De BaZ-update van week 37 is vanaf heden beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn voor zeven kaarten updates verschenen. Deze hebben allemaal betrekking op de 1800-serie.

In de haven van Oostende is een kleine verandering in de betonning. Er is een afgeschermd viskweekgebied gemarkeerd in de Noordzee ten noorden van Noord-Beverland ter hoogte van de Hompels. Hier is reguliere scheepvaart niet meer toegestaan.

Er zijn wat hindernissen aangetroffen in de Waardgronden, het gedeelte van de Waddenzee onder Vlieland. Bij Callantsoog en ter hoogte van Ameland zijn er zinkerleidingen blootgespoeld. De markering is hierop aangepast.

De BaZ-update van week 36 is wegens omstandigheden pas sinds vandaag (11 september) beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn voor 11 kaarten updates verschenen.

De vaargeul tussen de Lemstergeul en de Prinses Margrietsluis is in oostelijke richting verplaatst wegens verdere verontdieping. Er is een verbeterblad voor uitgegeven. Er zijn havenlichten geplaatst bij de ingang van de Markerwadden.

In de Duitse Waddenzee zijn er kleine veranderingen in de betonning bij Robbenplate, het Robbenloch en de Weser bij Sandstedt. Tenslotte is er een verboden gebied gemarkeerd bij de steigers van de Bützflether Nordhafen in de Elbe.

De BaZ-update van deze week is beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Voor 7 kaarten van de 1800-serie en 4 kaarten van de BSH Duitse Bocht zijn er updates.

Het sectorlicht 'Molenhoofd' bij Westkapelle in de aanloop naar de Westerschelde is tot nader order gedoofd. Er zijn in de Waddenzee meerdere hinderlijke ondieptes aangetroffen ter hoogte van het Schuitengat en de Vliestroom.

Eveneens zijn er op een aantal plaatsen in de Duitse Bocht ondieptes ontstaan zoals in de Norderhever bij Pellworm en in de Elbemonding bij Neufeld-Reede.

De BaZ-update van deze week is beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Voor 9 kaarten van de 1800-serie en voor 4 kaarten van de Duitse Bocht-serie zijn er updates.

Militaire oefeningen zijn gepland op een aantal locaties in de Noordzee en de Waddenzee van 21 augustus tot 1 september. In de Westerschelde zijn een aantal boeien van een toplicht voorzien bij het Nauw van Bath. Er zijn ondieptes aangetroffen in het Pinkegat bij Holwerderbalg. De vaarroute Groningerbalg - Lutjewad is flink verschoven en de betonning is daarop aangepast.

Munitie op de zeebodem ten noordoosten van Bard-Offshore Windpark, bij Sandstedt is ter hoogte van de veersteiger een kardinaal opgenomen.

Deze week zijn er 13 BaZ-berichten uitgegeven voor kaarten uit de Duitse Bocht-serie en de 1800.

In de Westerschelde de rood/groene betonning van de Thomaesgeul vervangen door gele recreatiebetonning. Er is een verbeterblad uitgegeven voor de 'Veerbootroute Ameland'. De betreffende vaargeul blijft erg veranderlijk, en dieptes en betonning kunnen ook na deze week afwijken van de kaart. Daarnaast zijn er op een aantal andere plekken in de Waddenzee en de Duitse Bocht kleine veranderingen in de betonning en/of het dieptebeeld.

Deze week zijn er 15 BaZ-berichten uitgegeven voor kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

Voor de Zandkreek in de Oosterschelde is een verbeterblad uitgegeven met wijzigingen in de aanloop naar de haven. Verder zijn er aanpassingen in de betonning geweest op een aantal plaatsen in de Waddenzee: In het Westgat bij Ameland, Oosterom en het Westgat bij Schiermonnikoog. In de Duitse Bocht zijn er op een aantal plaatsen veranderingen in het dieptebeeld en is er bij de Nebenelbe ten zuiden van Glückstadt extra betonning aangebracht om het natuurgebied beter te markeren.

De dieptestaat is eveneens bijgewerkt waardoor de verouderde diept informatie is vervangen door informatie uit recente metingen van Rijkswaterstaat.