Deze week zijn er weer BaZ-berichten voor de 1800-serie. In totaal zijn er voor acht kaarten updates beschikbaar.

Er zijn in de monding van de Westerschelde een aantal kleine wijzigingen in de betonning geweest. Het Visjagersgaatje in de Waddenzee is een meter minder diep geworden. De afsluiting van de Stevinsluizen is voorbij nu de werkzaamheden zijn afgerond en in de Duitse Waddenzee is de loop van de vaargeul Ley gewijzigd.

Deze week zijn er weer BaZ-berichten verschenen voor de 1800-serie. In totaal zijn er voor negen kaarten updates beschikbaar.

Er zijn een aantal kleine wijzigingen in de betonning en/of het dieptebeeld, zoals bij De Panne, Scheveningen, IJmuiden, het IJ en de Holwerderbalg. In de Entrepothaven (Amsterdam) zijn een groot aantal tonnen opgenomen. In de Waddenzee zijn de loop van de Holwerderbalg en het Scheepsgat veranderd en tenslotte is de 2 meter dieptelijn in de havenkom van Lauwersoog gemarkeerd met rode en groene tonnen.

Deze week zijn er geen BaZ-berichten verschenen voor de 1800-serie; de Duitse BSH heeft wel berichten gepubliceerd voor de Duitse Bocht. Voor vijf kaarten zijn er updates beschikbaar.

Obstructies waargenomen in de vaarroute boven de Duitse Waddeneilanden zijn op de kaart aangebracht, de vaargeul Ley is opnieuw gemarkeerd met staken (tot en met 15 september). De waddenweg Priel is opgeheven, en tenslotte is bij OWP Nordergründe een kleine aanpassing geweest in de meetboeien.

Deze week zijn er weer BaZ-berichten verschenen waarmee kaarten van de 1800-serie en de Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt. In totaal zijn er voor 40 kaarten updates.

Op een groot aantal locaties zijn er wijzigingen in de betonning en het dieptebeeld. Ook zijn de P- en T-berichten die nog steeds geldig zijn weer aangebracht in de 1811 en de 1812.

De aanloop naar het Prinses Margrietkanaal bij Lemmer heeft meerdere ondieptes, deze staan nu aangegeven op de kaart. In Duitsland zijn er een aantal meetboeien uitgelegd bij windmolenparken en het Nordschillgrund. Verder is er een olieplatform ‘Prospector 1’ aangelegd. In het Ketelmeer is de betonning van het Hanzerak aangepast.

Deze week zijn er weer BaZ-berichten verschenen waarmee kaarten van de 1800-serie en de Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt. In totaal zijn er voor 11 kaarten updates.

Er zijn in de Waddenzee op een aantal locaties kleine wijzigingen in de betonning en/of het dieptebeeld. Het betreft het Molengat bij Texel, de Javaruggen, Kornwerderzand, het Franse Gaatje bij Richel en in Duitsland het Busetief, Osterems, Schuitensand en Memmertbalje.

Deze week zijn er weer BaZ-berichten verschenen waarmee kaarten van de 1800-serie en de Duitse Bocht kunnen worden bijgewerkt. In totaal zijn er voor 17 kaarten updates.

In de Westerschelde, bij Oostende en in de Nederlandse en Duitse Waddenzee zijn enkele kleine wijzigingen in het dieptebeeld en/of de betonning. Bij Zoutelande is een leiding blootgespoeld en gemarkeerd. In Antwerpen zijn zowel de Boudewijnsluis als de Royerssluis buiten dienst vanwege langdurige werkzaamheden. Pleziervaart kan Antwerpen bereiken via de Kattendijksluis (bediening afhankelijk van getij) en beroepsvaart via de Zandvlietsluis of Berendrechtsluis. Vanuit Nederland kan men ook gebruik maken van het Schelde-Rijnkanaal.