WinGPS 6 Pro 2024 Release History
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 6.24.0.11 (21-03-2024)
Eerste release van de WinGPS 6 Pro 2024 editie.
Verbeteringen in verband met het opsplitsen van de bron voor dieptes en getij.
Installatie van kaarten vanuit WinGPS werkte niet. Dit is opgelost.
Een aantal kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.24.0.6 (06-02-2024)
Eerste betaversie van de WinGPS 6 Pro 2024 editie.
Het is nu mogelijk om een gebruikersmelding te doen vanuit WinGPS.
De gegevensbron voor getij bij routes is nu opgesplitst in een bron voor diepte en getij. Diepte kan nu uit dieptedata van een S57-kaart of uit een geschikt GRIB-bestand gehaald worden.
Het is nu mogelijk om de Euris server als bron voor de scheepvaartberichten te gebruiken. Hierdoor zijn er nu scheepvaartberichten beschikbaar van veel meer Europese landen naast Nederland.
Scheepvaartberichten kunnen nu allemaal worden getoond, alleen die langs de geselecteerde route of worden uitgezet. Ook het traject langs de vaarweg waarop een scheepvaartbericht actief is kan worden getoond.
WinGPS zal nu melden wanneer er verouderde kaarten gebruikt worden en vanuit het kaartbeheer kan direct naar de webshop voor die kaart worden gesprongen.
Het nieuwscentrum toont nu een bericht wanneer een recent gekochte kaart nog niet is geinstalleerd. Het is nu ook slimmer en start sneller.
Foutrapporten worden niet meer via email verzonden. De gebruiker heeft hiervoor geen mailprogramma meer nodig.
Opstarten van WinGPS met veel routes en waypoints was langzamer dan nodig. Dit is opgelost.
WinGPS kon vastlopen wanneer vaartijden werden gebruikt en er een stop nodig was bij zowel de start als het eind van de dag. Dit is opgelost.
Windsnelheid en -richting konden verkeerd worden berekend (en zelf negatief worden) in routes. Dit is opgelost.
Vele kleinere oplossingen en verbeteringen.
WinGPS 6 Pro 2023 Release History
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 6.23.2.0 (03-10-2023)
Ondersteuning voor de standaard transparante kleur van de 2024 edities van onze kaartensets.
De getijgegevens voor 2024 zijn toegevoegd.
De KNMI weerstations werkten niet meer. In deze versie is dat opgelost.
Niet te bevaren delen van secties in een kortste route zonder blokkades werden niet goed getoond. Dit is opgelost.
Verschillende kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.25 (12-07-2023)
De tekstgrootte in de AIS-targetlabels kan nu worden opgeschaald in de beeldeigenschappen.
WinGPS kon crashen als het nieuwscentrum niet werd gesloten en er na een dag WinGPS te hebben gedraaid naar updates werd gezocht. Dit is opgelost.
Verschillende kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.23 (30-06-2023)
Automatische detectie van gps en ais kan nu worden uitgezet in het instrumentbeheer.
Routepunten van een open route (een route die niet langs het routenetwerk loopt) werden alleen getoond in de routeverkenner als 'Routes verkennen' aan stond. Dit is opgelost.
WinGPS kan soms crashen tijdens het tekenen van AIS-targets. Er is een mogelijke oplossing voor dit probleem geïmplementeerd.
Verschillende kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.17 (12-06-2023)
Er is een optie toegevoegd om het (T)CPA alarm uit te schakelen wanneer andere AIS-targets stilliggen (SOG < 0.5kn).
Het tonen van GRIB-bestanden werd niet onthouden en moest elke keer opnieuw worden aangezet. Dit is opgelost.
Versie 6.23.1.16 (08-06-2023)
Er is een optie toegevoegd om het (T)CPA alarm uit te schakelen wanneer uw eigen schip stil ligt (SOG < 0.5kn).
De maximale afstand voor tegemoetkomende AIS-targets is op 10 km ingesteld. Voor oplopende schepen blijft het 2 km.
Versie 6.23.1.15 (07-06-2023)
Er is een optie toegevoegd om het (T)CPA alarm uit te schakelen wanneer beide schepen zich op dezelfde vaarweg bevinden (en deze vaarweg heeft een toegestane diepte en breedte).
