Nieuwe ontwikkelingen en gebruikerservaring
Stentec Software, 27 oktober 2011 
Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

reacties:  w.kuik@stentec.com

Waarom deze nieuwsbrief?
Met deze nieuwsbrief willen wij u met name informeren over de komende 2012 edities van WinGPS 5. Tijdens de opendag 17 dec. in Heeg werd een testversie van Voyager gedemonstreerd.


WaterwayNetworkEditor in actie 
Met de nieuwe netwerk editor is het zgn. ontwerp- vaarwegennetwerk van de huidige WinGPS 5 serie aanzienlijk verbeterd en uitgebreid met de Belgische vaarwegen en een groot deel van Duitsland. Momenteel wordt gewerkt aan het toevoegen van Belgische bruggen en sluizen.
Een exporter is geschreven om het netwerk te kunnen omzetten naar het planningsnetwerk van WinGPS 5.  Het Europese vaarwegennetwerk  is nu onderverdeeld in NL binnen, IJsselmeer/Markermeer, Waddenzee (NL, DE, DK), Noordzee, België Luxemburg, Duitsland,  Frankrijk, Denemarken, Zweden en Oostzee en Groot Brittannië. Deze gebieden kunt u straks ook in WinGPS 5 2012 apart aanzetten.
 

WinGPS 5 Voyager 2012 testversie
Een belangrijke mijlpaal was daarom de release van de WinGPS 5 Voyager testversie. Deze bevat ook alle opties van de Navigator en Pro versie.
Voor het eerst werd een up-to-date en goed liggend netwerk zichtbaar en bruikbaar voor navigatie voor zowel pleziervaart als beroepsvaart.
Het netwerk op IJsselmeer/Markermeer is uitgebreid met veel gebruikte  oversteken voor plezierjachten. Tevens zijn wadgeulen en boeienlijnen waar nodig gecorrigeerd. Ook de Duitse wadden zijn toegevoegd.   

Verder wordt in 2012 gewerkt aan:
Nord Ostseekanal, Ems-Jade Kanaal, Belgische vaarwegen, Vaargebied Rijn-Moezel-Saar-Neckar. Tevens  Noordwest Duitsland tot Lübeck - Maagdenburg met o.a. Ems, Weser, Elbe en Mittellandkanaal.

Het uitgebreide netwerk is ideaal voor het plannen van een reis naar de Oostzee. Bijv. buitenom via Brunsbüttel en Kiel en binnendoor terug.

Geplande routes nu altijd op de kaart
Met routebeheer kan je routes op de kaart zichtbaar maken. Hierbij werd de route weergegeven als door rechte lijnen verbonden routepunten. Dit is natuurlijk prima voor open leg routes. Op de binnenwateren kan echter de route uit slechts een begin en een eindpunt bestaan. De gedetailleerd geplande route over het netwerk is dan vervangen door een stippellijn die aangeeft dat de precieze routevorm afhangt van vertrektijd en andere instellingen. Pas als de route gestart of bewerkt wordt, wordt deze weer over het netwerk getekend. Mogelijk in een andere vorm door een gewijzigde vertrektijd.
Nieuw in de 2012 editie is dat de vorm van de laatst geplande netwerkroute wordt opgeslagen, zodat deze altijd volledig kan worden getoond en niet meer met stippellijnen. Veel gebruikers vinden de herkenbaarheid van de routevorm erg belangrijk. De geplande route kan uiteraard gewijzigd worden in bewerkmode.INLAND ECDIS kaarten voor WinGPS
Stentec heeft een procedure ontwikkeld om van Inland ECDIS kaarten DKW2 kaartensets te maken voor WinGPS. Hiermee kan het dekkingsgebied uitgebreid worden met detailkaarten van de  belangrijkste Europese rivieren en kanalen. Bij de productie wordt een keuze gemaakt van o.a. schaal, kleurdieptes voor een optimaal noordgericht kaartbeeld. Klikken van objecten en instellen zoals bij ECDIS is niet mogelijk. Daar staat tegenover dat de kaartenset  n geoptimaliseerd voor de pleziervaart en niet behoeft te worden ingesteld. WinGPS 5 levert een haarscherp geroteerd kaartbeeld bij het HeadUp een rivier langs sturen. Om meedraaiende plaatsnamen beter te kunnen lezen kan eventueel een extra kaartvenster met noordgerichte overzichtskaart worden aangezet. De ECDIS DKW2 kaartensets  zijn zeer compact. Denk aan hooguit 20MB voor de Rijn. Hierboven een 1:20000 testkaart van de Rijn in CourseUp volgmode in WinGPS 5 Pro.

DKW Duitse Rijn, Moezel, Saar en Neckar
Voor de DKW2 kaartenset van Rijn wordt 1:20.000 gekozen en die van zijrivieren 1:10000. De kwaliteit is beter dan die van de veelgebruikte Rijnatlas. Ook hoef je niet meer om de 8 km een blad om te slaan. De kaart loopt met je mee. Het routenetwerk op de Rijn en zijrivieren van DKW  ENC kaarten  is nauwkeurig midden in de vaargeul aangegeven. Tijdens het langs varen stuurt u met het XTE balkje de optimale vaarlijn.

