Nieuwe ontwikkelingen en gebruikerservaring
Stentec Software, 27 oktober 2011 
Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

reacties:  w.kuik@stentec.com

Waarom deze nieuwsbrief?
Met deze nieuwsbrief willen wij u met name informeren over de komende 2012 edities van WinGPS 5. Tijdens de opendag 17 dec. in Heeg werd een testversie van Voyager gedemonstreerd.


WaterwayNetworkEditor in actie 
Met de nieuwe netwerk editor is het zgn. ontwerp- vaarwegennetwerk van de huidige WinGPS 5 serie aanzienlijk verbeterd en uitgebreid met de Belgische vaarwegen en een groot deel van Duitsland. Momenteel wordt gewerkt aan het toevoegen van Belgische bruggen en sluizen.
Een exporter is geschreven om het netwerk te kunnen omzetten naar het planningsnetwerk van WinGPS 5.  Het Europese vaarwegennetwerk  is nu onderverdeeld in NL binnen, IJsselmeer/Markermeer, Waddenzee (NL, DE, DK), Noordzee, België Luxemburg, Duitsland,  Frankrijk, Denemarken, Zweden en Oostzee en Groot Brittannië. Deze gebieden kunt u straks ook in WinGPS 5 2012 apart aanzetten.
 

WinGPS 5 Voyager 2012 testversie
Een belangrijke mijlpaal was daarom de release van de WinGPS 5 Voyager testversie. Deze bevat ook alle opties van de Navigator en Pro versie.
Voor het eerst werd een up-to-date en goed liggend netwerk zichtbaar en bruikbaar voor navigatie voor zowel pleziervaart als beroepsvaart.
Het netwerk op IJsselmeer/Markermeer is uitgebreid met veel gebruikte  oversteken voor plezierjachten. Tevens zijn wadgeulen en boeienlijnen waar nodig gecorrigeerd. Ook de Duitse wadden zijn toegevoegd.   

Verder wordt in 2012 gewerkt aan:
Nord Ostseekanal, Ems-Jade Kanaal, Belgische vaarwegen, Vaargebied Rijn-Moezel-Saar-Neckar. Tevens  Noordwest Duitsland tot Lübeck - Maagdenburg met o.a. Ems, Weser, Elbe en Mittellandkanaal.

Het uitgebreide netwerk is ideaal voor het plannen van een reis naar de Oostzee. Bijv. buitenom via Brunsbüttel en Kiel en binnendoor terug.

Geplande routes nu altijd op de kaart
Met routebeheer kan je routes op de kaart zichtbaar maken. Hierbij werd de route weergegeven als door rechte lijnen verbonden routepunten. Dit is natuurlijk prima voor open leg routes. Op de binnenwateren kan echter de route uit slechts een begin en een eindpunt bestaan. De gedetailleerd geplande route over het netwerk is dan vervangen door een stippellijn die aangeeft dat de precieze routevorm afhangt van vertrektijd en andere instellingen. Pas als de route gestart of bewerkt wordt, wordt deze weer over het netwerk getekend. Mogelijk in een andere vorm door een gewijzigde vertrektijd.
Nieuw in de 2012 editie is dat de vorm van de laatst geplande netwerkroute wordt opgeslagen, zodat deze altijd volledig kan worden getoond en niet meer met stippellijnen. Veel gebruikers vinden de herkenbaarheid van de routevorm erg belangrijk. De geplande route kan uiteraard gewijzigd worden in bewerkmode.INLAND ECDIS kaarten voor WinGPS
Stentec heeft een procedure ontwikkeld om van Inland ECDIS kaarten DKW2 kaartensets te maken voor WinGPS. Hiermee kan het dekkingsgebied uitgebreid worden met detailkaarten van de  belangrijkste Europese rivieren en kanalen. Bij de productie wordt een keuze gemaakt van o.a. schaal, kleurdieptes voor een optimaal noordgericht kaartbeeld. Klikken van objecten en instellen zoals bij ECDIS is niet mogelijk. Daar staat tegenover dat de kaartenset  n geoptimaliseerd voor de pleziervaart en niet behoeft te worden ingesteld. WinGPS 5 levert een haarscherp geroteerd kaartbeeld bij het HeadUp een rivier langs sturen. Om meedraaiende plaatsnamen beter te kunnen lezen kan eventueel een extra kaartvenster met noordgerichte overzichtskaart worden aangezet. De ECDIS DKW2 kaartensets  zijn zeer compact. Denk aan hooguit 20MB voor de Rijn. Hierboven een 1:20000 testkaart van de Rijn in CourseUp volgmode in WinGPS 5 Pro.

DKW Duitse Rijn, Moezel, Saar en Neckar
Voor de DKW2 kaartenset van Rijn wordt 1:20.000 gekozen en die van zijrivieren 1:10000. De kwaliteit is beter dan die van de veelgebruikte Rijnatlas. Ook hoef je niet meer om de 8 km een blad om te slaan. De kaart loopt met je mee. Het routenetwerk op de Rijn en zijrivieren van DKW  ENC kaarten  is nauwkeurig midden in de vaargeul aangegeven. Tijdens het langs varen stuurt u met het XTE balkje de optimale vaarlijn.

 


Openseamap kaartensets (DKW OSM)
Openseamap is een community van watersporters welke gezamenlijk rechtenvrije digitale navigatiekaarten ontwikkelen. Met DKW Builder zijn van hiervan ook DKW2 kaartensets voor WinGPS van te maken. Stentec heeft een aantal voordelige OSM kaartensets ontwikkeld van o.a. de Duitse rivieren. OSM kaarten geven minder vaarweginformatie dan DKW ENC  kaarten, maar wel veel meer detail om de vaarweg heen. I.t.t. ENC kaarten zijn er ook kleine voor de pleziervaarder geschikte vaarwateren beschikbaar. Zie hieronder een OSM kaart en recht de ENC bij het afvaren van de Rijn en Ems naar Kiel in simulatiemode tijdens het testen.
Vaarwegennetwerk waardevol voor navigator

Het vaarwegen netwerk van WinGPS 5 wordt door Stentec m.b.v. ervaren schippers getekend op de bijgewerkte kaart. Denk niet alleen aan de binnenwateren van Europa maar ook de Wadden en een reis naar de Oostzee. 
Het routenetwerk kan daarom worden gezien als een waardevolle interpretatie van de kaart. Belangrijk voor de veiligheid en ideaal als reisvoorbereiding. Net als bij de BaZ kunnen wij u 100% correctheid en daarmee veiligheid niet garanderen. Het netwerk dient u te zien als hulpmiddel bij het navigeren. U hebt altijd de gelegenheid om van het netwerk af te wijken en uw eigen (open leg) routes uit te zetten.
  
