De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week worden 15 kaarten van de DKW 1800-serie en de BSH Duitse bocht bijgewerkt met deze update.

Het Vaarwater langs de Friese Kust in het IJsselmeer heeft meer tonnen gekregen. De doorvaarthoogte van de Rozenburgsesluis in het Rijnmondgebied is verminderd. Dit geldt ook voor de Elbebrücke in Hamburg. In het Jade gebied zijn veel ondieptes aangetroffen. Voor de rest zijn er de gebruikelijke kleine wijzigingen in het dieptebeeld en de betonning.

De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week worden 8 kaarten van de DKW-1800 serie en de BSH-Duitse Bocht bijgewerkt met deze update.

Deze week is het werkgebied in het IJ in Amsterdam-Noord opgeheven, waarmee het Tolhuiskanaal weer toegankelijk is voor de scheepvaart. In het Randzelgat, Waddenzee zijn hindernissen waargenomen en op de kaart gezet. In de Duitse Waddenzee zijn kleine wijzigingen in de betonning en het dieptebeeld. Bij de Amrumbank is een vogelbeschermingsgebied vastgelegd.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week worden 5 kaarten van de DKW-1800 serie bijgewerkt met deze update.

Deze week zijn er wijzigingen in de lichtkarakters van de havenlichten van de Eemshaven en IJmuiden. In de Eems zijn dieptemetingen geweest, en indien nodig zijn de veranderende dieptes op de kaart aangegeven.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week worden 12 kaarten van de DKW-1800 serie bijgewerkt met deze update.

In de vaargeul tussen Harlingen en Kornwerderzand zijn meerdere verontdiepingen aangetroffen; de vaargeuldiepte is plaatselijk met een halve meter afgenomen. Bij Goeree is het lichtkarakter van een platform gewijzigd, in het Schulpengat is een lichtbaken verplaatst, in het Markermeer is een nieuwe tijdelijke onderwaterpijpleiding aangelegd; deze is gemarkeerd met gele tonnen. Verder zijn er op de Waddenzee een paar kleine wijzigingen in de betonning.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week worden 9 kaarten van de DKW-1800 serie bijgewerkt met deze update.

Er is een verbeterblad uitgegeven voor het Enkhuizerzand: de werkzaamheden zijn afgerond en voor ondiep stekende schepen is het verbod om er te komen ingetrokken. De betonning is aangepast. Het sectorlicht van de vuurtoren van Huisduinen bij Den Helder is gedoofd en er is vuile grond waargenomen bij het Randzelgat in de Westereems.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

In totaal worden 11 kaarten van de DKW 1800-serie bijgewerkt met deze update.

De belangrijkste wijzigingen deze week: De betonning van de Geul bij Deurloo in de Westerschelde is teruggelegd, In de Grevelingen bij de Robbenplaat zijn er kardinalen opgenomen, de aanloop naar de Jachthaven van Vlieland is een stuk ondieper geworden en bij de Eilanderbalg is de loop van de vaargeul verschoven.