De BAZ-updates van week 48 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er worden weer schietoefeningen aangekondigd te Nieuwpoort. Deze vinden op werkdagen plaats tussen 08:00 en 17:00 lokale tijd van 2 t/m 16 december.
 • Vlak bij de kust van Zeebrugge zijn een aantal gele meetboeien opgenomen.
 • De Schaar van de Noord is nog ondieper geworden, de betonning is gewijzigd en er is een diepterestrictie van kracht. Er moet minimaal 0,6 meter water onder de kiel blijven. Momenteel is de minst gelode diepte 1,3 meter LAT.
 • In het Schelde-Rijnkanaal is het vaste licht SRK 56 vervangen door een drijvende lichtboei.
 • In het Randzelgat is een onontplofte zeemijn aangetroffen, het gebied wordt gemarkeerd door vier verlichte cardinale boeien.

De BAZ-updates van week 47 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Het wrak in de TSS Maas West Inner ligt op 22,5 meter diepte ipv op 24 meter.
 • De Mosselzaadinvanginstallaties (MZI) van locaties: Burgzand, Vogelzand, Malzwin en Zuidwal zijn tijdelijk opgenomen. De markering is weggehaald, maar er kunnen onderdelen van de installaties zijn achtergebleven op de zeebodem. Derhalve wordt de scheepvaart verzocht voorzichtig te navigeren.

De BAZ-updates van week 46 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Aankondiging schietoefeningen te Nieuwpoort op werkdagen van 18 november t/m 2 december van 08:00-17:00
 • Vanwege de naderende winter zijn er wat tonnen geschrapt in de Waddenzee en op de Randmeren
 • Nieuwe havenlichten in Enkhuizen
 • Aanpassen vaargeul Veerbootroute Ameland

De BAZ-updates van week 45 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Per 1 januari wordt het beweegbare deel van de Suurhoffbrug over het Hartelkanaal buiten gebruik gesteld.
 • De vaarroute Medemblik-Lemmer over de Spaanderbank in het IJsselmeer is opgeheven en de bijbehorende betonning is opgenomen.
 • Het windmolenpark bij Medemblik is afgebroken (Link).
 • In de Waddenzee zijn de mosselinvanginstallaties tijdelijk buiten gebruik bij de Gat van Stompe en de Zuid-Meep.

De BAZ-updates van week 44 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Schietoefeningen worden aangekondigd in het militaire oefengebied bij Nieuwpoort. Deze vinden plaats van 7 t/m 10 en van 16 t/m 18 november van 08:00-17:00 locale tijd.
 • Vanuit Wenduine zijn er nieuwe zinkerleidingen gelegd, deze zijn afgebakend met kardinale betonning.
 • Ten Noordwesten van Scheveningen vinden er proefnemingen plaats met zeewierteelt. Scheepvaart wordt verzocht ruim afstand te houden van de proefopstelling welke staat aangegeven op de kaart als obstakel.
 • In het IJssel- en Markermeer zijn belangrijke wijzigingen in de betonning als gevolg van baggerwerkzaamheden.
 • Op de Waddenzee zijn een aantal wijzigingen in de loop van de vaargeulen Boschgat en Eierlandsche Gat geweest.

De BAZ-updates van week 43 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er worden schietoefeningen gehouden in het gebied Breezanddijk, deze zullen van 08:00 – 16:00 (locale tijd) plaatsvinden van 31 oktober tot en met 4 november 2016.
 • Voor de Belgische kust is het scheepswrak “Flinterstar” geborgen. De bijbehorende afbakende markering is opgenomen.
 • Kleine wijzigingen in de vaarwegmarkering zijn er geweest in de Pas van Terneuzen, in het Brouwerhavensche Gat (vlakbij Renesse), in het Hartelkanaal en op het Friesche Wad ter hoogte van het Hoge Wier.
 • Er zijn weer dieptelodingen geweest, en op de volgende locaties moet men rekening houden met ondieptes: Burgzand (bij Noorderhaaks), Holwerderbalg en het Spruit.
 • Het Kikkertgat in de Waddenzee (vlak bij Ameland) valt bij LAT zelfs geheel droog tussen de tonnen KG10 en KG12.