Oplopende AIS-targets in de routeverkenner worden nu alleen toegevoegd als ze sneller dan het eigen schip varen en de maximale afstand voor AIS-targets in de routeverkenner is nu 2 km.
Er is een hardnekkige fout opgelost die optrad wanneer het gekozen aantal objecten in de routeverkenner kleiner was dan het eigen schip plus de oplopende AIS-targets.
GRIB-bestanden konden niet worden verwijderd uit het GRIB beheer. Dit is opgelost.
Een aantal kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.12 (02-06-2023)
Het is nu mogelijk (wanneer er een IENC update service Nederland abonnement aanwezig is) om getijstations te koppelen aan de dieptes in S57-kaarten. Dit bevindt zich in de betatest fase.
Een aantal kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.9 (23-05-2023)
Navigeer naar bevat nu een extra optie om vaartijden te gebruiken. Dit zal de gekozen route niet starten maar in bewerk modus zetten, zodat er iets met de vaartijden kan worden gedaan.
Wanneer een geactiveerde WinGPS werd gestart zonder internet was niet elk menu en functie beschikbaar. Dit is opgelost.
Versie 6.23.1.7 (17-05-2023)
Er is een routes verkennen knop toegevoegd. Alleen wanneer deze functie is ingeschakeld, zullen de routeverkenner en het kaartbeeld qua routes reageren op de tijdbalk.
De tijdelijke navigatieroute kan nu worden uitgezet. En de tijdelijke route zal niet langer NMEA-berichten aan een stuurautomaat zenden.
Het zelf kunnen kiezen van het aantal en grootte van de afstandscirkels is weer toegevoegd.
Naast de max van 2 tegemoetkomende AIS klasse A targets, kan WinGPS nu ook max 2 oplopende AIS klasse A targets tonen in de routeverkenner.
Er is optie toegevoegd in het dieptebeeld om het dieptealarm zo in te stellen dat het alleen afgaat op het moment dat het dieptebeeld zichtbaar is.
Het schemer en nacht kleurenschema voor de S57 kaarten is nu gekoppeld aan het WinGPS nachtscherm.
Een route start- en stopknop is toegevoegd om een geselecteerde route te starten en de actieve route te stoppen.
Bij het detecteren van gps en of ais, zal WinGPS niet langer een al bestaande verbinding overschrijven.
Het verwijderen van een netwerkpoort verbonden aan een actief instrument in het instrumentbeheer kon WinGPS laten crashen. Dit is opgelost.
Verschillende kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.4 (13-04-2023)
Wanneer de gebruiker geen toegang heeft tot de Inland AIS extensie, wordt de Inland AIS mode uitgezet.
Een crash die kon optreden bij het starten en stoppen van de tijdelijke navigatieroute is opgelost.
Het volgen van een niet gestarte route werkte niet. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.3 (06-04-2023)
Een fout die het gevolg was van timing problemen bij het laden van het nieuwscentrum in combinatie met het plannen van routes is opgelost. Dit kon resulteren in crashes bij het gebruik van of bij het sluiten van WinGPS.
WinGPS kon crashen als het AIS-instellingen werd gesloten.
Versie 6.23.1.1 (24-03-2023)
Sloping ground wordt nu ook niet getoond als de optie om landobjecten niet te tekenen aan staat voor S57-kaarten.
Verwijderen van kaarten vanuit WinGPS werkt nu hetzelfde als het installeren er van.
Kaartcollecties van kaarten worden nu direct na installatie ingelezen.
WinGPS kon crashen als de optie kaarten installeren/bijwerken werd geselecteerd.
Soms toonde WinGPS kaarten die met DKW Manager waren geactiveerd als niet geactiveerd en deze konden ook niet worden geactiveerd met WinGPS.
Een aantal andere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.0 (15-03-2023)
Eerste release van de WinGPS 6 Pro 2023 editie.
Wisselen tussen navigatie en overzicht.
Automatische detectie and installatie van (usb) com-poorten voor gps en ais instrumenten.
Wisselen tussen brandstof en elektrische motorinstellingen.
Toeristische route mode toegevoegd.
