De BaZ-updates van week 7 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie en die van de DKW Duitse Bocht bijgewerkt. In totaal zijn er 23 kaarten met updates beschikbaar voor de 2018 edities.

Deze week zijn er een aantal gewijzigde dieptes in de aanloop van het Schulpengat ten noordwesten van Den Helder. De betonning van het Molengat bij Texel is aangepast. De Koggehaven in Rotterdam heeft havenlichten gekregen. Er is een hinderlijke ondiepte geconstateerd bij de aanloop van de haven te Hindeloopen. Scheepvaart wordt geadviseerd het midden van het vaarwater aan te houden. Ten slotte is er in de Eemsmonding een Prospector-installatie aangebracht. Het loodsstation is dientengevolge verplaatst.

De BaZ-updates van week 6 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie bijgewerkt. Deze zijn beschikbaar voor de 2018-editie.

Deze week zijn er een aantal wijzigingen in een aantal vaargeulen in de Westerschelde. Rondom de “Drempel van Borssele” en het “Middelgat” is de betonning het meest aangepast. Ook zijn er wat dieptes aangepast. Tenslotte worden er schietoefeningen aangekondigd vanaf de Breezanddijk, deze worden tussen 08:00 en 16:00 (locale tijd) gehouden van maandag 26 tot en met vrijdag 30 maart 2018.

De BaZ-updates van week 5 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie bijgewerkt. Deze zijn beschikbaar voor de 2018-editie.

Deze week zijn er wijzigingen in de betonning rondom de Spijkerplaat in de Westerschelde.

 

 

De BaZ-updates van week 4 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 serie en de DKW Duitse Bocht bijgewerkt. Deze updates zijn beschikbaar voor de 2018 editie.

Deze week zijn er wijzigingen in de betonning in het Riffgat (Waddenzee) en de Val van Urk (IJsselmeer), beiden als gevolg van werkzaamheden.

De BaZ-updates van week 3 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 serie en de DKW Duitse Bocht bijgewerkt. Deze updates zijn beschikbaar voor de 2018 editie.

Deze week is er een werkgebied uitgelegd in de Afrikahaven bij Amsterdam. Er worden schietoefeningen aangekondigd in de Marnewaard. Deze vinden plaats van 29 januari tot en met 2 februari, van 5 tot en met 9 februari en van 26 tot en met 30 maart van 08.00 tot 23.00. Ten slotte zijn er een aantal meetboeien uitgelegd en opgenomen in de Waddenzee vlak ten noorden van de eilanden Terschelling en Ameland.

De BaZ-updates van week 2 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 serie en de DKW Duitse Bocht bijgewerkt. Deze updates zijn beschikbaar voor de 2018 editie.

Deze week is het werkgebied rondom de Markerwadden en de Oostvaardersdijk verruimd. Vanaf maart 2018 wordt de nieuwe situatie definitief en zal worden weergegeven in de Markermeerkaart (1810.09). Tenslotte is het “Fischerbalje”, de vaargeul naar de haven van het Duitse Waddeneiland Borkum ondieper geworden.