De BaZ-updates van week 17 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie en de Duitse Bocht bijgewerkt. Deze week zijn er voor elf kaarten updates te downloaden.

De belangrijkste wijzigingen betreffen vooral het IJsselmeer. In het Gooimeer zijn bij Almere en Huizen andere verboden gebieden gedefinieerd en de bijbehorende betonning is vervangen. In de aanloop naar de jachthaven van Naarden zijn twee extra sparren uitgelegd. Ten westen van Makkum is het verboden gebied in het IJsselmeer vervallen. Bij de Wieringervlaak is een ton veranderd en vlak bij Texel is de betonning die een zinkleiding markeerde weer opgenomen.

De BaZ-updates van week 16 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie en de Duitse Bocht bijgewerkt. Deze week zijn er voor 6 kaarten updates te downloaden. De 2018-editie van de 1810 (Het IJsselmeer) is eveneens te downloaden.

In de Westerschelde is een kleine betonningswijziging ter hoogte van het ankergebied Marlemon. Voor de Texelse kust is bij de Koog een Zinkerleiding gemarkeerd met een Westkardinaal. In de Duitse Noordzee is bij Borkum Riff-grund een scheidingston opgenomen.

In de nieuwe editie van de 1810 zijn de volgende wijzigingen meegenomen: Er is een detailkaartje beschikbaar van de haven van IJburg. De stoomhaven van Medemblik heeft een detailkaart gekregen. De werkzaamheden rondom de Markerwadden en het Harderwijkse Waterfront zijn verder gevorderd en de nieuwe situatie is op de kaart gebracht.

De BaZ updates van week 15 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie en de Duitse Bocht bijgewerkt. Eveneens is de Q2-update beschikbaar voor de Engelse Oostkust. In totaal zijn er voor 31 kaarten updates te downloaden.

In de Belgische Noordzee zijn een aantal kleine wijzigingen in de betonning. Iets ten noorden van de aanloop naar de Nieuwe Waterweg worden tot medio mei baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Verder is tussen Voorne en Goeree-Overflakkee het Slijkgat gewijzigd en is er in het Haringvliet ter hoogte van het Ventjagersgaatje ook een nieuwe afbakening van het natuurgebied gekomen.

De BaZ-updates van week 13 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie en de Duitse Bocht bijgewerkt. In totaal zijn er voor 10 kaarten updates te downloaden.

Het windmolenpark Norther op de Noordzee bij de Thorntonbank wordt de komende jaren gebouwd, en het gebied is vanaf nu verboden voor doorgaand scheepvaartverkeer. De betonning in de Dortse Kil is tussen de Kiltunnel en het Hollandsch Diep ingrijpend gewijzigd. In de Westerschelde zijn er een aantal dieptes aangepast op basis van de laatste metingen. Het radiocontactkanaal van de sluizen in de Haven van Oostende is aangepast en tenslotte is er een kleine verandering in de vaargeul Slenk tussen Harlingen en Terschelling.

De BaZ-updates van week 12 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie bijgewerkt en die van de DKW Duitse Bocht. In totaal zijn er voor 14 kaarten updates te downloaden.

Deze week beginnen er werkzaamheden in de Belgische Noordzee voor het leggen van meerdere kabels. Verder is er een wijziging in de havenlichten van Oostende. Er zijn een aantal kleine wijzigingen in de betonning opgetreden op de Noord- en Waddenzee. Er zijn werkzaamheden in de Westhavens van Amsterdam, hiervoor zijn een aantal verboden gebiedstonnen uitgelegd. Verder is bij de Rotterdamse Hoek in het IJsselmeer een meetpaal onder water verdwenen. Scheepvaart dient de positie ruim te passeren.

De BaZ-updates van week 11 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie bijgewerkt en die van de DKW Duitse Bocht.

Deze week zijn er een aantal kleine wijzigingen in de betonning geweest zoals voor de kust van de Maasvlakte waar een zinkerleiding is blootgespoeld en gemarkeerd. In het Hartelkanaal is een lichtstand opgenomen, en verder zijn er bij mosselinvanginstallaties in de Waddenzee ter hoogte van de Dove Balg en het Malzwin kardinalen uitgelegd. Ook zijn er wijzigingen in het Wierumerwad/Paesenrede en het Dukegat-reede.