Deze week is er weer een BaZ uitgebracht. De berichten zijn verwerkt en vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS voor de huidige edities van de DKW-1800 serie en de DKW-Duitse Bocht. In totaal zijn er updates voor 19 kaarten. Daarnaast is ook de nieuwe dieptestaat van de Waddenzee verwerkt en wordt meegenomen in deze update.

De belangrijkste berichten uit de BaZ van deze week zijn: In de Belgische Schelde is de “Plaat van de Parel” voorzien van aanvullende betonning ter verbetering van de navigatie. Op het Markermeer is ter hoogte van het Enkhuizerzand een verboden gebied gemarkeerd in verband met werkzaamheden aan de Marker Wadden. Tenslotte zijn er kleine wijzigingen in de betonning ter hoogte van het Visjagergaatje en de Westereems, beiden in de Waddenzee.

In Duitsland zijn er rondom Cuxhaven wat dieptemetingen geweest. Verder is de betonning rond Otterndorf en het Elbe-Neuwerk Wattfahrwasser aangepast.

In aanloop naar het Pinksterweekend zijn er weer een aantal wijzigingen geweest waar een BaZ voor is uitgebracht door de hydrografische diensten in Nederland en Duitsland. Deze zijn verwerkt en vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS voor de 2018 edities van de DKW-1800 serie en de DKW Duitse Bocht. Deze week zijn er op 19 kaarten updates.

De belangrijkste berichten uit de BaZ van deze week zijn: De Nederlandse windmolenparken zijn voor schepen tot 24 meter opengesteld. In de Westerschelde zijn een aantal ondieptes opgetreden, verder zijn de tonnen en lichten van het Schelde-Rijnkanaal vernummerd: de nummering is omgedraaid: deze start bij de grens met België en loopt in noordelijke richting op. In de Waddenzee is de loop van het Boschgat flink veranderd en zijn er in het Zoutkamperlaag wat tonnen opgenomen die niet meer nodig zijn nu de pijpleiding niet meer is blootgespoeld.

In de Duitse Noordzee is het vaarwater Krabbenloch opgeheven. De vissershaven Friedrichskoog wordt niet meer gebruikt en nu zijn de staken die de aanloop van deze haven markeerden opgenomen.

Vlak voor het komende lange vaarweekend hebben de hydrografische diensten in Nederland en Duitsland toch een BaZ uitgebracht. Deze zijn verwerkt en vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee kunt u uw kaarten van de DKW-1800 serie en de DKW Duitse Bocht bijwerken. Deze week zijn er op 7 kaarten updates.

In Nederland is er een verboden gebied gemarkeerd t.b.v werkzaamheden in de 3e Petroleumhaven in Rotterdam en zijn er ondieptes aangetroffen vlak ten noorden van Texel. In Duitsland zijn er nieuwe dieptemetingen geweest in het Vareler Fahrwasser en bij Cuxhaven.

De BaZ-updates van week 18 zijn beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee kunt u uw kaarten van de DKW 1800-serie en de DKW Duitse Bocht bijwerken. Deze week zijn er wijzigingen op 17 kaarten.

De belangrijkste BaZ-berichten zijn: Bij de Amrumbank zijn er een aantal boeien verlegd en aangebracht. Het dieptebeeld is eveneens aangepast. Ten zuidoosten van Tertiussand is een verboden gebied gemarkeerd. Bij Wenduine (aan de Belgische kust) is een zinkerleiding gemarkeerd, in de regio Rotterdam zijn er een paar kleine aanpassingen in de aanloop naar de Maashavens. In het Gooimeer zijn twee sportboeien uitgelegd en in de Eems zijn een aantal dieptes aangepast aan de laatste metingen.

De BaZ-updates van week 17 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie en de Duitse Bocht bijgewerkt. Deze week zijn er voor elf kaarten updates te downloaden.

De belangrijkste wijzigingen betreffen vooral het IJsselmeer. In het Gooimeer zijn bij Almere en Huizen andere verboden gebieden gedefinieerd en de bijbehorende betonning is vervangen. In de aanloop naar de jachthaven van Naarden zijn twee extra sparren uitgelegd. Ten westen van Makkum is het verboden gebied in het IJsselmeer vervallen. Bij de Wieringervlaak is een ton veranderd en vlak bij Texel is de betonning die een zinkleiding markeerde weer opgenomen.

De BaZ-updates van week 16 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie en de Duitse Bocht bijgewerkt. Deze week zijn er voor 6 kaarten updates te downloaden. De 2018-editie van de 1810 (Het IJsselmeer) is eveneens te downloaden.

In de Westerschelde is een kleine betonningswijziging ter hoogte van het ankergebied Marlemon. Voor de Texelse kust is bij de Koog een Zinkerleiding gemarkeerd met een Westkardinaal. In de Duitse Noordzee is bij Borkum Riff-grund een scheidingston opgenomen.

In de nieuwe editie van de 1810 zijn de volgende wijzigingen meegenomen: Er is een detailkaartje beschikbaar van de haven van IJburg. De stoomhaven van Medemblik heeft een detailkaart gekregen. De werkzaamheden rondom de Markerwadden en het Harderwijkse Waterfront zijn verder gevorderd en de nieuwe situatie is op de kaart gebracht.