WinGPS ondersteunt nu optionele uitbreidingen, zoals onze iENC Update Service en andere.
'Navigeer naar' heet nu routeplanner en is flink uitgebreid.
Het gebruik van het AIS instellingen scherm liet WinGPS crashen. Dit is opgelost.
Verschillende kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.22.1.0 (12-12-2022)
Eerste release van de WinGPS 6 Pro, de 2022-editie.
Zie andere media voor veranderingen tov WinGPS 5.
WinGPS 5 Pro 2021 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.21.1.0 (31-03-2021)
Er zijn notificaties toegevoegd voor alle alarmen plus een aantal andere acties.
Er zijn 68 getijstations in de Duitse Bocht toegevoegd.
Het routeinfo scherm toont nu duidelijker (met kleuren) voor een route over het vaarwegennetwerk of een brug met of zonder bediening kan worden gepasseerd.
Een aantal andere kleine oplossingen en veranderingen.
Versie 5.21.0.0 (25-02-2021)
Release van de WinGPS 5 Pro 2021 editie.
De opstarttijd is verkort wanneer er veel routes aanwezig zijn in WinGPS.
S57 kaarten kunnen nu ook aan kaartcollecties worden toegevoegd.
De schaalwaarde kan nu onder de schaalbalk worden getoond.
Vele andere kleine oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Pro 2020 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.20.3.0 (25-01-2021)
Het opslaan van sommige gewijzigde scheepsdimensies werkte niet. Dit is opgelost.
Versie 5.20.2.1 (21-12-2020)
Routes werden niet goed gepland. Dit is opgelost.
Versie 5.20.2.0 (16-12-2020)
Ondersteuning voor de standaard transparante kleur van de 2021 edities van onze kaartensets.
De getijgegevens voor 2021 zijn toegevoegd. Voor het Aukfield platform is er geen nieuwe data.
Blauwe Golf verbindend informatie wordt niet langer automatisch bijgewerkt als het niet wordt getoond.
Sommige COM-poorten werden niet goed gedetecteerd (voor em-trak apparatuur bijvoorbeeld). Dit is opgelost.
De max grootte van UDP-berichten was fout, waardoor grotere berichten werden overgeslagen. Dit is opgelost.
Een aantal andere kleine oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.20.1.0 (20-07-2020)
Het gebruik van VDO NMEA-berichten is nu optioneel, omdat die tot problemen kon leiden in combinatie met gps-berichten.
Een aantal andere kleine oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.20.0.1 (04-02-2020)
Release van de WinGPS 5 Pro 2020 editie.
GRIB-bestanden die zijn gedownload worden nu automatisch bijgewerkt, net zoals scheepvaartberichten en Blauwe Golf verbindend informatie.
Er zijn waterstanden voor Nederland afkomstig van Rijkswaterstaat toegevoegd aan de scheepvaartberichten.
De informatie over bruggen en sluizen in Nederland vanuit Blauwe Golf verbindend kunnen nu worden getoond.
De gemiddelde wachttijd voor bedienbare bruggen en sluizen is nu per brug/sluis aan te passen.
Uw positie kan nu ook worden bepaald uit de VDO NMEA-berichten van een aangesloten AIS-transponder.
WinGPS kan nu meer geheugen gebruiken op 64-bits Windows systemen.
Een aantal optimalisaties in het gebruik van S57-kaarten.
Vele andere kleine oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Pro 2019 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.19.2.2 (06-12-2019)
Ondersteuning voor de standaard transparante kleur van de 2020 edities van onze kaartensets.
De getijgegevens voor 2020 zijn toegevoegd.
Een aantal kleinere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.19.2.1 (20-09-2019)
Sommige COM-poorten werden niet goed gedetecteerd. Dit is opgelost.
Versie 5.19.2.0 (11-09-2019)
Scheepvaartberichten komen nu van een andere bron en er zijn wijzigingen hoe ze worden getoond.
De NOAA neerslag parameter werkte niet meer. Dit is opgelost.
De NOAA kaartlaag werkte niet meer. Dit is opgelost.
Activeren van het programma werkte niet in Windows 10 met sommige taalinstellingen. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, wijzigingen en verbeteringen.
