Deze week zijn er voor 5 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op kaarten uit de 1800-serie. De updates van de betreffende kaarten zijn te downloaden via het nieuwscentrum in WinGPS.

Deze week is er een verbeterblad voor een gedeelte van de Westerschelde, tussen Terneuzen en de Hoek van Baarland. Verder zijn er kleine wijzigingen in de betonning bij het IJsseloog in het Ketelmeer en in de Waddenzee rond de Vliesloot (ten noord-oosten van Vlieland).

Deze week zijn er voor 57 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de Duitse BSH worden verwerkt op de kaarten uit de 1800- en de Duitse Bocht serie. Al deze updates zijn verwerkt in de kaart en te downloaden via het nieuwscentrum in WinGPS. De berichten hebben deze week betrekking op wijzigingen in het dieptebeeld, betonning of op de aankondiging van werkzaamheden. Op de volgende locaties zijn er grote veranderingen geweest:

Rond de Markerwarden, langs de veerbootroute tussen Holwerd en Ameland, bij de Botlekbrug in Rotterdam, bij de Maaskade in Rotterdam, in de Westerschelde, en in de Schelde langs Antwerpen. In Duitsland betreft het Fedderwasser Fahrwasser, Schilligreede Süd, Wilhelmshaven Reede, Großer Vogelsand, Brunsbüttel, Medemgrund en Schwarztonnensand.

Deze week zijn er voor 15 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de Duitse BSH worden verwerkt op de betreffende kaarten.

De belangrijkste berichten uit de BaZ zijn de volgende: Voor de kust van Zandvoort is een wrak aangetroffen met uitstekende mast. Deze is gemarkeerd met kardinale betonning. Bij de Honte (Vlissingen) en de Ra (Eemswadje) zijn een paar kleine wijzingen in de betonning. De vaargeulen Otzumer Bajle (bij Spiekeroog) en Pellworm zijn verlegd. De tonnen zijn meeverplaatst.

Deze week zijn er voor 11 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de Duitse BSH verwerkt worden op de betreffende kaarten.

De belangrijkste berichten voor deze week zijn de verschuiving van de vaargeul in het Grevelingen, de aankondiging van een tijdelijk visverbod aan de Reede van Vlissingen, het weghalen van een hinderlijke obstructie in het IJsselmeer bij Hoorn en een blootgespoelde gasleiding bij Ameland, welke is gemarkeerd met gele tonnen.

Deze week zijn er voor 15 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de Duitse BSH verwerkt worden op de betreffende kaarten.

De belangrijkste berichten voor deze week zijn de verschuiving van de vaargeul ‘Oosterems’ in het grensgebied van Nederland en Duitsland. Ook is er een nieuwe vaarroute gemarkeerd naar het werkgebied van de Flevocentrale (IJsselmeerkust Flevoland). Verder zijn er een aantal kleine wijzingen in de betonning en/of het dieptebeeld, zoals bij het Vinegat/Oostmeep en in Duitsland de Hever en bij de Cuxhaven (Medemgrund).

Deze week zijn er voor 11 kaarten van de DKW-1800 serie updates. Hiermee worden de laatste BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst verwerkt.

De belangrijkste berichten deze week zijn: Door aanhoudende verzanding is de aanloop van de haven Blankenberge veranderd, er is een verbeterblad voor uitgegeven. In het Belgische gedeelte van de Schelde zijn er veranderingen in het dieptebeeld, bij Uitdam is vanwege waterplantengroei de vaargeul richting Amsterdam ruim een kilometer naar het oosten opgeschoven. In september volgen er weer schietoefeningen vanaf de Breezanddijk (IJsselmeer). In de Waddenzee zijn er een aantal tonnen verlegd en voor de scheepvaart hinderlijke objecten aangetroffen en in de kaart verwerkt.