Deze week zijn er voor zeven kaarten updates uitgebracht en verwerkt op de kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

Deze week zijn er een aantal kleine wijzigingen in de betonning. Zo is voor de kust van Walcheren bij het Westgat en de Roompot de kardinaal verlegd voor een meetbaken. Verder zijn er bij Den Helder en in het Gat van de Stier gele bolboeien uitgelegd; en in Duitsland is bij het Elsflether Sand in de Wezer ook een verandering in de vaargeul opgetreden.

Deze week zijn er voor 8 kaarten BaZ-updates uitgebracht, en verwerkt op de kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Westerschelde is bij Perkpolder het z.g.n. fietspad voor recreatievaart tussen de boeien 47 en 51 komen te vervallen. Hier zal weer de hoofdbetonning gevolgd dienen te worden.

Bij Großer Vogelsand, westelijk van Neufeld Reede-West en ten zuiden van St. Margarethen zijn ondieptes aangetroffen en op de kaart gezet. Deze liggen allemaal in de monding van de Elbe in de Duitse Waddenzee.

Deze week zijn er voor 16 kaarten BaZ-updates uitgebracht en verwerkt op de kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Westerschelde zijn er kleine wijzigingen in het dieptebeeld en de betonning. Het Deurganckdock en de Kieldrechtsluis in Antwerpen zijn aangesloten op het marifoonnet van de verkeerscentrale Antwerpen. In de Waddenzee zijn op een aantal plaatsen ondieptes opgetreden. De meeste veranderingen hebben plaatsgevonden rond de Horsbornplaat, ten noordoosten van Rottumeroog.

De belangrijkste update in Duitsland betreft de aanloop naar het Eidersperrwerk. Deze is namelijk aanzienlijk ondieper geworden, waardoor schepen die meer dan 1,8 meter diepgang niet meer bij laag water de rivier kunnen opvaren.

Deze week zijn er voor 15 kaarten BaZ-updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Westerschelde zijn er bij de Schaar van Valkenisse en de Schaar van Spijkerplaat ondieptes opgetreden. Verder stroomopwaarts bij Antwerpen zijn er wat VHF kanalen aangepast. In de Oosterschelde zijn ten noorden en oosten van Noord-Beverland grote veranderingen in de betonning. De nieuwe situatie staat op de kaart.

Verder is in de Waddenzee is de veerbootroute bij Ameland aangepast. Hier is de nieuwe situatie nog niet op de kaart aangebracht: er volgt nog een verbeterblad met de laatste dieptegegevens en de aangepaste betonning.

Ten slotte zijn er een paar kleine wijzigingen in de Duitse Bocht: Bij Borkum is een geel/rode ton opgenomen, bij Nordeney is een wrak aangetroffen, bij het Lister Lanttief is er vervuilde grond tevoorschijn gekomen en er zijn meerdere ondieptes opgedoken in de Elbe bij Böschrücken.

Deze week zijn er voor 11 kaarten BaZ-updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

Rijkswaterstaat werkt aan de verandering van de Marifoonkanalen waarmee gecommuniceerd kan worden met verkeerscentrales en bedieningscentra van kunstwerken. Allereerst is het blokkanaal van de Volkerraksluizen veranderd in VHF 78.

In de Eemshaven zijn twee drijvende LNG terminals in gebruik genomen. Deze zijn aangemeerd in de Wilhelminahaven. Een aantal kleine wijzigingen in het dieptebeeld en de betonning van de Duitse Waddenzee levert een gewijzigde situatie op ter hoogte van het Dovetief, het Busetief, Buschsand en westelijk van het Eidersperrwerk. Bij de Bremerhaven is ter hoogte van de ingestorte vuurtoren het verboden gebied nog iets groter geworden.

Deze week zijn er voor 9 kaarten BaZ-updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

Bij de Brouwersdam is in de Noordzee een nieuw verboden gebied gemarkeerd in de Bollen van de Ooster ter bescherming van het zeeleven (schelpen). Er is een gasplatform weggehaald 12 mijl uit de kust bij Bergen aan Zee. In het Nauw van Bath (Westerschelde) is een obstructie uit de vaargeul gehaald, en ligt er nu naast.

Bij IJburg wordt een nieuw eiland opgespoten in het Markermeer. De contouren van ‘Strandeiland’ zijn op de kaart gezet, de werkzaamheden lopen de komende jaren nog door. Uiteindelijk zal hier een nieuwe wijk van Amsterdam op gebouwd worden. In de Waddenzee is de situatie bij het Schuitegat opnieuw aangepast. Er is een verbeterblad voor uitgegeven. De minst gepeilde diepte is niet veranderd.

In de Duitse Waddenzee is bij Middenhever een kleine wijziging in de betonning geweest. De restanten van de oude boei zijn blijven liggen.