Deze week zijn er weer BaZ-berichten verschenen waarmee kaarten van de 1800-serie en de Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt. In totaal zijn er voor 22 kaarten updates.

Bij Kornwerderzand en Den Oever zijn er lichtschepen geplaatst ter markering van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk. Op een aantal plaatsen zijn kleine wijzigingen in de betonning opgetreden: ter hoogte van de Javaruggen, het Hanzerak in het Ketelmeer, voor de kust bij Nieuwpoort, bij de nieuwe Zeesluis IJmuiden, bij het Windmolenpark Veja Mate, in de Eems bij Soltburg en Siepelburg en het Neufahrwasser Medemrinne in de Duitse Waddenzee.

In de Neue Weser (N. Reede) is vervuilde grond aangetroffen. Ankeren wordt daar ontraden. Een ankerverbod is verder ingesteld in het Haringvliet bij een onderwaterleiding. En er is een waarschuwing voor veranderlijke dieptes bij het Slijkgat.

Deze week zijn er weer BaZ-berichten verschenen waarmee kaarten van de 1800-serie en de Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt. In totaal zijn er voor negen kaarten updates.

Voor de Belgische kust zijn er een aantal boeien geplaatst om obstructies te markeren. In Antwerpen is een nieuwe steiger in de Schelde aangelegd. Het viskweekgebied in de Oosterschelde is uitgebreid bij Neeltje Jans. Voor de reguliere scheepvaart is het verboden gebied. In het Gooimeer zijn de aanlopen naar Huizen en naar het natuureiland De Schelp beter aangegeven. Verder is het kitesurfgebied bij Medemblik uitgebreid en ook is in het IJsselmeer sportboei H verlegd. In de Duitse Waddenzee is de enige verandering de aanpassing van de nummering van de boeien ten zuiden van het Gelbsand.

Deze week zijn er updates waarmee de kaarten van de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt.

Er zijn voor zeven kaarten updates; op diverse plaatsen zijn er enkele boeien verplaatst of veranderd. Bij de Afsluitdijk zijn er werkzaamheden aan de damwand, en daar is de markering op aangepast.

Verder worden er schietoefeningen gehouden in de Marnewaard. Deze vinden plaats van:
- 6 april t/m 9 april
- 17 mei t/m 21 mei
- 7 juni t/m 11 juni
- 21 juni t/m 25 juni.

Deze week zijn er weer updates waarmee de kaarten van de 1800-serie en de Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt. In totaal zijn er voor 18 kaarten BaZ-berichten uitgebracht.

In het windmolenpark ‘Borssele’ zijn een aantal turbines operationeel geworden. Ze zijn ’s nachts verlicht voor de scheepvaart. De vaargeul ‘Schaar van de Spijkerplaat’ is aangepast en de bijbehorende vaarwegmarkering is aangepast. In het Marsdiep bij Den Helder is vervuilde bodem aangetroffen en de werkzaamheden bij Den Oever zijn verlengd tot 20 mei. Scheepvaart door de Stevinsluizen is volledig versperd en scheepvaart wordt omgeleid via de Lorentzsluis te Kornwerderzand.

In de Duitse Waddenzee zijn een behoorlijk aantal meetboeien vernummerd en/of verplaatst. Bij Neufeld-Reede is een hinderijk object onder water aangetroffen en tenslotte is de aansluiting Norderelbe/Buschsand/Trischenfinger veranderd; en de boeien zijn aangepast.

Deze week zijn er weer updates waarmee een aantal kaarten van de 1800-serie en de Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt.

Bij Neufeld-Reede is het ‘sperrgebied’ verkleind, in het Huibertgat zijn kardinalen opgenomen, dit geldt ook voor de verlichte meetpalen bij de Markerwadden. De betonning in het Zoutkamperlaag bij Engelsmanplaat is ook gewijzigd. Tenslotte is bij Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden in het IJ een verboden gebied gemarkeerd.

Deze week zijn er weer updates waarmee zes kaarten van de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt.

In het Slijkgat, ten noorden van Goeree-Overvlakkee is een ondiepte waargenomen. In de Westerschelde zijn een aantal kleine wijzigingen in de betonning; dit geldt ook voor de Veerbootroute Ameland. Verder is bij dat eiland een verboden gebied afgebakend in het Westgat, voor de kust van Hollum.