Deze week zijn er weer updates waarmee de BaZ-berichten en de NfS-berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt op de kaartenseries.

Voor de kust van Knokke Heist is een zinkerleiding blootgespoeld. In de vaargeul langs de Oostvaardersdijk bij Lelystad vinden baggerwerkzaamheden plaats. De betonning wordt gedurende de werkzaamheden verplaatst en kan dus afwijken van de situatie op de kaart. In de Waddenzee zijn weer een aantal Mosselinvanginstallaties operationeel en de bijbehorende markering is uitgelegd. In Duitsland zijn er een aantal wijzigingen in de Elbe- en Jademonding. De Medem-Rinne ten noorden van Cuxhaven is momenteel verboden voor alle scheepvaart. De betonning is daar op aangepast.

Deze week zijn er voor acht kaarten updates waarmee de BaZ berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaartenseries.

Er is een nieuwe onderzeese gasleiding aangelegd in de buurt van IJmuiden, in de Waddenzee zijn ten zuidoosten van Texel, t.h.v. het Gat van de Stier en de Zuidwal de Mosselinvanginstallaties weer bebakend. In Harlingen is een nieuwe meerpaal gekomen en is er een wijziging in de havenverlichting. In het Westgat bij Ameland is een zinkleiding gemarkeerd. Verder zijn er een aantal kleine wijzigingen in de Eems als gevolg van obstructies.

Deze week zijn er voor zes kaarten updates waarmee de BaZ berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaartenseries.

Tussen Knokke-Heist en Cadzand zijn er in het Belgische gedeelte van de Noordzee nieuwe dieptemetingen geweest. De wijzigingen zijn verwerkt in de kaart. Er vinden werkzaamheden plaats in de 2e Petroleumhaven in Rotterdam: er wordt een nieuwe steiger gebouwd. Nabij Breezanddijk wordt een nieuw windmolenpark gerealiseerd. Daarvoor is momenteel een verboden gebied gemarkeerd op de betreffende kaart.

Deze week zijn er voor een aantal kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaartenseries.

Er vinden werkzaamheden plaats op het Kanaal door Walcheren, in het Noordzeekanaal en in de vaarroute Urk-Den Oever. De markering is aangepast en de scheepvaart moet rekening houden met beperkingen en afsluitingen. Verder zijn er een aantal obstructies gemarkeerd in de Noordzee bij Domburg en vlak bij Texel. In de Oster Ems is een onbekende obstructie ingemeten. Tenslotte is in de haven van Harlingen een lichtopstand verwijderd.

Deze week zijn er voor een aantal kaarten updates warmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaartenseries.

Ten zuiden van Oostende zijn er een aantal wijzigingen in de betonning doorgevoerd. Bij Maassluis is in de Nieuwe Waterweg een vast baken vervangen door een drijvende boei. Tenslotte is ook het havenlicht van Breezanddijk aangepast.

Deze week zijn er voor 6 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaartenseries.

Er is voor de kust van Domburg (Zeeland) een ondiepte waargenomen en deze is op de kaart aangebracht. In de Hudsonhaven te Rotterdam is een havenlicht verplaatst en bij het Duitse Waddeneiland Juist is een scheepswrak aangetroffen.