WinGPS 5 Voyager 2016 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.16.3.4 (28-11-2016)
Ondersteuning voor de standaard transparante kleur van de 2017 edities van onze kaartensets.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.3.3 (09-11-2016)
De getijgegevens voor 2017 zijn toegevoegd. De data voor de stations Terschelling Noordzee en Eemhaven is nog niet beschikbaar en zal later worden toegevoegd. De stations Scheurhaven, Meetpost Noordwijk, Hartel-Kuwait, Dintelhaven en Beerkanaal bestaan niet meer en zullen niet worden bijgewerkt.
Sommige specifieke AIS-berichten werden niet correct afgehandeld en dit liet WinGPS crashen. Dit is opgelost.
Het downloaden van nieuwe scheepvaartberichten kon WinGPS laten crashen. Dit is opgelost.
Een aantal andere kleine oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.3.0 (19-07-2016)
Er is een nieuw filter toegevoegd aan het routeoverzicht dat alleen de routepunten van een route toont.
De niet meer werkende Mapquest osm kaartlaag is vervangen door de World Topographic Map van ESRI.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.2.0 (13-06-2016)
Er is ondersteuning toegevoegd voor wereldwijde golf data van de NOAA.
Het route overzicht is aangepast met betere ondersteuning (inclusief afdrukken en exporteren van het overzicht) voor routes langs het routenetwerk.
Wanneer het downloaden van GRIB gegevens bestaande uit meerdere bestanden werd geannuleerd kon WinGPS crashen. Dit is opgelost.
Er is een probleem opgelost in de TCP server modus van een netwerkpoort, waardoor de server stopte te werken wanneer een client de verbinding sloot.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.1.0 (12-05-2016)
Het is nu mogelijk om DKW Manager bij te werken vanuit het nieuwscentrum in WinGPS.
WinGPS zal nu ook als er geen raaipunten zijn ingegeven, afstanden op het routenetwerk tonen.
Het nieuwscentrum toonde geen updates van kaarten wanneer de hardwaresleutel van de computer was veranderd. Dit is opgelost.
Kaart waypoint databases werden niet opnieuw ingelezen na een update. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.0.12 (17-03-2016)
Kilometerraaipunten kunnen nu getoond worden op het routenetwerk.
De interne database met polairen is bijgewerkt en uitgebreid. De database bevat nu ongeveer 3000 diagrammen.
WinGPS kon crashen wanneer een netwerk route actief was en de huidige positie zo lag dat de kortste route naar het netwerk op het uiteinde van een netwerksectie uitkwam. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.16.0.9 (19-02-2016)
Wanneer het routenetwerk mist zal WinGPS vragen om het te downloaden, ongeacht of the nieuwscentrum uitstaat.
De navigeer functie gebruikt altijd het routenetwerk en navigeert naar een punt op het routenetwerk dat het meest dichtbij het gekozen punt ligt. Er is nu ook altijd niet meer dan 1 navigeer route, een vorige navigeer naar route wordt verwijderd.
WinGPS kon crashen wanneer de 'Kaarten bijwerken' optie werd gekozen. Dit is opgelost.
Na het downloaden van het routenetwerk werden sommige opties niet goed geupdated en geplande routes werden niet bijgewerkt volgens het nieuwe routenetwerk. Dit is opgelost.
Versie 5.16.0.7 (10-02-2016)
Release van de WinGPS 5 Voyager 2016 editie.
Er is een 'navigeer naar' functie toegevoegd, die een route van de huidige positie naar een op te geven punt maakt en die ook direct start.
NOAA kaartlaag met kaarten van de Verenigde Staten toegevoegd.
Ondersteuning voor Nederlandse waterstanden is toegevoegd aan de scheepvaartberichten.
Er is ondersteuning voor weerinformatie van de officiele KNMI weerstations toegevoegd.
Het KNMI HARMONIE weermodel is toegevoegd aan de GRIB bronnen.
Er is optie toegevoegd die de berekende snelheid afhankelijk van de diepte verlaagd.
Heel en trim data vanuit Navico GoFree apparaten wordt nu toegevoegd aan logboeken.
