Deze week zijn er voor 6 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten worden verwerkt op de 1800-serie. Er zijn ondieptes in de aanloop naar de haven van Blankenberge (Belgische kust) geconstateerd, voor een veilige binnenkomst wordt scheepvaart aangeraden contact op te nemen met de betrokken havendienst (VHF 10).

Er zijn een aantal gele tonnen uitgelegd voor de kust van Oostende en De Panne. Verder is er een hinderlijke obstructie waargenomen in de veerbootroute naar Ameland.

Tenslotte is er een waterski-gebied gemarkeerd bij Medemblik in het IJsselmeer.Deze week zijn er voor 31 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten worden verwerkt op de 1800 serie en de NfS-berichten op de Duitse Bocht kaarten.

Ter hoogte van de Indusbank is de Noordkardinaal opgeschoven. Nabij Enkhuizen is bij het Kooizand een nieuw kitesurfgebied ingesteld. Er zijn kleine wijzigingen in de loop van de vaargeul Kromme Balg en het Westgat. Bij Ameland is de veerhaven uitgebaggerd, voorzien van een nieuwe streefdiepte en gewijzigde betonning.

In de Duitse Waddenzee is bij Schalenburg een leiding blootgespoeld en afgemarkeerd. Er zijn meetboeien uitgelegd bij de Weiße Bank en tenslotte is de Mittelrinne ter hoogte van de Mellumplate verlegd.Deze week zijn er voor 23 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten worden verwerkt op de 1800 serie en de NfS-berichten op de Duitse Bocht kaarten. Er zijn verbeterbladen verschenen voor de Geul van de Rassen (voor de kust van Walcheren) en de monding van het Reevediep in het Drontermeer.

Er is een nieuwe vaargeul gemarkeerd in het Gooimeer ten oosten van het eiland Huizerhoef. Verder zijn er kleine wijzigingen bij Stavoren in het IJsselmeer en in de Waddenzee in de geulen Kromme Balg, Holwerder Balg en Blauwe Slenk. Bovendien is er een nieuwe dieptestaat voor de Waddenzee uitgebracht.

In Duitsland is er een nieuwe ondiepte geconstateerd in de Tegeler Rinne, is er een boortoren aangelegd in het Elbow Spit. Er is een nieuw visgebied gemarkeerd ten zuidoosten van het Tertiussand en tenslotte zijn er in het Nord-Ostsee kanaal bij Weiche Audorf wat veranderingen.Deze week zijn er voor 10 kaarten van de 1800-serie updates. Hiermee worden de BaZ-berichten verwerkt van de Hydrografische Dienst op de betreffende kaarten.

Er zijn op een aantal plekken blootgespoelde leidingen, deze zijn gemarkeerd met kardinale betonning, zoals in het Huibertgat, in de Maasmond en bij Wenduine (De Haan). Verder zijn er een aantal gele bolboeien uitgelegd in de Krabbenkreek (Sint Anna).Deze week zijn er voor 13 kaarten van de 1800-serie en 21 kaarten van de Duitse Bocht updates. Hiermee worden de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de NfS-berichten van de BSH verwerkt op de betreffende kaartenseries.

Er wordt een gasleiding aangelegd in de Noordzee ter hoogte van TSS Maas North, de afgesloten gebieden in het Eemmeer en Gooimeer zijn veranderd en de betonning is er op aangepast, in de Waddenzee is een nieuw verlicht ponton geplaatst in het Fransche Gaatje. Er zijn ondieptes geconstateerd in het Vaarwater van de Zwarte Haan en de Zuider Spruit. De vaargeul van Holwerd naar Ameland is afgekort, en daar zal nog een verbeterblad van verschijnen.

De belangrijkste wijzigingen in de Duitse Bocht betreffen veranderingen in de vaargeul Accumer Ee, Otzumer Balje en Harle. Ook de aanloop naar de geulen is gewijzigd. Verder is bij het Wremerloch het vuile grond gebied uitgebreid en is bij Sylt een visgebied gemarkeerd. Tenslotte is een gedeelte van Neufeld-Reede bij Bunsbüttel is als verboden gebied aangemerkt.

Deze week zijn er voor 44 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten worden verwerkt op de 1800-seriekaarten en tevens de vernieuwde uitgave van de 1811 en 1812 kaarten beschikbaar worden.

Er is ook een nieuwe dieptestaat verschenen en de kaarten zijn bijgewerkt met de laatste diepte- en betonningsinformatie. Belangrijkste wijziging is dat de vaarroute over de Waardgronden (ten zuiden van Terschelling) niet meer permanent gemarkeerd is met drijvende tonnen.