Deze week zijn er voor 16 kaarten BaZ-updates uitgebracht en verwerkt op de kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Westerschelde zijn er kleine wijzigingen in het dieptebeeld en de betonning. Het Deurganckdock en de Kieldrechtsluis in Antwerpen zijn aangesloten op het marifoonnet van de verkeerscentrale Antwerpen. In de Waddenzee zijn op een aantal plaatsen ondieptes opgetreden. De meeste veranderingen hebben plaatsgevonden rond de Horsbornplaat, ten noordoosten van Rottumeroog.

De belangrijkste update in Duitsland betreft de aanloop naar het Eidersperrwerk. Deze is namelijk aanzienlijk ondieper geworden, waardoor schepen die meer dan 1,8 meter diepgang niet meer bij laag water de rivier kunnen opvaren.

Deze week zijn er voor 15 kaarten BaZ-updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Westerschelde zijn er bij de Schaar van Valkenisse en de Schaar van Spijkerplaat ondieptes opgetreden. Verder stroomopwaarts bij Antwerpen zijn er wat VHF kanalen aangepast. In de Oosterschelde zijn ten noorden en oosten van Noord-Beverland grote veranderingen in de betonning. De nieuwe situatie staat op de kaart.

Verder is in de Waddenzee is de veerbootroute bij Ameland aangepast. Hier is de nieuwe situatie nog niet op de kaart aangebracht: er volgt nog een verbeterblad met de laatste dieptegegevens en de aangepaste betonning.

Ten slotte zijn er een paar kleine wijzigingen in de Duitse Bocht: Bij Borkum is een geel/rode ton opgenomen, bij Nordeney is een wrak aangetroffen, bij het Lister Lanttief is er vervuilde grond tevoorschijn gekomen en er zijn meerdere ondieptes opgedoken in de Elbe bij Böschrücken.

Deze week zijn er voor 11 kaarten BaZ-updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

Rijkswaterstaat werkt aan de verandering van de Marifoonkanalen waarmee gecommuniceerd kan worden met verkeerscentrales en bedieningscentra van kunstwerken. Allereerst is het blokkanaal van de Volkerraksluizen veranderd in VHF 78.

In de Eemshaven zijn twee drijvende LNG terminals in gebruik genomen. Deze zijn aangemeerd in de Wilhelminahaven. Een aantal kleine wijzigingen in het dieptebeeld en de betonning van de Duitse Waddenzee levert een gewijzigde situatie op ter hoogte van het Dovetief, het Busetief, Buschsand en westelijk van het Eidersperrwerk. Bij de Bremerhaven is ter hoogte van de ingestorte vuurtoren het verboden gebied nog iets groter geworden.

Deze week zijn er voor 9 kaarten BaZ-updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

Bij de Brouwersdam is in de Noordzee een nieuw verboden gebied gemarkeerd in de Bollen van de Ooster ter bescherming van het zeeleven (schelpen). Er is een gasplatform weggehaald 12 mijl uit de kust bij Bergen aan Zee. In het Nauw van Bath (Westerschelde) is een obstructie uit de vaargeul gehaald, en ligt er nu naast.

Bij IJburg wordt een nieuw eiland opgespoten in het Markermeer. De contouren van ‘Strandeiland’ zijn op de kaart gezet, de werkzaamheden lopen de komende jaren nog door. Uiteindelijk zal hier een nieuwe wijk van Amsterdam op gebouwd worden. In de Waddenzee is de situatie bij het Schuitegat opnieuw aangepast. Er is een verbeterblad voor uitgegeven. De minst gepeilde diepte is niet veranderd.

In de Duitse Waddenzee is bij Middenhever een kleine wijziging in de betonning geweest. De restanten van de oude boei zijn blijven liggen.

Deze week zijn er voor 16 kaarten BaZ-updates uitgebracht en verwerkt op de kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Westerschelde is bij Hoofdplaat een zinkerleiding blootgespoeld. Inmiddels is er een verboden gebied gemarkeerd. Werkzaamheden aan een nieuwe fietsenstalling betekenen dat opnieuw een gedeelte van het IJ bij Amsterdam versmald is voor de scheepvaart. In de Duitse Waddenzee zijn bij Buschsand, Nordhever, Mittelhever en in de monding van de Eider (bij de stormvloedkering) kleine wijzigingen in de betonning en/of het dieptebeeld. Twee weken geleden is een kleine vuurtoren bij Bremerhaven verzakt. De gehele structuur is weggehaald en tijdelijk vervangen door lichtboeien. De komende jaren zal de pier en de toren herbouwd worden.

Deze week zijn er voor 17 kaarten BaZ-updates uitgebracht en verwerkt op de kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Roompot zijn een aantal ondieptes waargenomen en op de kaart aangebracht. Bij de sluizen in IJmuiden zijn de werkzaamheden in het Zuiderbinnentoeleidingskanaal afgerond. Scheepvaart mag hier weer gebruik maken van de gehele breedte van het kanaal. Verder richting Amsterdam in de Velserkom is nog wel een werkgebied afgebakend met verbodsboeien. In het Amsterdam-Rijnkanaal zijn de boeien die het kanaal afscheiden van de Ertshaven en het Spoorwegbassin veranderd.

Er is een waarschuwing voor de aanloop naar Noordpolderzijl: de vaargeul is veranderlijk en flink bochtig. De betonning wordt daarop steeds aangepast en de kaart geeft geen actueel beeld meer.

In Trischenflinge is een meetboei weggehaald en in de Vorhaven van Bremerhaven is een vuurtoren buiten gebruik gesteld. Daarvoor in de plaats is een extra lichtboei uitgelegd. Voor de rest zijn er in de Duitse Bocht slechts kleine wijzigingen in het dieptebeeld en/of de betonning.