Versie 5.19.1.0 (22-05-2019)
Er is een buddylijst toegevoegd voor AIS-targets.
De KNMI weerstations werkten niet meer. In deze versie is dat opgelost. Er zijn nu ook weerstations op de BES-eilanden beschikbaar.
Een aantal kleinere oplossingen, wijzigingen en verbeteringen.
Versie 5.19.0.0 (05-02-2019)
Release van de WinGPS 5 Pro 2019 editie.
Het routenetwerk is uitgebreid met scheepstunnels en niet-fysieke barrieres met bedieningstijden en verschillende andere verbeteringen.
Een netwerkroute die naar GPX wordt geexporteerd bevat nu ook alle tussenliggende punten en niet meer alleen de routepunten.
WinGPS gaat nu beter om met grote kaarten, dit betekent minder crashes bij het gebruik van deze kaarten.
Een aantal andere kleine oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Pro 2018 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.18.1.2 (09-01-2019)
WinGPS kon vastlopen wanneer de kilometer raaien aan stonden. Dit is opgelost.
Een aantal kleine oplossingen en verbeteringen.
Versie 5.18.1.1 (20-12-2018)
Er is experimentele ondersteuning van S57 vectorkaarten toegevoegd.
Er is enige ondersteuning voor SignalK toegevoegd.
De getijgegevens voor 2019 zijn toegevoegd. De stations Heesbeen en Vuren missen op het moment nog.
Alarmzones konden werden bij bepaalde kaartrotaties niet getekend. Dit is opgelost.
Een aantal kleinere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.18.0.2 (19-02-2018)
Release van de WinGPS 5 Pro 2018 editie.
Er is een optie om alarmzones te maken en te gebruiken toegevoegd.
Routes kunnen nu worden gegroepeerd met behulp van een groepsnaam. Hierdoor wordt het routebeheer overzichtelijker.
Er is een filter toegevoegd in het routeoverzicht waarmee alleen de obstakels worden getoond voor routes die zijn gemaakt in de kortste route met obstakels planner mode.
De kleur en dikte van de koerslijn en het voorspelde traject kunnen nu worden aangepast.
Er zijn knoppen toegevoegd om alarmzones, ais-targets, routes en trajecten te tonen/verbergen. De knoppen kunnen aan de hoofdknoppenbalk worden toegevoed via de Hoofdknoppenbalk aanpassen functie.
Er is een optie toegevoegd om de loodlijn van de huidige positie naar een open leg is toegevoegd.
De XTE balk voor routes over het routenetwerk kan nu worden uitgezet.
De communicatie hoeft nu niet meer te worden gestopt wanneer het instrumentbeheer wordt gestart. Als er iets is gewijzigd na terugkeer uit het instrumentbeheer zal WinGPS vragen om de communicatie te herstarten.
De contouren van AIS-targets zijn nu langer zichtbaar.
Omdat de kleurinstellingen te lang zouden worden met de nieuwe instellingen voor alarmzones en routes, zijn de algemene (kleur)instellingen voor routes toegevoegd aan een nieuw optieblad.
Een flink aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Pro 2017 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.17.3.0 (18-12-2017)
De getijgegevens voor 2018 zijn toegevoegd. Er is data van een aantal nieuwe getijstations toegevoegd.
Ondersteuning voor de standaard transparante kleur van de 2018 edities van onze kaartensets.
De detectie of het laatste routepunt in een route was bereikt gebeurde altijd volgens de algoritmes voor een open route, ook als een netwerkroute werd gebruikt. Dit is opgelost.
De routine die de dichtstbijzijnde netwerksectie zoekt bij het starten van een route over het routenetwerk houdt er nu rekening mee of die sectie ook daadwerkelijk te bevaren is met de gekozen scheepsinstellingen.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.17.2.0 (17-05-2017)
De teksten van routes en scheepvaarberichten worden nu ook meegenomen met smart labeling.
Wanneer er meerdere scheepvaartberichten op dezelfde plek liggen zal de informatie van alle berichten getoond worden wanneer er op wordt geklikt.
Het kaartbeheer en kaartstatus hebben nu betere ondersteuning voor wanneer een kaart voor het laatst is bijgewerkt.
