De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Met deze update worden in totaal 14 kaarten van de DKW 1800-serie bijgewerkt. De updates zijn vanaf heden alleen beschikbaar voor gebruikers van WinGPS die de 2020-editie van de kaarten hebben aangeschaft.

Er zijn op diverse locaties kleine veranderingen in de betonning en/of het dieptebeeld. Verder is de vaargeul ‘Gat van Schiermonnikoog’ in zuidoostelijke richting opgeschoven. Het zandwinningsgebied ter hoogte van de Markerwadden in het Markermeer is opgeheven. Het verboden gebied in de Dove Balg is eveneens opgeheven.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Hiermee worden in totaal 25 kaarten bijgewerkt van de 1800-serie en de BSH-Duitse Bocht.

In de Antwerpse haven is op de hoek van de Schelde en het Deurganckdok een containerkraan aangevaren en in het water beland. Er zijn nu lichtboeien uitgelegd die de locatie markeren. In de Noordzee zijn een aantal meetboeien opgenomen. De VTS-sectoren van de Westerms worden gewijzigd. Tussen de lichtboei Westerems en nr. 72 is er per 1 januari 2020 sprake van één VTS-sector bereikbaar via VHF-kanaal 74. In de Duitse Waddenzee is er een scheepswrak aangetroffen ten noordwesten van Inselanleger in de Jade. Verder zijn er op een aantal andere locaties kleine wijzigingen in het dieptebeeld en/of de betonning.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Hiermee worden in totaal 20 kaarten bijgewerkt van de 1800-serie en de BSH-Duitse Bocht.

Er zijn nieuwe dieptemetingen verwerkt in de Westerschelde: Schaar van Spijkerplaat. Het waterskigebied Kooizand bij Enkhuizen is opgeheven, er is een nieuwe tijdelijk betonde vaargeul ingesteld t.b.v werkzaamheden bij de Hoornse Hop. Bij Brunsbüttel is een nieuwe diepzeegeul gegraven. In de Waddenzee zijn eveneens kleine wijzigingen in de betonning en het dieptebeeld.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er voor 16 kaarten updates waarmee de 2019 edities van de BSH Duitse Bocht en de 1800-serie worden bijgewerkt.

Het vissersschip dat voor de kust van Noorderhaaks is gezonken is gemarkeerd met kardinale betonning en een RACON-sein. In het Reevediep zijn werkzaamheden aan een nieuwe sluis: de nieuwe situatie is middels een verbeterblad aangebracht op de betreffende kaart. In Antwerpen is het Delawaeredok van naam veranderd. Het is nu het Bevrijdingsdok.

In de Duitse waddenzee zijn bij Rottumeroog kardinalen geplaatst ter markering van onderzeese kabels. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen in het dieptebeeld geweest.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er voor 13 kaarten updates waarmee de 2019 edities van de BSH Duitse Bocht en de 1800-serie worden bijgewerkt.

Er is een tijdelijke vaargeul gemarkeerd tussen Pampus en Holysloot in het Markermeer, in de Waddenzee is een MZI* voor de kust van Texel opgeheven. Voor de kust van Oudeschild is een kleine wijziging in de betonning. In de Duitse Waddenzee zijn bij het Schuitensand vaste visstokken geplaatst. Bij Brunsbüttel is het sectorlicht Mole (bij de invaart van het Noord-Oostzeekanaal) aangepast en in de Elbe zijn bij Brokdorf en Osterende extra kardinaalbakens geplaatst.

(MZI: www.mosselen.nl/nl/mosselinfo/mzis/)De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er voor 10 kaarten updates waarmee de 2019 edities van de BSH Duitse Bocht en de 1800-serie worden bijgewerkt.

Voor de kust van Texel is het lichtkarakter van ton T-KL-B aangepast, in de Nieuwe Waterweg is een drijvende boei vervangen door een vast baken. In Duitsland is in het Norderneyer Seegat een meetboei opgenomen. Verder zijn de verboden gebieden in het Westerbalje en Neufeld Reede aangepast.