Deze week zijn er updates waarmee de kaarten van de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt.

Er zijn voor zeven kaarten updates; op diverse plaatsen zijn er enkele boeien verplaatst of veranderd. Bij de Afsluitdijk zijn er werkzaamheden aan de damwand, en daar is de markering op aangepast.

Verder worden er schietoefeningen gehouden in de Marnewaard. Deze vinden plaats van:
- 6 april t/m 9 april
- 17 mei t/m 21 mei
- 7 juni t/m 11 juni
- 21 juni t/m 25 juni.

Deze week zijn er weer updates waarmee de kaarten van de 1800-serie en de Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt. In totaal zijn er voor 18 kaarten BaZ-berichten uitgebracht.

In het windmolenpark ‘Borssele’ zijn een aantal turbines operationeel geworden. Ze zijn ’s nachts verlicht voor de scheepvaart. De vaargeul ‘Schaar van de Spijkerplaat’ is aangepast en de bijbehorende vaarwegmarkering is aangepast. In het Marsdiep bij Den Helder is vervuilde bodem aangetroffen en de werkzaamheden bij Den Oever zijn verlengd tot 20 mei. Scheepvaart door de Stevinsluizen is volledig versperd en scheepvaart wordt omgeleid via de Lorentzsluis te Kornwerderzand.

In de Duitse Waddenzee zijn een behoorlijk aantal meetboeien vernummerd en/of verplaatst. Bij Neufeld-Reede is een hinderijk object onder water aangetroffen en tenslotte is de aansluiting Norderelbe/Buschsand/Trischenfinger veranderd; en de boeien zijn aangepast.

Deze week zijn er weer updates waarmee een aantal kaarten van de 1800-serie en de Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt.

Bij Neufeld-Reede is het ‘sperrgebied’ verkleind, in het Huibertgat zijn kardinalen opgenomen, dit geldt ook voor de verlichte meetpalen bij de Markerwadden. De betonning in het Zoutkamperlaag bij Engelsmanplaat is ook gewijzigd. Tenslotte is bij Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden in het IJ een verboden gebied gemarkeerd.

Deze week zijn er weer updates waarmee zes kaarten van de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt.

In het Slijkgat, ten noorden van Goeree-Overvlakkee is een ondiepte waargenomen. In de Westerschelde zijn een aantal kleine wijzigingen in de betonning; dit geldt ook voor de Veerbootroute Ameland. Verder is bij dat eiland een verboden gebied afgebakend in het Westgat, voor de kust van Hollum.

Deze week zijn er weer updates waarmee negen kaarten van de 1800-serie en de DKW Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt.

Alle van kracht zijnde voorlopige en tijdelijke BaZ-berichten zijn weer aangebracht in de vaarkaart 1803. Het betreft onder meer de instelling van een dumpplaats voor explosieven ten noordwesten van Vlissingen. Verder zijn de sector- en oeverlichten gewijzigd. Bij de langdurige werkzaamheden in de haven van Antwerpen en bij de Zeesluis van Terneuzen is de meest actuele situatie nu vermeld op de kaart. In Duitsland is bij het eiland ‘Lühesand’ in de Elbe een ondiepte aangetroffen.

Deze week zijn er weer updates waarmee zeven kaarten van de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt.

In de haven van Oostende zijn er een aantal wijzigingen in de diepte en de betonning geweest. Ook in het Haringvliet zijn een aantal boeien vernummerd en verplaatst. Bij de aanloop naar de haven van Borkum is de vaargeul ondieper geworden.