Deze week zijn er voor een aantal kaarten updates warmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaartenseries.

Ten zuiden van Oostende zijn er een aantal wijzigingen in de betonning doorgevoerd. Bij Maassluis is in de Nieuwe Waterweg een vast baken vervangen door een drijvende boei. Tenslotte is ook het havenlicht van Breezanddijk aangepast.