Deze week zijn er voor zeven kaarten van de 1800-serie BaZ-berichten uitgegeven. Deze zijn vanaf nu beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

In de Westerschelde zijn bij Terneuzen en Vlissingen wijzingen doorgevoerd in de betonning. In de aanloop naar Muiden is een verboden gebied opgeheven. Voor de kust van Texel is een zinkerleiding gemarkeerd. In de Waddenzee zijn er nieuwe dieptemetingen geweest. Op de volgende locaties heeft dit geleid tot wijzigingen:
Eierlandsche Gat, Gasboeiengat, Simonszand, Spruit en de Eilanderbalg bij Schiermonnikoog.

Deze week zijn er voor acht kaarten van de 1800-serie BaZ-updates verschenen. Deze zijn vanaf heden beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn kabellegwerkzaamheden in het Belgische gedeelte van de Noordzee zodat de elektriciteit die geproduceerd wordt aan land kan komen. Scheepvaart wordt verzocht met voorzichtigheid te navigeren. In de Westerschelde is bij de Spijkerboor een grote wijziging geweest in de betonning. Alle veranderingen zijn nu doorgevoerd in de kaart. De wijzigingen in de Waddenzee en in het Duitse gedeelte van de Eems zijn beperkt tot enkele veranderingen in de betonning en het dieptebeeld.

Vanwege het Hemelvaartweekend verschijnt de BaZ van week 21 vandaag. Volgende week zal de BaZ op dinsdag worden verwerkt. Er zijn voor zes kaarten van de 1800-serie en twee kaarten van de Duitse Bocht updates beschikbaar.

In de aanloop naar de Haven van Harlingen is een ondiepte geconstateerd. De minst gepeilde diepte is 5,8 meter LAT. Bij het Riffgat zijn de meeste kardinalen die het verboden gebied markeren rondom een windmolenpark in aanleg opgenomen.

Daarnaast zijn er een aantal kleine wijzigingen in de betonning en/of het dieptebeeld.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor tien kaarten van de 1800-serie en zes kaarten van de Duitse Bocht updates beschikbaar.

In de Noordzee is bij het TSS Off Texel een productieplatform afgebroken. Richting Callantsoog worden er kabellegwerkzaamheden uitgevoerd. De wijziging bij het Molengat is definitief geworden, waarbij de vaarroute een heel stuk in westelijke richting is opgeschoven en niet meer vlak langs de kust van Texel loopt. Het zandwingebied in het IJmeer rondom IJburg is opgeheven.

In Duitsland is het Baltrumer Wattfahrwasser naar het zuiden opgeschoven. Nog niet alle staken zijn ‘ingeprikt’ langs de nieuwe route. De drijvende rode sparren zijn al wel verlegd. Verder zijn er werkzaamheden aan de pier bij de Voslapper Groden, ten noorden van Wilhelmshaven in de Jade.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor 10 kaarten updates beschikbaar van de 1800-serie en voor 7 kaarten van de Duitse Bocht.

Tussen IJmuiden en het nieuwe windmolenpark ‘Hollandse Kust’ vinden kabellegwerkzaamheden plaats de komende tijd. Bij de Zuidermeerdijk is in het IJsselmeer een westkardinaal uitgelegd. In de Waddenzee is bij het Verversgat een ton opgenomen, verder zijn er hindernissen waargenomen bij Eenhoornplaat, Omdraai en de Waard. Deze zijn alle op de kaart gezet.

In Duitsland zijn er extra tonnen uitgelegd bij Emden in de Eems. Bij het Riffgat ten noordwesten van Borkum is het verboden gebied rond het windmolenpark opgeven. Nu de werkzaamheden vrijwel afgerond zijn kun je daar weer varen.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor 3 kaarten updates beschikbaar: deze gelden allemaal voor de kaarten van de 1800-serie.

In de Waddenzee is het werkgebied bij de Vlieter en de Doove Balg opgeheven, de bijbehorende betonning ligt er niet meer en er is geen beperking meer voor het vaarverkeer. Voor de kust van Texel zijn bij de Vlakte van Kerken hindernissen aangetroffen in het droogvallende gebied. Deze zijn op de kaart gezet. In het Duitse gedeelte van de Eems is bij Wybelsum een ondiepte aangetroffen in de vaargeul.