In deze mailing vertellen wij u graag meer over o.a. de nieuwste grote kaartenupdates waarmee u uw vakanties zo veilig mogelijk kunt vieren. Met het handige hardware-overzicht onderaan in deze mailing krijgt u wellicht een beter beeld van de mogelijkheden voor uw navigatie-oplossing aan boord, zodat u deze geheel naar wens kunt indelen. Wij helpen u graag hierbij.
In deze mailing vertellen wij u graag meer over o.a. de nieuwste grote kaartenupdates waarmee u uw vakanties zo veilig mogelijk kunt vieren. Met het handige hardware-overzicht onderaan in deze mailing krijgt u wellicht een beter beeld van de mogelijkheden voor uw navigatie-oplossing aan boord, zodat u deze geheel naar wens kunt indelen. Wij helpen u graag hierbij.

DKW UK1 Engelse en Schotse Oostkust 

De derde kwartaalupdate van de DKW UK 1 voor de Engelse en Schotse Oostkust staat online! Heeft u de 2022-editie van deze kaart? Download deze update dan nu gratis in uw WinGPS.

In totaal zijn 144 bestanden aangepast met BaZ-updates of nieuwe kaartedities. Zoals gebruikelijk betreft dit o.a. de dynamische riviermondingen (estuaria) zoals van de Thames, Humber en Tyne waar de vaargeulen vaak veranderen.

  

DKW 1801 Noordzeekust

Er is een nieuwe editie uit van de 1801 Noordzeekust, van Den Helder tot aan de Panne (BE). Deze kunt u downloaden als BaZ-update bij de DKW 1801.  

Ideaal voor i.c.m. de DKW UK1 voor een oversteek naar Groot-Brittannië. 

Wat is er o.a. nieuw: 
  • De windmolenparken die momenteel worden aangelegd of vergroot (Prinses Amelia, Hollandse Kust-Zuid en Borssele) staan met hun nieuwe grenzen op de kaart. Ook de bekabeling is inmiddels weergegeven.
  • In de Belgische Noordzee is een aantal lichtopstanden voorzien van extra informatie. 
  • Er zijn nieuwe dieptemetingen verricht en op een aantal plaatsen heeft dat geleid tot een verbeterd dieptebeeld: In de Westerschelde bij Vlissingen, tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland en het Molengat tussen Den Helder en Texel.
Heeft u de 2022-editie van deze kaart? Download de update nu in uw WinGPS. 

  

DKW Vaarkaart Noord-Frankrijk

Er is een nieuwe grote update voor de DKW Vaarkaart Noord-Frankrijk. Deze heldere kaart biedt alle informatie die u nodig heeft voor uw reizen over de prachtige Noord-Franse binnenwateren, zoals de Seine, Oise, Somme en de Maas, en sluit naadloos aan op onze andere binnenwaterkaarten. 

Wat is er o.a. nieuw: 
  • De gegevens uit de ENC-kaart van de Seine stroomopwaarts van Parijs zijn verwerkt: Er is nu een vaargeul aangegeven en de scheepvaarttekens en de betonning zijn nu op de kaart gezet.
  • Voorheen stonden alle geografische namen in één waypointgroep, dat is nu onderverdeeld in plaatsnamen, waternamen en andere geografische namen inclusief wegnummers. 
  • Op dit moment wordt gewerkt aan de reconstructie van het kanaal Pommeroeul-Condé, tussen de Franse Schelde en België. Vooruitlopend op de heropening staat de bedding aangegeven op de kaart.
  • Ter hoogte van km. 29 is langs de Oise een nieuwe plezierhaven aangelegd met sluis en appartementen te l’Isle Adam. De nieuwe situatie staat op de kaart.
  • Ook zijn er detailkaarten toegevoegd.
  

Instructievideo's 

Op YouTube hebben we sinds kort instructievideo’s voor WinGPS 5 die u kunnen helpen met onder andere routeplanning, updaten en AIS.

Complete navigatie-oplossing

Wilt u uw navigatiesysteem aan boord optimaliseren? Er is vaak meer mogelijk dan verwacht. Zo kunt u bijvoorbeeld de data van uw boordinstrumenten, zoals de AIS en dieptemeter, tegelijkertijd zowel op uw laptop, tablet als smartphone bekijken.

Onderstaande afbeelding geeft u een overzicht van de mogelijkheden. Wilt u weten wat voor uw situatie aan boord handig is? Wij geven u graag een passend advies.