De BAZ-updates van week 15 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • De vaargeulen: Zuidoostrak, Oosterom en het Memmertbalje op de Waddenzee zijn verlegd.
 • De Friesenbrücke over de Ems is na een aanvaring grotendeels weggehaald.
 • In het IJsselmeer zijn bij het Vrouwezand (Steile bank) aanzienlijke wijzigingen in de betonning aangebracht. Ruim 50 tonnen zijn uitgelegd, geschrapt of veranderd.

De BAZ-updates van week 14 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er vinden weer schietoefeningen plaats te Nieuwpoort, deze worden op werkdagen gehouden van 11 t/m 22 april tussen 08:00 en 17:00.
 • Er zijn kleine veranderingen in de vaarwergmarkering, onder meer in de Nieuwe Waterweg, het Flevomeer en bij Harlingen.
 • Er is een hinderlijk object opgeruimd in de vaargeul bij Borkum (Duitse Waddenzee).
 • Bij Wenduine (Belgie) is een zinkerleiding blootgelegd en gemarkeerd.

De BAZ-updates van week 13 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er zijn kleine betonningswijzigingen in de Waddenzee en de Eemsmonding.
 • In de Westerschelde is de loop van de nevenvaargeul, het fietspad Zuidergat, veranderd.

De BAZ-updates van week 12 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • In het IJmeer hebben de tonnen die de vaargeulen naar IJburg en naar Amsterdam markeren weer toplichten gekregen.
 • Er is een zinkerleiding gemarkeerd voor de Vlaamse kust, ter hoogte van Den Haan.

De BAZ-updates van week 11 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • De recreatieroute van Harlingen naar Terschelling/Vlieland is weer betond: het betreft de nevengeul van het Pannengat en de Blauwe Slenk.
 • In het Markermeer is een verboden gebied ingesteld waar de komende jaren de kunstmatige eilanden van de Marker Wadden worden aangelegd.

De BAZ-updates van week 10 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2016 bijgewerkt.

Deze week betreft dit onder meer de volgende berichten:

 • Er worden schietoefeningen gehouden te Nieuwpoort en te Breezanddijk. Deze vinden de komende weken in het algemeen plaats op werkdagen tussen 08:00 en 18:00.
 • De mosselinvanginstallaties in de Oosterschelde zijn gewijzigd. Dit zijn gebieden die zijn aangewezen voor de kweek van schelpdieren en niet toegankelijk voor de reguliere scheepvaart.
 • Er is een verontdieping waargenomen in de de Westerschelde, in de vaargeul Everingen. De minst gepeilde diepte is slechts 0,7 meter in de boeienlijn. Er volgt spoedig een verbeterblad.
 • In de aanloop naar Terschelling is de betonning van het Schuitengat in oostelijke richting verschoven.