De BAZ-updates van week 11 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • De recreatieroute van Harlingen naar Terschelling/Vlieland is weer betond: het betreft de nevengeul van het Pannengat en de Blauwe Slenk.
 • In het Markermeer is een verboden gebied ingesteld waar de komende jaren de kunstmatige eilanden van de Marker Wadden worden aangelegd.

De BAZ-updates van week 10 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Er worden schietoefeningen gehouden te Nieuwpoort en te Breezanddijk. Deze vinden de komende weken in het algemeen plaats op werkdagen tussen 08:00 en 18:00.
 • De mosselinvanginstallaties in de Oosterschelde zijn gewijzigd. Dit zijn gebieden die zijn aangewezen voor de kweek van schelpdieren en niet toegankelijk voor de reguliere scheepvaart.
 • Er is een verontdieping waargenomen in de de Westerschelde, in de vaargeul Everingen. De minst gepeilde diepte is slechts 0,7 meter in de boeienlijn. Er volgt spoedig een verbeterblad.
 • In de aanloop naar Terschelling is de betonning van het Schuitengat in oostelijke richting verschoven.

De BAZ-updates van week 9 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • In de Zeeuwse wateren en in België zijn kleine veranderingen in de betonning of de verlichting opgetreden.
 • Er is een aankondiging van een doorlopende afsluiting van de Lorentzsluizen. Tussen 21 maart 2016 en 1 mei 2016 zal al het scheepvaartverkeer gestremd zijn.
 • Er worden ook werkzaamheden verricht aan de Reevekering in het Drontermeer. Hier kan het scheepvaartverkeer wel passeren.
 • De kardinale betonning die de MZI’s afbakent op de Waddenzee zijn weer teruggelegd.

De BAZ-updates van week 8 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Aankondiging schietoefeningen Nieuwpoort, deze zullen op werkdagen van 08:00-17:00 plaatsvinden.
 • In de Dortse Kil zijn vaste lichtopstanden vervangen door drijvende lichtboeien.
 • De vaargeul “Boschgat” is veranderd qua loop.
 • Voor de verbreding van het Breeddiep in de Maashaven Rotterdam is verboden gebiedsbetonning uitgelegd.

De BAZ-updates van week 7 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • In het Ankergebied “Bollen van Goeree” in de Noordzee is een hinderlijk object aangetroffen.
 • Het zandwinningsgebied in de Ketelhaven (Ketelmeer) is opgeheven.

De BAZ-updates van week 6 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Aankondiging schietoefeningen te Nieuwpoort. Deze vinden de komende twee weken op werkdagen plaats tussen 08:00 en 17:00.
 • In de Noordzee is de diepte van sommige hindernissen ingemeten en gekarteerd.
 • In de aanloop van de haven van Oostende zijn havenlichten geplaatst. Hiermee is de haven ’s avonds weer goed bereikbaar.