De BaZ updates van week 15 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie en de Duitse Bocht bijgewerkt. Eveneens is de Q2-update beschikbaar voor de Engelse Oostkust. In totaal zijn er voor 31 kaarten updates te downloaden.

In de Belgische Noordzee zijn een aantal kleine wijzigingen in de betonning. Iets ten noorden van de aanloop naar de Nieuwe Waterweg worden tot medio mei baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Verder is tussen Voorne en Goeree-Overflakkee het Slijkgat gewijzigd en is er in het Haringvliet ter hoogte van het Ventjagersgaatje ook een nieuwe afbakening van het natuurgebied gekomen.

De BaZ-updates van week 13 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie en de Duitse Bocht bijgewerkt. In totaal zijn er voor 10 kaarten updates te downloaden.

Het windmolenpark Norther op de Noordzee bij de Thorntonbank wordt de komende jaren gebouwd, en het gebied is vanaf nu verboden voor doorgaand scheepvaartverkeer. De betonning in de Dortse Kil is tussen de Kiltunnel en het Hollandsch Diep ingrijpend gewijzigd. In de Westerschelde zijn er een aantal dieptes aangepast op basis van de laatste metingen. Het radiocontactkanaal van de sluizen in de Haven van Oostende is aangepast en tenslotte is er een kleine verandering in de vaargeul Slenk tussen Harlingen en Terschelling.

De BaZ-updates van week 12 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie bijgewerkt en die van de DKW Duitse Bocht. In totaal zijn er voor 14 kaarten updates te downloaden.

Deze week beginnen er werkzaamheden in de Belgische Noordzee voor het leggen van meerdere kabels. Verder is er een wijziging in de havenlichten van Oostende. Er zijn een aantal kleine wijzigingen in de betonning opgetreden op de Noord- en Waddenzee. Er zijn werkzaamheden in de Westhavens van Amsterdam, hiervoor zijn een aantal verboden gebiedstonnen uitgelegd. Verder is bij de Rotterdamse Hoek in het IJsselmeer een meetpaal onder water verdwenen. Scheepvaart dient de positie ruim te passeren.

De BaZ-updates van week 11 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie bijgewerkt en die van de DKW Duitse Bocht.

Deze week zijn er een aantal kleine wijzigingen in de betonning geweest zoals voor de kust van de Maasvlakte waar een zinkerleiding is blootgespoeld en gemarkeerd. In het Hartelkanaal is een lichtstand opgenomen, en verder zijn er bij mosselinvanginstallaties in de Waddenzee ter hoogte van de Dove Balg en het Malzwin kardinalen uitgelegd. Ook zijn er wijzigingen in het Wierumerwad/Paesenrede en het Dukegat-reede.

De BaZ-updates van week 8 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW-1800 serie bijgewerkt. Er zijn zeven kaarten beschikbaar met updates.

Deze week zijn er werkzaamheden in Antwerpen en in Amsterdam welke beperkingen met zich meebrengen voor de scheepvaart. Op een aantal locaties zijn er kleine wijzigingen in de betonning geweest: onder meer bij de “Schaar van Valkenisse”, voor de kust van De Panne (België) en in het Randzelgat (Duitsland). In de Waddenzee is het verboden gebied “De Vlieter” opgeheven, maar de verboden gebieden bij het Vogelzand en Burgzand zijn weer opnieuw ingesteld. Dit ter bescherming van het zeeleven.

De digitale versies van de vorige week verschenen 1805 (Oosterschelde) en 1807 (Zoommeer) worden komende week beschikbaar gemaakt in WinGPS.

De BaZ-updates van week 7 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie en die van de DKW Duitse Bocht bijgewerkt. In totaal zijn er 23 kaarten met updates beschikbaar voor de 2018 edities.

Deze week zijn er een aantal gewijzigde dieptes in de aanloop van het Schulpengat ten noordwesten van Den Helder. De betonning van het Molengat bij Texel is aangepast. De Koggehaven in Rotterdam heeft havenlichten gekregen. Er is een hinderlijke ondiepte geconstateerd bij de aanloop van de haven te Hindeloopen. Scheepvaart wordt geadviseerd het midden van het vaarwater aan te houden. Ten slotte is er in de Eemsmonding een Prospector-installatie aangebracht. Het loodsstation is dientengevolge verplaatst.