De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er een tiental berichten uitgegeven die zijn verwerkt in de digitale kaarten. In totaal zijn er voor 12 kaarten van de 1800-serie en 43 kaarten van de BSH-Duitse Bocht updates beschikbaar voor degenen die de 2019 editie hebben. In het Markermeer zijn bij de Oostvaardersdijk baggerwerkzaamheden: het gebied waar deze plaatsvinden is uitgebreid tot de entree van Lelystad. In de Waddenzee is de vaargeul Inschot iets verschoven. De markering is daarop aangepast. In de Oosterschelde zijn bij de Geul van Roggenplaats ook wijzigingen geweest. In Duitsland zijn er op een aantal plaatsen in de Elbe stenen oeverdammen aangelegd. Ook is er bij Neufeld-Reede een ankergebied in het leven geroepen. Op tal van andere locaties zijn kleinere wijzigingen in de betonning en/of het dieptebeeld.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er twee berichten, die zijn verwerkt in de digitale kaarten: Bij Scheveningen is een havenlicht opgenomen en de werkzaamheden aan de uitbreiding van de Zeesluis Terneuzen zijn een nieuwe fase ingegaan: het vaarwater ter hoogte van de middensluis is verbreed.Deze week zijn er voor een aantal kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt op de digitale zeekaarten.

Naast een aantal kleine wijzigingen in de betonning is ook het gebied gemarkeerd waar het eiland Bliek wordt opgespoten in het Haringvliet. In de Duitse Waddenzee is op een aantal plaatsen vervuilde grond aangetroffen en een dumpplaats voor munitie. Deze zijn gemarkeerd op de kaart. De vaargeul in de Dordtse Kil is eveneens gewijzigd.Deze week zijn er voor zes kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt op de digitale zeekaarten.

In het IJsselmeer zijn er wijzigingen in de lichtopstanden die meetboeien markeren. De vaargeul naar Noordpolderzijl is gewijzigd, de betonning wordt aangepast en verwerkt in volgende edities. Er zijn nieuwe dieptemetingen in de Dollard/Ems geweest en de betonning bij Termunterzijl is eveneens aangepast. In de Duitse Bocht zijn ook kleine wijzigingen in de betonning geweest.Deze week zijn er voor negen kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de digitale zeekaarten.

In de Schelde bij Antwerpen zijn nieuwe dieptemetingen geweest en indien nodig aangepast op de kaart. Er is een verbeterblad uitgekomen voor de ‘Veerbootroute Ameland’ en er zijn verder nog wat kleine betonningswijzigingen.Deze week zijn er voor vijf kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de digitale zeekaarten.

In de Westerschelde zijn in de Schaar van Spijkerplaat en ter hoogte van Walsoorden dieptemetingen geweest en de nieuwe cijfers zijn verwerkt in deze update. In de haven van Oostende zijn een paar losse palen vervangen door drijvende boeien.