De BaZ-udates van week 44 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onderstaande wijzigingen: In de Belgische Noordzee is bij het Trapegeer een verboden gebied gemarkeerd, in de haven van Oostende is een wijziging in de lichtkarakters geweest. Er worden schietoefeningen vanaf de Breezanddijk gehouden van maandag 6 november tot en met donderdag 9 november. Deze vinden plaats in het IJsselmeer van 08:00-16:00 lokale tijd. Verder is de vaargeul langs de Oostvaardersdijk (langs de oever bij Flevoland) gewijzigd.

De BaZ-udates van week 43 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week is er één wijziging die betrekking heeft op twee kaarten: De meetboeien ten noorden van Ameland zijn weer opgenomen.

De BaZ-udates van week 42 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 en de BSH Duitse Bocht 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er een aantal kleine betonningswijzigingen geweest in de Belgische Noordzee. Ten westen van Schouwen zijn er meerdere ondieptes vastgesteld in de “Bollen van het Nieuwe Zand”. Op een aantal plaatsen in het Schelde-Rijnkanaal zijn vaste markeringen vervangen door drijvende boeien. In het IJsselmeer is er in de Val van Urk tijdelijk een verboden gebied uitgelegd. Scheepvaart dat gebruik van deze route wil maken moet noordelijker varen.

De BaZ-udates van week 41 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 en de BSH Duitse Bocht 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er in de Waddenzee en het IJsselmeer diverse verlichte pontons weggehaald, en de bijbehorende markering is opgenomen. Er is eveneens een gewijzigd dieptebeeld van het Riffgat (Westereems).

De BaZ-udates van week 38 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 en de BSH Duitse Bocht 2017 bijgewerkt.

Deze week zijn er vanwege werkzaamheden wijzigingen in de markering van de Zeesluizen te IJmuiden en in de Nieuwe Maas bij Rotterdam. In Duitsland zijn er een aantal “peilpläne” (dieptemetingen) geweest en hieruit zijn relevante gegevens verwerkt in de update.

De BaZ-udates van week 37 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week worden er werkzaamheden uitgevoerd ter uitbreiding van het Brittanniadok in Zeebrugge. Er is een zinkerleiding blootgespoeld in het Molengat bij Texel, deze leiding is gemarkeerd met een kardinale ton. Ten slotte vinden er van maandag 9 tot en met donderdag 12 oktober schietoefeningen plaats in het gebied Breezanddijk, deze oefeningen vinden plaats tussen 08:00 en 16:00 (lokale tijd).