 


Openseamap kaartensets (DKW OSM)
Openseamap is een community van watersporters welke gezamenlijk rechtenvrije digitale navigatiekaarten ontwikkelen. Met DKW Builder zijn van hiervan ook DKW2 kaartensets voor WinGPS van te maken. Stentec heeft een aantal voordelige OSM kaartensets ontwikkeld van o.a. de Duitse rivieren. OSM kaarten geven minder vaarweginformatie dan DKW ENC  kaarten, maar wel veel meer detail om de vaarweg heen. I.t.t. ENC kaarten zijn er ook kleine voor de pleziervaarder geschikte vaarwateren beschikbaar. Zie hieronder een OSM kaart en recht de ENC bij het afvaren van de Rijn en Ems naar Kiel in simulatiemode tijdens het testen.
Vaarwegennetwerk waardevol voor navigator

Het vaarwegen netwerk van WinGPS 5 wordt door Stentec m.b.v. ervaren schippers getekend op de bijgewerkte kaart. Denk niet alleen aan de binnenwateren van Europa maar ook de Wadden en een reis naar de Oostzee. 
Het routenetwerk kan daarom worden gezien als een waardevolle interpretatie van de kaart. Belangrijk voor de veiligheid en ideaal als reisvoorbereiding. Net als bij de BaZ kunnen wij u 100% correctheid en daarmee veiligheid niet garanderen. Het netwerk dient u te zien als hulpmiddel bij het navigeren. U hebt altijd de gelegenheid om van het netwerk af te wijken en uw eigen (open leg) routes uit te zetten.
  
Zonnevlambestendige AIS beter in beeld
De sterke toename van AIS onder beroeps en pleziervaart leidt tot verhoogde veiligheid. Een rivier afzakkend binnenvaartschip met AIS zie je in WinGPS al van verre aankomen. Deze ziet jou ook als je een AIS transponder hebt. 

 

De nieuwe Pro en Voyager versie hebben nu instellingen om het dichtslibben van de kaart door AIS drukte tegen te gaan. O.a. kunnen de namen van stilliggende AIS schepen worden uitgevinkt. Pleziervaart (Class B) en stilliggende schepen  kunnen optioneel geheel worden uitgezet. Ook de snelheid kan nu op de kaart worden getoond. De koerslijntjes van andere schepen kunnen nu optioneel worden uitgezet. De standaardinstelling geeft ook bij langs varen van aanlegplaatsen en  jachthaven een rustig kaartbeeld. Een geselecteerd AIS schip heeft een geselecteerde kleur zodat dit goed gevolgd kan worden.

Tevens zijn routines ingebouwd om door zonnevlammen beschadigde AIS berichten te negeren.

Laatste NLTides database voor WinGPS 4
Voor WinGPS 4 Pro en Voyager stellen wij nog eenmaal een  nieuwe NLTides database ter beschikking. Een setup met het astronomisch getij voor 2012 kunt u downloaden van onze site bij Downloads.
De nieuwe NLTides database  is standaard ingebouwd in WinGPS 5 Pro en Voyager 2012.  Een goed argument voor bijv. wadvaarders om te upgraden naar WinGPS 5.

Online offertes aanvragen ! 
Een nieuwe online service is het voor aanvragen van een offertes of persoonlijk advies. Wij zoeken voor iedere watersporter de beste navigatie-oplossing met Stentec producten. 
     
Denk aan een nieuwe laptop voor aan boord voorzien van WinGPS 5 en alle digitale kaarten voor uw 2012 vaarvakantie.
Van zuinige 10" netbook voor zeilers tot robuuste 15,4 of 17" laptop voor motorboot- en binnenvaartschippers. Compleet geïnstalleerd bij uw thuis afgeleverd of op te halen in Heeg.
Of denk aan een koppeling van uw boordsysteem en een AIS transponder via een multiplexer. Of een oplossing voor een externe monitor bij de stuurstand.
Vul onderstaand formulier in voor een persoonlijk advies of het aanvragen van een offerte.
www.stentec.com/nl/contact/offerte-aanvragen


Toerzeilen, motorbootvaren of wedstrijdzeilen
Bij het overstappen van toerzeilboot naar een motorboot of wedstrijdboot kunt u WinGPS 5 Voyager eenvoudig anders instellen. En wel in de nieuwe update bij bestand/eigenschappen/schip.
Als u voor Motorboot kiest worden alle zeilopties uitgeschakeld zodat het menu op dat van 5 Pro lijkt. Zonder polaire diagram maar nog wel met de handige routeoptimalisatie. Det Magic Button is dan in te zetten voor minimaal brandstofverbruik of voor de snelste oversteek van bijv. het Marsdiep (zie fig. hieronder). 
Bij schipinstellingen kunt u ook kiezen voor de mode Wedstrijdzeilen, waarmee u ook bij weinig wind gegarandeerd zonder motor vaart.