Door een bug werden wijzigingen van de standaardinstellingen van routes niet altijd goed opgeslagen. Dit is opgelost.
Het formaat van KNMI weerinformatie is gewijzigd waardoor de informatie niet meer werkte. Dit is opgelost.
Een flink aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.17.1.0 (06-03-2017)
Wanneer er een hoop GRIB bestanden ouder dan een week zijn geladen (die veel geheugen kunnen gebruiken en het systeem kunnen vertragen), zal WinGPS voorstellen om die bestanden niet meer in te lezen.
Het helpvenster verdween naar de achtergrond, wanneer het werd geopend vanuit het menu en er daarna direct een hint van een knoppenbalkknop werd getoond. Dit is opgelost.
De voorsluis in Eefde kon niet worden gepasseerd volgens de routeplanner. Dit is opgelost.
Het tekenen van bruggen en sluizen werkte niet goed onder bepaalde omstandigheden. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.17.0.2 (07-02-2017)
Release van de WinGPS 5 Pro 2017 editie.
De teksten bij kaart waypoints en de teksten bij bruggen & sluizen worden automatisch gepositioneerd (smart labels). Dit resulteert in een beter kaartaanzicht.
Er is een nieuwe planner modus toegevoegd die de kortste route vindt waarbij mogelijke obstakels worden genegeerd en getoond. Dit maakt het makkelijker om deze obstakels te vinden en er om heen te plannen.
Informatie over het waterwegennetwerk, zoals de naam van vaarweg, VHF kanalen en de volgende brug of sluis kunnen nu ook worden getoond zonder dat er een actieve route is.
De knoppenbalken kunnen nu vergrendeld worden. Daarna kunnen ze niet (per ongeluk) worden verplaatst
De posities en groottes van alle windows en knoppenbalken kunnen nu worden hersteld naar de standaardwaarden.
Schaalfactor voor waypoints is nu ook beschikbaar voor waypoints in de gebruikersdatabase.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid (vooral wat de Donau betreft).
Sluizen worden nu getekend met 2 deuren in plaats van 1 op de juiste schaal.
Informatie over de bedieningstijden van bruggen en sluizen op feestdagen is toegevoegd.
Het kaartbeheer toont nu wanneer een kaart is uitgebracht in plaats van de tekst 'nooit' wanneer de kaart niet is bijgewerkt.
De netwerkpoort meldde het niet wanneer een TCP-verbinding met een server werd verbroken. De netwerkpoort zal nu 5 keer proberen om opnieuw te verbinden, voordat dit zal worden gemeld aan de gebruiker.
Het routeoverzicht opende afbeeldingen van alle bruggen & sluizen langs een route. Dit kon resulteren in een hoog geheugengebruik (en daardoor crashes) voor lange routes. Dit is opgelost.
Een flink aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Pro 2016 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.16.3.2 (28-11-2016)
Ondersteuning voor de standaard transparante kleur van de 2017 edities van onze kaartensets.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.3.1 (09-11-2016)
De getijgegevens voor 2017 zijn toegevoegd. De data voor de stations Terschelling Noordzee en Eemhaven is nog niet beschikbaar en zal later worden toegevoegd. De stations Scheurhaven, Meetpost Noordwijk, Hartel-Kuwait, Dintelhaven en Beerkanaal bestaan niet meer en zullen niet worden bijgewerkt.
Sommige specifieke AIS-berichten werden niet correct afgehandeld en dit liet WinGPS crashen. Dit is opgelost.
Het downloaden van nieuwe scheepvaartberichten kon WinGPS laten crashen. Dit is opgelost.
Een aantal andere kleine oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.3.0 (19-07-2016)
Er is een nieuw filter toegevoegd aan het routeoverzicht dat alleen de routepunten van een route toont.
De niet meer werkende Mapquest osm kaartlaag is vervangen door de World Topographic Map van ESRI.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.2.0 (13-06-2016)
Het route overzicht is aangepast met betere ondersteuning (inclusief afdrukken en exporteren van het overzicht) voor routes langs het routenetwerk.
Wanneer het downloaden van GRIB gegevens bestaande uit meerdere bestanden werd geannuleerd kon WinGPS crashen. Dit is opgelost.
