Deze week zijn er voor 7 kaarten van de DKW-1800 serie updates. Hiermee worden de laatste BaZ-berichten van de Nederlandse Hydrografische Dienst verwerkt. Er zijn geen updates die betrekking hebben op de kaartenserie van de BSH.

Deze week zijn er een aantal kardinale tonnen uitgelegd ter markering van blootspoelende leidingen en andere hindernissen. Bij Den Oever is een lichtopstand gewijzigd van karakter. De belangrijkste wijziging betreft de uitbreiding van het Amsterdamse wooneiland IJburg. Een gedeelte van het Markermeer en het IJmeer is nu gesloten voor de scheepvaart omdat het eiland vergroot wordt.

Deze week zijn er voor 15 kaarten van de DKW-1800 serie en de DKW-Duitse Bocht updates. Hiermee worden de laatste BaZ-berichten van de Nederlandse Hydrografische Dienst en de Duitse BSH verwerkt.

Voor de Texelse kust zijn er een aantal kardinale tonnen uitgelegd. Tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland zijn de vaargeulen Blauwe Slenk, Vliestroom, West-Meep, Noord-Meep en Inschot gewijzigd. Er zal nog een verbeterblad volgen, tot die tijd wordt scheepvaart verzocht voorzichtig te navigeren. Het Schuitegat is verruimd en ten zuiden van het oostelijke puntje van Ameland waar de Holwerderbalg, het Friesche Wad en het Pinkegat bij elkaar komen is de vaargeul naar het zuiden opgeschoven.

In Duitsland is het windmolenpark OWP Nordergründe uitgebreid, bij het Großer Vogelsand zijn er obstructies waargenomen, bij de Nordelbe Ansteuerung is juist een obstructie opgeheven.

Deze week zijn er voor 16 kaarten van de DKW-1800 serie en de DKW-Duitse Bocht updates. Hiermee worden de laatste BaZ-berichten van de Nederlandse Hydrografische Dienst en van de Duitse BSH verwerkt.

In de Waddenzee zijn er kleine betonningswijzigingen bij Texel, Terschelling en in de Westereems. Op de IJssel moet de scheepvaart rekening houden met belemmeringen bij Kampen wanneer de stadsbrug wordt gerenoveerd. In de zomervakantie zal de brug niet bediend worden. In de Duitse Waddenzee is de vaarroute Middenhever ongeveer anderhalve kilometer naar het noorden opgeschoven.

Deze week is er een update voor de huidige edities van de DKW-1800 serie en de DKW Duitse Bocht, waarbij de BaZ-berichten van week 27 zijn meegenomen. Eveneens is de kwartaalupdate van de DKW Engelse Oostkust beschikbaar. In totaal geldt dit voor 13 kaarten.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassing van een aantal dieptecijfers in de Nieuwe Maas en de Dordtse Kil, een verplaatsing van een aantal tonnen in de Waddenzee, het aanbrengen van een obstructie in het Riffgat en tussen de Duitse Waddeneilanden Neuwerk en Scharhörn en het uitbreiden van een aantal aan te leggen windmolenparken in Duitsland. Als laatste is er een uitgebreide kwartaalupdate van de UKHO. Vooral het dieptebeeld en de betonning van de rivier Humber is aangepast.

Deze week is er weer een update beschikbaar voor de huidige edities van de DKW-1800 serie en de DKW Duitse Bocht. Met deze update worden de BaZ-berichten van week 26 meegenomen. Er zijn in totaal voor 13 kaarten updates beschikbaar.

In de haven van Nieuwpoort vinden dit jaar omvangrijke werkzaamheden plaats. Het lichtkarakter van de seinen rondom de Deurgedanckdokken zijn aangepast bij Antwerpen. In het Markermeer is de aanduiding van het TR-Wrak niet meer nodig omdat het in een verboden gebied licht: de kardinaal is opgenomen. In de vaarweg langs de Pollendam, tussen Harlingen en Vlieland/Terschelling is de loop van de vaargeul aanzienlijk gewijzigd. Er zijn verder kleine wijzigingen in het Spruit, de Busetief en het Randzelgat.

In Duitsland zijn er kleine wijzigingen in de betonning bij de haven van Brunsbüttel, in het Kaiserbalje en bij Helgoland.

Deze week is er weer een update beschikbaar voor de huidige edities van de DKW-1800 serie en de DKW Duitse Bocht. Met deze update worden de BaZ-berichten van week 25 meegenomen. Er zijn in totaal voor 12 kaarten updates beschikbaar.

De belangrijkste berichten betreffen, naast kleine veranderingen in de betonning en het dieptebeeld, het uitleggen van speciale recreatiebetonning tussen Ameland en Holwerd (Veerbootroute). In de Duitse Waddenzee is de vaargeul van het Ordinger Priel drastisch ingekort.