Wat is een polair diagram van een zeilboot?
Veel Voyager navigators hebben slechts eenmalig, bij het selecteren van hun zeilboottype, te maken met het polair diagram. Als de gribfiles zijn bijgewerkt bepaalt Voyager hoe snel uw boot langs de uitgezette route kan zeilen. Bij te lage (instelbare) snelheid kan worden overgeschakeld op motorbedrijf. Het polair wordt dus gebruikt voor het bepalen van de optimale route, vertrek- en aankomsttijd.
Als u langzamer of sneller zeilt dan gepland, dan kunt uw polair diagram met de knop linksonder verkleinen of vergroten. De windsnelheid van een standaard polair is net als bij de Grib-files gedefinieerd op 10m hoogte boven het wateroppervlak. Een afwijkende Grib- windsnelheid kunt u corrigeren met de niveaufactor bij Grib beheer. 

 


Denk er bij vergelijking met uw windmeter om dat de windsnelheid in de masttop door windshear wel 20% hoger kan zijn dan op 10m hoogte. 

Baltic, Bavaria, Beneteau, Breehorn, Contest, Dehler, Dufour, Elan, Etap, F&F, Feeling, First, Friendship, Gib'Sea, Grand Soleil, Halberg Rassy, Hanse, Hunter, J22-92, Jeanneau, Kolibri, Koopmans, Maxi, Nicholson,  Oceanis, Optima, Solana, Sigma, Spirit, Standfort, Sunfast, Sun Odyssey, Swan, Sweden, Trintella, v.d. Stadt, Victoire, Waarschip, Winner, X-yacht.Deze factor is belangrijk als u uw windmeter als input gebruikt om uw schip via het polaire diagram op snelheid te houden. Bij een polair zoals hieronder komt de WOW (wind over het water) per definitie van boven. De pijl geeft de vaart van het schip aan t.o.v. de wind. In dit geval bijna aan de wind over stuurboord. De windkoers CRS en het blauwe polaire diagram worden beiden gestuurd door de windmeter. De blauwe balk rechts geeft aan dat het schip sneller vaart dan het polair. De rode balk liks geeft aan dat de VMG (in-de-windse snelheid) lager is dan mogelijk is.

WinGPS 5 Voyager bevat polaire diagrammen van ruim 1400 verschillende boottypen o.a.

Zoek uw zeilboottype op de Polairenlijst.

Workshops & lezingen WinGPS 5 goed bezocht
Het najaar zijn de WinGPS 5 workshops in Heeg en Loosdrecht goed bezocht evenals de Voyager lezing bij WSV Slotermeer. Voor eind maart en april 2012 worden nieuwe workshops gepland. Ideaal als voorbereiding op het vaarseizoen.  Raadpleeg onze agenda voor meer informatie en u op te geven via het workshopformulier. U kunt gratis een bemanningslid meenemen.
Op 10 januari en 13 maart worden er door de Toerzeilers te Huizen een introductieavond WinGPS 5 Voyager en een workshop 5 Pro Voyager  georganiseerd. Alleen voor NVvT leden.
Op 10 april is er een lezing Laptopnavigatie met WinGPS 5 en AIS bij WSV Giesbeek gepland.Nieuwe hardware in 2012
De Globalsat BU353 s4 wordt de opvolger van de  populaire en zeer betrouwbare BU353 GPS muis. De nieuwe generatie supergevoelige Sirf 4 chip in combinatie met EGNOS staat garant voor de beste positienauwkeurigheid onder minder optimale slechte ontvangstcondities, zoals in een stalen kajuit of onder een brug.

Gespot op de Nederlandse markt. Een 27" LED monitor van Samsung met een indrukwekkende 2560*1440 pixels. Een niet reflecterend mat scherm met hoge lichtsterkte. Door zijn grootte lijkt deze ideaal als kaartvervanger aan boord. 

Het scherm is 90 graden kantelbaar een aan scheeps-wand te bevestigen. Welke WinGPS 5 gebruiker gaat deze het eerste testen aan boord?

Aanvullende metingen voor Vaarkaart Fryslân
In samenwerking met de provincie ontwikkelt Stentec een digitale Vaartkaart Fryslân met een uniek dieptebeeld. Bronmateriaal zijn de  dieptemetingen uitgevoerd in 2009 in het kader van het Friese Meren project. Op advies van Stentec zijn in november aanvullende dieptemetingen uitvoeren op een volledige en up-to-date vaarkaart van de Friese meren te kunnen produceren. Door vertraging bij aanlevering van de TOP25 ondergrondkaarten is release op Boot Holland 2012 nog niet geheel zeker.
In het kader van onderhoud zal Stentec jaarlijks het dieptebeeld bijwerken.

www.wingps.de  en Boot Düsseldorf
De Duitse WinGPS website van onze agent Matthias Jürgens van Jürgens Yacht Service is deze maand online gegaan. De Stentec producten in de online shop zijn gericht op de Duitse gebruikers. Matthias Jürgens staat samen met Stentec op de Stentec stand 11E3 op Boot Düsseldorf de 2012 versie van WinGPS 5 te demonstreren.


Verwachte WinGPS 5 2012-updates
WinGPS 5 Navigator:
- Verbetering en uitbreiding vaarwegennetwerk.
- Netwerkroute langsvaren met XTE balk en CTS.
- Energiezuinige NMEA monitor.
- Stabielere iPad koppeling.
- Netwerkroutes altijd volledig getoond

WinGPS 5 Pro (aanvullend op Navigator):
- Versnelling optimale route met NLTides.
- Getijde database 2012.
- Optimale weergave toegenomen AIS verkeer
- Getijkoppeling ook voor netwerkroutepunten

WinGPS 5 Voyager (aanvullend op Pro):
- Eenvoudig instelbaar voor toerzeilen, motorbootvaren of  wedstrijdzeilen.
- Hoge resolutie HIRLAM files begin 2012.

WinGPS 5 Lite voor de 2012 kaarten
Reacties
Uw vragen en commentaar kunt u mailen naar  w.kuik@stentec.com of bel 0515-443515

Nieuwe ontwikkelingen en gebruikerservaring
Stentec Software, 27 oktober 2011 
Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Waarom deze nieuwsbrief ?

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de lopende ontwikkelingen van onze nieuwe WinGPS 5-serie. 
Tevens tips voor gebruik en de gemelde ervaring van de eerste WinGPS 5 gebruikers.Dit zijn er  totaal al meer dan 1000. Of iedereen gevaren heeft met het slechte weer is de vraag. Uw reactie met gebruikservaring en suggesties wordt in ieder geval zeer op prijs gesteld. 
Verbetering vaarwegen netwerk NL

Het routenetwerk van WinGPS 5 is gebaseerd op het netwerk van de VIN database van Rijkswater-staat. Geschikt voor planning maar op sommige vaarwateren niet voor navigatie. Denk aan de veranderlijke vaargeulen op de Waddenzee, de omleiding bij Warrega en de gewijzigde betonning op het IJsselmeer.
In ontwikkeling is een editor waarmee Stentec de vorm en de eigenschappen van het VIN-netwerk kan verbeteren voor WinGPS 5.
Buitenlandse vaarwegen in zicht

Met de editor kan ook het routenetwerk worden uitgebreid naar Duitsland, België en Frankrijk.
Voor de Duitse vaarwegen komt dit jaar nog een DKW-kaartenset beschikbaar als ondergrond van het netwerk. De Rijn en andere Duitse rivieren zijn dan beschikbaar voor de plezier- en de binnenvaart met WinGPS 5 aan boord.

Energiezuinig met nieuwe NMEA-monitor

De NMEA-monitor wordt gebruikt om de inkomende NMEA berichten van de instrumenten te kunnen bekijken. In WinGPS 4 en 5 staat deze datastroom standaard aan. Op sommige PC’s kan dit echter tot hoge of zelfs overbelasting van de aangeroepen Windows routines leiden. Door aanvinken van NMEA weergave onderbreken kan onnodig energieverlies of zelfs vastlopen worden voorkomen.
Voor een update is een nieuwe NMEA monitor ontwikkeld, welke geen gebruik meer maakt van de Windows routines. WinGPS 5 is hiermee stabieler en zuiniger geworden !

Vooraankondiging Vaarkaart Fryslân 2012

Stentec ontwikkelt i.s.m. Provincie Fryslân een unieke digitale waterkaart voor WinGPS 5. 
Onder het golfoppervlak  wordt met de Vaarkaart Fryslân het dieptebeeld van het Friese Meren project zichtbaar gemaakt. Vastlopen buiten de vaargeul kan worden voorkomen zodat  interessante havens en Marrekritte aanlegplaatsen kunnen worden aangedaan. Het dieptebeeld is gebaseerd op recente metingen in het kader van het Friese Meren Project. De meest recente TOP25 ondergrondkaart toont havens en andere omgevingsinformatie. Geschikt voor alle WinGPS 5-serie programma’s. De release is gepland voor Boot Holland 2012. CD €24,90, download €22,50.

Route langs varen wordt verbeterd. 

De eerste gebruikers melden twee belangrijke zaken bij het langs varen van een route.
1 . De aankomsttijd ETA van een open route en die  naar het 1e routepunt van een netwerkroute worden vaak overschat. WinGPS gaat uit van de kruissnelheid en maakt niet goed gebruik van de SOG. Dit wordt verbeterd voor een update.
2 . Bij de netwerkroute wordt bewust niet de te sturen koers (CTS) getoond, omdat het vaak niet verantwoord is om de punten van het VIN netwerk langs te sturen. Als op de geplande netwerkroute routepunten worden geklikt is de CTS echter wel beschikbaar. Handig bij mist op de Waddenzee bijv..
Voor het langs varen van een netwerkroute is echter een betere oplossing bedacht. Na genoemde verbetering van het netwerk ligt de routelijn praktisch midden in de vaarweg. Een in breedte instelbaar XTE balkje, zonder rode alarmzone, toont in meters hoeveel het schip van de ideale routelijn afligt. Door rechts te houden voorkom je aanvaringen. Om te sturen wordt een CTS getoond, welke de richting van de netwerkroute aangeeft en niet de koers naar het volgende punt, zoals bij open routes.    