Er is een probleem opgelost in de TCP server modus van een netwerkpoort, waardoor de server stopte te werken wanneer een client de verbinding sloot.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.1.0 (12-05-2016)
Het is nu mogelijk om DKW Manager bij te werken vanuit het nieuwscentrum in WinGPS.
WinGPS zal nu ook als er geen raaipunten zijn ingegeven, afstanden op het routenetwerk tonen.
Het nieuwscentrum toonde geen updates van kaarten wanneer de hardwaresleutel van de computer was veranderd. Dit is opgelost.
Kaart waypoint databases werden niet opnieuw ingelezen na een update. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.0.3 (17-03-2016)
Kilometerraaipunten kunnen nu getoond worden op het routenetwerk.
WinGPS kon crashen wanneer een netwerk route actief was en de huidige positie zo lag dat de kortste route naar het netwerk op het uiteinde van een netwerksectie uitkwam. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.0.2 (19-02-2016)
Wanneer het routenetwerk mist zal WinGPS vragen om het te downloaden, ongeacht of the nieuwscentrum uitstaat.
De navigeer functie gebruikt altijd het routenetwerk en navigeert naar een punt op het routenetwerk dat het meest dichtbij het gekozen punt ligt. Er is nu ook altijd niet meer dan 1 navigeer route, een vorige navigeer naar route wordt verwijderd.
WinGPS kon crashen wanneer de 'Kaarten bijwerken' optie werd gekozen. Dit is opgelost.
Na het downloaden van het routenetwerk werden sommige opties niet goed geupdated en geplande routes werden niet bijgewerkt volgens het nieuwe routenetwerk. Dit is opgelost.
Versie 5.16.0.1 (10-02-2016)
Release van de WinGPS 5 Pro 2016 editie.
Er is een 'navigeer naar' functie toegevoegd, die een route van de huidige positie naar een op te geven punt maakt en die ook direct start.
NOAA kaartlaag met kaarten van de Verenigde Staten toegevoegd.
Ondersteuning voor Nederlandse waterstanden is toegevoegd aan de scheepvaartberichten.
Er is ondersteuning voor weerinformatie van de officiele KNMI weerstations toegevoegd.
Het KNMI HARMONIE weermodel is toegevoegd aan de GRIB bronnen.
Het route netwerk, afbeeldingen van bruggen en sluizen en de help bestanden kunnen nu direct vanuit WinGPS worden bijgewerkt. Ze zijn niet langer onderdeel van de setup.
De getijgegevens voor 2016 zijn toegevoegd.
De Duitse teksten zijn bijgewerkt.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Pro 2015 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.15.2.0 (17-06-2015)
Er is een optie toegevoegd om het berekenen van een route door te laten lopen wanneer de UKC nul wordt. Op deze manier kan droogvallen worden meegenomen in routes.
Transparantie voor kaarten is uitgebreid. Het is nu mogelijk om per kaartmodule een transparante kaartkleur te kiezen en aan of uit te zetten.
Het is nu mogelijk om dieptestaken en dieptelabels onafhankelijk van elkaar aan en uit te zetten.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
Support voor interne gps sensors is verbeterd.
Het uploaden van routes leidde tot een crash van WinGPS. Dit is opgelost.
Het scrollen van de kaart terwijl er geen waterwegennetwerk zichtbaar is is nu veel sneller.
Het downloaden van scheepvaartberichten werkte niet altijd. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.15.1.0 (22-04-2015)
Er is ondersteuning voor het Kustfijn model van RWS toegevoegd.
Dieptespeling parameter toegevoegd.
Het is nu mogelijk om een transparante kaartkleur te kiezen.
Het is nu mogelijk om de bissectrice als methode voor het automatisch overschakelen van routepunten te gebruiken.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.15.0.0 (05-02-2015)
Release van de WinGPS 5 Pro 2015 editie.
OpenStreetMap kaartlaag dankzij MapQuest toegevoegd.
Ondersteuning voor scheepvaartberichten is toegevoegd.
Er is een zoekknop voor het vinden van waypoints en zaken uit waterwegennetwerk toegevoegd aan de knoppenbalk.