Zonnevlambestendige AIS beter in beeld
De sterke toename van AIS onder beroeps en pleziervaart leidt tot verhoogde veiligheid. Een rivier afzakkend binnenvaartschip met AIS zie je in WinGPS al van verre aankomen. Deze ziet jou ook als je een AIS transponder hebt. 

 

De nieuwe Pro en Voyager versie hebben nu instellingen om het dichtslibben van de kaart door AIS drukte tegen te gaan. O.a. kunnen de namen van stilliggende AIS schepen worden uitgevinkt. Pleziervaart (Class B) en stilliggende schepen  kunnen optioneel geheel worden uitgezet. Ook de snelheid kan nu op de kaart worden getoond. De koerslijntjes van andere schepen kunnen nu optioneel worden uitgezet. De standaardinstelling geeft ook bij langs varen van aanlegplaatsen en  jachthaven een rustig kaartbeeld. Een geselecteerd AIS schip heeft een geselecteerde kleur zodat dit goed gevolgd kan worden.

Tevens zijn routines ingebouwd om door zonnevlammen beschadigde AIS berichten te negeren.

Laatste NLTides database voor WinGPS 4
Voor WinGPS 4 Pro en Voyager stellen wij nog eenmaal een  nieuwe NLTides database ter beschikking. Een setup met het astronomisch getij voor 2012 kunt u downloaden van onze site bij Downloads.
De nieuwe NLTides database  is standaard ingebouwd in WinGPS 5 Pro en Voyager 2012.  Een goed argument voor bijv. wadvaarders om te upgraden naar WinGPS 5.

Online offertes aanvragen ! 
Een nieuwe online service is het voor aanvragen van een offertes of persoonlijk advies. Wij zoeken voor iedere watersporter de beste navigatie-oplossing met Stentec producten. 
     
Denk aan een nieuwe laptop voor aan boord voorzien van WinGPS 5 en alle digitale kaarten voor uw 2012 vaarvakantie.
Van zuinige 10" netbook voor zeilers tot robuuste 15,4 of 17" laptop voor motorboot- en binnenvaartschippers. Compleet geïnstalleerd bij uw thuis afgeleverd of op te halen in Heeg.
Of denk aan een koppeling van uw boordsysteem en een AIS transponder via een multiplexer. Of een oplossing voor een externe monitor bij de stuurstand.
Vul onderstaand formulier in voor een persoonlijk advies of het aanvragen van een offerte.
www.stentec.com/nl/contact/offerte-aanvragen


Toerzeilen, motorbootvaren of wedstrijdzeilen
Bij het overstappen van toerzeilboot naar een motorboot of wedstrijdboot kunt u WinGPS 5 Voyager eenvoudig anders instellen. En wel in de nieuwe update bij bestand/eigenschappen/schip.
Als u voor Motorboot kiest worden alle zeilopties uitgeschakeld zodat het menu op dat van 5 Pro lijkt. Zonder polaire diagram maar nog wel met de handige routeoptimalisatie. Det Magic Button is dan in te zetten voor minimaal brandstofverbruik of voor de snelste oversteek van bijv. het Marsdiep (zie fig. hieronder). 
Bij schipinstellingen kunt u ook kiezen voor de mode Wedstrijdzeilen, waarmee u ook bij weinig wind gegarandeerd zonder motor vaart.

Wat is een polair diagram van een zeilboot?
Veel Voyager navigators hebben slechts eenmalig, bij het selecteren van hun zeilboottype, te maken met het polair diagram. Als de gribfiles zijn bijgewerkt bepaalt Voyager hoe snel uw boot langs de uitgezette route kan zeilen. Bij te lage (instelbare) snelheid kan worden overgeschakeld op motorbedrijf. Het polair wordt dus gebruikt voor het bepalen van de optimale route, vertrek- en aankomsttijd.
Als u langzamer of sneller zeilt dan gepland, dan kunt uw polair diagram met de knop linksonder verkleinen of vergroten. De windsnelheid van een standaard polair is net als bij de Grib-files gedefinieerd op 10m hoogte boven het wateroppervlak. Een afwijkende Grib- windsnelheid kunt u corrigeren met de niveaufactor bij Grib beheer. 

 


Denk er bij vergelijking met uw windmeter om dat de windsnelheid in de masttop door windshear wel 20% hoger kan zijn dan op 10m hoogte. 

Baltic, Bavaria, Beneteau, Breehorn, Contest, Dehler, Dufour, Elan, Etap, F&F, Feeling, First, Friendship, Gib'Sea, Grand Soleil, Halberg Rassy, Hanse, Hunter, J22-92, Jeanneau, Kolibri, Koopmans, Maxi, Nicholson,  Oceanis, Optima, Solana, Sigma, Spirit, Standfort, Sunfast, Sun Odyssey, Swan, Sweden, Trintella, v.d. Stadt, Victoire, Waarschip, Winner, X-yacht.Deze factor is belangrijk als u uw windmeter als input gebruikt om uw schip via het polaire diagram op snelheid te houden. Bij een polair zoals hieronder komt de WOW (wind over het water) per definitie van boven. De pijl geeft de vaart van het schip aan t.o.v. de wind. In dit geval bijna aan de wind over stuurboord. De windkoers CRS en het blauwe polaire diagram worden beiden gestuurd door de windmeter. De blauwe balk rechts geeft aan dat het schip sneller vaart dan het polair. De rode balk liks geeft aan dat de VMG (in-de-windse snelheid) lager is dan mogelijk is.