WinGPS 5 op uw iPad in de kuip

Uw navigatielaptop of pc binnen is draadloos te bedienen met een iPad of Andoid tablet in de kuip. Met Connectify (www.connectify.me)  maakt u van uw Window laptop een WIFI hotspot. De lite is gratis maar de Pro versie is aanbevolen voor een automatische verbinding. Connectify werkt helaas niet met Windows 7 starter maar wel met XP, Vista, Win7 Home, Premium en Ultimate. Installeer vervolgens iDisplay op de laptop (gratis) en op uw tablet. Voilá. WinGPS is vanuit de kuip te bedienen. 
Ideaal als 2e monitor. Een waterdichte hoes beschermt uw iPad tegen regen en buiswater. Een kaart of polair diagram kunt u ook bekijken op uw iPhone of Galaxy S2. Bekijk ook de Youtube video van WinGPS op een iPad.


Wantij oversteken met 5 Pro en Voyager

Op onze site staat een artikel over Wadzeilen met WinGPS 5 Voyager, met video’s over het plannen van een wantijoversteek. Dit werk als volgt: 
Vervang op het wantij de netwerkroute door een (3 punts) open route. Het middelste wantijroutepunt koppel je aan een getijstation. De wantijdiepte haal je uit de dieptestaat van Rijkswaterstaat. De achterlooptijd staat in de gratis Quicktide van Wim Blankenstijn evenals de NAP naar LAT dieptecorrectie. Zelfs het tijdslot van 3 wantijpunten op een route is zo te bepalen. Wantij routeren is snel geleerd na een keertje oefenen.

Hoe werkt de Magic Button in Voyager?

Selecteer nieuwe route. In de routemenubalk windt u de blauwe Magic button waarmee u de krachtige routeoptimalisatie optie aan kunt zetten.
 
Zet routeoptimalisatie uit, voor u een route uitzet op open water. Zorg dat de Grib files van wind en stroming bijgewerkt zijn.
Zet een route uit met zo min mogelijk punten. Een oversteek kan uit 2 punten bestaan. Met de magic button wordt de routeoptimalisatie aangezet en WinGPS 5 Voyager tekent voor u een optimale route. Afhankelijk van de instellingen kan dit de snelste of zuinigste route zijn. 
Er wordt slim rekening gehouden met wind en stroming (kies grib of NLTides). Motorgebruik bij weinig wind invloed hebben op de routevorm. Let op:  De optimale route is een geadviseerde route !  Aangegeven wordt bijv. over welke boeg u uw slagen het beste kunt maken. Het advies kunt u overnemen door routepunten op de optimale route te klikken. Een beetje verschuiven is soms aanbevolen om niet te scherp te varen. 

High Resolution Gribfiles voor 5 Voyager

Na het installeren van een komende Voyager update kunt u bij Gribbeheer ook kiezen voor 8*8km HIRLAM. Deze gribfile wordt om de 8 uur ververst en voorspelt 48u wind. Rijskwaterstaat gebruikt deze voor dijkbewaking-modellen. Een nauwkeurigere windvoorspelling voor Nederland en omliggende landen is daarom niet beschikbaar. Ideaal dus voor zeilers met WinGPS 5 Voyager. De kwaliteit van de routeplanning hangt immers vooral af van de windvoorspelling. De Magic Button routeoptimalisatie komt daarmee ook op het IJsselmeer en Wadden goed tot zijn recht. 

Verwachte WinGPS 5 -updates 

WinGPS 5 Navigator: 
 • Verbetering vaarwegennetwerk
 • Verbetering route langs varen.
 • Energiezuinige NMEA monitor.
 • Stabielere iPad koppeling.

WinGPS 5 Pro (aanvullend op Navigator): 
 • Versnelling optimale route met NLTides. 
 • Getijde database 2012.

WinGPS 5 Voyager (aanvullend op Pro, waarschijnlijk 2012):
 • Schip-status: motoren, zeilen of wedstrijdzeilen. - Hoge resolutie HIRLAM Grib files.

WinGPS 5 Lite voor de 2012 kaarten

Reacties

Uw vragen en commentaar kunt u mailen naar w.kuik@stentec.com of bel 0515-443515


Waarschijnlijk kijkt u vol verwachting uit naar uw nieuwe WinGPS 5 versie met routeplanner. De ontwikkeling verloopt voorspoedig. Het herstructureren van de rekenroutines van gekoppelde routes (op open- en binnenwater) heeft  extra tijd gekost. Hiermee is doorontwikkeling echter eenvoudiger en kan relatief kort na Navigator ook Pro en Voyager worden gereleased.

