Deze week zijn er voor 30 kaarten updates waarmee de kaarten van de BSH-Duitse Bocht en van de 180-serie kunnen worden bijgewerkt met de laatste ‘BaZ’ en ‘NfS’ berichten.

Belangrijke wijzigingen deze week betreffen ondermeer de werkzaamheden aan de nieuwe Zeesluis IJmuiden. Deze zijn zover gevorderd dat er een werkzone met bijbehorende markering is opgeheven. De vaargeul Zuiderspruit in de Waddenzee is verlegd. In de industriehaven van Harlingen zijn een paar aanlegmogelijkheden aangebracht.

In de Duitse Waddenzee is in het verlengde van de strekdam langs de Elbe tussen Cuxhaven en Neuwerk een verboden gebied gemarkeerd, hier vinden werkzaamheden plaats aan de kustbescherming.

Deze week zijn er voor zeven kaarten updates beschikbaar waarmee de kaarten van de BSH-Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt met de laatste NfS berichten.

Op de volgende locaties zijn nieuwe dieptegegevens verwerkt: Wangerooger Fahrwasser, Riffgat (Osterems), Schluchter en Süderaue. Verder is de betonning in het Langeness-Fahrwasser aangepast.

Deze week zijn er voor 12 kaarten updates beschikbaar waarmee de kaarten van de BSH-Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt met de laatste NfS-berichten.

Zoals gebruikelijk zijn er weer wijzigingen in het dieptebeeld op een aantal plaatsen in de Duitse Waddenzee. Verder zijn er bij het Wremer Loch, in het Rütergat bij de Lorenzplate, bij Cuxhaven en bij Blankenese wat boeien verlegd. Ten slotte is het sperrgebied bij Neufeld Reede ook veranderd.

Deze week zijn er weer BaZ-updates beschikbaar waarmee de kaarten van de BSH-Duitse Bocht en de DKW 1800-serie kunnen worden bijgewerkt. In totaal zijn er voor 13 kaarten updates.

In de Westerschelde is bij Zuid Saeftinge het z.g.n. ‘fietspad’ weer opgeheven. Recreatievaart dient gebruik te maken van de hoofdvaargeul. In de Nieuwe Maas is bij het bedrijf IHC, ten oosten van de Van Brienenoordbrug, een verboden gebied gemarkeerd. De streefdieptes in de Eemsgeul zijn aangepast. Ten slotte is er bij het Duitse windmolenpark Velja Mare een verlichte meetboei geplaatst.

Deze week zijn er weer BaZ-updates beschikbaar waarmee de kaarten van de BSH-Duitse Bocht en de DKW 1800-serie kunnen worden bijgewerkt. In totaal zijn er voor 19 kaarten updates beschikbaar.

De belangrijkste berichten: In de Waddenzee zijn er een aantal ondieptes en droogvalpunten ontdekt na nieuwe dieptemetingen. Deze zijn op de kaart aangegeven. De vaargeulen Blaue Balje en Minsener Balje zijn verschoven, de betonning is daarop aangepast. In België is een nieuwe veerdienst over de Schelde; het Sint-Annaveer in dienst genomen.

Deze week zijn er weer BaZ-updates waarmee kaarten van de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt. Voor 11 kaarten zijn er updates beschikbaar.

Voor de kust van Blankenberge zijn een aantal gele tonnen uitgelegd. Ook in de Oude Maas bij Heienoord en bij Marken zijn gele tonnen uitgelegd. Verder is er een nieuwe onderzeese hoogspanningskabel in aanleg in de buurt van de Wierumer Gronden.