WinGPS 5 Voyager bevat polaire diagrammen van ruim 1400 verschillende boottypen o.a.

Zoek uw zeilboottype op de Polairenlijst.

Workshops & lezingen WinGPS 5 goed bezocht
Het najaar zijn de WinGPS 5 workshops in Heeg en Loosdrecht goed bezocht evenals de Voyager lezing bij WSV Slotermeer. Voor eind maart en april 2012 worden nieuwe workshops gepland. Ideaal als voorbereiding op het vaarseizoen.  Raadpleeg onze agenda voor meer informatie en u op te geven via het workshopformulier. U kunt gratis een bemanningslid meenemen.
Op 10 januari en 13 maart worden er door de Toerzeilers te Huizen een introductieavond WinGPS 5 Voyager en een workshop 5 Pro Voyager  georganiseerd. Alleen voor NVvT leden.
Op 10 april is er een lezing Laptopnavigatie met WinGPS 5 en AIS bij WSV Giesbeek gepland.Nieuwe hardware in 2012
De Globalsat BU353 s4 wordt de opvolger van de  populaire en zeer betrouwbare BU353 GPS muis. De nieuwe generatie supergevoelige Sirf 4 chip in combinatie met EGNOS staat garant voor de beste positienauwkeurigheid onder minder optimale slechte ontvangstcondities, zoals in een stalen kajuit of onder een brug.

Gespot op de Nederlandse markt. Een 27" LED monitor van Samsung met een indrukwekkende 2560*1440 pixels. Een niet reflecterend mat scherm met hoge lichtsterkte. Door zijn grootte lijkt deze ideaal als kaartvervanger aan boord. 

Het scherm is 90 graden kantelbaar een aan scheeps-wand te bevestigen. Welke WinGPS 5 gebruiker gaat deze het eerste testen aan boord?

Aanvullende metingen voor Vaarkaart Fryslân
In samenwerking met de provincie ontwikkelt Stentec een digitale Vaartkaart Fryslân met een uniek dieptebeeld. Bronmateriaal zijn de  dieptemetingen uitgevoerd in 2009 in het kader van het Friese Meren project. Op advies van Stentec zijn in november aanvullende dieptemetingen uitvoeren op een volledige en up-to-date vaarkaart van de Friese meren te kunnen produceren. Door vertraging bij aanlevering van de TOP25 ondergrondkaarten is release op Boot Holland 2012 nog niet geheel zeker.
In het kader van onderhoud zal Stentec jaarlijks het dieptebeeld bijwerken.

www.wingps.de  en Boot Düsseldorf
De Duitse WinGPS website van onze agent Matthias Jürgens van Jürgens Yacht Service is deze maand online gegaan. De Stentec producten in de online shop zijn gericht op de Duitse gebruikers. Matthias Jürgens staat samen met Stentec op de Stentec stand 11E3 op Boot Düsseldorf de 2012 versie van WinGPS 5 te demonstreren.


Verwachte WinGPS 5 2012-updates
WinGPS 5 Navigator:
- Verbetering en uitbreiding vaarwegennetwerk.
- Netwerkroute langsvaren met XTE balk en CTS.
- Energiezuinige NMEA monitor.
- Stabielere iPad koppeling.
- Netwerkroutes altijd volledig getoond

WinGPS 5 Pro (aanvullend op Navigator):
- Versnelling optimale route met NLTides.
- Getijde database 2012.
- Optimale weergave toegenomen AIS verkeer
- Getijkoppeling ook voor netwerkroutepunten

WinGPS 5 Voyager (aanvullend op Pro):
- Eenvoudig instelbaar voor toerzeilen, motorbootvaren of  wedstrijdzeilen.
- Hoge resolutie HIRLAM files begin 2012.

WinGPS 5 Lite voor de 2012 kaarten
Reacties
Uw vragen en commentaar kunt u mailen naar  w.kuik@stentec.com of bel 0515-443515

Nieuwe ontwikkelingen en gebruikerservaring
Stentec Software, 27 oktober 2011 
Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Waarom deze nieuwsbrief ?

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de lopende ontwikkelingen van onze nieuwe WinGPS 5-serie. 
Tevens tips voor gebruik en de gemelde ervaring van de eerste WinGPS 5 gebruikers.Dit zijn er  totaal al meer dan 1000. Of iedereen gevaren heeft met het slechte weer is de vraag. Uw reactie met gebruikservaring en suggesties wordt in ieder geval zeer op prijs gesteld. 
Verbetering vaarwegen netwerk NL

Het routenetwerk van WinGPS 5 is gebaseerd op het netwerk van de VIN database van Rijkswater-staat. Geschikt voor planning maar op sommige vaarwateren niet voor navigatie. Denk aan de veranderlijke vaargeulen op de Waddenzee, de omleiding bij Warrega en de gewijzigde betonning op het IJsselmeer.
In ontwikkeling is een editor waarmee Stentec de vorm en de eigenschappen van het VIN-netwerk kan verbeteren voor WinGPS 5.
Buitenlandse vaarwegen in zicht

Met de editor kan ook het routenetwerk worden uitgebreid naar Duitsland, België en Frankrijk.
Voor de Duitse vaarwegen komt dit jaar nog een DKW-kaartenset beschikbaar als ondergrond van het netwerk. De Rijn en andere Duitse rivieren zijn dan beschikbaar voor de plezier- en de binnenvaart met WinGPS 5 aan boord.

Energiezuinig met nieuwe NMEA-monitor

De NMEA-monitor wordt gebruikt om de inkomende NMEA berichten van de instrumenten te kunnen bekijken. In WinGPS 4 en 5 staat deze datastroom standaard aan. Op sommige PC’s kan dit echter tot hoge of zelfs overbelasting van de aangeroepen Windows routines leiden. Door aanvinken van NMEA weergave onderbreken kan onnodig energieverlies of zelfs vastlopen worden voorkomen.
Voor een update is een nieuwe NMEA monitor ontwikkeld, welke geen gebruik meer maakt van de Windows routines. WinGPS 5 is hiermee stabieler en zuiniger geworden !

