De BAZ-updates van week 17 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • De aanvullende betonning ter markering van de zgn. “Fietspaden” op de Westerschelde wordt ingrijpend gewijzigd. De scheepvaart wordt verzocht zorgvuldig te navigeren.
 • De hinderlijke objecten ten westen van Texel (FRAME) zijn verwijderd.
 • De meetboeien ten noorden van het Duitse Waddeneiland Nordeney zijn opgenomen.

De BAZ-updates van week 16 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er worden weer schietoefeningen gehouden te Nieuwpoort van 08:00-17:00 op werkdagen van 22 april tot en met 3 mei.
 • In de Noordzee is voor de kust van Scheveningen een nieuwe onderzeese pijpleiding aangelegd en bij IJmuiden heeft Tulip Oil een bron aangeboord.
 • Er is een verbeterblad uitgebracht voor de Westerschelde bij Everingen. De Geul van Baarland is naar het zuiden verlegd.

De BAZ-updates van week 15 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • De vaargeulen: Zuidoostrak, Oosterom en het Memmertbalje op de Waddenzee zijn verlegd.
 • De Friesenbrücke over de Ems is na een aanvaring grotendeels weggehaald.
 • In het IJsselmeer zijn bij het Vrouwezand (Steile bank) aanzienlijke wijzigingen in de betonning aangebracht. Ruim 50 tonnen zijn uitgelegd, geschrapt of veranderd.

De BAZ-updates van week 14 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er vinden weer schietoefeningen plaats te Nieuwpoort, deze worden op werkdagen gehouden van 11 t/m 22 april tussen 08:00 en 17:00.
 • Er zijn kleine veranderingen in de vaarwergmarkering, onder meer in de Nieuwe Waterweg, het Flevomeer en bij Harlingen.
 • Er is een hinderlijk object opgeruimd in de vaargeul bij Borkum (Duitse Waddenzee).
 • Bij Wenduine (Belgie) is een zinkerleiding blootgelegd en gemarkeerd.

De BAZ-updates van week 13 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er zijn kleine betonningswijzigingen in de Waddenzee en de Eemsmonding.
 • In de Westerschelde is de loop van de nevenvaargeul, het fietspad Zuidergat, veranderd.

De BAZ-updates van week 12 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • In het IJmeer hebben de tonnen die de vaargeulen naar IJburg en naar Amsterdam markeren weer toplichten gekregen.
 • Er is een zinkerleiding gemarkeerd voor de Vlaamse kust, ter hoogte van Den Haan.