De BaZ-udates van week 23 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er wijzigingen rondom het vaargebied “Wandelaar” voor de Belgische kust. In het Ankergebied 4 is een laatste anker opgeruimd, verder zijn er kleine betonningswijzigingen geweest in het IJsselmeer en t.b.v. Natuurmonumenten en het NIOZ is er een ponton met toren verankerd in het Fransche Gaatje, bij Vlieland.

De BaZ-udates van week 21 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week is de betonning van een aantal vaargeulen gewijzigd: de Schaar van Valkenisse in de Westerscheldse, de Osterems in de Waddenzee en het Randzelgat in de Eems. In de Westereems zijn ook nieuwe dieptemetingen geweest en in de Westereems is vuile grond aangetroffen in de vaargeul. Het is verboden om daar te ankeren en te vissen.

De BaZ-udates van week 20 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er een aantal nieuwe dieptemetingen verwerkt in de kaart. Tevens is de loop van de vaargeul Wierumerwad aangepast. Er zijn kleine wijzigingen in de betonning en in het Belgische gedeelte van de Noordzee zijn de zinkerleidingen verplaatst.

De BaZ-udates van week 19 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er een aantal nieuwe dieptemetingen verwerkt in de kaart. Het ministerie van defensie kondigt schietoefeningen in gebied Marnewaard aan. Deze vinden plaats tussen 08:00 en 23:00 plaatselijke tijd van 15 t/m 19 mei, 3 t/m 7 juli, 11 t/m 15 september, 9 t/m 13 oktober, 6 t/m 10 november en 11 t/m 15 december 2017. Er wordt een “Drijvend tropisch eiland” aangemeerd voor de kust van Marken in de Gouwzee.

De BaZ-udates van week 18 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er veel kitesurfgebieden aan de Noordzeekust gemarkeerd. Verder zijn er kleine wijzigingen, werkzaamheden en nieuwe wrakken bijgekomen langs de hele kustlijn.

De BaZ-udates van week 16 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er kleine wijzigingen in de betonning geweest ter hoogte van Nieuwpoort/De Panne, in het Smeriggat en het Vingegat. Verder zijn er ondieptes geconstateerd in het Stoombootengat (Schaar van Valkenisse) in de Westerschelde.