Vooraankondiging Vaarkaart Fryslân 2012

Stentec ontwikkelt i.s.m. Provincie Fryslân een unieke digitale waterkaart voor WinGPS 5. 
Onder het golfoppervlak  wordt met de Vaarkaart Fryslân het dieptebeeld van het Friese Meren project zichtbaar gemaakt. Vastlopen buiten de vaargeul kan worden voorkomen zodat  interessante havens en Marrekritte aanlegplaatsen kunnen worden aangedaan. Het dieptebeeld is gebaseerd op recente metingen in het kader van het Friese Meren Project. De meest recente TOP25 ondergrondkaart toont havens en andere omgevingsinformatie. Geschikt voor alle WinGPS 5-serie programma’s. De release is gepland voor Boot Holland 2012. CD €24,90, download €22,50.

Route langs varen wordt verbeterd. 

De eerste gebruikers melden twee belangrijke zaken bij het langs varen van een route.
1 . De aankomsttijd ETA van een open route en die  naar het 1e routepunt van een netwerkroute worden vaak overschat. WinGPS gaat uit van de kruissnelheid en maakt niet goed gebruik van de SOG. Dit wordt verbeterd voor een update.
2 . Bij de netwerkroute wordt bewust niet de te sturen koers (CTS) getoond, omdat het vaak niet verantwoord is om de punten van het VIN netwerk langs te sturen. Als op de geplande netwerkroute routepunten worden geklikt is de CTS echter wel beschikbaar. Handig bij mist op de Waddenzee bijv..
Voor het langs varen van een netwerkroute is echter een betere oplossing bedacht. Na genoemde verbetering van het netwerk ligt de routelijn praktisch midden in de vaarweg. Een in breedte instelbaar XTE balkje, zonder rode alarmzone, toont in meters hoeveel het schip van de ideale routelijn afligt. Door rechts te houden voorkom je aanvaringen. Om te sturen wordt een CTS getoond, welke de richting van de netwerkroute aangeeft en niet de koers naar het volgende punt, zoals bij open routes.    

WinGPS 5 op uw iPad in de kuip

Uw navigatielaptop of pc binnen is draadloos te bedienen met een iPad of Andoid tablet in de kuip. Met Connectify (www.connectify.me)  maakt u van uw Window laptop een WIFI hotspot. De lite is gratis maar de Pro versie is aanbevolen voor een automatische verbinding. Connectify werkt helaas niet met Windows 7 starter maar wel met XP, Vista, Win7 Home, Premium en Ultimate. Installeer vervolgens iDisplay op de laptop (gratis) en op uw tablet. Voilá. WinGPS is vanuit de kuip te bedienen. 
Ideaal als 2e monitor. Een waterdichte hoes beschermt uw iPad tegen regen en buiswater. Een kaart of polair diagram kunt u ook bekijken op uw iPhone of Galaxy S2. Bekijk ook de Youtube video van WinGPS op een iPad.


Wantij oversteken met 5 Pro en Voyager

Op onze site staat een artikel over Wadzeilen met WinGPS 5 Voyager, met video’s over het plannen van een wantijoversteek. Dit werk als volgt: 
Vervang op het wantij de netwerkroute door een (3 punts) open route. Het middelste wantijroutepunt koppel je aan een getijstation. De wantijdiepte haal je uit de dieptestaat van Rijkswaterstaat. De achterlooptijd staat in de gratis Quicktide van Wim Blankenstijn evenals de NAP naar LAT dieptecorrectie. Zelfs het tijdslot van 3 wantijpunten op een route is zo te bepalen. Wantij routeren is snel geleerd na een keertje oefenen.

Hoe werkt de Magic Button in Voyager?

Selecteer nieuwe route. In de routemenubalk windt u de blauwe Magic button waarmee u de krachtige routeoptimalisatie optie aan kunt zetten.
 
Zet routeoptimalisatie uit, voor u een route uitzet op open water. Zorg dat de Grib files van wind en stroming bijgewerkt zijn.
Zet een route uit met zo min mogelijk punten. Een oversteek kan uit 2 punten bestaan. Met de magic button wordt de routeoptimalisatie aangezet en WinGPS 5 Voyager tekent voor u een optimale route. Afhankelijk van de instellingen kan dit de snelste of zuinigste route zijn. 
Er wordt slim rekening gehouden met wind en stroming (kies grib of NLTides). Motorgebruik bij weinig wind invloed hebben op de routevorm. Let op:  De optimale route is een geadviseerde route !  Aangegeven wordt bijv. over welke boeg u uw slagen het beste kunt maken. Het advies kunt u overnemen door routepunten op de optimale route te klikken. Een beetje verschuiven is soms aanbevolen om niet te scherp te varen. 

High Resolution Gribfiles voor 5 Voyager

Na het installeren van een komende Voyager update kunt u bij Gribbeheer ook kiezen voor 8*8km HIRLAM. Deze gribfile wordt om de 8 uur ververst en voorspelt 48u wind. Rijskwaterstaat gebruikt deze voor dijkbewaking-modellen. Een nauwkeurigere windvoorspelling voor Nederland en omliggende landen is daarom niet beschikbaar. Ideaal dus voor zeilers met WinGPS 5 Voyager. De kwaliteit van de routeplanning hangt immers vooral af van de windvoorspelling. De Magic Button routeoptimalisatie komt daarmee ook op het IJsselmeer en Wadden goed tot zijn recht. 

Verwachte WinGPS 5 -updates 

WinGPS 5 Navigator: 
 • Verbetering vaarwegennetwerk
 • Verbetering route langs varen.
 • Energiezuinige NMEA monitor.
 • Stabielere iPad koppeling.

WinGPS 5 Pro (aanvullend op Navigator): 
 • Versnelling optimale route met NLTides. 
 • Getijde database 2012.

WinGPS 5 Voyager (aanvullend op Pro, waarschijnlijk 2012):
 • Schip-status: motoren, zeilen of wedstrijdzeilen. - Hoge resolutie HIRLAM Grib files.

