De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er twee updates uitgebracht op kaarten uit de 1800-serie.

In de haven van Blankenberge en in de haven van Harlingen zijn navigatielichten buiten gebruik genomen. Deze zijn verwijderd van de kaart.

De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor drie kaarten wijzigingen die van toepassing zijn voor kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

Bij Scheveningen is de kardinaal die een blootgespoelde leiding markeert verplaatst. Bij het windmolenpark Brad-offshore is een munitiedepot gemarkeerd op de kaart. Het is daar niet toegestaan te ankeren en/of te vissen. Bij de monding van de Elbe zijn bij het Gelbsand ondieptes aangetroffen en op de kaart gezet.

De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor 13 kaarten wijzigingen die van toepassing zijn voor kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Belgische havens Blankenbere en Oostende zijn er een aantal havenlichten gewijzigd of opgenomen. Verder zijn er op een aantal plaatsen in de Belgische Noordzee kleine veranderingen in het dieptebeeld en/of de betonning. In de Westerschelde is de vaargeul Everingen ingrijpend gewijzigd. De geul is naar het zuiden verplaatst, maar de nieuwe situatie wordt nog via een verbeterblad bekend gemaakt. In de Westerbuitenhaven van Terneuzen is wegens werkzaamheden de markering aangepast.

In het Duitse gedeelte van de Waddenzee is de vaargeul Dovetief gewijzigd. De betonning is daarop aangepast.

De BaZ van deze week is de laatste update die op de vaarkaarten van de editie 2023 worden verwerkt. Vanaf 1 januari worden de berichten alleen nog op de 2024 edities verwerkt. Mede namens de ‘Bundesambt für Seeschifffahrt und Hydrographie’, en de ‘Dienst der Hydrografie’ wenst Stentec jullie allemaal prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe.

De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor 14 kaarten updates, deze zijn van toepassing op kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

Er is een nieuwe kabel aangelegd vanuit Oostende in de bodem van de Noordzee richting Engeland. In de havens van Nieuwpoort en Harlingen zijn wijzigingen in de verlichting. Een aantal wrakken zijn opnieuw ingemeten en voorzien van de juiste diepte.

Vlakbij de Rabsbank in de Noordzee is een scheepswrak aangetroffen en op de kaart gezet. Ten gevolge van verzanding is de vaargeul Slijkgat ondieper geworden. Dat scheelt maximaal 1,4 meter. In de Oosterschelde zijn onverlichte meetpalen geplaatst ter hoogte van Krammer en Slaak. Er is een zinkerleiding uitgelegd richting IJburg. Deze is ondergraven in de Pampusgeul. Buiten de geul is het meer 60 centimeter minder diep.

In de Duitse Waddenzee is de vaargeul Accumer Ee verschoven.

De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week is er één update, en deze is van toepassing op kaart 1801.07.

In het verkeersgebied 'TSS Maas North' zijn een aantal hinderlijke objecten en scheepswrakken aangetroffen en op de kaart gezet.

De BaZ-update van deze week is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn voor 21 kaarten updates, zowel voor kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht van de BSH.

Bij Terneuzen zijn de werkzaamheden bij de nieuwe sluis verder gevorderd, de NST tonnen zijn opgenomen en schepen kunnen weer aan de kade afmeren. In de Waddenzee zijn bij Zuiderspruit ten noorden van Vlieland en in de Groote Siege ten zuiden van Schiermonnikoog een aantal wijzigingen in de betonning.

In de Duitse Bocht zijn bij Jade Approach en bij de Robbenplate kleine wijzigingen opgetreden in het dieptebeeld en de betonning.