De BaZ-updates van week 1 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 serie en de DKW Duitse Bocht bijgewerkt. Deze updates zijn beschikbaar voor de 2017 en de 2018 editie.

Deze week zijn er een aantal kleine wijzigingen in de betonning geweest op de Noordzee, en in de Nieuwe Maas ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. Er is verder een verontdieping geweest bij de Wieringervlaak in het IJsselmeer (vlak bij Den Oever). Ten slotte is er in de Westereems een nieuw ankergebied gemarkeerd.

De BaZ-updates van week 50 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 serie en de DKW Duitse Bocht bijgewerkt. Deze updates zijn beschikbaar voor de 2017 en de 2018 editie.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de vaargeulen Boschgat en de vaarweg langs de Pollendam in de Waddenzee. De betonning is aangepast aan de nieuwe situatie.

De BaZ-updates van week 49 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 serie en de DKW Duitse Bocht bijgewerkt. Deze updates zijn beschikbaar voor de 2017 en de 2018 editie.

Op een aantal plaatsen is het dieptebeeld gewijzigd. Dit is onder meer het geval bij de Sluissche Hompels, zo’n 5 kilometer ten westen van Vlissingen en voor de kust van IJmuiden. Verder zijn vanwege werkzaamheden een aantal wijzigingen in de betonning geweest: bijvoorbeeld in de Alexiahaven (Tweede Maasvlakte). Langs de Oude Maas zijn een aantal lichten tijdelijk gedoofd.

De BaZ-updates van week 48 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 serie en de DKW Duitse Bocht bijgewerkt. Deze updates zijn beschikbaar voor de 2017 en de 2018 editie.

De recreatiebetonning bij de drempel van Borssele (“Het fietspad van Terneuzen”) is opgenomen. Ten noordwesten van Scheveningen vinden proefnemingen met zeewierteelt plaats. De proefopstelling is gemarkeerd met kardinale tonnen. Scheepvaartverkeer wordt verzocht ruim afstand te bewaren. Rond het Vogelzand en Burgzand in de Waddenzee zijn de mosselinvanginstallaties buiten gebruik. De betonning is opgenomen en scheepvaart kan weer passeren. Ten slotte zijn in de Eems nieuwe dieptemetingen uitgevoerd. Waar nodig is de diepte aangepast.

De BaZ-updates van week 47 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 serie en de DKW Duitse Bocht bijgewerkt. Deze updates hebben betrekking op zowel de 2017 als de 2018 editie.

In de Westerschelde zijn een aantal dieptemetingen geweest. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen en een verbeterblad voor de ‘Overloop van Valkenisse’. In de Waddenzee is de meetboei ‘Mess-G.’ in het Bantsbalje opgenomen. Ten slotte een mededeling over de mobiele boorunits: “Vanaf heden wordt er geen wekelijks overzicht van verplaatsbare boorplatformen in de Noordzee meer gepubliceerd in de BaZ; de riglist komt te vervallen. De positie van een verplaatsbaar boorplatform dat zich bevindt in het Nederlandse karteergebied, maar niet binnen de veiligheidszone van een gekarteerd permanent productieplatform, wordt kenbaar gemaakt door middel van een T-bericht. In dit T-bericht worden de naam, positie en (indien bekend) de plaatsingsduur vermeld. In een T-bericht wordt alleen de betreffende kaart van de grootste schaal vermeld.”

De BaZ-udates van week 46 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 en die van de DKW Duitse Bocht 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het uitsluitend tijdelijke berichten: een aankondiging van schietoefeningen bij Breezanddijk, en gewijzigde markering als gevolg van bagger- of meetwerkzaamheden.