WinGPS 5 Lite voor de 2012 kaarten

Reacties

Uw vragen en commentaar kunt u mailen naar w.kuik@stentec.com of bel 0515-443515


Waarschijnlijk kijkt u vol verwachting uit naar uw nieuwe WinGPS 5 versie met routeplanner. De ontwikkeling verloopt voorspoedig. Het herstructureren van de rekenroutines van gekoppelde routes (op open- en binnenwater) heeft  extra tijd gekost. Hiermee is doorontwikkeling echter eenvoudiger en kan relatief kort na Navigator ook Pro en Voyager worden gereleased.

 

PLANNING

De release van WinGPS 5 Navigator is voorlopig gepland voor eind juni. Pro en Voyager volgen waarschijnlijk eind juli. Genoemde plandata onder voorbehoud. De versie wordt pas gereleased als deze voldoende stabiel is.

 

BÈTAVERSIE

Voorafgaande hieraan zijn er binnen enkele weken bètaversies beschikbaar welke wij aan kopers van WinGPS 5 op verzoek ter beschikking stellen. Stuur hiervoor een mailtje naar helpdesk@stentec.com en u krijgt een mail wanneer er een test of zgn. bètaversie te downloaden is. Als eerste gebruiker zien wij uw reactie graag tegemoet. Let wel een bètaversie kan nog fouten bevatten. Uw huidige WinGPS 4 versie wordt echter niet vervangen en kunt u naast WinGPS 5 gewoon blijven gebruiken.

 

PLANKAART NL

Speciaal voor WinGPS 5 hebben wij een planningskaart van Nederland ontwikkeld. Deze gedetailleerde en nauwkeurige kaart zonder dieptes of specifieke watersportinformatie  is een ideale ondergrond voor het plannen van routes met WinGPS 5. Deze nieuwe kaartenset  gaat 19,90 Euro kosten, maar is gratis voor u als WinGPS 5 licentiehouder. De Plankaart NL komt op de WinGPS 5 CD. Als u WinGPS 5 als download  besteld heeft dan krijgt u bij WinGPS 5 een extra licentiecode met link om de Plankaart NL te downloaden

(414 MB). 

Hieronder een paar screenshots van de plankaart.   

 

http://www.stentec.com/screenshots/wingps5netwerk.png

http://www.stentec.com/screenshots/wingps5planningskaart-rondheeg.png

http://www.stentec.com/screenshots/wingps5zuidhollandseplassen.png

http://www.stentec.com/screenshots/wingps5noorsegrib.png (11km gribs alleen in WinGPS 5 Voyager)

  

WINGPS 5 SERIE

Beter leesbaar en scherp kaartbeeld, bijna traploos te zoomen

 

Sneller opstarten met veel kaarten.

 

Supersnel route-uitzetten op het Nederlandse VIN vaarwegennetwerk van Rijkswaterstaat. Handig voor bepalen van de gewenste route en vertrektijd.

 

Een routeplan optie met ingebouwde brug- en sluis openingstijden helpt u bij het vinden van een optimale route voor uw schip.

 

Tijdens het plannen en varen kunt u de route met de tijdschuif met een rood bootje alvast langs varen, zodat u inzicht in de wachttijden bij bruggen en sluizen krijgt en wat voor stroming en wind u kunt verwachten (Pro en Voyager).

 

Voor het routeplannen dient u o.a. doorvaarthoogte, diepgang, kruissnelheid en brandstofverbruik van uw schip op te geven. Bij WinGPS 5 Navigator kunt u kiezen tussen de snelste of kortste route. Als u niet op groot open water, zoals de Noordzee, Wadden of IJsselmeer/Markermeer, wilt varen kunt u deze gebieden uitsluiten. Op de rivieren wordt rekening gehouden met een instelbare stroomsnelheid.

 

Bij de routeplanning met 5 Pro en Voyager wordt op open water rekening gehouden met stroming van de ingebouwde NLTides database en de 3 daagse nauwkeurige stromingsverwachting van de BSH (Noordzee en Oostzee met windopstuwing).

 

WinGPS 5 Voyager ondersteunt naast stroming ook de Noorse gribfiles van Noord en West Europa. Met 11km spacing wordt routeberekening met het ingebouwde polaire diagram van uw schip aanzienlijk nauwkeuriger. Ideaal voor reizen en de komende 24uurs.

 

Met Voyager kunt u uw route al zeilend door Nederland plannen. U kunt hierbij aangeven welke routedelen u op de motor wilt varen. Standaard wordt de motor aangezet als uw snelheld onder zeil onder een instelbare waarde komt.

 

De gratis Plankaart NL maakt van WinGPS 5 een complete en voordelige routeplanner.

 

Wijzigingen voorbehouden

 

Update voor WinGPS 5 Pro en Voyager 2019

Deze week hebben wij een update uitgebracht voor WinGPS 5 Pro & Voyager 2019. Onderstaand vindt u een omschrijving van de vernieuwingen in deze update, waaronder de toevoeging van AIS-buddy's en verbeteringen aan de KNMI-weerstations.

 


 

KNMI-weerstations
De KNMI-weerstations zijn weer functioneel en zijn uitgebreid met weerstations op Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Ter info: Wanneer u de KNMI-weerstations aanzet en een internetverbinding heeft, ziet u op de kaart de actuele windinformatie bij alle KNMI-weerstations. Deze worden elke 10 minuten bijgewerkt. Ideaal om te kijken of de weersvoorspelling klopt en wat voor weer uw kant op komt.

 

 


 

AIS-buddy's
Met de nieuwe functie AIS-buddy's kunt u per AIS-target aangeven of ze uw 'buddy' zijn. Hierdoor wordt er een cirkel rondom het AIS-schip getekend en komt dit schip in de lijst van uw buddy's te staan. De kleur van de cirkel rondom uw buddy kunt u naar wens instellen.De AIS-buddy's worden vetgedrukt weergegeven in de AIS-targetlijst, zodat u ze snel kunt herkennen.