 

PLANNING

De release van WinGPS 5 Navigator is voorlopig gepland voor eind juni. Pro en Voyager volgen waarschijnlijk eind juli. Genoemde plandata onder voorbehoud. De versie wordt pas gereleased als deze voldoende stabiel is.

 

BÈTAVERSIE

Voorafgaande hieraan zijn er binnen enkele weken bètaversies beschikbaar welke wij aan kopers van WinGPS 5 op verzoek ter beschikking stellen. Stuur hiervoor een mailtje naar helpdesk@stentec.com en u krijgt een mail wanneer er een test of zgn. bètaversie te downloaden is. Als eerste gebruiker zien wij uw reactie graag tegemoet. Let wel een bètaversie kan nog fouten bevatten. Uw huidige WinGPS 4 versie wordt echter niet vervangen en kunt u naast WinGPS 5 gewoon blijven gebruiken.

 

PLANKAART NL

Speciaal voor WinGPS 5 hebben wij een planningskaart van Nederland ontwikkeld. Deze gedetailleerde en nauwkeurige kaart zonder dieptes of specifieke watersportinformatie  is een ideale ondergrond voor het plannen van routes met WinGPS 5. Deze nieuwe kaartenset  gaat 19,90 Euro kosten, maar is gratis voor u als WinGPS 5 licentiehouder. De Plankaart NL komt op de WinGPS 5 CD. Als u WinGPS 5 als download  besteld heeft dan krijgt u bij WinGPS 5 een extra licentiecode met link om de Plankaart NL te downloaden

(414 MB). 

Hieronder een paar screenshots van de plankaart.   

 

http://www.stentec.com/screenshots/wingps5netwerk.png

http://www.stentec.com/screenshots/wingps5planningskaart-rondheeg.png

http://www.stentec.com/screenshots/wingps5zuidhollandseplassen.png

http://www.stentec.com/screenshots/wingps5noorsegrib.png (11km gribs alleen in WinGPS 5 Voyager)

  

WINGPS 5 SERIE

Beter leesbaar en scherp kaartbeeld, bijna traploos te zoomen

 

Sneller opstarten met veel kaarten.

 

Supersnel route-uitzetten op het Nederlandse VIN vaarwegennetwerk van Rijkswaterstaat. Handig voor bepalen van de gewenste route en vertrektijd.

 

Een routeplan optie met ingebouwde brug- en sluis openingstijden helpt u bij het vinden van een optimale route voor uw schip.

 

Tijdens het plannen en varen kunt u de route met de tijdschuif met een rood bootje alvast langs varen, zodat u inzicht in de wachttijden bij bruggen en sluizen krijgt en wat voor stroming en wind u kunt verwachten (Pro en Voyager).

 

Voor het routeplannen dient u o.a. doorvaarthoogte, diepgang, kruissnelheid en brandstofverbruik van uw schip op te geven. Bij WinGPS 5 Navigator kunt u kiezen tussen de snelste of kortste route. Als u niet op groot open water, zoals de Noordzee, Wadden of IJsselmeer/Markermeer, wilt varen kunt u deze gebieden uitsluiten. Op de rivieren wordt rekening gehouden met een instelbare stroomsnelheid.

 

Bij de routeplanning met 5 Pro en Voyager wordt op open water rekening gehouden met stroming van de ingebouwde NLTides database en de 3 daagse nauwkeurige stromingsverwachting van de BSH (Noordzee en Oostzee met windopstuwing).

 

WinGPS 5 Voyager ondersteunt naast stroming ook de Noorse gribfiles van Noord en West Europa. Met 11km spacing wordt routeberekening met het ingebouwde polaire diagram van uw schip aanzienlijk nauwkeuriger. Ideaal voor reizen en de komende 24uurs.

 

Met Voyager kunt u uw route al zeilend door Nederland plannen. U kunt hierbij aangeven welke routedelen u op de motor wilt varen. Standaard wordt de motor aangezet als uw snelheld onder zeil onder een instelbare waarde komt.

 

De gratis Plankaart NL maakt van WinGPS 5 een complete en voordelige routeplanner.

 

Wijzigingen voorbehouden

 

De 8 Uren van de Oosterschelde

De gratis 2019-rakkenkaart van De 8 Uren van de Oosterschelde Zeilrace is nu beschikbaar voor WinGPS! Download de kaart via deze link en installeer de kaart nu met de DKW Manager voor WinGPS 5.

U kunt de wedstrijd plannen op uw navigatielaptop met WinGPS 5 Voyager, in combinatie met het polaire diagram van uw zeilschip. Sinds kort heeft u ook de mogelijkheid om in WinGPS tot wel 16 dagen de weersvoorspelling te downloaden via de NOAA GFS Server.

