Deze week zijn er voor drie kaarten updates waarmee de kaarten van de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt. Er is één nieuw BaZ-bericht en er zijn een aantal tijdelijke of voorlopige berichten opgeheven.

In de Merwehaven is een verbodsgebied gemarkeerd met bijbehorende tonnen. In de Belgische Noordzee zijn op een aantal plaatsen weer boeien opgenomen; het gaat hier om de kustzones nabij Wenduine, Oostende en Nieuwpoort.

Deze week zijn er voor 42 kaarten updates waarmee de kaarten van de BSH-Duitse Bocht en van de 180-serie kunnen worden bijgewerkt met de laatste ‘BaZ’ en ‘NfS’ berichten.

De belangrijkste berichten uit de BaZ van deze week:

Vanaf de Maasvlakte tot het HZA platform zijn een aantal onderzeese kabels aangelegd. Het gebied waar deze elektriciteitskabels lopen is op de kaart aangegeven. Bij Scheveningen is een nieuwe VTS-centrale om de scheepvaart naar de haven te coördineren. Vanaf het IJ in Amsterdam kan vanwege werkzaamheden niet meer rechtstreeks naar het Oosterdok gevaren worden. Bij Kornwerderzand is de markering aangepast vanwege de nieuwe windmolens die daar gebouwd worden. De Waddenzee heeft bij het Dantziggat en het Randzelgat ook weer wijzigingen in het dieptebeeld.

In de Duitse Waddenzee is vervuilde grond aangetroffen ten zuiden van Nordergründe, verder is er een hoogspanningskabel aangelegd bij het Windmolenpark Nordsee-Ost. Er zijn een aantal kleine veranderingen in het dieptebeeld bij Dukegat-Reede en het Ostfriesisches Gatje. Bij de sluis van Bunsbüttel is een hindernis voor de scheepvaart weggenomen. Ten slotte zijn er wijzigingen in de betonning en de navigatielichten bij de Schwarztonnensander Nebenelbe en de Accumer Ee.

Deze week zijn er voor 30 kaarten updates waarmee de kaarten van de BSH-Duitse Bocht en van de 180-serie kunnen worden bijgewerkt met de laatste ‘BaZ’ en ‘NfS’ berichten.

Belangrijke wijzigingen deze week betreffen ondermeer de werkzaamheden aan de nieuwe Zeesluis IJmuiden. Deze zijn zover gevorderd dat er een werkzone met bijbehorende markering is opgeheven. De vaargeul Zuiderspruit in de Waddenzee is verlegd. In de industriehaven van Harlingen zijn een paar aanlegmogelijkheden aangebracht.

In de Duitse Waddenzee is in het verlengde van de strekdam langs de Elbe tussen Cuxhaven en Neuwerk een verboden gebied gemarkeerd, hier vinden werkzaamheden plaats aan de kustbescherming.

Deze week zijn er voor zeven kaarten updates beschikbaar waarmee de kaarten van de BSH-Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt met de laatste NfS berichten.

Op de volgende locaties zijn nieuwe dieptegegevens verwerkt: Wangerooger Fahrwasser, Riffgat (Osterems), Schluchter en Süderaue. Verder is de betonning in het Langeness-Fahrwasser aangepast.

Deze week zijn er voor 12 kaarten updates beschikbaar waarmee de kaarten van de BSH-Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt met de laatste NfS-berichten.

Zoals gebruikelijk zijn er weer wijzigingen in het dieptebeeld op een aantal plaatsen in de Duitse Waddenzee. Verder zijn er bij het Wremer Loch, in het Rütergat bij de Lorenzplate, bij Cuxhaven en bij Blankenese wat boeien verlegd. Ten slotte is het sperrgebied bij Neufeld Reede ook veranderd.

Deze week zijn er weer BaZ-updates beschikbaar waarmee de kaarten van de BSH-Duitse Bocht en de DKW 1800-serie kunnen worden bijgewerkt. In totaal zijn er voor 13 kaarten updates.

In de Westerschelde is bij Zuid Saeftinge het z.g.n. ‘fietspad’ weer opgeheven. Recreatievaart dient gebruik te maken van de hoofdvaargeul. In de Nieuwe Maas is bij het bedrijf IHC, ten oosten van de Van Brienenoordbrug, een verboden gebied gemarkeerd. De streefdieptes in de Eemsgeul zijn aangepast. Ten slotte is er bij het Duitse windmolenpark Velja Mare een verlichte meetboei geplaatst.