De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor vijf kaarten updates voor kaarten uit de 1800-serie.

Rond de nieuwe zeesluis van Terneuzen zijn er wijzigingen in het werkgebied en de betonning. Voor de kust van Julianadorp is op de bodem van de zee een hindernis in de vaarroute aangetroffen, op bijna 15 meter diepte. In het Scheurrak is een beschermd visgebied gemarkeerd, en gesloten verklaard voor de reguliere scheepvaart. In de Waddenzee zijn een aantal kleine wijzigingen in de betonning en/of het dieptebeeld.

De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor vijf kaarten updates voor kaarten uit de 1800-serie.

In de Belgische Noordzee zijn op diverse plaatsen dieptemetingen geweest. Ook zijn wrakken en obstructies opnieuw ingemeten. Daar waar noodzakelijk zijn de nieuwe gegevens op de kaart aangebracht. In de haven van Blankenberge is een verboden gebied gemarkeerd. In Nederland zijn er kleine wijzigingen bij Goeree (Westhoofd) en ter hoogte van Vlieland in de Waddenzee.

De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week is er één update uitgebracht op kaarten uit de 1800-serie.

De update betreft de ‘Schaar van Valkenisse’ in de Westerschelde ten zuidoosten van Kruiningen. De toegang tot de vaargeul is vanaf heden verboden voor alle scheepvaart, dus ook voor recreatievaart. De betonning is opgenomen en staat dus ook niet meer op de kaart aangegeven.

De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er twee updates uitgebracht op kaarten uit de 1800-serie.

In de haven van Blankenberge en in de haven van Harlingen zijn navigatielichten buiten gebruik genomen. Deze zijn verwijderd van de kaart.

De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor drie kaarten wijzigingen die van toepassing zijn voor kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

Bij Scheveningen is de kardinaal die een blootgespoelde leiding markeert verplaatst. Bij het windmolenpark Brad-offshore is een munitiedepot gemarkeerd op de kaart. Het is daar niet toegestaan te ankeren en/of te vissen. Bij de monding van de Elbe zijn bij het Gelbsand ondieptes aangetroffen en op de kaart gezet.

De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor 13 kaarten wijzigingen die van toepassing zijn voor kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Belgische havens Blankenbere en Oostende zijn er een aantal havenlichten gewijzigd of opgenomen. Verder zijn er op een aantal plaatsen in de Belgische Noordzee kleine veranderingen in het dieptebeeld en/of de betonning. In de Westerschelde is de vaargeul Everingen ingrijpend gewijzigd. De geul is naar het zuiden verplaatst, maar de nieuwe situatie wordt nog via een verbeterblad bekend gemaakt. In de Westerbuitenhaven van Terneuzen is wegens werkzaamheden de markering aangepast.

In het Duitse gedeelte van de Waddenzee is de vaargeul Dovetief gewijzigd. De betonning is daarop aangepast.

De BaZ van deze week is de laatste update die op de vaarkaarten van de editie 2023 worden verwerkt. Vanaf 1 januari worden de berichten alleen nog op de 2024 edities verwerkt. Mede namens de ‘Bundesambt für Seeschifffahrt und Hydrographie’, en de ‘Dienst der Hydrografie’ wenst Stentec jullie allemaal prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe.