Deze week zijn er voor 3 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaarten van de 1800-serie.

Bij Vlieland is wegens werkzaamheden ton ZS-7 opgenomen, en ten westen van Rottermeroog in de vaargeul Spruit is ton SP 18 verlegd.

Deze week zijn er voor 5 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaarten van de 1800-serie.

In de Noordzee zijn op een aantal plaatsen nieuwe dieptemetingen geweest, in het Bantsbalje is er een hinderlijke obstructie weggehaald en de betonning in het Wolderwijd is gewijzigd rondom het tulpeiland. Het verboden gebied is opgeheven en dus weer voor de scheepvaart toegankelijk.

Deze week zijn er voor 13 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten worden verwerkt op de kaarten van de 1800-serie en de DKW Duitse Bocht.

Belangrijke wijzigingen betreffen onder meer de zandsuppletiewerkzaamheden rond de oostpunt van Vlieland. In de Westerschelde zijn de groen/rode tonnen van de Schaar van Valkenisse vervangen door gele tonnen. Deze vaargeul is niet meer bestemd voor beroepsvaart. Grote zeeschepen dienen nu de hoofdvaargeul te volgen. Op een aantal andere plaatsen is de betonning eveneens gewijzigd. In Duitsland zijn er ook kleine wijzigingen in het dieptebeeld of de betonning, deze week vooral in de buurt van de Nordergründe, de Bleexen-Reede bij Bremerhaven, de Lorenzplate en het Norderpiep.

Deze week zijn er voor 5 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op kaarten uit de 1800-serie. De updates van de betreffende kaarten zijn te downloaden via het nieuwscentrum in WinGPS.

Deze week is er een verbeterblad voor een gedeelte van de Westerschelde, tussen Terneuzen en de Hoek van Baarland. Verder zijn er kleine wijzigingen in de betonning bij het IJsseloog in het Ketelmeer en in de Waddenzee rond de Vliesloot (ten noord-oosten van Vlieland).

Deze week zijn er voor 57 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de Duitse BSH worden verwerkt op de kaarten uit de 1800- en de Duitse Bocht serie. Al deze updates zijn verwerkt in de kaart en te downloaden via het nieuwscentrum in WinGPS. De berichten hebben deze week betrekking op wijzigingen in het dieptebeeld, betonning of op de aankondiging van werkzaamheden. Op de volgende locaties zijn er grote veranderingen geweest:

Rond de Markerwarden, langs de veerbootroute tussen Holwerd en Ameland, bij de Botlekbrug in Rotterdam, bij de Maaskade in Rotterdam, in de Westerschelde, en in de Schelde langs Antwerpen. In Duitsland betreft het Fedderwasser Fahrwasser, Schilligreede Süd, Wilhelmshaven Reede, Großer Vogelsand, Brunsbüttel, Medemgrund en Schwarztonnensand.

Deze week zijn er voor 15 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de Duitse BSH worden verwerkt op de betreffende kaarten.

De belangrijkste berichten uit de BaZ zijn de volgende: Voor de kust van Zandvoort is een wrak aangetroffen met uitstekende mast. Deze is gemarkeerd met kardinale betonning. Bij de Honte (Vlissingen) en de Ra (Eemswadje) zijn een paar kleine wijzingen in de betonning. De vaargeulen Otzumer Bajle (bij Spiekeroog) en Pellworm zijn verlegd. De tonnen zijn meeverplaatst.