De nieuwe BaZ-update is verschenen en deze week zijn er voor 3 kaarten van de 1800-serie en 10 kaarten van de Duitse Bocht.

In de aanloop naar de Prinses Margrietsluis bij Lemmer is in de vaargeul een ondiepte gesignaleerd met een minst gepeilde diepte van 2,7 meter. Deze is binnen de betonning aangetroffen. Bij het Schuitengat is de verontdieping die vorige week is geconstateerd op de juiste plaats in de kaart getekend. Verder is er een verbeterblad gemaakt omdat de betonning over het Scheer is opgenomen. De vaarweg ten noordoosten van Texel is vanaf nu onderbroken en niet geschikt voor de scheepvaart. In Duitsland zijn er een aantal extra kardinale tonnen uitgelegd om het windmolenpark Kaskasi II beter te markeren.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en er zijn deze week voor 6 kaarten van de 1800-serie en 13 kaarten van de Duitse Bocht updates beschikbaar.

De ‘Schaar van Valkenisse’ in de Westerschelde wordt ontraden voor de scheepvaart vanwege de grillige dieptewijzigingen daar. In de Waddenzee zijn er ook een aantal ingrijpende wijzigingen in de vaargeulen opgetreden: De zandplaat ‘Engelschhoek’ ten noordwesten van het Schuitengat is een stuk groter en ondieper geworden waardoor de vaargeul smaller is. De loop van de geul Zuidoostrak bij de Paardenhoek is gewijzigd en in Duitsland is de vaargeul ‘Ley’ vanaf heden betond. Deze loopt van de Osterems naar de Greetsieler Legde. Tenslotte wordt er in de Duitse Noordzee ten noordwesten van Helgoland een nieuw windmolenpark gebouwd: Kaskasi II. Dit park wordt gebouwd tussen de bestaande windmolenparken Amrumbank en Meerwind Nordsee-Ost.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en er zijn deze week voor zeven kaarten updates beschikbaar. In de Schaar van Valkenisse, Westerschelde is een kleine wijziging in de loop van de vaargeul geweest. In België is een leidam aangelegd bij Antwerpen in de Schelde. Bij Lelystad is een verboden gebied gemarkeerd bij de Markerwaarddijk. Verder zijn er ondieptes geconstateerd bij Workum en in het Lauwersmeer.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en deze week zijn er voor 14 kaarten van de 1800-serie en 15 kaarten van de Duitse Bocht-serie updates verschenen. Deze zijn beschikbaar voor alle WinGPS gebruikers die de 2021 editie van betreffende kaarten hebben aangeschaft.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de verandering van de aanloop naar de Prinses Margrietsluizen bij Lemmer, de Zuiderspuit en de Zuidoost-Lauwers in de Waddenzee. Verder maakt de Hydrografische Dienst de scheepvaart erop attent dat er militaire oefeningen gaan plaatsvinden tussen 23 augustus en 4 september. In de Duitse Bocht zijn wijzigingen in de betonning bij Accumer Ee en Mellum; en het dieptebeeld is veranderd in Neufeld bij de Reede-West.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en deze week zijn er voor 5 kaarten updates beschikbaar.

Naast de gebruikelijke wijzigingen in de betonning en het dieptebeeld vraagt de Hydrografische Dienst aandacht voor de windmolenparken op de Noordzee. Er is een wetswijziging van kracht waarmee bestaande en nieuwe windmolenparken niet meer toegankelijk zijn voor de scheepvaart. Ook kleine zeeschepen mogen niet meer door deze parken varen: de uitzondering voor schepen kleiner dan 20 meter is komen te vervallen. Bij het nieuwe windmolenpark ‘Hollandse Kust’ (Luchterduinen) zijn nieuwe verbodstekens geplaatst om het verbod te markeren.

De nieuwe Baz-update is verschenen en deze week zijn er voor twee kaarten uit de 1800-serie updates beschikbaar.

Alle updates hebben betrekking op de Westerschelde: In het Stoombotengat bij Terneuzen is een ondiepte aangetroffen en op de kaart aangebracht. Verder is er een kleine wijziging in de betonning nabij het Spijkerplaat.