Deze week zijn er voor 16 kaarten van de DKW-1800 serie en de DKW-Duitse Bocht updates. Hiermee worden de laatste BaZ-berichten van de Nederlandse Hydrografische Dienst en van de Duitse BSH verwerkt.

In de Waddenzee zijn er kleine betonningswijzigingen bij Texel, Terschelling en in de Westereems. Op de IJssel moet de scheepvaart rekening houden met belemmeringen bij Kampen wanneer de stadsbrug wordt gerenoveerd. In de zomervakantie zal de brug niet bediend worden. In de Duitse Waddenzee is de vaarroute Middenhever ongeveer anderhalve kilometer naar het noorden opgeschoven.