De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er voor 10 kaarten updates waarmee de 2019 edities van de BSH Duitse Bocht en de 1800-serie worden bijgewerkt.

Er zijn de nodige werkzaamheden aan kabels en leidingen, waardoor er op een aantal locaties wijzigingen zijn in de betonning. Dit betreft onder meer het Fedderwasser Fahrwasser, de Oude Westereems, de Nieuwe Waterweg en er zijn een aantal lichtopstanden in de haven van Harlingen gewijzigd. Ook is de groene boeienlijn van de Kromme Balg iets opgeschoven.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er voor 16 kaarten updates waarmee de 2019 edities van de BSH Duitse Bocht en de 1800-serie worden bijgewerkt..

Vorige week is er een fout gemaakt bij het updaten van de betonning in Deurloo, deze is hersteld. Verder zijn er kleine wijzigingen in de betonning en/of het dieptebeeld in de Westerschelde, in de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam en in de Elbe bij Cuxhaven.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er voor 21 kaarten updates waarmee de 2019 edities van de BSH Duitse Bocht en de 1800-serie worden bijgewerkt.

Belangrijke wijzigingen deze week betreffen het instellen van een verboden gebied rondom het Windmolenpark Borssele. De betonning in de vaargeur bij Zoutelande, Deurlo is tijdelijk openomen. In Duitsland is het sektorlicht Tegeler Plate gewijzigd, en zijn er op basis van dieptemetingen nieuwe gegevens omtrent ondieptes verwerkt.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er voor 24 kaarten updates waarmee de 2019 edities van de BSH Duitse Bocht en de 1800-serie worden bijgewerkt. Belangrijke wijzigingen deze week betreffen de aanleg van een onderzeese hoogspanningskabel tussen Zeebrugge en het windmolenpark Norther. Bij Texel is vlak voor de kust van Oudeschild een Turbine geplaatst. Bij Lelystad (Oosvaardersdijk) is een meetboei geplaatst. Het werkgebied waarbij vlak bij Harderwijk in het randmeer zand werd gewonnen is opgeheven en scheepvaart kan weer ongehinderd passeren. In de Duitse Waddenzee is het Spiekeroog Wattfahrwasser nu ook buiten het zomerseizoen voorzien van markering en er zijn ondieptes waargenomen nabij het Schuitensand. Deze zijn in de kaart verwerkt.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er voor 14 kaarten updates beschikbaar waarmee de 2019 edities van de BSH Duitse Bocht en de 1800-serie worden bijgewerkt. Belangrijke wijzigingen deze week betreffen het uitleggen van kardinale betonning rondom het windmolenpark ‘Borssele Park’, een verboden gebied dat ten behoeve van werkzaamheden is uitgelegd bij Kornwerderzand. In de Duitse Waddenzee zijn kleine wijzigingen in het dieptebeeld van de Unterems en bij de Elbe monding te Cuxhaven. Verder is er een gedeelte van de Elbe afgesloten ter bescherming van ‘vuile grond’: dat is bij de Reede van Freiburg.De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er een tiental berichten uitgegeven die zijn verwerkt in de digitale kaarten. In totaal zijn er voor 12 kaarten van de 1800-serie en 43 kaarten van de BSH-Duitse Bocht updates beschikbaar voor degenen die de 2019 editie hebben. In het Markermeer zijn bij de Oostvaardersdijk baggerwerkzaamheden: het gebied waar deze plaatsvinden is uitgebreid tot de entree van Lelystad. In de Waddenzee is de vaargeul Inschot iets verschoven. De markering is daarop aangepast. In de Oosterschelde zijn bij de Geul van Roggenplaats ook wijzigingen geweest. In Duitsland zijn er op een aantal plaatsen in de Elbe stenen oeverdammen aangelegd. Ook is er bij Neufeld-Reede een ankergebied in het leven geroepen. Op tal van andere locaties zijn kleinere wijzigingen in de betonning en/of het dieptebeeld.