Deze week zijn er voor 16 kaarten van de DKW-1800 serie en de DKW-Duitse Bocht updates. Hiermee worden de laatste BaZ-berichten van de Nederlandse Hydrografische Dienst en van de Duitse BSH verwerkt.

In de Waddenzee zijn er kleine betonningswijzigingen bij Texel, Terschelling en in de Westereems. Op de IJssel moet de scheepvaart rekening houden met belemmeringen bij Kampen wanneer de stadsbrug wordt gerenoveerd. In de zomervakantie zal de brug niet bediend worden. In de Duitse Waddenzee is de vaarroute Middenhever ongeveer anderhalve kilometer naar het noorden opgeschoven.

Deze week is er een update voor de huidige edities van de DKW-1800 serie en de DKW Duitse Bocht, waarbij de BaZ-berichten van week 27 zijn meegenomen. Eveneens is de kwartaalupdate van de DKW Engelse Oostkust beschikbaar. In totaal geldt dit voor 13 kaarten.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassing van een aantal dieptecijfers in de Nieuwe Maas en de Dordtse Kil, een verplaatsing van een aantal tonnen in de Waddenzee, het aanbrengen van een obstructie in het Riffgat en tussen de Duitse Waddeneilanden Neuwerk en Scharhörn en het uitbreiden van een aantal aan te leggen windmolenparken in Duitsland. Als laatste is er een uitgebreide kwartaalupdate van de UKHO. Vooral het dieptebeeld en de betonning van de rivier Humber is aangepast.

Deze week is er weer een update beschikbaar voor de huidige edities van de DKW-1800 serie en de DKW Duitse Bocht. Met deze update worden de BaZ-berichten van week 26 meegenomen. Er zijn in totaal voor 13 kaarten updates beschikbaar.

In de haven van Nieuwpoort vinden dit jaar omvangrijke werkzaamheden plaats. Het lichtkarakter van de seinen rondom de Deurgedanckdokken zijn aangepast bij Antwerpen. In het Markermeer is de aanduiding van het TR-Wrak niet meer nodig omdat het in een verboden gebied licht: de kardinaal is opgenomen. In de vaarweg langs de Pollendam, tussen Harlingen en Vlieland/Terschelling is de loop van de vaargeul aanzienlijk gewijzigd. Er zijn verder kleine wijzigingen in het Spruit, de Busetief en het Randzelgat.

In Duitsland zijn er kleine wijzigingen in de betonning bij de haven van Brunsbüttel, in het Kaiserbalje en bij Helgoland.

Deze week is er weer een update beschikbaar voor de huidige edities van de DKW-1800 serie en de DKW Duitse Bocht. Met deze update worden de BaZ-berichten van week 25 meegenomen. Er zijn in totaal voor 12 kaarten updates beschikbaar.

De belangrijkste berichten betreffen, naast kleine veranderingen in de betonning en het dieptebeeld, het uitleggen van speciale recreatiebetonning tussen Ameland en Holwerd (Veerbootroute). In de Duitse Waddenzee is de vaargeul van het Ordinger Priel drastisch ingekort.

Deze week is er weer een BaZ-update beschikbaar voor de huidige edities van de DKW-1800 serie. Ook de halfjaarlijkse grote update van de DKW Duitse Bocht en Duitse Oostzeekust is vandaag verschenen, hou bij het downloaden hiervan wel rekening met veel dataverkeer.

Er zijn voor de 1800-serie drie BaZ-berichten uitgebracht: In ankergebied “Westhinder” in de Belgische Noordzee is een verloren ankerketting aangetroffen en als ‘vuile grond’ gemarkeerd. Voor de kust van Blankenberge is een obstructie aangetroffen. Deze is gemarkeerd met een Noord-kardinaal. Langs de Molenplaat (Westerschelde) is een kleine wijziging in de betonning aangetroffen.

Verder zijn er nieuwe dieptestaten opgesteld en die zijn eveneens meegenomen in de update van deze week.

Deze week is er weer een BaZ-update beschikbaar voor de huidige edities van de DKW-1800 serie en de DKW Duitse Bocht. In totaal zijn er voor 26 kaarten updates.

De belangrijkste berichten zijn: Kleine wijzigingen in de betonning in de Aanloop Westerschelde (bij Vlissingen), bij Wenduine (Belgische Noordzee), bij De Koog (ten westen van Texel), de Veerbootroute bij Ameland en het Zoutkamperlaag. In de Duitsland is de vuurtoren van Süderoogsand vervangen door een sectorlicht en is de vaargeul Noorderhever aangepast.