Deze week zijn er voor een aantal kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaartenseries.

Er vinden werkzaamheden plaats op het Kanaal door Walcheren, in het Noordzeekanaal en in de vaarroute Urk-Den Oever. De markering is aangepast en de scheepvaart moet rekening houden met beperkingen en afsluitingen. Verder zijn er een aantal obstructies gemarkeerd in de Noordzee bij Domburg en vlak bij Texel. In de Oster Ems is een onbekende obstructie ingemeten. Tenslotte is in de haven van Harlingen een lichtopstand verwijderd.

Deze week zijn er voor een aantal kaarten updates warmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaartenseries.

Ten zuiden van Oostende zijn er een aantal wijzigingen in de betonning doorgevoerd. Bij Maassluis is in de Nieuwe Waterweg een vast baken vervangen door een drijvende boei. Tenslotte is ook het havenlicht van Breezanddijk aangepast.

Deze week zijn er voor 6 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaartenseries.

Er is voor de kust van Domburg (Zeeland) een ondiepte waargenomen en deze is op de kaart aangebracht. In de Hudsonhaven te Rotterdam is een havenlicht verplaatst en bij het Duitse Waddeneiland Juist is een scheepswrak aangetroffen.

Deze week zijn er voor 14 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt op de 1800-kaartenserie en de DKW Duitse Bocht. De berichten zullen vanaf heden enkel verwerkt worden op de 2019 edities.

Deze week is een groot aantal boeien verwijderd langs de vaargeul Deurloo, de verbinding tussen de Westerschelde en de Noordzee langs de kust van Walcheren. Verder is er een steiger in de Afrikahaven van Amsterdam aangelegd, deze is met lichtopstanden gemarkeerd. Ten noorden van de Waddeneilanden geldt een waarschuwing voor diepstekende schepen: Er liggen verspreid in en langs de vaargeulen containers die in zee zijn gezonken. Ten slotte is in de Duitse Bocht bij Cuxhaven het ankergebied van de Medem-Reede gewijzigd.

Deze week zijn er voor vier kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de 1800-kaartenserie. Het zijn de eerste updates van 2018 en deze zijn t.b.v. een naadloze overgang op het nieuwe jaar nog verwerkt op de editie van 2018. Vanaf volgende week worden de berichten alleen nog verwerkt op de 2019 edities.

Deze week is het Fischerbalje bij Borkum een stuk ondieper geworden, bij de Dove Balg, langs de Afsluitdijk zijn er wijzigingen in de betonning gekomen en aan de zuidoever van Het Scheur, Nieuwe Waterweg is t.h.v. km. 1016 een verboden gebied gemarkeerd i.v.m. werkzaamheden.

Deze week zijn er voor een tiental kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten worden verwerkt op de 1800-serie en de BSH-Duitse bocht kaartensets. Het zijn de laatste updates van 2018, en deze zijn ook verwerkt op de 2019 edities t.b.v. een naadloze overgang op het nieuwe jaar.

De belangrijkste berichten deze week zijn: Vanaf Vlissingen naar Schouwenbank wordt een nieuwe hoogspanningsleiding aangelegd. In het Haringvliet is er een lichtschip verplaatst. In het Markermeer is ton EZ-D verlegd vanwege zandwinningswerkzaamheden en de vaargeul Glinder, bij Schiermonnikoog is opnieuw betond. Er zijn weer dieptemetingen geweest in de Duitse Bocht en de gewijzigde dieptes zijn deze week verwerkt in de kaart.