De BaZ-udates van week 34 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het de volgende aanpassingen: Het Brittanniadok wordt uitgebreid in de Haven van Zeebrugge. Het veilige vaarwater is met tijdelijke bakens gemarkeerd. De Galgeput in de aanloop van de Westerschelde is iets ondieper geworden, daarentegen is de haven van St. Annaland uitgegraven en toegankelijk voor schepen met een diepgang tot 2,5 meter. In de Waddenzee is de Kromme Balg iets verlegd en het zeegrasgebied voor de kust van Schiermonnikoog is opgeheven.

De BaZ-udates van week 33 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week is de geluidsmarkering geschrapt in Harlingen. In de vaargeul Oosterom is een blootgespoelde gasleiding gemarkeerd en in het Huibertgat is een ondiepte opgetreden.

De BaZ-udates van week 32 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er een aantal geluidsmarkeringen geschrapt in Zeebrugge, in het Molengat bij Texel is een zinkerleiding gemarkeerd, in de Westerschelde is bij Everingen een extra boei uitgelegd, zijn er extra lichtbakens geplaatst rondom Griend en is de vaargeul “Spruit” in de Waddenzee verlegd. Tevens zijn de dieptestaten van de Waddenzee geactualiseerd.

De BaZ-udates van week 31 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week is een ondiepte ontdekt op het Grevelingenmeer en op de kaart aangegeven. Verder zijn er vanwege baggerwerkzaamheden in de Arianehaven en de Alexiahaven van de Maasvlakte wijzigingen in de betonning.

De BaZ-udates van week 30 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Naast kleine wijzigingen in de betonning zijn er deze week ook wat aanpassingen geweest in het dieptebeeld op basis van de laatste lodingen. Op het IJsselmeer zijn de vaarroutes rondom Stavoren en van Urk richting Enkhuizen gewijzigd. Daarnaast zijn nu ook de vernieuwde 1812.02 en 1812.03 in deze update meegenomen.

De BaZ-udates van week 29 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

In de Belgische Noordzee zijn een aantal wijzingen in de betonning en bij de ingang van de haven van Blankenberge vinden baggerwerkzaamheden plaats die zijn gemarkeerd met lichtboeien. Er zijn diverse verlichte pontons uitgelegd in het Haringvliet, verder is een verbeterblad uitgegeven voor een gedeelte van de Nieuwe Maas (Rotterdamse haven) en is er ook in het Markermeer een extra boei uitgelegd.