WinGPS 6 Navigator 2024 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 6.24.0.5 (21-03-2024)
Verbeteringen voor gebruik met de DKW Vaarkaart Nederland 2024.
Een aantal kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.24.0.3 (06-02-2024)
Eerste betaversie van de WinGPS 6 Navigator 2024 editie.
Het is nu mogelijk om een gebruikersmelding te doen vanuit WinGPS.
Het is nu mogelijk om de Euris server als bron voor de scheepvaartberichten te gebruiken. Hierdoor zijn er nu scheepvaartberichten beschikbaar van veel meer Europese landen naast Nederland.
Scheepvaartberichten kunnen nu allemaal worden getoond, alleen die langs de geselecteerde route of worden uitgezet. Ook het traject langs de vaarweg waarop een scheepvaartbericht actief is kan worden getoond.
WinGPS zal nu melden wanneer er verouderde kaarten gebruikt worden en vanuit het kaartbeheer kan direct naar de webshop voor die kaart worden gesprongen.
Het nieuwscentrum toont nu een bericht wanneer een recent gekochte kaart nog niet is geinstalleerd. Het is nu ook slimmer en start sneller.
Foutrapporten worden niet meer via email verzonden. De gebruiker heeft hiervoor geen mailprogramma meer nodig.
Opstarten van WinGPS met veel routes en waypoints was langzamer dan nodig. Dit is opgelost.
Vele kleinere oplossingen en verbeteringen.
WinGPS 6 Navigator 2023 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 6.23.2.0 (03-10-2023)
Ondersteuning voor de standaard transparante kleur van de 2024 edities van onze kaartensets.
Niet te bevaren delen van secties in een kortste route zonder blokkades werden niet goed getoond. Dit is opgelost.
Verschillende kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.25 (12-07-2023)
WinGPS kon crashen als het nieuwscentrum niet werd gesloten en er na een dag WinGPS te hebben gedraaid naar updates werd gezocht. Dit is opgelost.
Verschillende kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.23 (30-06-2023)
WinGPS 6 Navigator kan nu worden gebruikt als een gratis, gelimiteerde versie (vergelijkbaar aan de oude WinGPS 5 Lite) als er geen geldige licentie kan worden gevonden.
Er is nu meer navigatie informatie beschikbaar in de routeverkenner op open route legs (legs die niet het routenetwerk volgen).
Verschillende kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.17 (12-06-2023)
Het tonen van GRIB-bestanden werd niet onthouden en moest elke keer opnieuw worden aangezet. Dit is opgelost.
Versie 6.23.1.15 (07-06-2023)
GRIB-bestanden konden niet worden verwijderd uit het GRIB beheer. Dit is opgelost.
Een aantal kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.9 (23-05-2023)
Wanneer een geactiveerde WinGPS werd gestart zonder internet was niet elk menu en functie beschikbaar. Dit is opgelost.
Versie 6.23.1.7 (17-05-2023)
Er is een routes verkennen knop toegevoegd. Alleen wanneer deze functie is ingeschakeld, zullen de routeverkenner en het kaartbeeld qua routes reageren op de tijdbalk.
De tijdelijke navigatie route kun nu worden uitgezet. En de tijdelijke route zal niet langer NMEA-berichten aan een stuurautomaat zenden.
Het zelf kunnen kiezen van het aantal en grootte van de afstandscirkels is weer toegevoegd.
Het schemer en nacht kleurenschema voor de S57 kaarten is nu gekoppeld aan het WinGPS nachtscherm.
Een route start- en stopknop is toegevoegd om een geselecteerde route te starten en de actieve route te stoppen.
Het GPS en vaarweg gedeelte van de routeverkenner kan nu van positie worden gewisseld tussen boven en onderaan in de verkenner.
Hij het detecteren van gps, zal WinGPS niet langer een al bestaande verbinding overschrijven.
Verschillende kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.4 (13-04-2023)
Een crash die kon optreden bij het starten en stoppen van de tijdelijke navigatieroute is opgelost.
