De BAZ-updates van week 36 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Tussen 12 en 23 september vinden schietoefeningen plaats te Nieuwpoort. Deze worden telkens tussen 08:00 en 17:00 op werkdagen gehouden.
 • De havenlichten van Lemmer zijn gewijzigd van lichtkarakter.
 • In de Eems zijn nieuwe dieptes vastgesteld bij de laatste metingen.
 • In het Spui bij Oud-Beijerland zijn een aantal tonnen uitgelegd.

De BAZ-updates van week 35 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • In verband met de jaarlijkse proefsluiting van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en in het Hartelkanaal zal er een totale stremming van het doorgaande scheepvaartverkeer van kracht zijn.

De BAZ-updates van week 34 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Een gedeelte van de pier van Scheveningen wordt afgebroken, het werkterrein is afgebakend met twee kardinale tonnen
 • Het havenlicht van de Vlissingse Quarleshaven is definitief gedoofd.
 • De gemarkeerde vaargeul vanuit het Ketelmeer naar de Ramsgeul is naar het oosten opgeschoven.
 • Het Schuitengat heeft aanvullende betonning gekregen.
 • Er zijn nieuwe dieptemetingen gedaan in de Duitse Eems. De wijzigingen die daaruit voortvloeien zijn deze week meegenomen.

De BAZ-updates van week 33 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Bij Den Helder zijn er ondieptes geconstateerd in de vaarroute langs de kust.
 • In de Westerschelde zijn ter hoogte van de Schaar van Valkenisse en de Schaar van de Noord wijzigingen in het dieptebeeld en de betonning.
 • Vlak voor Almere is in het Markermeer een kitesurfgebied gemarkeerd.

De BAZ-updates van week 32 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • In het Schelde-Rijnkanaal en in de Rotterdamse Haven zijn kleine betonningswijzigingen geweest.
 • In verband met werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis verandert de situatie doorlopend. De oostelijke punt van het Zuidelijke Sluiseiland is inmiddels afgegraven. Er is diverse betonning uitgelegd. Scheepvaart wordt verzocht voorzichtig te navigeren.

De BAZ-updates van week 31 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 

 • Er is een verbeterblad toegevoegd voor de Waardgronden bij Terschelling
 • Bij Borkum zijn een aantal steekbakens vervagen door tonnen.