De BaZ-udates van week 14 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het de aankondiging van een verbeterblad voor de Everingen in de Westerschelde ter hoogte van de Geul van Baarland. Momenteel worden de betonning en de lichtkarakters ingrijpend gewijzigd. Verder is er een verontdieping in de Schaar van de Colijnsplaat geconstateerd en is een onontploft explosief dat in de vaargeul van de Westereems lag onschadelijk gemaakt.

De BaZ-udates van week 13 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het de aanleg van een tijdelijke zinkerleiding in de Belgische Noordzee ter hoogte van Knokke-Heist. Verder zijn er aantal boeien opgenomen in de Beneden-Zeeschelde ten westen van Galgeschoor. Daarnaast is het Dantziggat in de Waddenzee wat opgeschoven en tenslotte zijn de Mosselzaad-Invanginstallaties (MZI’s) weer actief op diverse plaatsen in de Waddenzee.

De BaZ-udates van week 12 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het de verlegging van een zinkerleiding aan de Belgische kust waarmee ook de bijbehorende betonning is gewijzigd en er is een verbeterblad uitgegeven voor de Overloop van Zierikzee.

De BaZ-udates van week 11 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het de verandering van de vaargeul Molengat bij Ameland en het aanbrengen van een sluislicht te IJmuiden.

De BaZ-udates van week 10 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft dit wijzigingen in de betonning in de volgende vaarroutes op de Waddenzee: Het Malzwin, de Vlielanderbalg, het Foksdiep en het Vaarwater van de Zwarte Haan.

De BaZ-udates van week 9 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

  • Er is een aankondiging van de wijziging in het Verkeersscheidingsstelsel per 1 juni a.s.
  • Er is een verbeterblad uitgegeven van de “Schaar v/d Noord” in de Westerschelde
  • Op een aantal plaatsen zijn de dieptecijfers geactualiseerd
  • Er is een update van de dieptestaten van de Waddenzee