Een aantal andere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.3 (06-04-2023)
Een fout die het gevolg was van timing problemen bij het laden van het nieuwscentrum in combinatie met het plannen van routes is opgelost. Dit kon resulteren in crashes bij het gebruik van of bij het sluiten van WinGPS.
Versie 6.23.1.1 (24-03-2023)
Sloping ground wordt nu ook niet getoond als de optie om landobjecten niet te tekenen aan staat voor S57-kaarten.
Verwijderen van kaarten vanuit WinGPS werkt nu hetzelfde als het installeren er van.
Kaartcollecties van kaarten worden nu direct na installatie ingelezen.
WinGPS kon crashen als de optie kaarten installeren/bijwerken werd geselecteerd.
Soms toonde WinGPS kaarten die met DKW Manager waren geactiveerd als niet geactiveerd en deze konden ook niet worden geactiveerd met WinGPS.
Een aantal andere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.23.1.0 (15-03-2023)
Eerste release van de WinGPS 6 Navigator 2023 editie.
Wisselen tussen navigatie en overzicht.
Automatische detectie and installatie van (usb) com-poorten voor gps.
Wisselen tussen brandstof en elektrische motorinstellingen.
WinGPS ondersteunt nu optionele uitbreidingen, zoals onze iENC Update Service en andere.
'Navigeer naar' heet nu routeplanner en is flink uitgebreid.
Verschillende kleinere oplossingen en verbeteringen.
Versie 6.22.1.0 (21-12-2022)
Eerste release van de WinGPS 6 Navigator, de 2022 editie.
Zie andere media voor veranderingen t.o.v. WinGPS 5.
WinGPS 5 Navigator 2021 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.21.1.0 (31-03-2021)
Er zijn notificaties toegevoegd voor alle alarmen plus een aantal andere acties.
Het routeinfo scherm toont nu duidelijker (met kleuren) voor een route over het vaarwegennetwerk of een brug met of zonder bediening kan worden gepasseerd.
Een aantal andere kleine oplossingen en veranderingen.
Versie 5.21.0.0 (25-02-2021)
Release van de WinGPS 5 Navigator 2021 editie.
De opstarttijd is verkort wanneer er veel routes aanwezig zijn in WinGPS.
S57 kaarten kunnen nu ook aan kaartcollecties worden toegevoegd.
De schaalwaarde kan nu onder de schaalbalk worden getoond.
Vele andere kleine oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Navigator 2020 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.20.2.0 (25-01-2021)
Het opslaan van sommige gewijzigde scheepsdimensies werkte niet. Dit is opgelost.
Versie 5.20.1.1 (21-12-2020)
Routes werden niet goed gepland. Dit is opgelost.
Versie 5.20.1.0 (16-12-2020)
Ondersteuning voor de standaard transparante kleur van de 2021 edities van onze kaartensets.
GRIB-bestanden die zijn gedownload worden nu automatisch bijgewerkt.
Sommige COM-poorten werden niet goed gedetecteerd (voor em-trak apparatuur bijvoorbeeld). Dit is opgelost.
Een aantal andere kleine oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.20.0.1 (04-02-2020)
Release van de WinGPS 5 Navigator 2020 editie.
GRIB-bestanden die zijn gedownload worden nu automatisch bijgewerkt.
De gemiddelde wachttijd voor bedienbare bruggen en sluizen is nu per brug/sluis aan te passen.
WinGPS kan nu meer geheugen gebruiken op 64-bits Windows systemen.
Een aantal optimalisaties in het gebruik van S57-kaarten.
Vele andere kleine oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Navigator 2019 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.19.1.2 (06-12-2019)
Ondersteuning voor de standaard transparante kleur van de 2020 edities van onze kaartensets.
Een aantal kleinere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.19.1.1 (20-09-2019)
Sommige COM-poorten werden niet goed gedetecteerd. Dit is opgelost.
Versie 5.19.0.0 (05-02-2019)
Release van de WinGPS 5 Navigator 2019 editie.
