De BaZ-udates van week 32 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er een aantal geluidsmarkeringen geschrapt in Zeebrugge, in het Molengat bij Texel is een zinkerleiding gemarkeerd, in de Westerschelde is bij Everingen een extra boei uitgelegd, zijn er extra lichtbakens geplaatst rondom Griend en is de vaargeul “Spruit” in de Waddenzee verlegd. Tevens zijn de dieptestaten van de Waddenzee geactualiseerd.

De BaZ-udates van week 31 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week is een ondiepte ontdekt op het Grevelingenmeer en op de kaart aangegeven. Verder zijn er vanwege baggerwerkzaamheden in de Arianehaven en de Alexiahaven van de Maasvlakte wijzigingen in de betonning.

De BaZ-udates van week 30 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Naast kleine wijzigingen in de betonning zijn er deze week ook wat aanpassingen geweest in het dieptebeeld op basis van de laatste lodingen. Op het IJsselmeer zijn de vaarroutes rondom Stavoren en van Urk richting Enkhuizen gewijzigd. Daarnaast zijn nu ook de vernieuwde 1812.02 en 1812.03 in deze update meegenomen.

De BaZ-udates van week 29 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

In de Belgische Noordzee zijn een aantal wijzingen in de betonning en bij de ingang van de haven van Blankenberge vinden baggerwerkzaamheden plaats die zijn gemarkeerd met lichtboeien. Er zijn diverse verlichte pontons uitgelegd in het Haringvliet, verder is een verbeterblad uitgegeven voor een gedeelte van de Nieuwe Maas (Rotterdamse haven) en is er ook in het Markermeer een extra boei uitgelegd.

De BaZ-udates van week 28 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week is er een wijziging in de betonning opgetreden bij Castricum aan Zee. Verder zijn de meeste kaarten van de 1811 en 1812 serie vernieuwd.

De BaZ-udates van week 27 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week is er een kleine wijziging geweest in de markering van de Nieuwe Maas. De wijzigingen zijn exclusief de BaZ berichten die gelden voor de kaarten 1811 en 1812. Deze zijn om technische reden uitgesteld en worden verwerkt op het moment dat er een nieuwe kaart wordt uitgegeven.