De BaZ-update van deze week is beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er updates voor 29 kaarten uit de 1800-serie en voor 5 kaarten van de BSH-Duitse Bocht.

Afgelopen week werden de 1811 en 1812 opnieuw uitgebracht. De nog van kracht zijnde P- en T- berichten zijn bij de BaZ-update van deze week verwerkt en staan weer op de kaart, ook is de afgelopen week weer een grote verandering geweest in de loop van de vaargeulen. Op de kaart zijn indien nodig aanpassingen gedaan in de aangegeven betonning en het dieptebeeld. Belangrijke andere updates betreffen wijzigingen in de betonning bij Vlissingen en de dieptes van het Veerse Meer. In de Duitse Waddenzee is niet zo veel veranderd: Er zijn een paar aanpassingen in de meetboeien en bij Twielenfelth Reede is er een vervuilde zeebodem aangetroffen.

De BaZ-update van deze week is beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er updates voor 9 kaarten uit de 1800-serie.

In de Westerschelde is de Schaar van Valkenisse weer bevaarbaar voor recreatievaart tot 1 oktober. Ter verduidelijking is er ook extra betonning uitgelegd. In de Oosterschelde is de betonning van de Pietermanskreek aangepast. Vaargeul Noord-Meep in de Waddenzee is opgesplitst in een West-Meep en een Noord-Meep: de boeien hebben een nieuwe naam gekregen. De vaargeul door de Gronden van Lauwers is opgeschoven en ten slotte is ook de vaargeul door de Dollard richting Nieuwe Statenzijl aangepast. Er volgt nog een verbeterblad met de nieuwe situatie. Daarnaast zijn er in de rest van de Noordzee en Waddenzee enkele andere kleine wijzigingen in de betonning.

De BaZ-update van deze week is beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er updates voor 24 kaarten uit de 1800-serie.

Er zijn op een aantal plekken behoorlijke wijzigingen. Het Schuitegat is verschoven in zuidelijke richting, en de nieuwe positie van de tonnen staan nu op de kaart. In het IJsselmeer zijn er eveneens grote wijzigingen in de vaarroutes gekomen zoals in de Hoornsche Hop en tussen Lelystad en Urk en de werkzaamheden aan de Pampusgeul is ook verplaatst naar de nieuwe locatie. De verbeterbladen waar deze wijzigingen in staan zijn meegenomen in de update.

De BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor negen kaarten updates uitgebracht: 4 voor kaarten van de Duitse Bocht en 5 voor kaarten uit de 1800-serie.

Bij Oostende en in de Schelde bij Antwerpen zijn kleine wijzigingen in de betonning aangebracht. In de IJssel bij Kampen zijn een paar lichtopstanden weggehaald en in de Duitse Noordzee is een nieuw windmolenpark in aanleg gegaan: Het gaat om EnHBW, dat park komt ongeveer 100 kilometer ten noordwesten van het eiland Borkum.

De BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor vier kaarten uit de 1800-serie updates uitgebracht.

Op twee plaatsen zijn er werkzaamheden in de Noordzee, rond het testgebied voor de kust van Scheveningen is een verboden gebied gemarkeerd. Bij IJmuiden langs het windmolenpark Egmond is ook een verboden gebied gemarkeerd, dit vanwege kabellegwerkzaamheden. Het gebied blijft wel toegankelijk voor de doorgaande scheepvaart, maar ankeren en bodemberoerende visserij is niet meer toegestaan.

De BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor 9 kaarten bijgewerkt uit de 1800 serie en voor 5 kaarten uit de serie Duitse Bocht.

In de Westerschelde zijn er een aantal sectorlichten aangepast, en die bij Zuid-Saeftinghe is gedeeltelijk gedoofd. Bij Texel is er een zinkerleiding blootgespoeld en gemarkeerd met kardinale betonning. In het Windmolenpark ‘Blauw’ tussen boei EZ 4 en de Ketelbrug is een extra vaargeul gemarkeerd. Er volgt nog een verbeterblad. De diepzeehaven bij Voslapper Groden (Wilhelmshaven) is aangepast, de vaargeul is nu weer geheel vrij voor alle scheepvaart. Verder is er een verboden gebied gemarkeerd in de Elbe, bij Hollerwettern.

Ook is er een nieuwe dieptestaat verschenen met de meest recente dieptelodingen van Rijkswaterstaat.