Het route netwerk, afbeeldingen van bruggen en sluizen en de help bestanden kunnen nu direct vanuit WinGPS worden bijgewerkt. Ze zijn niet langer onderdeel van de setup.
De getijgegevens voor 2016 zijn toegevoegd.
De Duitse teksten zijn bijgewerkt.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Voyager 2015 Release Historie
Legenda:   
Toegevoegd   
Gewijzigd   
Opgelost   
Verwijderd   
Info   
Versie 5.15.2.0 (17-06-2015)
Er is een optie toegevoegd om het berekenen van een route door te laten lopen wanneer de UKC nul wordt. Op deze manier kan droogvallen worden meegenomen in routes.
Transparantie voor kaarten is uitgebreid. Het is nu mogelijk om per kaartmodule een transparante kaartkleur te kiezen en aan of uit te zetten.
Het is nu mogelijk om dieptestaken en dieptelabels onafhankelijk van elkaar aan en uit te zetten.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
Support voor interne gps sensors is verbeterd.
Het uploaden van routes leidde tot een crash van WinGPS. Dit is opgelost.
Het scrollen van de kaart terwijl er geen waterwegennetwerk zichtbaar is is nu veel sneller.
Het downloaden van scheepvaartberichten werkte niet altijd. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.15.1.0 (22-04-2015)
Er is ondersteuning voor het Kustfijn model van RWS toegevoegd.
Dieptespeling parameter toegevoegd.
Het is nu mogelijk om een transparante kaartkleur te kiezen.
Het is nu mogelijk om de bissectrice als methode voor het automatisch overschakelen van routepunten te gebruiken.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.15.0.3 (05-02-2015)
Release van de WinGPS 5 Voyager 2015 editie.
OpenStreetMap kaartlaag dankzij MapQuest toegevoegd.
Ondersteuning voor scheepvaartberichten is toegevoegd.
Er is een zoekknop voor het vinden van waypoints en zaken uit waterwegennetwerk toegevoegd aan de knoppenbalk.
Compressie van trajectinformatie kan nu uitgezet worden.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
De getijgegevens voor 2015 zijn toegevoegd.
Er is een nieuwe uitgebreide Nederlandse helpfunctie toegevoegd.
Waypoints worden nu bovenop trajecten getekend.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Voyager 2014 Release Historie
Versie 5.14.1.1 (13-08-2014)
Het was niet mogelijk om waypoints te selecteren vanuit groepen bij onder andere het importeren. Dit is opgelost.
Versie 5.14.1.0 (19-06-2014)
De instrumentinstellingen kunnen nu naar een bestand worden opgeslagen om ze eventueel later weer in te lezen.
De labels bij bruggen en sluizen tonen nu standaard alleen de afmetingen van het kunstwerk. Er is een optie toegevoegd om de naam van het kunstwerk ook in het label toe te voegen.
Tijdens het bewerken van een route is het nu mogelijk om het polair diagram te tonen, terwijl dat gestuurd wordt door de berekende wind en bootwaarden langs de route.
Het verbinden van een AIS ontvanger met een COM-poort in het instrumentbeheer wijzigt nu automatisch de baudrate van die poort naar 38400.
De ondersteuning voor een groter aantal waypointtypen is verbeterd.
De instelling voor de zichtbaarheid van kaart waypointgroepen ging verloren, zodra de kaartenset werd aangezet. Dit is aangepast. Het wijzigen van de zichtbaarheid van een waypoint database beinvloed nu de instelling van de groepen niet meer.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
De interne database met polairen is bijgewerkt en uitgebreid.
Het gebied dat werd gedownload voor sommige grib bronnen was soms niet correct. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.14.0.1 (07-02-2014)
Release van de WinGPS 5 Voyager 2014 editie.
Helling en pitch data vanuit een Airmar sensor wordt nu toegevoegd aan logboeken.
Er is een windvlagfunctie toegevoegd.
Experimentele support voor interne gps sensoren in Windows 8 tablets is toegevoegd.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
De getijgegevens voor 2014 zijn toegevoegd.
Icoontjes voor de bruggen en sluizen in het waterwegennetwerk zijn toegevoegd.
