De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor 10 kaarten updates beschikbaar van de 1800-serie en voor 7 kaarten van de Duitse Bocht.

Tussen IJmuiden en het nieuwe windmolenpark ‘Hollandse Kust’ vinden kabellegwerkzaamheden plaats de komende tijd. Bij de Zuidermeerdijk is in het IJsselmeer een westkardinaal uitgelegd. In de Waddenzee is bij het Verversgat een ton opgenomen, verder zijn er hindernissen waargenomen bij Eenhoornplaat, Omdraai en de Waard. Deze zijn alle op de kaart gezet.

In Duitsland zijn er extra tonnen uitgelegd bij Emden in de Eems. Bij het Riffgat ten noordwesten van Borkum is het verboden gebied rond het windmolenpark opgeven. Nu de werkzaamheden vrijwel afgerond zijn kun je daar weer varen.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor 3 kaarten updates beschikbaar: deze gelden allemaal voor de kaarten van de 1800-serie.

In de Waddenzee is het werkgebied bij de Vlieter en de Doove Balg opgeheven, de bijbehorende betonning ligt er niet meer en er is geen beperking meer voor het vaarverkeer. Voor de kust van Texel zijn bij de Vlakte van Kerken hindernissen aangetroffen in het droogvallende gebied. Deze zijn op de kaart gezet. In het Duitse gedeelte van de Eems is bij Wybelsum een ondiepte aangetroffen in de vaargeul.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor 10 kaarten updates beschikbaar: 4 wijzigingen voor de 1800-serie en 6 voor kaarten van de Duitse Bocht.

Vanwege zandsuppletie aan de Belgische Kust is de DC 1 kardinaal verplaatst naar Middelkerke. Bij het Fort St. Philip in de Schelde bij Antwerpen zijn extra gele lichttonnen geplaatst ter markering van een leidam. Voor het ‘oversteken’ van de Nieuwe Waterweg (de maasmonding) ter hoogte van Rotterdam zullen kleine recreatievaartuigen zich moeten melden op VHF kanaal 3 “Maas Entrance”.

Extra kardinale betonning is uitgelegd bij het Windmolenpark Nordsee One en Gode Wind in de Duitse Noordzee ter hoogte van Dolwin Beta om werkzaamheden aan het platform te markeren. Voor de rest zijn er kleine wijzigingen in het dieptebeeld en de betonning.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor 9 kaarten updates beschikbaar: 6 wijzigingen worden aangebracht op de kaarten van de 1800-serie en 3 op de kaarten van de Duitse Bocht.

Sinds de opening van de nieuwe Zeesluis IJmuiden komen er stroomrafelingen voor. Hiervoor wordt nu op de kaart gewaarschuwd. In de Randmeren van Flevoland zijn de recreatietonnen weer uitgelegd, die de 1,5 meter dieptelijn markeren. In de Elbe bij Brunsbüttel (Nordost-Reede) is vervuilde grond aangetroffen.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor 31 kaarten updates beschikbaar: 16 wijzigingen worden aangebracht op de kaarten van de 1800-serie en 15 op de kaarten van de Duitse Bocht.

De belangrijkste wijzigingen zijn: Voor de Belgische kust zijn er een aantal extra tonnen aangelegd om obstructies en ondieptes te markeren. De haven van Antwerpen heeft een vernieuwd politiereglement. In de Westerschelde zijn bij de Hoek van Baarland ook een aantal veranderingen. In het kanaal van Terneuzen naar Gent zijn een aantal aanlegsteigers weggehaald.

In het Wolderwijd is bij natuurgebied Harderbroek tussen Harderwijk en Zeewolde een verboden gebied ingesteld. In de Waddenzee is bij het eiland Richel de Wadwachterspost teruggeplaatst.

In de Duitse Waddenzee zijn er weer een aantal wijzigingen in de betonning en in het dieptebeeld. Onder meer de vaargeul naar Neuwerk is opgeschoven. In het Noord-Oostzeekanaal is de ‘Schwebefähre” bij Rendsburg weer in dienst genomen. Scheepvaart moet hier voorzichtig varen.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er geen wijzigingen voor de kaarten van de Duitse Bocht, echter er zijn wel berichten voor de 1800-serie. In totaal zijn er voor vijf kaarten updates.

In de Westerschelde is ter hoogte van ankergebied Marlemon ter hoogte van Bath met gele tonnen een nieuwe route voor recreatievaart gemarkeerd, een zogenaamd ‘fietspad’. Er is bij Kornwerderzand een ondiepte aangetroffen in het IJsselmeer. Ten slotte is in het Wolderwijd tussen Harderwijk en Zeewolde nieuwe groen-witte recreatiebetonning uitgelegd waarmee pleziervaart meer vaarmogelijkheden wordt geboden.