Deze week zijn er voor 15 kaarten updates waarmee de BaZ- en NfS berichten van de hydrografische diensten worden verwerkt op de kaartenseries 1800 en de Duitse Bocht.

In de Belgische Noordzee is bij de Thorntonbank een nieuw windmolenpark operationeel, dit is gemarkeerd met geluid- en lichtseinen. Er zijn verder kleine wijzigingen rondom Zuid Vlije in het Volkerrak, in het IJsselmeer en in de Waddenzee tussen Vlieland en Ameland. In Duitsland zijn er wederom veranderingen bij Brunsbüttel en zijn er nieuwe dieptecijfers bij het Bielshovener Loch.

Deze week zijn er voor 12 kaarten updates waarmee de BaZ- en NfS-berichten van de hydrografische diensten worden verwerkt op de kaartenseries 1800 en de Duitse Bocht.

Er vinden vanaf deze week werkzaamheden plaats aan een nieuwe stormvloedkering in de haven van Nieuwpoort. In het IJsselmeer is het zandwinningsgebied verplaatst van locatie. Niet meer ter hoogte van het Enkhuizerzand (Richel) maar naar een locatie nabij de Flevocentrale. De vaargeul is eveneens iets opgeschoven. Verder zijn er een aantal wijzigingen geweest bij het Schuitengat en de Zuider Stortemelk. Ten slotte is in Duitsland het lichtkarakter van de vuurtoren op het sluiseiland van Brunsbüttel aangepast.

Deze week zijn er voor 7 kaarten updates waarmee de BaZ- en NfS-berichten van de hydrografische diensten worden verwerkt op de kaartenseries 1800 en Duitse Bocht.

Bij de Thorntonbank in de Belgische Noordzee is het windmolenpark uitgebreid. In de Westerschelde zijn dieptemetingen geweest, bij de Ballastplaat zijn de nieuwe gegevens verwerkt. Verder zijn er in de Nederlandse Waddenzee een aantal tonnen opgenomen bij het Inschot en de Zuider Stortemelk. In de Duitse Bocht zijn er ook een paar kleine wijzigingen bij Oldoogrinne, Robbenplate en noordelijk van het Wanderoog.

Deze week zijn er voor 3 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaarten van de 1800-serie.

Bij Vlieland is wegens werkzaamheden ton ZS-7 opgenomen, en ten westen van Rottermeroog in de vaargeul Spruit is ton SP 18 verlegd.

Deze week zijn er voor 5 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaarten van de 1800-serie.

In de Noordzee zijn op een aantal plaatsen nieuwe dieptemetingen geweest, in het Bantsbalje is er een hinderlijke obstructie weggehaald en de betonning in het Wolderwijd is gewijzigd rondom het tulpeiland. Het verboden gebied is opgeheven en dus weer voor de scheepvaart toegankelijk.

Deze week zijn er voor 13 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten worden verwerkt op de kaarten van de 1800-serie en de DKW Duitse Bocht.

Belangrijke wijzigingen betreffen onder meer de zandsuppletiewerkzaamheden rond de oostpunt van Vlieland. In de Westerschelde zijn de groen/rode tonnen van de Schaar van Valkenisse vervangen door gele tonnen. Deze vaargeul is niet meer bestemd voor beroepsvaart. Grote zeeschepen dienen nu de hoofdvaargeul te volgen. Op een aantal andere plaatsen is de betonning eveneens gewijzigd. In Duitsland zijn er ook kleine wijzigingen in het dieptebeeld of de betonning, deze week vooral in de buurt van de Nordergründe, de Bleexen-Reede bij Bremerhaven, de Lorenzplate en het Norderpiep.