Compressie van trajectinformatie kan nu uitgezet worden.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
De getijgegevens voor 2015 zijn toegevoegd.
Er is een nieuwe uitgebreide Nederlandse helpfunctie toegevoegd.
Waypoints worden nu bovenop trajecten getekend.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Pro 2014 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.14.1.1 (18-08-2014)
Het was niet mogelijk om waypoints te selecteren vanuit groepen bij onder andere het importeren. Dit is opgelost.
Versie 5.14.1.0 (19-06-2014)
De instrumentinstellingen kunnen nu naar een bestand worden opgeslagen om ze eventueel later weer in te lezen.
De labels bij bruggen en sluizen tonen nu standaard alleen de afmetingen van het kunstwerk. Er is een optie toegevoegd om de naam van het kunstwerk ook in het label toe te voegen.
Het verbinden van een AIS ontvanger met een COM-poort in het instrumentbeheer wijzigt nu automatisch de baudrate van die poort naar 38400.
De ondersteuning voor een groter aantal waypointtypen is verbeterd.
De instelling voor de zichtbaarheid van kaart waypointgroepen ging verloren, zodra de kaartenset werd aangezet. Dit is aangepast. Het wijzigen van de zichtbaarheid van een waypoint database beinvloed nu de instelling van de groepen niet meer.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
Het gebied dat werd gedownload voor sommige grib bronnen was soms niet correct. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.14.0.0 (07-02-2014)
Release van de WinGPS 5 Pro 2014 editie.
Experimentele support voor interne gps sensoren in Windows 8 tablets is toegevoegd.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
De getijgegevens voor 2014 zijn toegevoegd.
Icoontjes voor de bruggen en sluizen in het waterwegennetwerk zijn toegevoegd.
Toolbar iconen om waypoints, waypointnamen en het waterwegennetwerk te tonen zijn nu standaard zichtbaar.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Pro 2013 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.13.1.1 (20-06-2013)
Trajecten kunnen nu ook een breedte hebben, waardoor die op schaal getekend kan worden.
Het is nu mogelijk om kaart waypoint databases en het waterwegennetwerk bij te werken.
Er zijn hints voor waypoints (wanneer de naamlabels uitstaan) en voor het waterwegennetwerk toegevoegd.
Klikken op waypoints en het waterwegennetwerk toont nu een informatievenster.
Bij het plannen van routes is het nu mogelijk om rekening te houden met vaartijden.
Verschillende kleinere verbeteringen en aanpassingen.
Versie 5.13.0.3 (01-05-2013)
Support voor meer waypoint types.
GRIB2-bestanden van de BSH met stromingen hebben lege rijen en kolommen die niet goed werken in WinGPS. Dit is opgelost.
Een aantal kleine veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.13.0.2 (11-02-2013)
Getijstations waren niet direct zichtbaar bij een schone installatie. Dit is opgelost.
Het importeren van waypoints kon WinGPS laten crashen. Dit is opgelost.
Versie 5.13.0.1 (07-02-2013)
Release van de WinGPS 5 Pro 2013 editie.
TCP en UDP netwerkpoorten kunnen nu worden gebruikt om NMEA berichten te ontvangen en te zenden.
Kleuren en dikte van routelijnen, waterwegennetwerklijnen en trajecten kunnen nu worden gewijzigd.
Het waterwegennetwerk is uitgebreid met marifoon blok- en meldkanalen en kilometerraaien.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
De getijgegevens voor 2013 zijn toegevoegd.
Ondersteuning voor AIS SART is verbeterd.
Ondersteuning voor kaart waypoint databases is verbeterd.
Het gebruik van GRIB gegevens in een route planning kon WinGPS laten crashen, dit is opgelost.
Het nieuwscentrum kon (voornamelijk) in Windows 8 crashen. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Pro 2012 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.12.3.0 (01-08-2012)
Ondersteuning voor geroteerde waypoints is toegevoegd.
Ondersteuning voor AIS SART is verbeterd.
Ondersteuning voor kaart waypoint databases is verbeterd.
Verschillende kleinere verbeteringen en aanpassingen.
Versie 5.12.2.2 (28-06-2012)
De zichtbaarheid van waypointgroepen in kaart waypoint databases werd niet goed opgeslagen. Dit is opgelost.
