Deze week zijn er voor 6 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaartenseries.

Er is voor de kust van Domburg (Zeeland) een ondiepte waargenomen en deze is op de kaart aangebracht. In de Hudsonhaven te Rotterdam is een havenlicht verplaatst en bij het Duitse Waddeneiland Juist is een scheepswrak aangetroffen.

Deze week zijn er voor 14 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt op de 1800-kaartenserie en de DKW Duitse Bocht. De berichten zullen vanaf heden enkel verwerkt worden op de 2019 edities.

Deze week is een groot aantal boeien verwijderd langs de vaargeul Deurloo, de verbinding tussen de Westerschelde en de Noordzee langs de kust van Walcheren. Verder is er een steiger in de Afrikahaven van Amsterdam aangelegd, deze is met lichtopstanden gemarkeerd. Ten noorden van de Waddeneilanden geldt een waarschuwing voor diepstekende schepen: Er liggen verspreid in en langs de vaargeulen containers die in zee zijn gezonken. Ten slotte is in de Duitse Bocht bij Cuxhaven het ankergebied van de Medem-Reede gewijzigd.

Deze week zijn er voor vier kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de 1800-kaartenserie. Het zijn de eerste updates van 2018 en deze zijn t.b.v. een naadloze overgang op het nieuwe jaar nog verwerkt op de editie van 2018. Vanaf volgende week worden de berichten alleen nog verwerkt op de 2019 edities.

Deze week is het Fischerbalje bij Borkum een stuk ondieper geworden, bij de Dove Balg, langs de Afsluitdijk zijn er wijzigingen in de betonning gekomen en aan de zuidoever van Het Scheur, Nieuwe Waterweg is t.h.v. km. 1016 een verboden gebied gemarkeerd i.v.m. werkzaamheden.

Deze week zijn er voor een tiental kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten worden verwerkt op de 1800-serie en de BSH-Duitse bocht kaartensets. Het zijn de laatste updates van 2018, en deze zijn ook verwerkt op de 2019 edities t.b.v. een naadloze overgang op het nieuwe jaar.

De belangrijkste berichten deze week zijn: Vanaf Vlissingen naar Schouwenbank wordt een nieuwe hoogspanningsleiding aangelegd. In het Haringvliet is er een lichtschip verplaatst. In het Markermeer is ton EZ-D verlegd vanwege zandwinningswerkzaamheden en de vaargeul Glinder, bij Schiermonnikoog is opnieuw betond. Er zijn weer dieptemetingen geweest in de Duitse Bocht en de gewijzigde dieptes zijn deze week verwerkt in de kaart.

Deze week zijn er voor 16 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten worden verwerkt op de 1800 kaartenset en de BSH-Duitse Bocht kaartenset.

De belangrijkste berichten deze week zijn: In verband met de aanleg van een nieuwe kustverdediging worden er zandsuppletiewerkzaamheden uitgevoerd bij de Texelse kust tussen ’t Horentje en Oudeschild. In het Schulpengat (bij Den Helder) is een wrak opgeruimd, maar zijn er nieuwe obstructies geconstateerd en op de kaart gezet. In de Waddenzee zijn er kleine wijzigingen in het Westgat en de Zuid-Oost Lauwers. De Kromme Balg, ten zuidwesten van Ameland, is zo’n 500 meter verlegd. Verder wordt er bij de Eemshaven een nieuwe hoogspanningskabel gelegd en in Duitsland is bij de Neue Weser Nord-Reede vuile grond aangetroffen.

Deze week zijn er voor 27 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten wordt verwerkt op de kaartenserie 1800 en de Duitse Bocht.

De belangrijkste berichten deze week zijn: Er is een productieplatform in gebruik genomen voor de kust van IJmuiden ter hoogte van de West-Inner. Ter hoogte van Scheveningen en de Maasvlakte zijn er een aantal gebieden met beperkingen veranderd. Verder is er een verbeterblad uitgekomen voor de Holwerderbalg/Smeriggat. De vaargeul is aanzienlijk gewijzigd en overigens ook een stuk ondieper geworden. In de Duitse Waddenzee zijn ook behoorlijk wat ondieptes geconstateerd, bijvoorbeeld bij Cuxhaven, in de noordelijke Weser en het Buchsand Fahrwasser. Deze zijn eveneens meegenomen in deze update.