De BAZ-updates van week 39 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Vaarwater “Schaar van Noord” is verondiept en onstabiel. Deze vaargeul in de Westerschelde wordt ontraden voor de scheepvaart in de periode tussen 2 uur voor en 2 uur na laagwater (Bath).
 • In het Kanaal van Gent naar Terneuzen is de ankerplaats bij Rieme vergroot.
 • De werkzaamheden in de Rotterdamse haven bij de verbreding van het Breeddiep en de aanpassingen aan het Yangtzekanaal zijn zo ver gevorderd dat er een verbeterblad is uitgegeven.
 • Bij de Flevocentrale in het IJsselmeer is een verboden gebied gemarkeerd.

De BAZ-updates van week 38 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • In de Westhofhaven van Vlissingen is het havenlicht opgenomen.
 • Voor de kust van Goeree is een verboden gebied afgebakend met een kardinale ton.
 • In de Ems is een onderzeese elektriciteitsleiding aangelegd.

De BAZ-updates van week 37 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Het belangrijkste bericht deze week is de aanpassing van een aantal dieptecijfers van de Noordzee, vlak voor de kust van Hoek van Holland.

De BAZ-updates van week 36 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Tussen 12 en 23 september vinden schietoefeningen plaats te Nieuwpoort. Deze worden telkens tussen 08:00 en 17:00 op werkdagen gehouden.
 • De havenlichten van Lemmer zijn gewijzigd van lichtkarakter.
 • In de Eems zijn nieuwe dieptes vastgesteld bij de laatste metingen.
 • In het Spui bij Oud-Beijerland zijn een aantal tonnen uitgelegd.

De BAZ-updates van week 35 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • In verband met de jaarlijkse proefsluiting van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en in het Hartelkanaal zal er een totale stremming van het doorgaande scheepvaartverkeer van kracht zijn.

De BAZ-updates van week 34 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Een gedeelte van de pier van Scheveningen wordt afgebroken, het werkterrein is afgebakend met twee kardinale tonnen
 • Het havenlicht van de Vlissingse Quarleshaven is definitief gedoofd.
 • De gemarkeerde vaargeul vanuit het Ketelmeer naar de Ramsgeul is naar het oosten opgeschoven.
 • Het Schuitengat heeft aanvullende betonning gekregen.
 • Er zijn nieuwe dieptemetingen gedaan in de Duitse Eems. De wijzigingen die daaruit voortvloeien zijn deze week meegenomen.