Deze week zijn er voor een tiental kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten worden verwerkt op de 1800-serie en de BSH-Duitse bocht kaartensets. Het zijn de laatste updates van 2018, en deze zijn ook verwerkt op de 2019 edities t.b.v. een naadloze overgang op het nieuwe jaar.

De belangrijkste berichten deze week zijn: Vanaf Vlissingen naar Schouwenbank wordt een nieuwe hoogspanningsleiding aangelegd. In het Haringvliet is er een lichtschip verplaatst. In het Markermeer is ton EZ-D verlegd vanwege zandwinningswerkzaamheden en de vaargeul Glinder, bij Schiermonnikoog is opnieuw betond. Er zijn weer dieptemetingen geweest in de Duitse Bocht en de gewijzigde dieptes zijn deze week verwerkt in de kaart.

Deze week zijn er voor 16 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten worden verwerkt op de 1800 kaartenset en de BSH-Duitse Bocht kaartenset.

De belangrijkste berichten deze week zijn: In verband met de aanleg van een nieuwe kustverdediging worden er zandsuppletiewerkzaamheden uitgevoerd bij de Texelse kust tussen ’t Horentje en Oudeschild. In het Schulpengat (bij Den Helder) is een wrak opgeruimd, maar zijn er nieuwe obstructies geconstateerd en op de kaart gezet. In de Waddenzee zijn er kleine wijzigingen in het Westgat en de Zuid-Oost Lauwers. De Kromme Balg, ten zuidwesten van Ameland, is zo’n 500 meter verlegd. Verder wordt er bij de Eemshaven een nieuwe hoogspanningskabel gelegd en in Duitsland is bij de Neue Weser Nord-Reede vuile grond aangetroffen.

Deze week zijn er voor 27 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten wordt verwerkt op de kaartenserie 1800 en de Duitse Bocht.

De belangrijkste berichten deze week zijn: Er is een productieplatform in gebruik genomen voor de kust van IJmuiden ter hoogte van de West-Inner. Ter hoogte van Scheveningen en de Maasvlakte zijn er een aantal gebieden met beperkingen veranderd. Verder is er een verbeterblad uitgekomen voor de Holwerderbalg/Smeriggat. De vaargeul is aanzienlijk gewijzigd en overigens ook een stuk ondieper geworden. In de Duitse Waddenzee zijn ook behoorlijk wat ondieptes geconstateerd, bijvoorbeeld bij Cuxhaven, in de noordelijke Weser en het Buchsand Fahrwasser. Deze zijn eveneens meegenomen in deze update.

Deze week zijn er voor 14 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten wordt verwerkt op de kaartenserie 1800 en de Duitse Bocht.

De uitbreiding van de Flevokusthaven ten noorden van Lelystad is middels een verbeterblad verwerkt in de kaart. Verder zijn er een aantal kleine dieptewijzigingen in de Duitse Waddenzee. In de haven van Helgoland is een obstructie aangetroffen die hinderlijk is voor de scheepvaart. De brug over het Zwarte Water bij Hasselt is voortaan bereikbaar via een ander VHF kanaal.

Deze week zijn er voor zeven kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse Hydrografische Dienst wordt verwerkt op de kaartenserie 1800.

Vlakbij Antwerpen is over de Schelde een hoogspanningskabel gespannen op een hoogte van 100 meter boven het wateroppervlak. Voor de kust van IJmuiden is een nieuwe pijpleiding aangelegd. In de Waddenzee zijn een aantal mosselvanginstallaties opgeheven vanwege de naderende winter. De bijbehorende betonning is opgenomen.

Deze week zijn er voor 15 kaarten updates waarmee de BaZ- en NfS berichten van de hydrografische diensten worden verwerkt op de kaartenseries 1800 en de Duitse Bocht.

In de Belgische Noordzee is bij de Thorntonbank een nieuw windmolenpark operationeel, dit is gemarkeerd met geluid- en lichtseinen. Er zijn verder kleine wijzigingen rondom Zuid Vlije in het Volkerrak, in het IJsselmeer en in de Waddenzee tussen Vlieland en Ameland. In Duitsland zijn er wederom veranderingen bij Brunsbüttel en zijn er nieuwe dieptecijfers bij het Bielshovener Loch.