Deze week zijn er voor 12 kaarten BaZ-berichten uitgegeven. Het betreft vier kaarten van de 1800-serie en acht kaarten van de BaZ-Duitse Bocht.

Deze week zijn er slechts kleine wijzigingen in de betonning en het dieptebeeld. Dit geldt onder meer voor de haven van Terschelling, het Eierlandsche Gat bij Texel, de Eemsmonding bij Lauwers, Horsbornsand in de Duitse Waddenzee, de Alte Ems, vaargeul Langeoog, Lister Landtief bij de grens met Denemarken en de Stör-monding in de Elbe.

Deze week zijn er voor 27 kaarten BaZ-berichten uitgegeven. Het betreft vier kaarten van de 1800-serie en 23 kaarten van de BSH Duitse Bocht. Deze zijn vanaf nu beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er waarschuwingen voor veranderlijke dieptes in het Huibertgat (Eems) en het Boschgat/Westgat tussen Terschelling en Ameland. Als de situatie stabiel is wordt deze in kaart gebracht en volgt er indien nodig een verbeterblad. Het vaarwater van de Zwarte Haan en de Kromme Balg is ook gewijzigd: de vaargeul is wat naar het oosten geschoven. Verder is er een extra gele lichtboei uitgelegd nabij de Oude Zeug in het IJsselmeer. In de Duitse Waddenzee zijn veel kleine wijzigingen in het dieptebeeld en/of de betonning. Bij Brünsbuttel in de Elbe zijn de veranderingen het meest.

Deze week zijn er voor zeven kaarten van de 1800-serie BaZ-berichten uitgegeven. Deze zijn vanaf nu beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

In de Westerschelde zijn bij Terneuzen en Vlissingen wijzingen doorgevoerd in de betonning. In de aanloop naar Muiden is een verboden gebied opgeheven. Voor de kust van Texel is een zinkerleiding gemarkeerd. In de Waddenzee zijn er nieuwe dieptemetingen geweest. Op de volgende locaties heeft dit geleid tot wijzigingen:
Eierlandsche Gat, Gasboeiengat, Simonszand, Spruit en de Eilanderbalg bij Schiermonnikoog.

Deze week zijn er voor acht kaarten van de 1800-serie BaZ-updates verschenen. Deze zijn vanaf heden beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn kabellegwerkzaamheden in het Belgische gedeelte van de Noordzee zodat de elektriciteit die geproduceerd wordt aan land kan komen. Scheepvaart wordt verzocht met voorzichtigheid te navigeren. In de Westerschelde is bij de Spijkerboor een grote wijziging geweest in de betonning. Alle veranderingen zijn nu doorgevoerd in de kaart. De wijzigingen in de Waddenzee en in het Duitse gedeelte van de Eems zijn beperkt tot enkele veranderingen in de betonning en het dieptebeeld.

Vanwege het Hemelvaartweekend verschijnt de BaZ van week 21 vandaag. Volgende week zal de BaZ op dinsdag worden verwerkt. Er zijn voor zes kaarten van de 1800-serie en twee kaarten van de Duitse Bocht updates beschikbaar.

In de aanloop naar de Haven van Harlingen is een ondiepte geconstateerd. De minst gepeilde diepte is 5,8 meter LAT. Bij het Riffgat zijn de meeste kardinalen die het verboden gebied markeren rondom een windmolenpark in aanleg opgenomen.

Daarnaast zijn er een aantal kleine wijzigingen in de betonning en/of het dieptebeeld.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor tien kaarten van de 1800-serie en zes kaarten van de Duitse Bocht updates beschikbaar.

In de Noordzee is bij het TSS Off Texel een productieplatform afgebroken. Richting Callantsoog worden er kabellegwerkzaamheden uitgevoerd. De wijziging bij het Molengat is definitief geworden, waarbij de vaarroute een heel stuk in westelijke richting is opgeschoven en niet meer vlak langs de kust van Texel loopt. Het zandwingebied in het IJmeer rondom IJburg is opgeheven.

In Duitsland is het Baltrumer Wattfahrwasser naar het zuiden opgeschoven. Nog niet alle staken zijn ‘ingeprikt’ langs de nieuwe route. De drijvende rode sparren zijn al wel verlegd. Verder zijn er werkzaamheden aan de pier bij de Voslapper Groden, ten noorden van Wilhelmshaven in de Jade.