De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er wijzigingen voor negen kaarten van de 1800-serie en twaalf van de Duitse Bocht-serie.

Belangrijke wijzigingen deze week betreffen onder meer: het vervangen van een aantal sectorlichten door vaste lichtbakens aan de Westerschelde. Het windmolenpark ‘Fryslân’ in het IJsselmeer is helemaal klaar. De werkzaamheden zijn afgerond en het gebied is weer toegankelijk voor de scheepvaart. Binnen het park geldt een adviesafstand van 50 meter tot de individuele windturbines en in het geval van calamiteiten en reddingsoperaties is het mogelijk om alle turbines stil te zetten.

De streefdiepte van de Elbe is gewijzigd en dieper stekende steken kunnen nu de rivier opvaren. Verder is er opnieuw een wijziging in de Tegeler Rinne aangebracht. De nieuw uitgelegde tonnen staan op de kaart.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn wijzigingen voor 10 kaarten van de 1800-serie.

Aan de Belgische kust zijn de lichtkarakters van een aantal havenopstanden aangepast. Het rode havenlicht bij de ingang van de haven van Blankenberge is weer teruggeplaatst. In Vlissingen zijn er in de haven extra tonnen uitgelegd om de vaarweg ook bij hoogwater beter te markeren. Bij de nieuwe zeesluis in IJmuiden is er een ondiepte gemarkeerd met vier kardinalen. Ten slotte is ook de veersteiger van Ameland voorzien van een extra havenlicht.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Vanwege de kerstvakantie zal er volgende week geen BaZ zijn. Deze week zijn er wijzigen voor vier kaarten van de 1800-serie en vijf van de Duitse Bocht.

In de Schelde zijn er bij Antwerpen AIS bakens gekomen ter vervanging van een aantal oeverlichten. Stroomafwaarts in Nederland bij Everingen zijn er wijzigingen in de betonning. Bij de werkzaamheden aan de Afsluitdijk wordt zo nu en dan het vaarverkeer beperkt. Dit wordt aangegeven met mogelijk wisselende werkbetonning. Ten slotte is er opnieuw in de Tegeler Rinne een wijziging in de boeien.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn deze week enkel wijzigingen uitgebracht voor kaarten van de 1800-serie en niet voor de Duitse Bocht.

In de Westerschelde zijn er een aantal ondieptes bijgekomen in de Schaar van Spijkerplaat. Eveneens zijn er ondieptes bijgekomen in de Waddenzee ter hoogte van het Malzwin of Gat van de Stier. Tenslotte zijn er een paar kleine wijzigingen in de betonning: bij de Noordermeerdijk tussen Lemmer en Lelystad, in de Hoogovenhaven van IJmuiden en de Maasmond vlak bij de Maasgeul voor de kust bij Rotterdam.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. In totaal zijn er voor 9 kaarten wijzigingen uitgebracht van de 1800-serie.

In de haven van Lelystad is de ligplaats voor kegelschepen weer in gebruik genomen. Er is een wijziging in het bericht van vorige week over steenstortwerkzaamheden: het gebied is veranderd en de gevaarzetting is beperkt tot de visserij. Rondom de prospector is een verboden gebied gemarkeerd en in de havens van IJmuiden zijn een aantal lichten aangebracht.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. In totaal zijn er voor 13 kaarten wijzigingen uitgebracht van de 1800-serie en de DKW Duitse Bocht.

In de Galgenput bij Vlissingen is een zinkerleiding blootgespoeld en gemarkeerd. De Hydrografische Dienst waarschuwt verder voor steenstortingen in een groot deel van de Noordzee. Deze kunnen gevaar opleveren voor de visserij. In de Duitse Waddenzee is bij het Roter Sand een wrak geborgen. Verder was er vorige week al een wijziging in de Wurster Arm; deze week is de betonning ook verderop in de vaargeul aangepast.