Er is experimentele ondersteuning van S57 vectorkaarten toegevoegd.
Het routenetwerk is uitgebreid met scheepstunnels en niet-fysieke barrieres met bedieningstijden en verschillende andere verbeteringen.
Een netwerkroute die naar GPX wordt geexporteerd bevat nu ook alle tussenliggende punten en niet meer alleen de routepunten.
WinGPS gaat nu beter om met grote kaarten, dit betekent minder crashes bij het gebruik van deze kaarten.
Een aantal andere kleine oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Navigator 2018 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Version 5.18.0.2 (19-02-2018)
Release van de WinGPS 5 Navigator 2018 editie.
Routes kunnen nu worden gegroepeerd met behulp van een groepsnaam. Hierdoor wordt het routebeheer overzichtelijker.
Er is een filter toegevoegd in het routeoverzicht waarmee alleen de obstakels worden getoond voor routes die zijn gemaakt in de kortste route met obstakels planner mode.
De kleur en dikte van de koerslijn en het voorspelde traject kunnen nu worden aangepast.
Er zijn knoppen toegevoegd om routes en trajecten te tonen/verbergen. De knoppen kunnen aan de hoofdknoppenbalk worden toegevoed via de Hoofdknoppenbalk aanpassen functie.
Er is een optie toegevoegd om de loodlijn van de huidige positie naar een open leg is toegevoegd.
De XTE balk voor routes over het routenetwerk kan nu worden uitgezet.
Omdat de kleurinstellingen te lang zouden worden met de nieuwe instellingen voor routes, zijn de algemene (kleur)instellingen voor routes toegevoegd aan een nieuw optieblad.
Een flink aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Navigator 2017 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.17.3.0 (18-12-2017)
Ondersteuning voor de standaard transparante kleur van de 2018 edities van onze kaartensets.
De detectie of het laatste routepunt in een route was bereikt gebeurde altijd volgens de algoritmes voor een open route, ook als een netwerkroute werd gebruikt. Dit is opgelost.
De routine die de dichtstbijzijnde netwerksectie zoekt bij het starten van een route over het routenetwerk houdt er nu rekening mee of die sectie ook daadwerkelijk te bevaren is met de gekozen scheepsinstellingen.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.17.2.0 (17-05-2017)
Het kaartbeheer en kaartstatus hebben nu betere ondersteuning voor wanneer een kaart voor het laatst is bijgewerkt.
Door een bug werden wijzigingen van de standaardinstellingen van routes niet altijd goed opgeslagen. Dit is opgelost.
Een flink aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.17.1.0 (06-03-2017)
Wanneer er een hoop GRIB bestanden ouder dan een week zijn geladen (die veel geheugen kunnen gebruiken en het systeem kunnen vertragen), zal WinGPS voorstellen om die bestanden niet meer in te lezen.
Het helpvenster verdween naar de achtergrond, wanneer het werd geopend vanuit het menu en er daarna direct een hint van een knoppenbalkknop werd getoond. Dit is opgelost.
De voorsluis in Eefde kon niet worden gepasseerd volgens de routeplanner. Dit is opgelost.
Het tekenen van bruggen en sluizen werkte niet goed onder bepaalde omstandigheden. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.17.0.2 (07-02-2017)
Release van de WinGPS 5 Navigator 2017 editie.
De teksten bij kaart waypoints en de teksten bij bruggen & sluizen worden automatisch gepositioneerd (smart labels). Dit resulteert in een beter kaartaanzicht.
Er is een nieuwe planner modus toegevoegd die de kortste route vindt waarbij mogelijke obstakels worden genegeerd en getoond. Dit maakt het makkelijker om deze obstakels te vinden en er om heen te plannen.
Informatie over het waterwegennetwerk, zoals de naam van vaarweg, VHF kanalen en de volgende brug of sluis kunnen nu ook worden getoond zonder dat er een actieve route is.
