Deze week zijn er voor tien kaarten updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Noordzee bij de Bol van Knokke net over de grens in België is meetpaal MOW 4 voorzien van een radarbaken. Een stuk noordelijker bij de Steenbanken is een ondiepte geconstateerd en aangebracht op de kaart.

Voor wat betreft de Duitse Bocht zijn er in de Wezer bij Bremerhaven en verderop in de zeearm zelf ondieptes aangetroffen. Deels vallen die binnen de gemarkeerde vaargeul. Ook deze zijn aangebracht op de kaart.

Deze week zijn er voor acht kaarten updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

Bij de sluizen van Terneuzen zijn extra lichten aangebracht die de aangepaste situatie weergeven na werkzaamheden. In de Duitse Eems wordt de komende jaren de Friesenbrücke bij Weener herbouwd. Scheepvaart moet rekening houden met bouwwerkzaamheden en veranderingen in de vaargeul. Er zijn verder ondieptes aangetroffen in de Elbe: ten noordwesten van Scharhörn en bij Brunsbüttel.

Deze week zijn er voor 9 kaarten updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie. Er zijn geen updates beschikbaar voor de Duitse Bocht.

In Zeeland zijn een tijd geleden een aantal sectorlichten definitief gedoofd. De betreffende lampen zijn nu netjes verwijderd en de bijbehorende sectoren staan niet meer op de kaart. De vuurtoren op Goeree (Westhoofd) is voortaan bereikbaar op VHF kanaal 87. Ook de brugwachters van de Eilandbrug bij Kampen hebben een ander marifoonkanaal gekregen: Deze zijn bereikbaar op VHF kanaal 78. Naast kleine wijzigingen in de vaarwegmarkering bij Texel en Harlingen is er deze week ook een verandering in de zone waar regelmatig schietoefeningen plaatsvinden door de Marine. Deze kunnen nu ook noordwestelijk van Noorderhaaks in de Noordzee plaatsvinden.

Deze week zijn er voor 16 kaarten updates uitgebracht en verwerkt op de kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de aanloop naar de Westerschelde zijn bij de Geul van de Rassen ondieptes aangetroffen en verwerkt op de kaart. In de Noordzee is bij Camperduin een zinkleiding blootgespoeld en gemarkeerd. In het Schelde-Rijnkanaal zijn een paar vaste lichtbakens door drijvende lichtboeien. Bij de Oude Vlie, op de Waardgronden in de Waddenzee is een verboden gebied gemarkeerd. De veerbootroute Holwerd-Ameland is aangepast en daarvoor is een verbeterblad uitgebracht. Rond Delfzijl zijn de VHF kanalen aangepast waarop de brug- en sluiswachters kunnen worden aangeroepen. Tenslotte zijn in de Duitse Waddenzee bij de Medem-Reede en oostelijk van Böschrücken ondieptes aangetroffen. De nieuwe gegevens zijn verwerkt op de betreffende kaarten.

Deze week zijn er voor zeven kaarten updates uitgebracht en verwerkt op de kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

Deze week zijn er een aantal kleine wijzigingen in de betonning. Zo is voor de kust van Walcheren bij het Westgat en de Roompot de kardinaal verlegd voor een meetbaken. Verder zijn er bij Den Helder en in het Gat van de Stier gele bolboeien uitgelegd; en in Duitsland is bij het Elsflether Sand in de Wezer ook een verandering in de vaargeul opgetreden.

Deze week zijn er voor 8 kaarten BaZ-updates uitgebracht, en verwerkt op de kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Westerschelde is bij Perkpolder het z.g.n. fietspad voor recreatievaart tussen de boeien 47 en 51 komen te vervallen. Hier zal weer de hoofdbetonning gevolgd dienen te worden.

Bij Großer Vogelsand, westelijk van Neufeld Reede-West en ten zuiden van St. Margarethen zijn ondieptes aangetroffen en op de kaart gezet. Deze liggen allemaal in de monding van de Elbe in de Duitse Waddenzee.