De BAZ-updates van week 23 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • De aanvullende betonning ter markering van de Fietspaden (nevenvaargeulen voor de recreatievaart) op de Westerschelde is ingrijpend gewijzigd. De scheepvaart wordt verzocht zorgvuldig te navigeren. Voor de kaarten 1803.2, 1803.3, 1803.4 en 1803.5 zijn verbeterbladen uitgebracht met de betreffende wijzigingen. Op kaart 1801.04 worden de wijzingen verwerkt in de nieuwe editie van de kaart (juli 2016).
 • In de Europoort-havens wordt gewerkt aan de verbreding van het Breeddiep en de uitbouw van de Alexiahaven op de Tweede Maasvlakte. Deze werkzaamheden hebben deze week tot gevolg dat er een aantal boeien en dieptes zijn veranderd.
 • In verband met onderhoudswerkzaamheden zal de Roggebotsluis gestremd zijn op 4, 5, 17, 18, 19 juni en op 1, 2 en 3 juli.
 • Op de Waddenzee zijn kleine wijzigingen geweest in de vaargeulen Vaarwater van de Zwarte Haan, Kromme Balg, Wierumerwad en de Zuid Oost Lauwers.
 • Op Borkum is een nieuwe kleine vuurtoren met radarsignaal geplaatst.

De BAZ-updates van week 22 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er worden schietoefeningen aangekondigd bij Nieuwpoort. Deze vinden op werkdagen plaats tussen 08:00 en 17:00 van 3 tot en met 17 juni.
 • Het vuurtorenlicht “Hoek van het IJ” bij de toegang tot Amsterdam in het Markermeer is gedoofd.
 • In de Waddenzee is de loop van een aantal vaargeulen aangepast. Dit betreft de Zuider Stortemelk, de Zuider Spruit, de Spruit en het Memmertbalje
 • Vooruitlopend op het bericht van de Hydrografische Dienst is de nieuwe rode/groene betonning van het Schuitegat alvast in kaart gebracht op basis van informatie van Rijkswaterstaat.

De BAZ-updates van week 21 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er zijn diverse obstructies en ondieptes ingemeten in de Wadden- en Noordzee, de nieuwe gegevens hiervan zijn verwerkt.
 • Er zijn een aantal boeien verplaatst in het Lutjewad/Groningerbalg.
 • In het Europoortgebied is de Yukonhaven uitgegraven, dat is een insteekhaven vanaf het Yangtzekanaal. Hier is een verbeterblad voor uitgegeven.

De BAZ-updates van week 20 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er worden weer schietoefeningen aangekondigd voor de kust bij Nieuwpoort. Deze vinden tot en met 3 juni op werkdagen plaats tussen 08:00 en 17:00.
 • In Amsterdam is het Tolhuiskanaal inclusief monding in het IJ tot verboden vaargebied verklaard.
 • Het Vingegat in de Waddenzee is momenteel gestremd voor alle scheepvaart wegens een blootgespoelde gasleiding.
 • Het Amsteldiep in de Waddenzee (richting Hippolytushoef) is met gele sparboeien gemarkeerd.
 • De vaargeul Holwerder Balg is verschoven. Bij het navigeren moet men opletten dat de vaargeul een stuk kronkeliger is geworden.

De BAZ-updates van week 19 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Het scheepswrak “Flinterstar” voor de Belgische kust is beter afgebakend.
 • Wegens onderhoudswerkzaamheden wordt de Roggebotsluis een aantal weekenden in juni gestremd.
 • In het Markermeer zijn de baggerwerkzaamheden aan de Oostvaardersgeul nog steeds bezig, maar het gebied is wel verschoven.

De BAZ-updates van week 18 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er worden weer schietoefeningen aangekondigd voor de kust bij Nieuwpoort. Deze vinden op werkdagen plaats van 08:00 tot en met 17:00 van 9 tot en met 20 mei.
 • Bij Wenduine is een zinkerleiding verlegd. De bijbehorende kardinaal is eveneens verplaatst.
 • Bij de Afsluitdijk is de AD-DAM kardinaal opgenomen.
 • In de Oosterschelde is nabij de monding van het havenkanaal Zierikzee een observatieboei uitgelegd voor het waarnemen van bruinvissen: http://rugvin.nl/