Deze week zijn er voor 16 kaarten BaZ-updates uitgebracht en verwerkt op de kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Westerschelde is bij Hoofdplaat een zinkerleiding blootgespoeld. Inmiddels is er een verboden gebied gemarkeerd. Werkzaamheden aan een nieuwe fietsenstalling betekenen dat opnieuw een gedeelte van het IJ bij Amsterdam versmald is voor de scheepvaart. In de Duitse Waddenzee zijn bij Buschsand, Nordhever, Mittelhever en in de monding van de Eider (bij de stormvloedkering) kleine wijzigingen in de betonning en/of het dieptebeeld. Twee weken geleden is een kleine vuurtoren bij Bremerhaven verzakt. De gehele structuur is weggehaald en tijdelijk vervangen door lichtboeien. De komende jaren zal de pier en de toren herbouwd worden.