De BAZ-updates van week 5 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • In de Noordzee zijn een behoorlijk aantal wrakken aangemerkt als historisch erfgoed.
 • Er is een aankondiging van schietoefeningen bij Nieuwpoort. Scheepvaart wordt verzocht de MSI van het MRCC te raadplegen voor de planning en de Belgische BaZ nr. 1.
 • Het Slijkgat (Noordzee) is ondieper geworden.
 • In het Wolderwijd zijn bij Harderwijk een aantal vaste lichtbakens vervangen door drijvende tonnen.
 • Er is een verbeterblad uitgegeven voor het Boschgat bij Terschelling.
 • Er zijn een paar kleine wijzigingen in de betonning geweest in de Veerbootroute naar Ameland en het Memmertbalje in de Waddenzee.

Naast de Berichten aan Zeevarenden is deze week ook de nieuwe 1803 verschenen, met daarin de nieuwe detailkaart van de jachthaven Cadzand-Bad; en er is een update van de dieptestaat van de 1811.

De BAZ-updates van week 4 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Voor de kust van Callantsoog is een zinkerleiding blootgespoeld en afgebakend met een kardinaal.
 • Er zijn opnieuw enkele kleine wijzigingen in de betonning van het Westgat op de Waddenzee.

De BAZ-updates van week 3 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Voor het Breeddiep bij de Nieuwe Waterweg in de buurt van Europoort Rotterdam is een verbeterblad uitgegeven.
 • Er zijn wijzigingen in het verloop van de vaargeulen Schuitegat en Westgat op de Waddenzee.

De BAZ-updates van week 2 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • De onderwaterkabel tussen het windpark Q7-Prinses Amalia en de kust is onvoldoende beschermd. Scheepvaart dient rekening te houden met werkzaamheden ter verbetering van de bescherming.
 • Bij werkeiland Neeltje Jans is een ruim verbodsgebied opgeheven en de bijbehorende betonning is eveneens opgenomen.
 • Ter hoogte van de voormalige Friesenbrücke in de Ems zijn er lichtopstanden geplaatst.

De BAZ-updates van week 1 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • In het Hollandsch Diep is een kleine hernummering geweest van de betonning.
 • In het Markermeer is een werkgebied uitgelegd langs de Oostvaardersdijk. Het werkgebied wordt gemarkeerd door gele sparren. De vaargeul is naar het westen verplaatst en kent een maximale vaardiepte van 3,50 m (Winterpeil).

De BAZ-updates van week 51/52 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • De vaargeul Oosterom is verlegd.
 • In verband met gewijzigde diepten is de betonning in het Boschgat verlegd. Een verbeterblad volgt begin 2017. Er zijn eveneens wat extra tonnen uitgelegd.