Deze week zijn er voor 10 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de 1800-serie kaarten.

Er is een onderzeese stroomkabel aangelegd tussen het Windmolenpark Thorntonbank en Zeebrugge in de Belgische Noordzee. In het Voorzorgsgebied Rede van Vlissingen tussen Nieuwe Sluis en boei nr. 5 geldt tot en met 31 mei 2019 een visverbod. De betonning in de Overloop van Hansweert is ingrijpend gewijzigd. De nieuwe situatie wordt aangebracht op de nieuwe editie van kaart 1803 die later deze maand zal verschijnen. Langs het Schelde-Rijnkanaal zijn lichtopstanden gewijzigd in drijvende boeien en tenslotte is er een aankondiging van schietoefeningen vanaf Breezanddijk. Deze worden gehouden van 08:00 – 16:00 van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 april 2019.

Deze week zijn er voor 26 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten en de NfS-berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt op de kaartenseries.

In het IJsselmeer zijn er bij het Enkhuizerzand baggerwerkzaamheden. De betonning is dientengevolge gewijzigd. Rondom het IJsseloog in het Ketelmeer zijn de gele verbodstonnen vervangen door kardinalen. In de Waddenzee is de vaargeul Molengat bij Ameland in noordelijke richting verschoven. In Duitsland zijn er meerboeien opgenomen bij het Tegeler Plate, het Robbenloch en de Robbenplate. Het ankergebied bij de Neuwerk-Reede is verkleind en de betonning is daarop aangepast. Verder is er een bolboei opgenomen in het Hamburger Sand en tenslotte is er een verboden gebied gemarkeerd in de Mittelrinne van de Elbe ter hoogte van Otterndorf.

Deze week zijn er voor 13 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten en de NfS-berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt op de kaartenseries.

Tussen Zelzate en Ramsgate is een ondergrondse elektriciteitskabel aangelegd. Verder zijn er wijzigingen in de betonning in Zeeland: bij de Schaar van Valkenisse en in de Oosterschelde bij Gorishoek. In Duitsland is bij Finkenweder het lichtopstand aan de kade vervangen door een donkere paal. In de Osterems is een ondiepte vastgesteld en in de aanloop naar Otterndorf en Neufeld zijn wat tonnen opgenomen.

Deze week zijn er weer updates waarmee de BaZ-berichten en de NfS-berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt op de kaartenseries.

Voor de kust van Knokke Heist is een zinkerleiding blootgespoeld. In de vaargeul langs de Oostvaardersdijk bij Lelystad vinden baggerwerkzaamheden plaats. De betonning wordt gedurende de werkzaamheden verplaatst en kan dus afwijken van de situatie op de kaart. In de Waddenzee zijn weer een aantal Mosselinvanginstallaties operationeel en de bijbehorende markering is uitgelegd. In Duitsland zijn er een aantal wijzigingen in de Elbe- en Jademonding. De Medem-Rinne ten noorden van Cuxhaven is momenteel verboden voor alle scheepvaart. De betonning is daar op aangepast.

Deze week zijn er voor acht kaarten updates waarmee de BaZ berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaartenseries.

Er is een nieuwe onderzeese gasleiding aangelegd in de buurt van IJmuiden, in de Waddenzee zijn ten zuidoosten van Texel, t.h.v. het Gat van de Stier en de Zuidwal de Mosselinvanginstallaties weer bebakend. In Harlingen is een nieuwe meerpaal gekomen en is er een wijziging in de havenverlichting. In het Westgat bij Ameland is een zinkleiding gemarkeerd. Verder zijn er een aantal kleine wijzigingen in de Eems als gevolg van obstructies.

Deze week zijn er voor zes kaarten updates waarmee de BaZ berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaartenseries.

Tussen Knokke-Heist en Cadzand zijn er in het Belgische gedeelte van de Noordzee nieuwe dieptemetingen geweest. De wijzigingen zijn verwerkt in de kaart. Er vinden werkzaamheden plaats in de 2e Petroleumhaven in Rotterdam: er wordt een nieuwe steiger gebouwd. Nabij Breezanddijk wordt een nieuw windmolenpark gerealiseerd. Daarvoor is momenteel een verboden gebied gemarkeerd op de betreffende kaart.