De knoppenbalken kunnen nu vergrendeld worden. Daarna kunnen ze niet (per ongeluk) worden verplaatst
De posities en groottes van alle windows en knoppenbalken kunnen nu worden hersteld naar de standaardwaarden.
Schaalfactor voor waypoints is nu ook beschikbaar voor waypoints in de gebruikersdatabase.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid (vooral wat de Donau betreft).
Sluizen worden nu getekend met 2 deuren in plaats van 1 op de juiste schaal.
Informatie over de bedieningstijden van bruggen en sluizen op feestdagen is toegevoegd.
Het kaartbeheer toont nu wanneer een kaart is uitgebracht in plaats van de tekst 'nooit' wanneer de kaart niet is bijgewerkt.
Het routeoverzicht opende afbeeldingen van alle bruggen & sluizen langs een route. Dit kon resulteren in een hoog geheugengebruik (en daardoor crashes) voor lange routes. Dit is opgelost.
Een flink aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Navigator 2016 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.16.3.2 (06-12-2016)
Het aanzetten van het nachtscherm deed WinGPS crashen. Dit is opgelost.
Versie 5.16.3.1 (28-11-2016)
Ondersteuning voor de standaard transparante kleur van de 2017 edities van onze kaartensets.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.3.0 (19-07-2016)
Er is een nieuw filter toegevoegd aan het routeoverzicht dat alleen de routepunten van een route toont.
De niet meer werkende Mapquest osm kaartlaag is vervangen door de World Topographic Map van ESRI.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.2.0 (13-06-2016)
Het route overzicht is aangepast met betere ondersteuning (inclusief afdrukken en exporteren van het overzicht) voor routes langs het routenetwerk.
Wanneer het downloaden van GRIB gegevens bestaande uit meerdere bestanden werd geannuleerd kon WinGPS crashen. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.1.0 (12-05-2016)
Het is nu mogelijk om DKW Manager bij te werken vanuit het nieuwscentrum in WinGPS.
WinGPS zal nu ook als er geen raaipunten zijn ingegeven, afstanden op het routenetwerk tonen.
Het nieuwscentrum toonde geen updates van kaarten wanneer de hardwaresleutel van de computer was veranderd. Dit is opgelost.
Kaart waypoint databases werden niet opnieuw ingelezen na een update. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.0.3 (17-03-2016)
Kilometerraaipunten kunnen nu getoond worden op het routenetwerk.
WinGPS kon crashen wanneer een netwerk route actief was en de huidige positie zo lag dat de kortste route naar het netwerk op het uiteinde van een netwerksectie uitkwam. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.0.2 (19-02-2016)
Wanneer het routenetwerk mist zal WinGPS vragen om het te downloaden, ongeacht of the nieuwscentrum uitstaat.
De navigeer functie gebruikt altijd het routenetwerk en navigeert naar een punt op het routenetwerk dat het meest dichtbij het gekozen punt ligt. Er is nu ook altijd niet meer dan 1 navigeer route, een vorige navigeer naar route wordt verwijderd.
WinGPS kon crashen wanneer de 'Kaarten bijwerken' optie werd gekozen. Dit is opgelost.
Na het downloaden van het routenetwerk werden sommige opties niet goed geupdated en geplande routes werden niet bijgewerkt volgens het nieuwe routenetwerk. Dit is opgelost.
Versie 5.16.0.1 (10-02-2016)
Release van de WinGPS 5 Navigator 2016 editie.
Er is een 'navigeer naar' functie toegevoegd, die een route van de huidige positie naar een op te geven punt maakt en die ook direct start.
NOAA kaartlaag met kaarten van de Verenigde Staten toegevoegd.
Het route netwerk, afbeeldingen van bruggen en sluizen en de help bestanden kunnen nu direct vanuit WinGPS worden bijgewerkt. Ze zijn niet langer onderdeel van de setup.
De Duitse teksten zijn bijgewerkt.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Navigator 2015 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.15.2.0 (17-06-2015)
Support voor interne gps sensors is toegevoegd.
