Alte Ems, vaargeul Langeoog, Lister Landtief bij de grens met Denemarken en de Stör-monding in de Elbe.

Deze week zijn er voor 27 kaarten BaZ-berichten uitgegeven. Het betreft vier kaarten van de 1800-serie en 23 kaarten van de BSH Duitse Bocht. Deze zijn vanaf nu beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er waarschuwingen voor veranderlijke dieptes in het Huibertgat (Eems) en het Boschgat/Westgat tussen Terschelling en Ameland. Als de situatie stabiel is wordt deze in kaart gebracht en volgt er indien nodig een verbeterblad. Het vaarwater van de Zwarte Haan en de Kromme Balg is ook gewijzigd: de vaargeul is wat naar het oosten geschoven. Verder is er een extra gele lichtboei uitgelegd nabij de Oude Zeug in het IJsselmeer. In de Duitse Waddenzee zijn veel kleine wijzigingen in het dieptebeeld en/of de betonning. Bij Brünsbuttel in de Elbe zijn de veranderingen het meest.

Deze week zijn er voor zeven kaarten van de 1800-serie BaZ-berichten uitgegeven. Deze zijn vanaf nu beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

In de Westerschelde zijn bij Terneuzen en Vlissingen wijzingen doorgevoerd in de betonning. In de aanloop naar Muiden is een verboden gebied opgeheven. Voor de kust van Texel is een zinkerleiding gemarkeerd. In de Waddenzee zijn er nieuwe dieptemetingen geweest. Op de volgende locaties heeft dit geleid tot wijzigingen:
Eierlandsche Gat, Gasboeiengat, Simonszand, Spruit en de Eilanderbalg bij Schiermonnikoog.