Deze week zijn er weer updates waarmee de BaZ-berichten en de NfS-berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt op de kaartenseries.

Voor de kust van Knokke Heist is een zinkerleiding blootgespoeld. In de vaargeul langs de Oostvaardersdijk bij Lelystad vinden baggerwerkzaamheden plaats. De betonning wordt gedurende de werkzaamheden verplaatst en kan dus afwijken van de situatie op de kaart. In de Waddenzee zijn weer een aantal Mosselinvanginstallaties operationeel en de bijbehorende markering is uitgelegd. In Duitsland zijn er een aantal wijzigingen in de Elbe- en Jademonding. De Medem-Rinne ten noorden van Cuxhaven is momenteel verboden voor alle scheepvaart. De betonning is daar op aangepast.