Transparantie voor kaarten is uitgebreid. Het is nu mogelijk om per kaartmodule een transparante kaartkleur te kiezen en aan of uit te zetten.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
Het uploaden van routes leidde tot een crash van WinGPS. Dit is opgelost.
Het scrollen van de kaart terwijl er geen waterwegennetwerk zichtbaar is is nu veel sneller.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.15.1.0 (22-04-2015)
Dieptespeling parameter toegevoegd.
Het is nu mogelijk om een transparante kaartkleur te kiezen.
Het is nu mogelijk om de bissectrice als methode voor het automatisch overschakelen van routepunten te gebruiken.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.15.0.1 (09-02-2015)
WinGPS kon crashen wanneer er op een waypoint werd geklikt. Dit is opgelost.
Versie 5.15.0.0 (05-02-2015)
Release van de WinGPS 5 Navigator 2015 editie.
OpenStreetMap kaartlaag dankzij MapQuest toegevoegd.
Er is een zoekknop voor het vinden van waypoints en zaken uit waterwegennetwerk toegevoegd aan de knoppenbalk.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
Er is een nieuwe uitgebreide Nederlandse helpfunctie toegevoegd.
Waypoints worden nu bovenop trajecten getekend.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Navigator 2014 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.14.1.1 (18-08-2014)
Het was niet mogelijk om waypoints te selecteren vanuit groepen bij onder andere het importeren. Dit is opgelost.
Versie 5.14.1.0 (19-06-2014)
De labels bij bruggen en sluizen tonen nu standaard alleen de afmetingen van het kunstwerk. Er is een optie toegevoegd om de naam van het kunstwerk ook in het label toe te voegen.
De ondersteuning voor een groter aantal waypointtypen is verbeterd.
De instelling voor de zichtbaarheid van kaart waypointgroepen ging verloren, zodra de kaartenset werd aangezet. Dit is aangepast. Het wijzigen van de zichtbaarheid van een waypoint database beinvloed nu de instelling van de groepen niet meer.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
Het gebied dat werd gedownload voor sommige grib bronnen was soms niet correct. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.14.0.0 (07-02-2014)
Release van de WinGPS 5 Navigator 2014 editie.
Experimentele support voor interne gps sensoren in Windows 8 tablets is toegevoegd.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
Icoontjes voor de bruggen en sluizen in het waterwegennetwerk zijn toegevoegd.
Toolbar iconen om waypoints, waypointnamen en het waterwegennetwerk te tonen zijn nu standaard zichtbaar.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Navigator 2013 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.13.1.1 (20-06-2013)
Het is nu mogelijk om kaart waypoint databases en het waterwegennetwerk bij te werken.
Er zijn hints voor waypoints (wanneer de naamlabels uitstaan) en voor het waterwegennetwerk toegevoegd.
Klikken op waypoints en het waterwegennetwerk toont nu een informatievenster.
Verschillende kleinere verbeteringen en aanpassingen.
Versie 5.13.0.3 (01-05-2013)
Support voor meer waypoint types.
Een aantal kleine veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.13.0.2 (11-02-2013)
Het importeren van waypoints kon WinGPS laten crashen. Dit is opgelost.
Versie 5.13.0.1 (07-02-2013)
Release van de WinGPS 5 Navigator 2013 editie.
Kleuren en dikte van routelijnen, waterwegennetwerklijnen en trajecten kunnen nu worden gewijzigd.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
Ondersteuning voor kaart waypoint databases is verbeterd.
Het nieuwscentrum kon (voornamelijk) in Windows 8 crashen. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Navigator 2012 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.12.3.0 (01-08-2012)
Ondersteuning voor geroteerde waypoints is toegevoegd.
Ondersteuning voor kaart waypoint databases is verbeterd.
Verschillende kleinere verbeteringen en aanpassingen.
Versie 5.12.2.2 (28-06-2012)
De zichtbaarheid van waypointgroepen in kaart waypoint databases werd niet goed opgeslagen. Dit is opgelost.
