De BAZ-updates van week 46 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden zeven kaarten van de DKW 1800 2015 bijgewerkt.

 Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten: 

 • Rondom het gezonken schip de Flinterstar voor de Belgische kust is een verboden gebiedszone gemarkeerd met boeien, radar- en lichtsignalen.
 • In de Westerschelde, Schaar van Valkenisse zijn voor de scheepvaart hinderlijke ondieptes verschenen.
 • In het Schelde-Rijnkanaal is tijdelijk een vast licht vervangen door een lichtboei.
 • Er zijn verbeterbladen uitgebracht voor het windmolenpark “Luchterduinen” in de Noordzee en voor het Enkhuizerzand in het IJsselmeer.

De BAZ-updates van week 45 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden vijf kaarten van de DKW 1800 2015 bijgewerkt.

 Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten: 

 • Verboden gebiedsbetonning uitgelegd rondom de werkzone van de Nieuwe Botlekbrug.
 • Obstructies aangetroffen ten westen van de Maasvlakte.
 • In Harlingen zijn er nieuwe lichten aangebracht ter markering van werkzaamheden in de haven.

De BAZ-updates van week 44 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden zes kaarten van de DKW 1800 2015 bijgewerkt.

 Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 

 • Werkzaamheden in het Ketelmeer tussen de Ketelhaven en de westelijke ingang van de Ramsgeul (Noordoostpolder). De betonning kan verschuiven.
 •  Werkzaamheden t.b.v de verbreding en de verdieping van de IJssel bij Kampen. Hierdoor is “De Buitenhaven” moeilijker bereikbaar
 • In de Waddenzee zijn een aantal hindernissen voor de scheepvaart in kaart gebracht.

 


 

De BAZ-updates van week 43 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden acht kaarten van de DKW 1800 2015 bijgewerkt.

 Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 

 • Voor het kanaal Gent-Terneuzen is een verbeterblad uitgekomen.
 • De werkzaamheden in de Frisohaven van Rotterdam zijn afgerond.
 • De entrepothaven in het Westelijke Havengebied van Amsterdam heeft vaarwegmarkering gekregen.

 


 

De BAZ-updates van week 42 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden zeven kaarten van de DKW 1800 2015 bijgewerkt.

 Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 


 • De aangekondigde schietoefeningen te Nieuwpoort vinden plaats van 26 t/m 30 oktober van 08.00-17.00
 • De Schaar van Spijkerplaat in de Westerschelde is ondieper geworden. De drempeldiepte tussen de vaargeulen in bedraagt nu 1,1 meter.
 • Het wrak van het gezonken vrachtschip “Flinterstar”  voor de Belgische kust (t.h.v. Wandelaar, Blankenberge) is gemarkeerd en wordt momenteel geborgen.


 

 

De BAZ-updates van week 41 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden elf kaarten van de DKW 1800 2015 bijgewerkt.

 Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 

 • Tussen 8 en 23 oktober vinden er op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 scihetoefeningen plaats te Nieuwpoort.

 • Het lichtopstand voor de kust van Blankenberge is verwijderd.

 • Bij de Brouwersdam is er een zinkerleiding blootgespoeld en met een kardinale ton aangegeven.

 • De doorvaart van het Hollandsch Diep naar het Zuid-Hollandsdiep is verboden voor reguliere scheepvaart.

 • Bij de aftakking van de Dintelhaven van het Hartelkanaal is betonning opgenomen.

 • Een gedeelte van de Vliesloot ten westen van het dorp Oost-Vlieland is verboden voor reguliere scheepvaart.