Deze week zijn er weer updates waarmee negen kaarten van de 1800-serie en de DKW Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt.

Alle van kracht zijnde voorlopige en tijdelijke BaZ-berichten zijn weer aangebracht in de vaarkaart 1803. Het betreft onder meer de instelling van een dumpplaats voor explosieven ten noordwesten van Vlissingen. Verder zijn de sector- en oeverlichten gewijzigd. Bij de langdurige werkzaamheden in de haven van Antwerpen en bij de Zeesluis van Terneuzen is de meest actuele situatie nu vermeld op de kaart. In Duitsland is bij het eiland ‘Lühesand’ in de Elbe een ondiepte aangetroffen.

Deze week zijn er weer updates waarmee zeven kaarten van de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt.

In de haven van Oostende zijn er een aantal wijzigingen in de diepte en de betonning geweest. Ook in het Haringvliet zijn een aantal boeien vernummerd en verplaatst. Bij de aanloop naar de haven van Borkum is de vaargeul ondieper geworden.

Deze week zijn er weer updates waarmee zeven kaarten van de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt.

De haven van Zeebrugge is uitgediept, en er zijn een aantal kranen verplaatst. In het Gooimeer is de rood-witte ‘veilig vaarwater’ markering aangepast aan nieuwe ondieptes, net als bij Monnickendam. In de Waddenzee zijn er een aantal kleine wijzigingen geweest in het dieptebeeld en de betonning. Bij Harderwijk is er ook een belangrijke wijziging in de betonning doorgevoerd.

Deze week zijn er weer updates waarmee de kaarten van de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt.

Alle tijdelijke en vooruitlopende berichten uit de 1810 zijn weer verwerkt op de nieuwe kaarten. Belangrijke wijzigingen deze week betreffen het kanaal door Walcheren waar het peil tot zaterdag 20 maart 2021 wordt verlaagd.

Er is een tijdelijke vaargeul gemarkeerd richting Uitdam voor werkschepen. Rondom het vuurtoreneiland Durgerdam is er extra markering gekomen. Tenslotte is bij het Riffgat is een kardinaalton opgenomen.

Deze week zijn er voor drie kaarten updates waarmee de kaarten van de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt. Er is één nieuw BaZ-bericht en er zijn een aantal tijdelijke of voorlopige berichten opgeheven.

In de Merwehaven is een verbodsgebied gemarkeerd met bijbehorende tonnen. In de Belgische Noordzee zijn op een aantal plaatsen weer boeien opgenomen; het gaat hier om de kustzones nabij Wenduine, Oostende en Nieuwpoort.

Deze week zijn er voor 42 kaarten updates waarmee de kaarten van de BSH-Duitse Bocht en van de 180-serie kunnen worden bijgewerkt met de laatste ‘BaZ’ en ‘NfS’ berichten.

De belangrijkste berichten uit de BaZ van deze week:

Vanaf de Maasvlakte tot het HZA platform zijn een aantal onderzeese kabels aangelegd. Het gebied waar deze elektriciteitskabels lopen is op de kaart aangegeven. Bij Scheveningen is een nieuwe VTS-centrale om de scheepvaart naar de haven te coördineren. Vanaf het IJ in Amsterdam kan vanwege werkzaamheden niet meer rechtstreeks naar het Oosterdok gevaren worden. Bij Kornwerderzand is de markering aangepast vanwege de nieuwe windmolens die daar gebouwd worden. De Waddenzee heeft bij het Dantziggat en het Randzelgat ook weer wijzigingen in het dieptebeeld.

In de Duitse Waddenzee is vervuilde grond aangetroffen ten zuiden van Nordergründe, verder is er een hoogspanningskabel aangelegd bij het Windmolenpark Nordsee-Ost. Er zijn een aantal kleine veranderingen in het dieptebeeld bij Dukegat-Reede en het Ostfriesisches Gatje. Bij de sluis van Bunsbüttel is een hindernis voor de scheepvaart weggenomen. Ten slotte zijn er wijzigingen in de betonning en de navigatielichten bij de Schwarztonnensander Nebenelbe en de Accumer Ee.