Deze week zijn er voor 11 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de Duitse BSH verwerkt worden op de betreffende kaarten.

De belangrijkste berichten voor deze week zijn de verschuiving van de vaargeul in het Grevelingen, de aankondiging van een tijdelijk visverbod aan de Reede van Vlissingen, het weghalen van een hinderlijke obstructie in het IJsselmeer bij Hoorn en een blootgespoelde gasleiding bij Ameland, welke is gemarkeerd met gele tonnen.

Deze week zijn er voor 15 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de Duitse BSH verwerkt worden op de betreffende kaarten.

De belangrijkste berichten voor deze week zijn de verschuiving van de vaargeul ‘Oosterems’ in het grensgebied van Nederland en Duitsland. Ook is er een nieuwe vaarroute gemarkeerd naar het werkgebied van de Flevocentrale (IJsselmeerkust Flevoland). Verder zijn er een aantal kleine wijzingen in de betonning en/of het dieptebeeld, zoals bij het Vinegat/Oostmeep en in Duitsland de Hever en bij de Cuxhaven (Medemgrund).

Deze week zijn er voor 11 kaarten van de DKW-1800 serie updates. Hiermee worden de laatste BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst verwerkt.

De belangrijkste berichten deze week zijn: Door aanhoudende verzanding is de aanloop van de haven Blankenberge veranderd, er is een verbeterblad voor uitgegeven. In het Belgische gedeelte van de Schelde zijn er veranderingen in het dieptebeeld, bij Uitdam is vanwege waterplantengroei de vaargeul richting Amsterdam ruim een kilometer naar het oosten opgeschoven. In september volgen er weer schietoefeningen vanaf de Breezanddijk (IJsselmeer). In de Waddenzee zijn er een aantal tonnen verlegd en voor de scheepvaart hinderlijke objecten aangetroffen en in de kaart verwerkt.

Deze week zijn er voor 2 kaarten van de DKW-1800 serie en 9 kaarten van de DKW Duitse Bocht updates. Hiermee worden de laatste BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH verwerkt.

Er is een verbeterblad uitgegeven voor de 1811.04, na een belangrijke wijziging van de Vliestroom (ten zuidoosten van Griend). Verder zijn er kleine wijzigingen op de volgende locaties in Nederland en Duitsland: De Südreede van Cuxhaven, Westereems, Helwin, Riffgat, Südhever, Langeness, Schmaltief en de Oude Maas.

Deze week zijn er voor 7 kaarten van de DKW-1800 serie updates. Hiermee worden de laatste BaZ-berichten van de Nederlandse Hydrografische Dienst verwerkt. Er zijn geen updates die betrekking hebben op de kaartenserie van de BSH.

Deze week zijn er een aantal kardinale tonnen uitgelegd ter markering van blootspoelende leidingen en andere hindernissen. Bij Den Oever is een lichtopstand gewijzigd van karakter. De belangrijkste wijziging betreft de uitbreiding van het Amsterdamse wooneiland IJburg. Een gedeelte van het Markermeer en het IJmeer is nu gesloten voor de scheepvaart omdat het eiland vergroot wordt.

Deze week zijn er voor 15 kaarten van de DKW-1800 serie en de DKW-Duitse Bocht updates. Hiermee worden de laatste BaZ-berichten van de Nederlandse Hydrografische Dienst en de Duitse BSH verwerkt.

Voor de Texelse kust zijn er een aantal kardinale tonnen uitgelegd. Tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland zijn de vaargeulen Blauwe Slenk, Vliestroom, West-Meep, Noord-Meep en Inschot gewijzigd. Er zal nog een verbeterblad volgen, tot die tijd wordt scheepvaart verzocht voorzichtig te navigeren. Het Schuitegat is verruimd en ten zuiden van het oostelijke puntje van Ameland waar de Holwerderbalg, het Friesche Wad en het Pinkegat bij elkaar komen is de vaargeul naar het zuiden opgeschoven.

In Duitsland is het windmolenpark OWP Nordergründe uitgebreid, bij het Großer Vogelsand zijn er obstructies waargenomen, bij de Nordelbe Ansteuerung is juist een obstructie opgeheven.