De Hydrografische Dienst heeft weer een BaZ-update gepubliceerd. Deze keer kunnen 27 kaarten van de 1800-serie worden bijgewerkt.

De belangrijkste wijzigingen zijn een nieuw gebied bij de Javaruggen in de Waddenzee dat met gele betonnen is gemarkeerd. Bij het Tulpeiland in Zeewolde is er een verandering in de aanlooproute.

Verder zijn in de nieuwe 1811 en 1812 alle van kracht zijnde P en T berichten weer toegevoegd aan de kaart. Als laatste is deze week ook een nieuwe dieptestaat verwerkt in de kaart.

Er is door de Hydrografische Dienst weer een BaZ-update gepubliceerd. Dit houdt in dat er vier kaarten van de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt.

In Vlissingen geldt dat de ankergebieden te Vlissingen Reede en Wielingen Zuid tot en met 1 mei 2020 buiten gebruik zijn gesteld en dat er dus niet mag worden geankerd.

Het werkgebied Marker Wadden is aangepast, hetzelfde geldt voor het meetobject dat daar geplaatst is.

Deze week hebben de Hydrografische Dienst en de BSH weer hun BaZ-berichten gepubliceerd. Dit betekent dat er in totaal 12 kaarten van de Duitse Bocht en de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt.

In de vaargeul naar de haven van Nieuwpoort zijn ondieptes waargenomen. De maximum diepte is nu beperkt tot 2 meter (LAT). In het IJmeer is sportboei K verlegd. Deze ligt nu ruim een kilometer ten zuid-westen van Pampus. In het Nijkerkernauw is bij Spakenburg een nieuwe rood-witte tonnenlijn uitgelegd.

Het aantal wijzigingen in de Duitse Waddenzee beperkt zich over het algemeen tot kleine wijzigingen in het dieptebeeld. Daarnaast is het werkgebied bij Neufeld-Reede in de Elbe bij Brünsbuttel vergroot. De bijbehorende boeien zijn overéénkomstig verlegd.

Deze week hebben de Duitse en Nederlandse Hydrografische diensten weer hun BaZ-berichten gepubliceerd. Deze week betekent dat er weer een behoorlijk aantal kaarten van de BSH Duitse Bocht en de DKW 1800-serie kunnen worden bijgewerkt.

Een aantal maanden geleden is er een verbod ingesteld om te ankeren en te vissen in het Redegebied Vlissingen vanwege kabellegwerkzaamheden. Deze maatregelen zijn verlengd tot 1 augustus 2020. In het Markermeer zijn er werkzaamheden aan de vaargeul. Hierbij is ook een verboden gebied afgemarkeerd. Verder is de aanloop naar de haven van Hoorn ook voorzien van betonning.

In de Duitse Waddenzee is de aanloop van de haven van Nordeney gewijzigd en ten slotte is de streefdiepte van de vaargeul Nordostreede bij Brunsbüttel verminderd.

Een aantal Europese hydrografische diensten, zoals de SHOM, heeft besloten om tot nader order de BaZ-berichtgeving op te schorten als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus. Vooralsnog gaan zowel de Nederlandse als de Duitse hydrografische diensten wél door met het publiceren van de BaZ.

De update van deze week is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week worden 14 kaarten van de BSH Duitse Bocht en 6 kaarten van de DKW-1800 serie bijgewerkt.

De belangrijkste wijzigingen deze week betreffen de publicatie van een verbeterblad in de Westerschelde. De Geul van Baarland is wat ondieper geworden, waardoor de vaargeul wat smaller is geworden en iets opgeschoven. De betonning is daarop aangepast. Verder is in Duitsland het verboden gebied bij Neufeld Reede West in de monding van de Elbe uitgebreid. Hier worden werkzaamheden verricht aan de kustverdediging. De nieuwe situatie is in de kaart opgenomen.

De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week worden tien kaarten van de BSH Duitse Bocht en vijf kaarten van de DKW 1800-serie bijgewerkt met deze update.

Door de uitbraak van het Coronavirus heeft de Nederlandse overheid een aantal maatregelen opgesteld. Deze zijn eveneens van toepassing op zeegaande schepen. Actuele informatie op www.kustwacht.nl.

In de Noordzee zijn er dieptemetingen geweest in de Sierra Ventana. Indien van toepassing zijn de dieptegetallen gewijzigd. In de Eemshaven zijn een aantal gele tonnen uitgelegd.

In de Duitse Bocht zijn er op een aantal plaatsen veranderingen in het dieptebeeld. De vaargeul Neuwerk-Reede is opgeschoven, en de betonning is daarop aangepast. Verder zijn er bij het Norderriff twee kardinalen opgenomen.