 

WinGPS Inland Upgrade-actie

Vaart u als binnenvaartschipper of motorbootvaarder nog met onze pleziervaartversie WinGPS 5 Pro 2018 of 2019, dan kunt u voordelig overstappen naar onze innovatieve WinGPS Inland-versie, ontwikkeld voor de beroepsvaart en luxe motorjachten.

WinGPS Inland biedt veel voordelen voor de beroepsvaart. Zo is het sinds de nieuwste update van WinGPS Inland bijvoorbeeld mogelijk om uw klasse A AIS-transponder te programmeren vanuit het programma (zie de afbeelding hiernaast). Zo kunt u gemakkelijk uw bestemming en de lading invoeren. Lees voor meer informatie over WinGPS Inland de schippershandleiding.

Graag zetten wij alle voordelen even op een rij.


 • Ontwikkeld op basis van WinGPS Pro als innovatieve binnenvaartversie, maar ook geschikt voor het getijdewater, de kustvaart en zeereizen.
 • U kunt onze DKW-kaarten in rasterformaat combineren met gratis beschikbare ENC- en IENC-kaarten in S57-vectorformaat. Samen met ons gedetailleerde vaarroutenetwerk met bruggen- en sluizendatabase en onze online updateservice beschikt u over zeer compleet kaartmateriaal voor de laptop of PC aan boord. Ideaal voor zowel routeplanning als navigeren aan boord.
 • Ondersteunt Stentec DKW2-rasterkaarten en ENC-zeekaarten en IENC-binnenwaterkaarten in S57-vectorformaat.
 • Geavanceerde routeplanner voor zowel de plezier- als de beroepsvaart.
 • Scheepsprofielen. Hierdoor kunt u gemakkelijk wisselen tussen bijvoorbeeld beladen en onbeladen.
 • Class A en INLAND-AIS programmeren.
 • Optioneel:
  Inland Update Service waarmee u altijd over een bijgewerkt programma beschikt en toegang heeft tot onze IENC server. Tevens telefonische en Teamviewer support (Nederlandstalig, Duits, Engels). Beschikbaar als jaarabonnement voor € 365,- per jaar (exclusief btw).

Extra features van WinGPS Inland Navigation
WinGPS Inland biedt voor beroepsschippers nog veel andere voordelen ten opzichte van WinGPS 5 Pro. Klik hier voor een overzicht van alle verbeteringen.

Upgraden vanaf WinGPS 5

Bent u al in het bezit van WinGPS 5 Pro of Voyager (2017, 2018 of 2019)? Dan heeft u de mogelijkheid om voordelig te upgraden naar WinGPS Inland. U krijgt € 200,- korting op de aanschafprijs van WinGPS Inland. Hierdoor betaalt u slechts € 299,- (excl. btw).

Instap-actie
Bij aanschaf van een WinGPS Inland-licentie of een upgrade vanaf WinGPS 5 Pro of Voyager naar WinGPS Inland krijgt u nu gratis een Inland Updateservice-licentie voor 2019 t.w.v.
€ 116,33 (excl. btw)

Deze acties gelden tot en met 30 september 2019.


Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en het laatste Stentec nieuws? Volg ons dan op Twitter en Facebook.


Zomerkortingsactie bij Stentec!

Gaat u nog op reis met uw schip? Of bent u al onderweg en komt u er tijdens het varen achter dat uw navigatiesoftware en digitale kaarten verouderd zijn? Maak dan nu gebruik van onze zomerkorting:


10% Korting op alle WinGPS navigatiesoftware en 100% Stentec vaarkaarten


De zomerkortingsactie loopt tot 1 september 2019. U ontvangt in onze webshop en onze winkel in Heeg 10% korting op 100% Stentec kaarten, WinGPS 5 voor Windows en WinGPS Marine voor Android.


Service Card-korting
Bent u in het bezit van een WinGPS Service Card 2019? Dan krijgt u bovenop deze 10% zomerkorting ook nog eens uw € 20,- Service Card-korting op de digitale vaarkaarten. Een upgrade van de DKW Vaarkaart Nederland 2018 naar de 2019-editie kost dan nog maar € 51,91.

 

Gemakkelijk uw AIS programmeren

Goed nieuws voor de binnenvaart en de schepen met een klasse A-transponder. Vanaf nu is het mogelijk om in WinGPS Inland uw klasse A-transponder eenvoudig te programmeren. Met een druk op de knop opent u het menu waar u onder andere uw vracht, bestemming en status gemakkelijk kunt wijzigen. Hiermee zorgt u ervoor dat u altijd de juiste gegevens uitzendt. Heeft u de WinGPS Inland al geinstalleerd? Dan kunt u gratis deze update downloaden via 'Help > Zoek naar updates'.WinGPS Inland
Speciaal voor binnenvaart en de pleziervaart voorzien van AIS Class A transponders heeft Stentec een nieuw professioneel navigatieprogramma uitgebracht: WinGPS Inland. Met WinGPS Inland en de Inland Update Service combineert u het beste van onze eigen DKW kaarten met de gratis IENC van Nederland en de Europese overheden en heeft u altijd de nieuwste versie van zowel het programma en de kaarten.