Versie 5.12.2.1 (26-06-2012)
Kaart waypoint databases worden nu ondersteund.
Het nieuwscentrum toonde op sommige computers geen programma nieuws. Dit is opgelost.
Het updaten van GRIB-bestanden werkte niet goed op sommige computers. Dit is opgelost.
Versie 5.12.2.0 (15-06-2012)
Er is een nieuwscentrum toegevoegd dat informatie over updates voor uw kaarten en voor WinGPS zelf toont. Ook wordt informatie van Stentec getoond.
Het is nu mogelijk om een route te kopieren (en eventueel om te draaien) in het routebeheer.
Het repeater en stuurautomaat instrument ondersteunen nu het ZTG NMEA-bericht.
Het kaartvenster toont nu minder GRIB-gegevens wanneer er wordt uitgezoomd om een beter overzicht te behouden.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
De indeling van het route-info scherm is aangepast.
Het importeren uit WinGPS 5 databestanden werkte niet zoals het hoorde. Dit is opgelost.
Gelijke BSB-kaarten in verschillende kaartensets werden niet getoond. Dit is opgelost.
Een aantal oudere DKW kaarten werden niet getoond. Dit is opgelost.
Wanneer alle kaarten werden gedeinstalleerd en WinGPS daarna werd opgestart crashte het programma. Dit is opgelost.
Met de knoppen om de starttijd van een route te bewerken was het mogelijk om een ongeldige datum te maken wat resulteerde in een crash van WinGPS. Dit is opgelost.
De TTG en TTGt waren hetzelfde in het routeoverzicht. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.12.1.0 (20-01-2012)
Routes met 0 routepunten zorgden ervoor dat WinGPS crasht, zodra men het routebeheer opent. Dit is opgelost.
AIS klasse B targets werden niet getoond in de kaartviewer onafhankelijk van de instelling 'Verberg klasse B targets'. Dit is opgelost.
Versie 5.12.0.1 (16-01-2012)
WinGPS 5 Pro 2012 editie.
Het routenetwerk in WinGPS 5 is verbeterd en uitgebreid. Het bevat nu ook veel Belgische, Duitse en een aantal Franse waterwegen.
Het routenetwerk bevat nu ook de maximaal toegestane snelheden voor de meeste Nederlandse en Belgische waterwegen. De routeplanner kan hiervan gebruik maken.
Het route-info scherm bevat nu ook de CTS en een XTE-balk bij routes op het routenetwerk.
De print optie bevat nu ook de mogelijkheid om zichtbare routes af te drukken.
De getijgegevens voor 2012 zijn toegevoegd.
Er zijn een aantal opties voor het tekenen van AIS objecten toegevoegd om te helpen het overzicht te houden in het toegenomen AIS verkeer.
De weergave van AIS-SART objecten is toegevoegd.
Relatieve peilhoek voor AIS objecten is toegevoegd in de targetlijst.
Drifthoek nu ook zichtbaar in geextrapoleerde bootcursor.
De lengte van de routes is toegevoegd in het routebeheer.
De NMEA monitor gebruikte zelfs processortijd wanneer die niet zichtbaar was en op minder krachtige computers kon WinGPS hierdoor crashen. Dit is opgelost.
Alle routes langs het routenetwerk worden nu gepland bij het opstarten van WinGPS, niet alleen de actieve en bewerkte route.
Het berekenen van stroom is versneld.
Een flink aantal kleine aanpassingen.

WinGPS 5 Pro 2011 Release Historie
Versie 5.0.1.0 (11-08-2011)
Het is nu mogelijk om de route planner rekening te laten houden met tegenwind en wind mee met betrekking tot snelheid en brandstofverbruik.
Het verbergen van het eigen vaartuig bij AIS werkte niet goed. Dit is opgelost.
Foutmelding bij het wijzigen van routepunt parameters in het routeoverzicht. Dit is opgelost.
Routes met dezelfde naam waren op verschillende plekken niet beide te selecteren. Dit is opgelost.
Routepuntvectoren werden niet getekend als het routepunt niet was te bereiken. Dit is opgelost.
Een aantal kleine andere fouten zijn opgelost.