De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Vanwege de kerstvakantie zal er volgende week geen BaZ zijn. Deze week zijn er wijzigen voor vier kaarten van de 1800-serie en vijf van de Duitse Bocht.

In de Schelde zijn er bij Antwerpen AIS bakens gekomen ter vervanging van een aantal oeverlichten. Stroomafwaarts in Nederland bij Everingen zijn er wijzigingen in de betonning. Bij de werkzaamheden aan de Afsluitdijk wordt zo nu en dan het vaarverkeer beperkt. Dit wordt aangegeven met mogelijk wisselende werkbetonning. Ten slotte is er opnieuw in de Tegeler Rinne een wijziging in de boeien.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn deze week enkel wijzigingen uitgebracht voor kaarten van de 1800-serie en niet voor de Duitse Bocht.

In de Westerschelde zijn er een aantal ondieptes bijgekomen in de Schaar van Spijkerplaat. Eveneens zijn er ondieptes bijgekomen in de Waddenzee ter hoogte van het Malzwin of Gat van de Stier. Tenslotte zijn er een paar kleine wijzigingen in de betonning: bij de Noordermeerdijk tussen Lemmer en Lelystad, in de Hoogovenhaven van IJmuiden en de Maasmond vlak bij de Maasgeul voor de kust bij Rotterdam.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. In totaal zijn er voor 9 kaarten wijzigingen uitgebracht van de 1800-serie.

In de haven van Lelystad is de ligplaats voor kegelschepen weer in gebruik genomen. Er is een wijziging in het bericht van vorige week over steenstortwerkzaamheden: het gebied is veranderd en de gevaarzetting is beperkt tot de visserij. Rondom de prospector is een verboden gebied gemarkeerd en in de havens van IJmuiden zijn een aantal lichten aangebracht.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. In totaal zijn er voor 13 kaarten wijzigingen uitgebracht van de 1800-serie en de DKW Duitse Bocht.

In de Galgenput bij Vlissingen is een zinkerleiding blootgespoeld en gemarkeerd. De Hydrografische Dienst waarschuwt verder voor steenstortingen in een groot deel van de Noordzee. Deze kunnen gevaar opleveren voor de visserij. In de Duitse Waddenzee is bij het Roter Sand een wrak geborgen. Verder was er vorige week al een wijziging in de Wurster Arm; deze week is de betonning ook verderop in de vaargeul aangepast.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. In totaal zijn er voor 15 kaarten wijzigingen uitgebracht van de 1800-serie en de DKW Duitse Bocht.

In de buurt van Windmolenpark Hollandse Kust Zuid is een platform gebouwd: Breeveertien. Het platform wordt ook gemarkeerd met geluidssignalen. In het Noordzeekanaal is ter hoogte van de Jan van Riebeeckhaven een extra ton geplaatst. Verder zijn er in de Westerschelde een aantal sectorlichten opgeheven. Tenslotte is de betonning in de Wursterarm ten noordoosten van de monding van de Weser flink aangepast.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van de 1800-serie en de DKW Duitse Bocht. In totaal zijn er voor 14 kaarten wijzigingen uitgebracht.

Op een aantal plaatsen zijn de dieptes gewijzigd, zoals in de haven van Zeebrugge, het Slijkgat en de Eems. In de Westerschelde is bij Slijkplaat een strekdam aangelegd en gemarkeerd met een kardinaal. Bij de Oosterschelde is voor het laatst de betonning ter hoogte van Keeten gewijzigd. In de Eems is een hindernis in de vaargeul opgeruimd.

In de Duitse Waddenzee zijn er op een aantal plaatsen dieptemetingen geweest en daar waar nodig zijn de cijfers aangepast.