Deze week zijn er voor 23 kaarten updates waarmee de BaZ- en NfS berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt op de digitale zeekaarten.

Er zijn een aantal waterskizones opgeheven, zoals bij Cadzand. Een verbeterblad is uitgegeven voor de Slikken van Everingen, waarbij er een recreatieroute gemarkeerd is in de Geul van Baarland. De middensluis bij Terneuzen is buiten gebruik, scheepvaart wordt geadviseerd gebruik te maken van de Westsluis. Verder is het zandwingebied bij de Markerwadden kleiner geworden. In de Duitse Waddenzee is er munitie aangetroffen in de zeebodem bij het Hommegat. De streefdiepte van het Dukegat is verlaagd naar 9,6 meter en het wrak in het Kaiserbalje is opgeruimd.

Naast bovenstaande wijzigingen zijn er elders in de Noord- en Waddenzee kleine wijzigingen in de betonning en/of het dieptebeeld. Deze zijn vanzelfsprekend ook meegenomen in deze update.Deze week zijn er voor 24 kaarten updates waarmee de BaZ- en de NfS berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt op de digitale zeekaarten.

De belangrijkste wijzigingen in een oogopslag: in Oostende is er een productieplatform in dienst genomen. Bij het Wenduinebank is de kardinale markering verplaatst. Verder is er een wijziging in de loop van de vaargeul ‘Schaar van Spijkerplaat’ (Westerschelde) en ‘Boschgat’ (Waddenzee). Er is een hindernis aangetroffen in het Lister Tief en verder zijn er een aantal kleine veranderingen in het dieptebeeld en/of de betonning bij Ozumer Balje, Alter Ems, Accumer Ee en Brunsbrüttel.Deze week zijn er voor 7 kaarten updates waarmee de BaZ- en de NfS berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten worden verwerkt op de digitale zeekaarten.

Vanaf de Markerwadden naar het zandwinningsgebied in het Markermeer is een ondergrondse zandleiding aangelegd. In het Gooimeer bij Huizen zijn een paar wijzigingen in de betonning. In de Duitse Waddenzee zijn bij Huibertgat in de Westereems ondieptes aangetroffen. Bij de Ostereems/Bantsbalje is de loop van de vaargeul gewijzigd. Dat geldt ook voor het Busetief bij Norderney.Deze week zijn er voor 38 kaarten updates waarmee de BaZ- en de NfS berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten worden verwerkt op de digitale zeekaarten.

In verband met de natuurlijke verplaatsing van het vaarwater Everingen is de betonning gewijzigd. De nieuwe situatie is nog niet gekarteerd, scheepvaart wordt verzocht met extra voorzichtigheid te navigeren. De zandwinningslocatie bij het Enkhuizerzand in het IJsselmeer is opgeheven en de oorspronkelijke vaarroute is hersteld. Verder zijn er kleine wijzigingen in de betonning en/of het dieptebeeld bij de Bol van Knokke, de aanloop van Scheveningen, bij Zuiderhaaks, Het Spui ter hoogte van Oude Tol, de Munnikplaat (IJsselmeer), de aanloop van Lemmer, het Markermeer en het Busetief. Er zijn een aantal obstructies aangetroffen bij de Horsbornplate en de vaargeulen bij Accumer Ee, Otzumer Balje en Langeooger Wattfahrwasser zijn gewijzigd. Bij de windmolenparken Meerwind en Amrumbank-West zijn wat kardinale tonnen opgenomen en meetboeien verwijderd. Elders in de Duitse bocht zijn ook wat kleine veranderingen geweest.Deze week zijn er voor 17 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de digitale zeekaarten van de 1800-serie. De lichtbakens van het kanaal Gent-Terneuzen zijn gewijzigd. Er zijn nieuwe dieptemetingen geweest in het Haringvliet en het Hollandsch Diep en relevante wijzigingen aangebracht op de kaart.

In het Markermeer is vanwege zandwinning een verboden gebied gemarkeerd. In de Waddenzee zijn ook een aantal wijzigingen in dieptes en de betonning: bij Terschelling, in het Dantziggat, het Scheepsgat bij Ameland, het Glinder bij Schiermonnikoog en bij Randzel, Schuitensand.Deze week zijn er voor vijf kaarten updates waarmee de BaZ- en de NfS berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten worden verwerkt op de digitale zeekaarten.

Voor de kust van Katwijk is een zinkerleiding blootgespoeld en deze is gemarkeerd met een kardinale ton. In de Duitse Waddenzee zijn obstructies aangetroffen in het Westerbalje en bij Lemweder in de Weser bij Bremen is een kade niet meer beschikbaar voor de scheepvaart hetgeen met tonnen is aangegeven.