Ook is het mogelijk om bij 'Beeld > Eigenschappen' enkel de AIS-buddy's te tonen. Alle andere AIS-targets worden dan verborgen. Dit kan handig zijn als u in een groep vaart en alleen deze schepen wilt zien. Voor de veiligheid is het wellicht handig om een 2e kaartvenster toe te voegen en hier enkel de schepen uit uw buddylijst te tonen, zodat u op uw hoofdkaartvenster alle AIS-targets ziet.

 

 


 

AIS-informatie wordt opgeslagen
De naam, afmetingen, MSSI, IMO-nummer, Callsign, ENI, ERI, VendorID en scheepstype van AIS-targets worden nu opgeslagen in WinGPS 5.

Dit heeft als voordeel dat wanneer uw AIS uit heeft gestaan of (tijdelijk) geen ontvangst had, u onmiddelijk weer alle scheepsinformatie in beeld heeft. Dit kan normaal gesproken enkele minuten duren.

 

Andere wijzigingen
Naast de bovenstaande verbeteringen zijn er updates aan het waterwegennetwerk doorgevoerd en hebben er bugfixes plaatsgevonden, waardoor WinGPS 5 nog stabieler en soepeler loopt.

Updates downloaden
Bent u al in het bezit van WinGPS 5 Pro 2019 of WinGPS 5 Voyager 2019? Dan kunt u deze programma-update eenvoudig downloaden via het Nieuwscentrum in uw WinGPS 5. Wordt de update niet getoond in het nieuwscentrum, dan kunt u bij 'Help > Over' controleren of u wellicht nog een oudere versie geïnstalleerd heeft staan. De 2019-editie kunt u altijd opnieuw downloaden vanaf uw account op www.stentec.com.

Heeft u nog een oudere versie van WinGPS 5 Pro of Voyager, of wilt u wellicht upgraden vanaf de WinGPS 5 Navigator? Dan kunt u een voordelige upgrade aanschaffen en gebruikmaken van al deze mooie nieuwe functies.

 

DKW Delius Klasing 2019-edities

De nieuwe edities van de DKW Delius Klasing-kaarten zijn vanaf nu beschikbaar in onze online shop. Deze heldere kaarten dekken de gebieden: Oostzee, Bodensee, Balearen en Kroatië.

DKW Delius Klasing 2019
Sinds 2014 geeft Stentec Software de beroemde Delius Klasing-serie digitaal uit. Deze zijn gebaseerd op de papieren kaarten en hebben Delius Klasing-kleuren. Onderstaand vindt u enkele voorbeelden hiervan en een overzicht van alle beschikbare Delius Klasing-kaarten.

Er zijn in totaal 34 nieuwe (detail)kaarten toegevoegd aan de kaartensets. Hierbij gaat het met name om kaarten rondom Zweden. Er zijn ook 13 'sketch' plans vervangen door gekalibreerde kaarten op schaal, zodat u in deze gebieden meer nauwkeurige kaarten heeft en veiliger kunt navigeren. De overige kaarten zijn weer bijgewerkt met de nieuwste data. Oftewel, met deze nieuwe Delius Klasing-kaarten bent u helemaal up-to-date voor het komende seizoen!
Klik op de afbeelding voor meer informatie.

WinGPS 5 of WinGPS Marine
Alle DKW-kaartensets zijn te gebruiken in WinGPS 5 (voor Windows) en in WinGPS Marine (voor Android en iOS). Als u beide softwarepakketten heeft, kunt u de kaart in beide programma's gebruiken, hiervoor zijn geen extra licenties nodig.

Onze winkel in Heeg
Geïnteresseerd in Delius Klasing of andere kaarten? Kom dan langs in onze winkel in Heeg voor een gratis demonstratie. Naast onze digitale kaarten kunnen wij u ook uitgebreid informeren over onze navigatiesoftware, GPS en AIS.

 

Update DKW 1811 en 1812 - 2019
De 2019-edities van de 1811 Waddenzee West en 1812 Waddenzee Oost zijn in april nieuw uitgegeven door de Dienst der Hydrografie en uiteraard ook direct opgenomen in de updates van onze DKW 1800-serie 2019.

De update houdt o.a. in dat de onderlaag van de kaart op deze kaarten vernieuwd is. Het gaat hierbij met name om de wijzigingen in dieptelijnen. Een groot deel van de Waddenzee is in 2018 en begin 2019 opnieuw ingemeten. Ook zijn er enkele verbeteringen op de kaart toegepast:


•  De betonningsrichting wordt duidelijker aangegeven. Met kleursymbolen naast de pijl wordt aangegeven aan welke kant van de vaargeul de rode en groene betonning ligt. Zie afbeelding

•  De dieptelijnen zijn blauw in plaats van zwart waardoor het kaartbeeld een frissere aanblik heeft.

•  • Alle BaZ-berichten zijn verwerkt in de nieuwe kaart, inclusief de P&T-berichten.

•  De vaarroute over de Waardgronden is niet meer betond maar gedurende een beperkte periode van het jaar wel opengesteld. Dit wordt via nadere BaZ-berichtgeving aangekondigd. De route staat nu als stippellijn op de kaartBent u al in het bezit van de 2019-editie van deze kaarten?

Dan kunt u de updates gratis downloaden in WinGPS.

DKW 1811 Waddenzee West

DKW 1812 Waddenzee Oost


Altijd up-to-date

Deze kaartensets geven u de gratis wekelijkse updateservice van de Berichten aan Zeevarenden (BaZ). U heeft de mogelijkheid de kaart op de laptop en tegelijkertijd op een Android-apparaat te gebruiken. Zo kunt u altijd een up-to-date kaart op zak hebben voor deze drukke en veranderlijke wateren. Zodra er een nieuwe papieren kaart wordt uitgegeven door de Dienst der Hydrografie, kunnen licentiehouders van de DKW 1800-serie deze direct in digitale vorm downloaden. Indien gewenst kan de kaart ook worden geprint voor eigen gebruik.

