De BaZ-update van deze wek is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn voor 16 kaarten updates, zowel voor kaarten uit de 1800-serie als voor de kaarten uit de Duitse Bocht serie.

De Royerssluis bij Antwerpen is gestremd voor de scheepvaart. Bij Hansweert in de Westerschelde is er een extra verboden gebied gemarkeerd. Verder zijn er in de Noordzee en in de Waddenzee kleine veranderingen in de betonning of het dieptebeeld.

In Duitsland wordt ten noorden van Wilhelmshaven gewerkt aan een aanlegmogelijkheid bij de Voslapper Groden. In de Elbe iets ten oosten van de Osten zijn er ondieptes langs de vaargeul aangetroffen. Ten slotte is het boorplatform Dolwin uitgebreid met Dolwin Kappa.

De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn voor 12 kaarten updates, dit keer alleen voor kaarten uit de 1800-serie.

De situatie rond het windmolenpark Hollandse Kust Zuid is gewijzigd. Per 1 november is het mogelijk voor kleine schepen (korter dan 46 meter) gebruik te maken van de passage. Het gebruik van AIS en marifoonkanaal 16 is verplicht. Bodemvisserij en ankeren blijft verboden, net als alle andere activiteiten die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties en/of hinder. Voor de relevante kaarten zijn verbeterbladen uitgegeven en verwerkt.

Vanwege werkzaamheden zijn een aantal meerboeien uit de Mercuriushaven te Amsterdam opgenomen. Ook is er een nieuw verboden gebied gemarkeerd.

In de Waddenzee zijn een aantal kleine wijzigingen in het dieptebeeld in de betonning, zoals de Holwerder Balg en bij de invaart van Schiermonnikoog.

De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn voor 28 kaarten updates, zowel voor kaarten uit de 1800-serie als voor kaarten van de DKW-Duitse Bocht.

In verband met onderhoudswerkzaamheden zijn afwisselend de sectorlichten en lichtenlijnen van de Westerschelde hoofdgeul gedoofd. Dit geldt van de Braakmahaven tot aan de Nederlands-Belgische grens van 23 oktober tot en met 10 december 2023. Scheepvaart wordt verzocht voorzichtig te navigeren.

De onderzeese kabels in de Noordzee tussen Callantsoog en een aantal windmolenparken zijn aangelegd, en de werkzaamheden zijn afgerond. Er zijn een aantal hindernissen op de kaart aangebracht die in de Waddenzee zijn aangetroffen. Bij de Elbehaven Bützfleth is het verboden gebied aangepast, vanwege werkzaamheden. Een groter gedeelte van de rivier is nu weer bevaarbaar.

Verder zijn er een aantal kleine wijzigingen in het dieptebeeld en/of de betonning op een aantal plaatsen in de Noordzee, Waddenzee en de Duitse Bocht.

De BaZ-update van deze week is verschenen en weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn voor tien kaarten updates: zowel voor de kaarten uit de 1800-serie als voor de kaarten van de DKW-Duitse Bocht.

In het kanaal Gent-Terneuzen zijn wegens werkzaamheden een aantal wijzigingen in de vaarwegmarkering. Langs de oever van de Schelde wordt er gewerkt aan de Euroterminal in de Antwerpse Haven. Daarom is het verboden gebied in de rivier uitgebreid. Het sectorlicht bij Egmond aan Zee is tijdelijk gedoofd.

Verder is in de Duitse Bocht een hindernis gemarkeerd bij het Großer Vogelsand in de Elbemonding en is de vaargeul Otzumer Balje tussen Spiekeroog en Langeoog naar het westen verschoven.

De BaZ-update van deze week is vanaf heden weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn voor zes kaarten updates verschenen, zowel voor kaarten uit de 1800-serie als voor kaarten van de DKW-Duitse Bocht.

Bij IJmuiden zijn ter hoogte van de Zeesluis twee gebieden tijdelijk gesloten verklaard voor de scheepvaart. Het gebied is gemarkeerd met gele betonning en het blijft mogelijk om er voorzichtig langs te varen.

In de Duitse Waddenzee is het 'Neufahrwasser' naar Trischen niet meer betond, het varen wordt hier vanwege gevaarlijke omstandigheden niet aangeraden. Bij de 'Weiße Bank' en 'Bunsbrüttel' zijn kleine veranderingen in het dieptebeeld en/of de betonning.

De BaZ-update van week 38 is vanaf heden beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn voor tien kaarten updates verschenen, zowel voor kaarten uit de 1800-serie als voor kaarten van de DKW-Duitse Bocht.

De stortplaats voor de Belgische Kust bij Den Haan is opgeruimd. De bijbehorende betonning is eveneens opgenomen. In Amsterdam zijn een paar ligplaatsen opgeheven wegens werkzaamheden in de Mecuriushaven. Er is ook een verboden gebied gemarkeerd. De zinkerleiding bij Vlieland is gemarkeerd met een kardinaal: deze is opnieuw uitgelegd op de plaats waar deze is blootgespoeld.

In de Duitse Bocht zijn kleine wijzigingen in het dieptebeeld en de betonning: bij OWP Deutsche Bucht, Scharhörn, Neufeld-Reede West en ter hoogte van Brunsbüttel.