Deze week zijn er voor 24 kaarten updates waarmee de BaZ- en de NfS berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt op de digitale zeekaarten.

De belangrijkste wijzigingen in een oogopslag: in Oostende is er een productieplatform in dienst genomen. Bij het Wenduinebank is de kardinale markering verplaatst. Verder is er een wijziging in de loop van de vaargeul ‘Schaar van Spijkerplaat’ (Westerschelde) en ‘Boschgat’ (Waddenzee). Er is een hindernis aangetroffen in het Lister Tief en verder zijn er een aantal kleine veranderingen in het dieptebeeld en/of de betonning bij Ozumer Balje, Alter Ems, Accumer Ee en Brunsbrüttel.