Deze week is er één BaZ-bericht uitgebracht voor kaarten uit de 1800-serie, dat betekent dat er één update beschikbaar is voor gebruikers van WinGPS.

In de Belgische Beneden-Zeeschelde zijn een aantal gele tonnen opgenomen in de scherpe bocht ter hoogte van de Plaat van de Parel in Antwerpen. Hiervoor in de plaats is een vast geel licht geplaatst.

Deze week zijn er weer updates uitgebracht voor kaarten uit de 1800-serie. Er zijn voor tien kaarten BaZ-berichten verschenen.

Op een aantal plaatsen in de Noordzee zijn wrakken of andere resten aangetroffen in het water en op de kaart gezet. Bij Westkapelle is in de aanloop naar Westerschelde een zinkerleiding blootgespoeld en gemarkeerd en daarom is ook de markering in het Oostgat aangepast.

In de Waddenzee is voor de Kromme Balg en de Vaarwater van de Zwarte Haan een verbeterblad uitgegeven omdat de betonning en het dieptebeeld hier behoorlijk is veranderd.

Tenslotte is in de Duitse Waddenzee ondieptes op de kaart gezet in de Oosterems en bij de Randzel is een nieuw verboden gebied gekomen.

Deze week zijn er weer updates uitgebracht voor kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht. Vanwege het Hemelvaartsweekend zijn de updates uitzonderlijk op maandag verwerkt voor gebruikers van WinGPS.

Belangrijke wijzigingen deze week betreffen de ‘Schaar van Valkenisse’ die weer beperkt is opengesteld voor de scheepvaart. In de Waddenzee zijn weer veel vaargeulen veranderd: veel boeien rondom De Kromme Balg, Het Schutengat, Spuit en Zwarte Haan zijn verplaatst.

In de Duitse Waddenzee zijn er ook een groot aantal wijzigingen, zoals het Fischerbalje bij Borkum, de Nordertill, het Ostertill en in de Teideeider. Op al deze plaatsen zijn er boeien verplaatst en hier en daar zijn de dieptes eveneens aangepast.

Deze week zijn er voor 29 kaarten updates uitgebracht voor kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Westerschelde bij Hansweert is een z.g.n. fietspad uitgelegd, een vaargeul voor plezier- en kleine beroepsvaart. Deze bevindt zich naast de hoofdgeul en is met gele tonnen gemarkeerd met als kenmerk ‘F’. In de Belgische Beneden-Zeeschelde heeft de Haven van Antwerpen nabij de Europa Terminal een verboden gebied ingesteld vanwege werkzaamheden. Er is een verbeterblad uitgegeven voor de Roggebotsluis. De sluis is afgebroken en de functie is overgenomen door de nieuwe Reevesluis.

Veel kleine wijzigingen in het dieptebeeld en/of de betonning in de Nederlandse en Duitse Waddenzee. Er zijn ook een aantal meetboeien geplaatst bij verschillende Duitse Windmolenparken, zoals Bard Offshore en Fino 3.

Ten noorden van Wilhelmshaven is een diepzeehaven voor vloeibare LNG schepen opengesteld. De pier bij Volslapper Groden is gerenoveerd ten behoeve van de overslag van dit spul.

Deze week zijn er vijf updates uitgebracht voor kaarten uit de 1800-serie.

In de Noordzee zijn een paar wijzigingen in de betonning geweest als gevolg van het blootspoelen van zinkerleidingen. In Antwerpen zijn een aantal bruggen in het oude havengebied aangesloten op de marifooncentrale en kunnen dus nu worden opgeroepen. In de Duitse Eems is ton 126 opgenomen.

Deze week zijn er zeven updates uitgebracht voor kaarten uit de 1800-serie.

In de Westerschelde zijn bij Cadzand, Hansweert en ter hoogte van de Hoofdplaat bij Breskens een aantal tonnen gewijzigd. Een zinkerleiding is blootgespoeld bij Callantsoog en bij Wielingen. Deze leidingen worden gemarkeerd door kardinale tonnen. Bij Katwijk is de kardinale ton weggehaald die ook een blootgespoelde leiding markeerde. Bij Muiden in het Markermeer is een wrak aangetroffen. Daar zijn kardinale tonnen omheen gelegd om verdere aanvaringen te voorkomen.