De BAZ-updates van week 1 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • In het Hollandsch Diep is een kleine hernummering geweest van de betonning.
 • In het Markermeer is een werkgebied uitgelegd langs de Oostvaardersdijk. Het werkgebied wordt gemarkeerd door gele sparren. De vaargeul is naar het westen verplaatst en kent een maximale vaardiepte van 3,50 m (Winterpeil).

De BAZ-updates van week 51/52 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • De vaargeul Oosterom is verlegd.
 • In verband met gewijzigde diepten is de betonning in het Boschgat verlegd. Een verbeterblad volgt begin 2017. Er zijn eveneens wat extra tonnen uitgelegd.

De BAZ-updates van week 50 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er vinden schietoefeningen plaats te Nieuwpoort. Deze worden uitgevoerd op werkdagen van 08:00 – 17:00.
 • Bij Blankenberge is tijdelijk een meetboei opgenomen.
 • Bepaalde wrakken zijn gemarkeerd als “historisch erfgoed”. Deze mogen zonder voorafgaande toestemming niet worden betreden.
 • Een kleine wijziging in de Veerbootroute Ameland is opgetreden in de betonning.
 • De zeemijn in de Duitse Ems is geruimd.

De BAZ-updates van week 49 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Voor de kust van Oostende zijn een aantal boeien opgenomen.
 • In het ankergebied Westhinder in de Belgische Noordzee is de zee iets ondieper geworden.
 • De vaarwater langs de Hoofdplaat in de Westerschelde is momenteel gemarkeerd met een lichtboei.
 • Er wordt de komende jaren gewerkt aan de nieuwe Zeesluis te IJmuiden. De situatie veranderd doorlopend en scheepvaart wordt verzocht voorzichtig te navigeren.
 • Het licht dat de dam in het IJsselmeer bij Marken markeert is van karakter veranderd.

De BAZ-updates van week 48 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er worden weer schietoefeningen aangekondigd te Nieuwpoort. Deze vinden op werkdagen plaats tussen 08:00 en 17:00 lokale tijd van 2 t/m 16 december.
 • Vlak bij de kust van Zeebrugge zijn een aantal gele meetboeien opgenomen.
 • De Schaar van de Noord is nog ondieper geworden, de betonning is gewijzigd en er is een diepterestrictie van kracht. Er moet minimaal 0,6 meter water onder de kiel blijven. Momenteel is de minst gelode diepte 1,3 meter LAT.
 • In het Schelde-Rijnkanaal is het vaste licht SRK 56 vervangen door een drijvende lichtboei.
 • In het Randzelgat is een onontplofte zeemijn aangetroffen, het gebied wordt gemarkeerd door vier verlichte cardinale boeien.

De BAZ-updates van week 47 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Het wrak in de TSS Maas West Inner ligt op 22,5 meter diepte ipv op 24 meter.
 • De Mosselzaadinvanginstallaties (MZI) van locaties: Burgzand, Vogelzand, Malzwin en Zuidwal zijn tijdelijk opgenomen. De markering is weggehaald, maar er kunnen onderdelen van de installaties zijn achtergebleven op de zeebodem. Derhalve wordt de scheepvaart verzocht voorzichtig te navigeren.