De BAZ-updates van week 27 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 

 • De loop van het Boschgat tussen Terschelling en Ameland is gewijzigd
 • Het verbeterblad van het Schuitengat is gepubliceerd. Het nieuwe dieptebeeld is in de kaart verwerkt
 • Voor de kust van Zeebrugge zijn een aantal lichtboeien opgenomen.

De BAZ-updates van week 26 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Het vuurtorenlicht van de toren “Hoek van ’t IJ” is gedoofd.
 • Er zijn diverse landaanwinningsprojecten in het IJssel- en Markmeer, waaronder de Marker Wadden en de landtong Mirnser Kliff.

De BAZ-updates van week 25 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Na de uitgebreide wijziging van de betonning vorige week in de Westerschelde zijn ook deze week weer een aantal wijzingen geweest.
 • In de Suezhaven (Amsterdam-Westpoort) wordt een “all weather terminal” gebouwd. Het bouwterrein is afgezet met verboden gebiedsbetonning.
 • Ten westen van Urk vinden opnames plaats voor de film “Dunkirk”. Hiervoor zijn twee verboden gebieden uitgelegd, gemarkeerd met lichtboeien.
 • In de Waddenzee zijn wijzigingen opgetreden in de betonning van de “Vaarwater van de Zwarte Haan” en het “Friesche Gat”.

De BAZ-updates van week 24 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • De Haven van Cadzand is nu beter aan te lopen: er is een rood en een groen havenlicht geplaatst.
 • De “Gat van de Hawk” voor de kust van Voorne is flink ondieper geworden.

De BAZ-updates van week 23 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • De aanvullende betonning ter markering van de Fietspaden (nevenvaargeulen voor de recreatievaart) op de Westerschelde is ingrijpend gewijzigd. De scheepvaart wordt verzocht zorgvuldig te navigeren. Voor de kaarten 1803.2, 1803.3, 1803.4 en 1803.5 zijn verbeterbladen uitgebracht met de betreffende wijzigingen. Op kaart 1801.04 worden de wijzingen verwerkt in de nieuwe editie van de kaart (juli 2016).
 • In de Europoort-havens wordt gewerkt aan de verbreding van het Breeddiep en de uitbouw van de Alexiahaven op de Tweede Maasvlakte. Deze werkzaamheden hebben deze week tot gevolg dat er een aantal boeien en dieptes zijn veranderd.
 • In verband met onderhoudswerkzaamheden zal de Roggebotsluis gestremd zijn op 4, 5, 17, 18, 19 juni en op 1, 2 en 3 juli.
 • Op de Waddenzee zijn kleine wijzigingen geweest in de vaargeulen Vaarwater van de Zwarte Haan, Kromme Balg, Wierumerwad en de Zuid Oost Lauwers.
 • Op Borkum is een nieuwe kleine vuurtoren met radarsignaal geplaatst.

De BAZ-updates van week 22 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er worden schietoefeningen aangekondigd bij Nieuwpoort. Deze vinden op werkdagen plaats tussen 08:00 en 17:00 van 3 tot en met 17 juni.
 • Het vuurtorenlicht “Hoek van het IJ” bij de toegang tot Amsterdam in het Markermeer is gedoofd.
 • In de Waddenzee is de loop van een aantal vaargeulen aangepast. Dit betreft de Zuider Stortemelk, de Zuider Spruit, de Spruit en het Memmertbalje
 • Vooruitlopend op het bericht van de Hydrografische Dienst is de nieuwe rode/groene betonning van het Schuitegat alvast in kaart gebracht op basis van informatie van Rijkswaterstaat.