Bij deze kaarten worden de actuele dieptestaten van Rijkswaterstaat meegeleverd. De dieptes worden zowel in NAP als in LAT getoond. Deze dieptestaten worden maandelijks geüpdatet. Handig voor wadvaarders die een wantij-oversteek willen plannen.

 

Grote update voor de DKW Imray-kaarten

Er is in april een grote update voor de DKW Imray-kaarten uitgekomen. Zo zijn er veel wijzigingen aangebracht op de kaarten van het Kanaal, de riviermonding van de Thames, langs de Portugese kust naar Gibraltar, grote delen van de Middellandse Zee en rondom Griekenland.

Bent u in het bezit van een DKW Imray-2019 kaart? Dan kunt u de update nu gratis downloaden in WinGPS. In WinGPS 5 kan dit in het Nieuwscentrum en bij WinGPS Marine kunt u de updates downloaden tijdens het opstarten van de app.

Wat is er nieuw?

DKW ID10 Engelse en Schotse Oostkust

 • C1 Thames Estuary
 • Y14 The Swale

Totale update is 686,2 MB


DKW ID20 Engels Kanaal

 • C1 Thames Estuary
 • 2300+11 River Dart – nieuwe kaart
 • C10 Western English Channel
 • C12 Eastern English Channel
 • Y40 River Exe – nieuwe kaart

Totale update is 1 GB


DKW ID40 Atlantische kust Frankrijk, Portugal tot Gibraltar

 • C19 A Coruña to Gibraltar – nieuwe kaart

Totale update is 749,3 MB


DKW ID50 Middellandse Zee West

 • M40 Ligurian and Tyrrhenian Seas

Totale update is 796 MB


DKW ID60 Middellandse Zee Midden

 • G1 Mainland Greece and the Peloponnisos
 • G11 North Ionian Islands
 • G12 South Ionian Islands – nieuwe kaart
 • G121 The Inland Sea – nieuwe kaart
 • G13 Gulfs of Patras and Corinth
 • G16 Western Peloponnisos – nieuwe kaart

Totale update is 530,6 MB


DKW ID70 Middellandse Zee Oost

 • G13 Gulfs of Patras and Corinth
 • G14 Saronic and Argolic Gulfs – nieuwe kaart
 • G141 Saronikos Kolpos – nieuwe kaart
 • G31 Northern Cyclades – nieuwe kaart
 • G34 Southern Cyclades
 • G36 Marmaris to Kekova Adasi

Totale update is 686,7 MB


Bent u nog niet in het bezit van de 2019-editie van de Imray-kaarten? Bestel de kaart dan nu in onze online shop, waarna u de kaart direct kunt downloaden en installeren.

 
Is uw navigatie al klaar voor het vaarseizoen?

Met het mooie paasweekend in aantocht is dit een ideaal moment om de status van uw navigatiesysteem eens onder de loep te nemen en te kijken of uw huidige navigatieoplossing nog voldoet.

Update uw WinGPS en kaarten

Met de 2019-release van zowel WinGPS 5 als de DKW1800 en de populaire DKW Vaarkaart Nederland kan het vaarseizoen echt beginnen. Om goed voorbereid het water op te gaan, raden wij u aan om voorafgaand aan de reis zowel de kaarten als het navigatieprogramma te updaten. Zo bent u er zeker van dat u de meest up-to-date gegevens heeft aan boord en u niet voor verrassingen komt te staan.

Hierbij geven wij u enkele tips
waarmee u kunt controleren of uw systeem up-to-date is:

WinGPS 5 - Windows

Open uw WinGPS 5 en ga naar Help/Over. Hier ziet u het versienummer met jaartal staan. Wanneer hier 2019 staat, gaat u naar het Nieuwscentrum (via Help) en controleert u of er nog updates beschikbaar zijn. Gedurende dit jaar zullen er updates uitkomen voor de 2019-kaarten die u op deze wijze kunt downloaden.

Wanneer uw WinGPS 5 van 2018 of ouder is, kunt uw WinGPS 5 upgraden naar de nieuwste versie zodat u gebruik kunt maken van de nieuwste functies, bijgewerkte waterwegennetwerk, bruggen en sluizen en (bij Pro en Voyager) nieuwe stromings- en getijdendata.

Wellicht heeft u al een upgrade aangeschaft, bijvoorbeeld door de Service Card 2019 aan te schaffen, maar deze nog niet geïnstalleerd. Dit kunt u controleren door in te loggen op onze website en te kijken op uw account bij ‘Downloadoverzicht’. Als hier de 2019-editie van WinGPS 5 staat, kunt u deze downloaden en installeren. WinGPS 5 wordt dan overschreven en uw bestaande instellingen en gegevens blijven bewaard.

DKW-kaarten op Windows

Open het programma ‘DKW Manager’. Hier vindt u al uw geïnstalleerde kaarten. Ga na wat uw vaargebied dit jaar zal zijn en welke kaarten hierbij horen. Controleer daarna de editie van deze kaarten. Zijn de kaarten niet van 2019? Dan kunt u deze upgraden naar de nieuwste versie zodat u laatste wijzigingen van dieptes, betonning en andere navigatie-informatie op de kaart heeft staan.

Wellicht heeft u al een upgrade aangeschaft, bijvoorbeeld in de voorverkoop, maar deze nog niet geïnstalleerd. Dit kunt u controleren door in DKW Manager te klikken op ‘Installeren / bijwerken’ en dan ‘Via internet’. Vul uw account in en u ziet alle DKW-kaarten die in uw account staan. Als hier de 2019-edities van de kaarten staan, vinkt u deze aan en klikt u op ‘Installeren’.

Verwijder oude kaarten, die u eventueel dubbel heeft in verschillende edities, door te gaan naar ‘Deinstalleren’. Zo voorkomt u dat u per ongeluk op oude kaarten vaart.

Nadat u de oude kaarten heeft verwijderd en de nieuwe kaarten heeft geïnstalleerd, start u voor de zekerheid WinGPS 5 opnieuw op. Hierdoor worden de kaarten opnieuw ingelezen. Ga naar het Nieuwscentrum en controleer of er nog updates van de kaarten zijn, die u direct kunt downloaden. Gedurende dit jaar zullen er updates uitkomen voor de 2019-kaarten die u op deze wijze kunt downloaden.

