Deze week zijn er weer BaZ-updates waarmee de kaarten van de Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt.

Er zijn alleen in de Duitse Waddenzee wat kleine wijzigingen in het dieptebeeld. Verder is het lichtkarakter van de havenlichten in de Eemshaven aangepast. De nieuwe situatie staat nu op de kaart. Ten slotte is ten westen van Neufeld-Reede een meetboei geplaatst.

Deze week zijn er weer BaZ-updates uitgegeven waarmee de kaarten Duitse Bocht en de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt. .

De belangrijkste wijzigingen deze week: De Wilhelminahaven in Dordrecht heeft een andere indeling, voor de gewijzigde vaargeul in het Wolderwijd ter hoogte van Harderwijk is een verbeterblad verschenen. In de Eemsmonding is bij het Doekegat de ‘Schütstelle’ aangepast. Verder zijn in de Duitse Waddenzee de vaargeulen Otzumer Balje en Accumer Ee, bij de eilanden Baltrum, Langeoog en Spiekeroog verschoven. .

Deze week is er weer een update beschikbaar waarmee de BaZ-berichten van de afgelopen weken worden verwerkt. In totaal worden hiermee 39 kaarten gewijzigd: 8 in de 1800-serie en 31 in de DKW Duitse Bocht.

In de Westerschelde zijn belangrijke veranderingen in de betonning en het dieptebeeld: Er is voor de Geul van Baarland een verbeterblad gemaakt. Bij de Schaar van Valkenisse zijn er ook veel wijzigingen alleen daar is geen verbeterblad voor gekomen. Er is een tijdelijke betonde vaargeul gekomen naar het Hoornse Hop, in het Markermeer. Kleinere wijzigingen zijn er geweest in de Waddenzee, zoals in het Schuitengat, het Vaarwater van de Zwarte Haan en bij Kornwerderzand.

Het verboden gebied bij Medem-Reede vlakbij Cuxhaven is weer opgeheven. De werkzaamheden aan de kustbescherming van de Elbe-monding laten dit weer toe. Verder zijn er ook in de Duitse Waddenzee weer kleine wijzigingen in het dieptebeeld en/of de betonning. Dit geldt onder meer voor Blaue Balja (Alte Weser), Noordelijk van Minsener Oog, de Fedderwadden-Reede, Schwarztonnensander Nebenelbe, Hubertgat en Hornsbalje. Verder zijn bij een aantal windmolenparken de werkzaamheden afgerond, zoals bij OWP Riffgrund 2. De kardinale tonnen zijn weer opgenomen en scheepvaart mag er weer voorzichtig passeren.

Deze week zijn er weer BaZ-updates uitgegeven waarmee de kaarten Duitse Bocht en de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt.

Bij de Nijkerkersluis is de betonning gewijzigd. Verder zijn er zowel in het Nederlandse als het Duitse gedeelte van de Waddenzee kleine wijzingen. Voor de Holwerderbalg geldt dat de veranderingen in het dieptebeeld en de betonning dusdanig zijn dat er een verbeterblad voor is uitgegeven. Gebruikers van WinGPS die de kaarten van dit jaar hebben kunnen met de update het verbeterblad automatisch binnenhalen.

Deze week hebben de Hydrografische Dienst en BSH weer BaZ-updates uitgegeven. Met deze updates kunnen 13 bestanden worden bijgewerkt: 9 kaarten van de Duitse Bocht en 4 kaarten van de 1800-serie.

In de Westerschelde is vanwege de natuurlijke verplaatsing van zandplaten de Geul van Baarland voor al het scheepvaartverkeer gestremd. Schepen dienen nu door Everingen te varen. Er volgt een verbeterblad. In de Lemstergeul richting de Prinses Margrietsluis is een ondiepte aangetroffen. Diep stekende schepen wordt geadviseerd de groene zijde aan te houden.

De belangrijkste wijzigingen in de Duitse Waddenzee: Er is een verboden gebied gemarkeerd in Nordland ten zuiden van Juist. Het verboden gebied bij Neufeld-Reede is uitgebreid. De ‘Schüttstelle Dukegat A’ en ‘Schüttstelle Dukegat B’ zijn verplaatst, net als de boeien die de aansluitende vaargeulen markeren.

Deze week zijn er geen officiële BaZ-berichten gepubliceerd door de Hydrografische Dienst en de BSH. Dat neemt niet weg dat er een update beschikbaar is voor de gebruikers van de kaarten.

Er is een dieptestaat verschenen en bij Harderwijk is de vaargeul gewijzigd. In afwachting van de publicatie van de nieuwe gegevens of een verbeterblad is een opmerking in de kaart gezet.