De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor de gebruikers van de 1800-serie en de DKW-Duitse Bocht. In totaal zijn er voor 12 kaarten updates beschikbaar waarmee de meest recente berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt.

De aanleg van het windmolenpark Hollandse Kust Noord (HKN) is van start gegaan. De scheepvaart wordt verzocht om voorzichtig te navigeren. Dit weekend vindt op de Oosterschelde de ‘8 uren van de Oosterschelde’ plaats. De afgelopen weken heeft Rijkswaterstaat de betonning aangepast in de vaarweg tussen de Oosterschelde en de Krammersluizen. Vooruitlopend op een nieuwe uitgave van de 1805 zijn de veranderingen alvast op de kaart weergegeven. In de Elbe en de Eemsmonding zijn meerdere ondieptes aangetroffen, en deze zijn met deze update verwerkt in de kaart

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van de 1800-serie en de DKW-Duitse Bocht. In totaal zijn er voor 16 kaarten updates beschikbaar waarmee de meest recente berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt.

Naast de gebruikelijke kleine wijzigingen in het dieptebeeld en de betonning is deze week eindelijk het verbeterblad uitgebracht waarmee het eiland ‘Bliek’ nu goed op de kaart staat. Dit eiland ligt in het Haringvliet bij Middelharnis en is de afgelopen jaren aangelegd ten behoeve van natuurontwikkeling.

De wijzigingen in de Duitse Bocht hebben allemaal betrekking op de Weser. Er zijn bij Bremen en Vegesack ook wijzigingen doorgevoerd in de lichtkarakters. De nieuwe situatie is op de kaart verwerkt.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en deze week zijn er voor 7 kaarten van de 1800 serie en 10 kaarten van de Duitse Bocht wijzigingen.

In het Belgische gedeelte van de Schelde zijn meerdere verontdiepingen aangetroffen en deze zijn daar waar nodig aangebracht op de kaart. Voor de kust van Lemmer bij de afsplitsing van de vaarroute naar het Prinses Margrietkanaal is de vaargeul gewijzigd. Bij Bunschoten-Spakenburg is er vanwege werkzaamheden een deel van het Nijkerkernauw gesloten voor de scheepvaart. Kleine wijzigingen in de betonning zijn er verder bij Vlielanderbalg en in het Boschgat bij Terschelling.

Het belangrijkste bericht van de BSH betreft het sectorlicht bij Bunsbüttel, waar het Noord-Oostzeekanaal aftakt van de Elbe. Het lichtkarakter en de sectoren zijn aangepast.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en deze week zijn er voor 3 kaarten van de 1800-serie en 10 kaarten van de Duitse Bocht.

In de aanloop naar de Prinses Margrietsluis bij Lemmer is in de vaargeul een ondiepte gesignaleerd met een minst gepeilde diepte van 2,7 meter. Deze is binnen de betonning aangetroffen. Bij het Schuitengat is de verontdieping die vorige week is geconstateerd op de juiste plaats in de kaart getekend. Verder is er een verbeterblad gemaakt omdat de betonning over het Scheer is opgenomen. De vaarweg ten noordoosten van Texel is vanaf nu onderbroken en niet geschikt voor de scheepvaart. In Duitsland zijn er een aantal extra kardinale tonnen uitgelegd om het windmolenpark Kaskasi II beter te markeren.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en er zijn deze week voor 6 kaarten van de 1800-serie en 13 kaarten van de Duitse Bocht updates beschikbaar.

De ‘Schaar van Valkenisse’ in de Westerschelde wordt ontraden voor de scheepvaart vanwege de grillige dieptewijzigingen daar. In de Waddenzee zijn er ook een aantal ingrijpende wijzigingen in de vaargeulen opgetreden: De zandplaat ‘Engelschhoek’ ten noordwesten van het Schuitengat is een stuk groter en ondieper geworden waardoor de vaargeul smaller is. De loop van de geul Zuidoostrak bij de Paardenhoek is gewijzigd en in Duitsland is de vaargeul ‘Ley’ vanaf heden betond. Deze loopt van de Osterems naar de Greetsieler Legde. Tenslotte wordt er in de Duitse Noordzee ten noordwesten van Helgoland een nieuw windmolenpark gebouwd: Kaskasi II. Dit park wordt gebouwd tussen de bestaande windmolenparken Amrumbank en Meerwind Nordsee-Ost.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en er zijn deze week voor zeven kaarten updates beschikbaar. In de Schaar van Valkenisse, Westerschelde is een kleine wijziging in de loop van de vaargeul geweest. In België is een leidam aangelegd bij Antwerpen in de Schelde. Bij Lelystad is een verboden gebied gemarkeerd bij de Markerwaarddijk. Verder zijn er ondieptes geconstateerd bij Workum en in het Lauwersmeer.