De BAZ-updates van week 6 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Aankondiging schietoefeningen te Nieuwpoort. Deze vinden de komende twee weken op werkdagen plaats tussen 08:00 en 17:00.
 • In de Noordzee is de diepte van sommige hindernissen ingemeten en gekarteerd.
 • In de aanloop van de haven van Oostende zijn havenlichten geplaatst. Hiermee is de haven ’s avonds weer goed bereikbaar.

De BAZ-updates van week 5 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Aankondiging van schietoefeningen in de Marnewaard.
 • Kleine betonningswijzigingen in de haven van Rotterdam.

De BAZ-updates van week 4 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Een gezonken wachtpaal is gemarkeerd in het Kanaal door Zuid-Beverland.
 • Er is een verbeterblad uitgegeven voor een gedeelte van de 1801.06 kaart.
 • Er worden schietoefeningen gehouden voor de kust van Nieuwpoort.
 • De verontdieping van de Schaar van de Spijkerplaat is ten einde, en de bijbehorende betonning is op zijn definitieve plaats gelegd.
 • Er is een wijziging in de betonning gekomen bij de Botlekbrug.

De BAZ-updates van week 3 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • De aankondiging van de waterstandsverlaging in het Kanaal door Walcheren met 60 centimeter t.b.v. onderhoud.
 • Kleine wijziging van de betonning in de Noordzee voor de Belgische kust.

De BAZ-updates van week 2 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • De Westerschelde verzandt op sommige punten nog steeds. De dieptecijfers zijn op een aantal plaatsen aangepast aan de laatste metingen.
 • In het Markermeer zijn op een aantal plaatsen wijzigingen geweest in de betonning. Ook de markering die het natuurgebied bij Huizen aangeeft is verschoven.
 • De vaarroute “Waardgronden” op de Waddenzee is niet meer betond.
 • Op de drukke verbinding tussen Vlieland en Harlingen zijn extra tonnen uitgelegd bij de splitsing van de Inschot en de Blauwe Slenk.

De BAZ-updates van week 51 & 52 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2015 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Kleine betonningswijzigingen in de Waddenzee.
 • Er zijn diverse hindernissen aangetroffen in de Noordzee (Rasbank/Steendiep) en in de Waddenzee (Oosterems).
 • Bij Vlissingen is de situatie rondom het Westduin, Sardijngeul weer gewijzigd.
 • De Schaar van de Noord is onderhevig aan constante verandering van diepte. Er is een verbeterblad uitgegeven voor dit gebied in de Westerschelde.

We maken de gebruikers er eveneens op attent dat dit het laatste BAZ-bericht van 2015 is. Volgende week worden door de hydrografische dienst geen Berichten aan Zeevarenden uitgegeven in verband met de feestdagen.