Versie 5.12.2.1 (26-06-2012)
Kaart waypoint databases worden nu ondersteund.
Het nieuwscentrum toonde op sommige computers geen programma nieuws. Dit is opgelost.
Het updaten van GRIB-bestanden werkte niet goed op sommige computers. Dit is opgelost.
Versie 5.12.2.0 (15-06-2012)
Er is een nieuwscentrum toegevoegd dat informatie over updates voor uw kaarten en voor WinGPS zelf toont. Ook wordt informatie van Stentec getoond.
Het is nu mogelijk om een route te kopieren (en eventueel om te draaien) in het routebeheer.
Het kaartvenster toont nu minder GRIB-gegevens wanneer er wordt uitgezoomd om een beter overzicht te behouden.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
De indeling van het route-info scherm is aangepast.
Het importeren uit WinGPS 5 databestanden werkte niet zoals het hoorde. Dit is opgelost.
Gelijke BSB-kaarten in verschillende kaartensets werden niet getoond. Dit is opgelost.
Een aantal oudere DKW kaarten werden niet getoond. Dit is opgelost.
Wanneer alle kaarten werden gedeinstalleerd en WinGPS daarna werd opgestart crashte het programma. Dit is opgelost.
Met de knoppen om de starttijd van een route te bewerken was het mogelijk om een ongeldige datum te maken wat resulteerde in een crash van WinGPS. Dit is opgelost.
De TTG en TTGt waren hetzelfde in het routeoverzicht. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.12.1.0 (20-01-2012)
Routes met 0 routepunten zorgden ervoor dat WinGPS crasht, zodra men het routebeheer opent. Dit is opgelost.
Versie 5.12.0.1 (16-01-2012)
WinGPS 5 Navigator 2012 editie.
Het routenetwerk in WinGPS 5 is verbeterd en uitgebreid. Het bevat nu ook veel Belgische, Duitse en een aantal Franse waterwegen.
Het routenetwerk bevat nu ook de maximaal toegestane snelheden voor de meeste Nederlandse en Belgische waterwegen. De routeplanner kan hiervan gebruik maken.
Het route-info scherm bevat nu ook de CTS en een XTE-balk bij routes op het routenetwerk.
De print optie bevat nu ook de mogelijkheid om zichtbare routes af te drukken.
De lengte van de routes is toegevoegd in het routebeheer.
De NMEA monitor gebruikte zelfs processortijd wanneer die niet zichtbaar was en op minder krachtige computers kon WinGPS hierdoor crashen. Dit is opgelost.
Alle routes langs het routenetwerk worden nu gepland bij het opstarten van WinGPS, niet alleen de actieve en bewerkte route.
Een flink aantal kleine aanpassingen.

WinGPS 5 Navigator 2011 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.0.3.0 (12-08-2011)
Het extra kaartvenster gebruikte alle geinstalleerde kaarten, in plaats van de voor het hoofdkaartvenster geselecteerde kaarten. Dit is opgelost.
Foutmelding bij het wijzigen van routepunt parameters in het routeoverzicht. Dit is opgelost.
Routes met dezelfde naam waren op verschillende plekken niet beide te selecteren. Dit is opgelost.
Versie 5.0.2.0 (02-08-2011)
Er is een knop toegevoegd om de bruggen en sluizen snel aan en uit te zetten.
De informatie van een aantal bruggen en sluizen is bijgewerkt.
Open route legs werden niet goed getekend. Dit is opgelost.
Een aantal kleinere problemen zijn opgelost.
Versie 5.0.1.0 (06-07-2011)
Printen van het kaartbeeld werkte niet. Dit is opgelost.
Foutmelding bij het selecteren van een kaart. Dit is opgelost.
Wanneer er meerdere keren op een kunstwerk waypoint in een route werd geklikt crashte WinGPS. Dit is opgelost.
Een aantal kleinere problemen zijn opgelost.
Versie 5.0.0.10 (01-07-2011)
Eerste release van WinGPS 5 Navigator.