Deze week zijn er tien BaZ-updates uitgebracht voor kaarten uit de 1800-serie en elf voor de Duitse Bocht.

In het Belgische gedeelte van de Noordzee zijn een aantal periodiek geplaatste boeien op de kaart gezet. Normaal gesproken zijn deze aanwezig van begin maart tot begin december. Bij de sluis van Terneuzen is extra NST betonning aangebracht. Ter hoogte van de Roggebotsluis is de vaargeul omgelegd langs een werkgebied. Scheepvaart kan nog steeds gebruik maken van de beweegbare brug. Bij Marken is een verboden gebied aangebracht en het waterskigebied is derhalve wat ingekrompen.

In de Duitse Noordzee is ten noordwesten van Helgoland een obstructie aangetroffen. Dit geldt ook voor Brunsbüttel waar in de Elbe vuile grond is aangetroffen. Verder is in het riviertje de Eider bij het gemaal van Tielenhemme extra betonning aangebracht.

Deze week zijn er weer BaZ-updates uitgebracht voor kaarten uit de 1800-serie. In totaal zijn er voor 7 kaarten updates uitgebracht.

Voor de kust van Scheveningen en Katwijk zijn er een aantal obstructies aangetroffen en in de kaart gezet. Bij IJmuiden is de kardinaal die het wrak van de Eline markeert weggehaald. Het wrak zelf is niet meer gevaarlijk maar ligt nog steeds op de zeebodem en blijft op de kaart staan. Een nieuwe ondiepte is aangetroffen in de Everingen iets ten zuiden van de betonde vaargeul in de Westerschelde. De ligplaatsen 2 en 6 in het Kanaal Gent-Terneuzen zijn ter hoogte van de sluis vervallen. Ten slotte is er extra markering aangebracht bij de Kreekraksluis in het Schelde-Rijnkanaal.

Deze week zijn er weer 9 BaZ-updates uitgebracht voor kaarten uit de 1800-serie en 7 updates voor de Duitse Bocht.

In België zijn een aantal hoogspanningskabels over de vaarwegen bij Gent en Antwerpen opnieuw ingemeten. De nieuwe waarde is vermeld op de kaart. In het Ketelmeer zijn tussen het IJsseloog en de Ketelplaat zandwinningswerkzaamheden. Het is nu gemarkeerd als verboden gebied. Vorige week is de betonning van de Zuiderspruit ten noorden van Vlieland aangepast. Deze week zijn de lichtkarakters van de lichtboeien ook veranderd.

In de Duitse Waddenzee is bij Nordeney een kardinaal geplaatst. Scheepvaart kan alleen nog gebruik maken van de officiële betonde vaargeul naar de haven van het eiland. Bij Bremerhaven is er wegens werkzaamheden aan de pier wederom een verandering in de betonning.

Deze week zijn er voor twee kaarten updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie. Er zijn deze week ook updates beschikbaar voor kaarten van de Duitse Bocht.

In het Markermeer is het zandwinningsgebied bij Pampus aangepast. De werkzaamheden zijn opgeschoven en de betonning is daarop aangepast. De Zuiderspruit in de Waddenzee heeft nu een andere loop en ook hier is de betonning aangepast aan de nieuwe situatie.

De windmolenparken Borkum Riffgrund en Gode Wind worden de komende jaren uitgebreid. De bouwlocaties zijn afgesloten voor de scheepvaart en staat nu vermeld op de kaart. De vaargeulen Accumer Ee en Otzumer Balje zijn een klein beetje verschoven: de betonning is verlegd. In de monding van de Elbe is de markering van het Spitzsand aangepast. In Bremerhaven is een sectorlicht geplaatst om de haveningang beter te markeren. Ook is er een extra AIS baken geplaatst om de navigatie te ondersteunen. Ten slotte is de onderzeese kabel naar Windmolenpark Hohen See inmiddels aangelegd. Rondom deze kabel dus geen grondberoerende werzaamheden uitvoeren.

De van kracht zijnde P- en T berichten op de kaart 1803 en 1807 zijn weer verwerkt op de kaart. Vanwege werkzaamheden en het dichtslibben van de vaargeul is de scheepvaart beperkt bij de Haringvlietbrug, in de Royerssluis, het Kanaal door Walcheren en de ‘Schaar van Valkenisse’. Doorgaand scheepvaartverkeer wordt verzocht het hoofdvaarwater te volgen en indien noodzakelijk contact op te nemen met de autoriteiten.

Deze week zijn er voor vier kaarten updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie. Er zijn deze week geen updates beschikbaar voor kaarten van de Duitse Bocht.

In de haven van Harlingen is een rode lichtopstand aangebracht ter markering van een nieuwe steiger. Verder zijn er kleine wijzigingen in het dieptebeeld en de betonning in de Noordzee.

Deze week zijn er voor vier kaarten updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie. Er zijn deze week geen updates beschikbaar voor kaarten van de Duitse Bocht.

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden wordt het kanaalpeil op het Kanaal door Walcheren tijdelijk met 0,60 m verlaagd naar NAP +0,30 m. Deze kanaalpeilverandering geldt van zaterdag 11 februari 2023 tot en met zaterdag 25 maart 2023. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor aangepaste diepgangsbeperkingen.

Langs de Afsluitdijk is ter hoogte van het monument een kardinaal weggehaald: scheepvaart kan weer pal langs de dijk varen. In de recreatiegeul van het Pannegat tussen Harlingen en Terschelling is een ondiepte geconstateerd. Deze staat nu aangegeven op de kaart.