WinGPS Marine – Android

Open de app Google Play op uw Android-apparaat en zoek de naar app WinGPS Marine. Indien hier staat ‘bijwerken’ i.p.v. ‘openen’ dan is er een update beschikbaar die u kunt downloaden.

DKW-kaarten op Android

Zodra u de app WinGPS Marine opent, met een goed werkende internetverbinding, wordt er direct gecontroleerd of er updates zijn voor de reeds geïnstalleerde kaarten. Deze updates downloadt u eerst nog even niet. Ga eerst in WinGPS Marine naar het meest linker scherm in ‘Kaartbeheer’. Hier vindt u al uw kaarten. De kaarten waar een vinkje achter staat zijn geïnstalleerd. Wellicht ziet u hier kaarten staan van de 2019-editie die nog niet geïnstalleerd zijn. Klik op deze kaart en daarna op ‘Download’ rechtsboven in uw scherm.

Heeft u nog niet de 2019-editie van de kaarten, bedenk dan wat uw vaargebied dit jaar zal zijn en welke kaarten hierbij horen. Dan kunt u deze kaarten upgraden naar de nieuwste versie zodat u laatste wijzigingen van dieptes, betonning en andere navigatie-informatie op de kaart heeft staan.

Verwijder oude kaarten, die u niet meer gebruikt, door naar het meest linker scherm bij ‘Kaartbeheer’ te gaan. Klik op de kaart die u wilt verwijderen en klik daarna op ‘Verwijder’ rechtsboven in het scherm. Zo voorkomt u dat u per ongeluk op oude kaarten vaart.

Nadat u de oude kaarten heeft verwijderd en de nieuwe kaarten heeft geïnstalleerd, start u voor de zekerheid nog een keer WinGPS Marine opnieuw op. Zo controleert u of er nog updates zijn van de kaarten, die u direct kunt downloaden. Gedurende dit jaar zullen er updates uitkomen voor de 2019-kaarten die u op deze wijze kunt downloaden.

GPS-ontvanger

Heeft u dit jaar al uw GPS-ontvanger getest? Na de GPS rollover begin april 2019 kan het zijn dat uw vertrouwde GPS niet meer functioneert. Onze usb GPS-ontvangers zijn dan een prima alternatief. Ze laten zich gemakkelijk installeren en zorgen voor een hoge nauwkeurigheid tijdens het varen.

DKW Vaarkaart Nederland 2019 nu beschikbaar!

De 2019-editie van de DKW Vaarkaart Nederland is vanaf nu beschikbaar. Ideaal voor het routeplannen over de vele meren, kanalen en rivieren die Nederland kent. Ook de kleinste plassen en slootjes zijn inbegrepen, zelfs vanaf 0,6 meter diep.

In de nieuwe editie is een groot aantal wijzigingen toegepast. Hieronder vindt u een overzicht met de belangrijkste punten. Heeft u deze kaart al aangeschaft in de voorverkoop, dan kunt u de updates direct downloaden in het nieuwscentrum in WinGPS 5 (Windows) of tijdens het opstarten van de app WinGPS Marine (Android).

Nieuw in 2019

 • Tussen de Randmeren en de IJssel is ten zuidoosten van Kampen een nieuwe vaarweg aangelegd: het Reevediep.
 • In Leeuwarden is er voor de kleine scheepvaart een sloepenroute aangelegd tussen de Potmarge en het Van Harinxmakanaal. Ook is hier een doorsteek van het Kurkemeer naar Tijnje toegevoegd.
 • In Nieuwegein is de 3e kolk van de Beatrixsluizen voor de scheepvaart beschikbaar gesteld.
 • Tussen Schiedam en Delft is een bocht in de Delfse Schie afgesneden.
 • Ten oosten van Grouw is een nieuw meer gegraven tussen het Wijde Ee en het Pikmeer: de Suderburds Wiid.

Geoptimaliseerd voor 'course up'-modus

De Vaarkaart Nederland is geoptimaliseerd voor 'course up'- en 'head up'-modus. Dit is gerealiseerd door het grote aantal namen van plaatsen en gebieden niet meer op de kaart te zetten, maar in waypointgroepen. Waypointlabels blijven horizontaal staan bij een roterende kaart. Een voordeel hiervan is dat het kaartbeeld veel rustiger is. De 'course up'-modus is beschikbaar in WinGPS 5 Pro & Voyager en WinGPS Marine Plus.

Korting

Als u de 2018-editie van de kaarten heeft, bieden wij een voordelige upgradeprijs. Kies in onze shop bij 'upgrade vanaf' voor '2018-editie' en de rest wijst zich vanzelf. Heeft u een Service Card 2019? Dan krijgt u € 20,- korting op de kaart en kost een upgrade slechts € 59,90!

Vaarkaart Nederland 2019 in 'course up'-modus.

afbeelding2

Het nieuwe meer tussen de Wijde Ee en het Pikmeer bij Grou.

WinGPS 5 of WinGPS Marine

Alle DKW-kaartensets zijn te gebruiken in WinGPS 5 voor Windows, WinGPS Marine voor Android en in de bètaversie van WinGPS Marine voor iOS.

Installatiehulp nodig?

De DKW Vaarkaart Nederland 2019 is beschikbaar in onze online shop, onze winkel in Heeg en via onze dealers.

Wilt u hulp bij het aanschaffen en/of installeren van de kaarten? Neem dan gerust contact met ons op of kom langs in onze winkel. Hier kunnen wij de DKW Vaarkaart Nederland en alle andere kaarten direct voor u installeren. Wij raden u aan om hiervoor een afspraak te maken.

Als u een goede internetverbinding heeft, kunnen wij de kaarten ook op afstand voor u installeren via Teamviewer.

Deze week zijn er voor vijf kaarten updates waarmee de BaZ- en de NfS berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten...
More inBaZ Update