Deze week is er alleen een BaZ-update voor de kaarten van de BSH-Duitse Bocht. Er kunnen 29 kaarten worden bijgewerkt met de laatste wijzigingen.

In het Langeness Fahrwasser is een doorsteek opgeheven, de betonning is weggehaald en om het eiland te bereiken moet nu om de zandplaat gevaren worden. Bij Neufeld-Reede is het verboden gebied uitgebreid. Hierdoor is ook een deel van het ankergebied komen te vervallen. Bij de Eemshaven en Delfzijl zijn er nieuwe VHF kanalen beschikbaar waar de verkeersleiding op bereikbaar is.

Zoals gebruikelijk zijn er ook weer kleine wijzigingen in de betonning en/of het dieptebeeld: Bij het Lühnesand, het Ordinger Priel, de Süderhever, Harle en het Lüchterloch zijn er meer veranderingen opgetreden dan gebruikelijk.

Deze week is er weer een BaZ-update voor de 1800-serie. Er kunnen 20 kaarten worden bijgewerkt met de laatste wijzigingen.

De werkzaamheden aan het Windmolenpark Thorntonbank zijn afgerond. De nieuwe windmolens staan met hun bijbehorende lichtseinen op de kaart. Vlak voor IJmuiden is een extra ankergebied gemaakt. Er zijn een aantal ondieptes aangetroffen in het Belgische gedeelte van de Westerschelde. Het Ventjagersgaatje in het Haringvliet is vanaf heden permanent gesloten voor de scheepvaart (en visserij). Bij Kornwerderzand is een groter gebied gemarkeerd voor werkzaamheden aan het nieuwe windmolenpark en de Afsluitdijk.

Tenslotte zijn er behoorlijk wat wijzigingen geweest in de vaargeulen op de Waddenzee. Deze zijn allemaal opgenomen op de kaart. Ook is er een nieuwe dieptestaat uitgegeven voor de 1812. Deze gegevens zijn in deze update verwerkt.

Deze week is er weer een BaZ-update voor de 1800 serie. Negen kaarten kunnen worden bijgewerkt met de laatste wijzigingen.

In de Reede van Vlissingen is de Songa-boei na werkzaamheden weer teruggelegd op de oude positie. In Rotterdam zijn de werkzaamheden aan de Maaskade (Noordereiland) ook afgerond. Schepen kunnen de aanlegsteigers weer bereiken. In de Mississippihaven op de Maasvlakte zijn een aantal lichtboeien opgenomen.

Ten westen van Texel is in de Noordzee vuile grond aangetroffen op de zeebodem. Dat is nu gemarkeerd op de kaart.

Op de Waddenzee zijn twee vaargeulen verlegd. De Veerbootroute van Ameland en het Boschgat ten oosten van Ameland. De betonning is hierop aangepast.

Deze week is er weer een BaZ-update voor de 1800-serie kaarten en de BSH-Duitse Bocht. In totaal kunnen 26 kaarten worden bijgewerkt.

In de vaargeul naar Bankenberge zijn ondieptes aangetroffen; deze steken tot ongeveer 1 meter boven LAT. In de Beneden Zeeschelde zijn bij Antwerpen tonnen uitgelegd om het gebied ‘Plaat van de Parel’ heen. Sportboei B is verlegd in het IJsselmeer.

In de Waddenzee zijn er ook een aantal wijzigingen: er is een zoutmeter aan een staak geplaatst op de Pollendam. De extra tonnen in het Zoutkamperlaag zijn weer opgenomen, de leiding is weer verzonken in de bodem. Verder is de dieptestaat voorzien van recentere gegevens.

In Duitsland zijn er kleine wijzigingen in het dieptebeeld. In de Binneneider is richting Tönning de vaargeul aanzienlijk opgeschoven. Het vaarwater ‘Klotzenlock’ is tijdelijk opgeheven. Scheepvaart kan er dus niet meer passeren. Bij Ruthenstrom in de Elbe zijn tijdelijk twee lichtopstanden geplaatst.

De Hydrografische Dienst heeft weer een BaZ-update gepubliceerd. Deze keer kunnen zeven kaarten van de 1800-serie worden bijgewerkt.

Vanwege de maatregelen tegen de uitbraak van het COVID-19 Coronavirus zullen de Berichten aan Zeevarenden ingaande deze week tot nader order tweewekelijks worden gepubliceerd.

In de Noordzee is bij Breeveertien een onderzeese gasleiding in gebruik genomen. Ten zuiden van het Windpark Luchterduinen is een voor de scheepvaart hinderlijk object onder water aangetroffen. Eveneens is er een ondiepte in de aanloop van Het Zool naar Workum. Scheepvaart wordt aangeraden zoveel mogelijk midvaarwater of langs de rode zijde te varen. De minst gepeilde diepte bedraagt 1,10 m bij IJWP.

Tenslotte is er een kleine wijziging in de vaargeul Memmertbalje in de Duitse Waddenzee.

De Hydrografische Dienst heeft weer een BaZ-update gepubliceerd. Deze keer kunnen 27 kaarten van de 1800-serie worden bijgewerkt.

De belangrijkste wijzigingen zijn een nieuw gebied bij de Javaruggen in de Waddenzee dat met gele betonnen is gemarkeerd. Bij het Tulpeiland in Zeewolde is er een verandering in de aanlooproute.

Verder zijn in de nieuwe 1811 en 1812 alle van kracht zijnde P en T berichten weer toegevoegd aan de kaart. Als laatste is deze week ook een nieuwe dieptestaat verwerkt in de kaart.