Wij blijven hard aan de nieuwe WinGPS Inland doorontwikkelen. Zo staan onder andere radar-ondersteuning, verbruiksmeter en BICS op onze ontwikkellijst.

De WinGPS Inland is verkrijgbaar in onze online shop, onze winkel te Heeg en bij onze dealers.

Geïnteresseerd? Meer informatie vindt u hier of bel 0515 443515. Download ook onze laatste WinGPS Inland Schippershandleiding en volg daarmee de ontwikkeling.


Voordelig upgraden
Bent u in het bezit van WinGPS 5 Navigator, Pro of Voyager? Dan kunt u voordelig upgraden naar de nieuwste versie van de WinGPS Inland. U krijgt direct €200,- korting op de aanschaf van het programma.

 

WinGPS Nieuws en updates
Binnenkort mogelijk:
Na de komende update voor WinGPS Marine voor de iPhone en iPad kan het gevaren traject op de kaart getoond worden. Ook kunt u in deze nieuwe versie de afstandcirkels rondom uw GPS-positie aanzetten.

In toekomstige updates wordt het ook mogelijk om het routenetwerk en bruggen en sluizen te laden.

    
 

Goed nieuws voor binnenvaartschippers! Momenteel werken wij hard aan de volgende update van WinGPS Inland. In deze versie is het mogelijk om uw AIS-transponder te programmeren vanuit het programma.

Zo kunt u gemakkelijk uw bestemming en de lading invoeren.

 
De populaire Bluetooth GPS-ontvangers GNS 2000 zijn weer op voorraad. Deze draadloze ontvanger is ideaal voor positiebepaling in WinGPS op uw iPad of Android-tablet, zelfs in een stalen schip.

Door het kleine en platte ontwerp is het apparaat gemakkelijk mee te nemen.

 

Sinds kort heeft u de mogelijkheid om in WinGPS tot wel 16 dagen de weersvoorspelling te downloaden via de NOAA GFS Server. Deze weersvoorspelling is beschikbaar voor de gehele wereld.

Dankzij deze uitbreiding is het mogelijk uw reis nog veiliger voor te bereiden.

 

 

Nieuw: WinGPS voor iPhone en iPad

Het moment is daar: onze eerste app voor de iPad en iPhone is vanaf nu gratis te downloaden in de App Store!

In de app 'WinGPS Marine' voor iOS kunt u direct uw kaarten downloaden en gebruiken voor navigatie aan boord.


Ideaal voor navigatie aan boord van uw sloep, zeiljacht, motorschip of kano.

✔ Laad de kaart van uw vaargebied in en bekijk de actuele dieptes, betonning en overige watersportinformatie.

✔ Weet altijd waar u bent, hoe snel u vaart en wat uw koers is met behulp van GPS (intern of bluetooth).

✔ Plaats een navigatiewaypoint en vaar hier naartoe met behulp van de koerslijn, de Course to Steer en de Distance to Go.

 


Klik hier om te kijken of WinGPS Marine
beschikbaar is voor uw iPad, iPhone of iPod.
Nieuwe Basis voor iOS
WinGPS Marine voor iOS is onze eerste app voor de iPad en iPhone. Deze is ontstaan uit de bètaversie die afgelopen maanden enthousiast is getest door honderden WinGPS-gebruikers. Wij willen iedereen hartelijk bedanken die ons feedback heeft toegestuurd, waardoor we nu een mooie basis hebben voor deze navigatie-app.

De iOS-app is nu al ideaal te gebruiken met onze open-waterkaarten, zoals de populaire DKW 1800-serie. Na toevoegen van het waterwegennetwerk zal de app ook geschikt zijn voor gebruik op de binnenwateren, zoals met de DKW Vaarkaart Nederland.

Let op: alleen kaarten van 2018 en nieuwer kunnen in deze app worden gebruikt. Heeft u oudere kaarten? Dan kunt u deze vernieuwen in onze online shop. Klik hier om uw kaarten te vernieuwen >


Laat weten wat u ervan vindt
In de komende tijd zal de app uiteraard nog verder worden uitgewerkt en geoptimaliseerd en zullen er nieuwe (eventueel betaalde) functies aan toegevoegd worden. Denk hierbij aan AIS, routes plannen en GRIB-files. Ook over de huidige versie en komende updates blijven wij graag uw feedback en eventuele wensen voor de toekomst ontvangen via het feedbackformulier.Bluetooth GPS-ontvangers
Heeft u een iPad zonder interne GPS-ontvanger? Dan kunt u een Bluetooth GPS-ontvanger gebruiken om uw positie, snelheid en koers te bepalen in WinGPS Marine. Klik hier om de GPS-ontvanger te bestellen in onze webshop.

De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er een tiental berichten uitgegeven die zijn verwerkt in de...
More inBaZ Update