Toolbar iconen om waypoints, waypointnamen en het waterwegennetwerk te tonen zijn nu standaard zichtbaar.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Voyager 2013 Release Historie
Versie 5.13.1.1 (20-06-2013)
Trajecten kunnen nu ook een breedte hebben, waardoor die op schaal getekend kan worden.
Het is nu mogelijk om kaart waypoint databases en het waterwegennetwerk bij te werken.
Er zijn hints voor waypoints (wanneer de naamlabels uitstaan) en voor het waterwegennetwerk toegevoegd.
Klikken op waypoints en het waterwegennetwerk toont nu een informatievenster.
Bij het plannen van routes is het nu mogelijk om rekening te houden met vaartijden.
Verschillende kleinere verbeteringen en aanpassingen.
Versie 5.13.0.7 (01-05-2013)
Support voor meer waypoint types.
GRIB2-bestanden van de BSH met stromingen hebben lege rijen en kolommen die niet goed werken in WinGPS. Dit is opgelost.
Een aantal kleine veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.13.0.5 (11-02-2013)
Getijstations waren niet direct zichtbaar bij een schone installatie. Dit is opgelost.
Het importeren van waypoints kon WinGPS laten crashen. Dit is opgelost.
Versie 5.13.0.4 (07-02-2013)
Release van de WinGPS 5 Voyager 2013 editie.
TCP en UDP netwerkpoorten kunnen nu worden gebruikt om NMEA berichten te ontvangen en te zenden.
Kleuren en dikte van routelijnen, waterwegennetwerklijnen en trajecten kunnen nu worden gewijzigd.
Het waterwegennetwerk is uitgebreid met marifoon blok- en meldkanalen en kilometerraaien.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
De getijgegevens voor 2013 zijn toegevoegd.
Ondersteuning voor AIS SART is verbeterd.
Ondersteuning voor kaart waypoint databases is verbeterd.
Het gebruik van GRIB gegevens in een route planning kon WinGPS laten crashen, dit is opgelost.
Het nieuwscentrum kon (voornamelijk) in Windows 8 crashen. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.

WinGPS 5 Voyager 2012 Release Historie
Versie 5.12.3.0 (01-08-2012)
Ondersteuning voor geroteerde waypoints is toegevoegd.
Ondersteuning voor AIS SART is verbeterd.
Ondersteuning voor kaart waypoint databases is verbeterd.
Verschillende kleinere verbeteringen en aanpassingen.
Versie 5.12.2.3 (28-06-2012)
De zichtbaarheid van waypointgroepen in kaart waypoint databases werd niet goed opgeslagen. Dit is opgelost.
Versie 5.12.2.2 (26-06-2012)
Kaart waypoint databases worden nu ondersteund.
Het nieuwscentrum toonde op sommige computers geen programma nieuws. Dit is opgelost.
Het updaten van GRIB-bestanden werkte niet goed op sommige computers. Dit is opgelost.
Versie 5.12.2.0 (15-06-2012)
KNMI Hirlam weergegevens kunnen nu worden gedownload en gebruikt vanuit het GRIB beheer.
Er is een nieuwscentrum toegevoegd dat informatie over updates voor uw kaarten en voor WinGPS zelf toont. Ook wordt informatie van Stentec getoond.
Het is nu mogelijk om een route te kopieren (en eventueel om te draaien) in het routebeheer.
Het repeater en stuurautomaat instrument ondersteunen nu het ZTG NMEA-bericht.
Het kaartvenster toont nu minder GRIB-gegevens wanneer er wordt uitgezoomd om een beter overzicht te behouden.
Het waterwegennetwerk is bijgewerkt en uitgebreid.
De indeling van het route-info scherm is aangepast.
Het importeren uit WinGPS 5 databestanden werkte niet zoals het hoorde. Dit is opgelost.
Gelijke BSB-kaarten in verschillende kaartensets werden niet getoond. Dit is opgelost.
Een aantal oudere DKW kaarten werden niet getoond. Dit is opgelost.
Wanneer alle kaarten werden gedeinstalleerd en WinGPS daarna werd opgestart crashte het programma. Dit is opgelost.
Met de knoppen om de starttijd van een route te bewerken was het mogelijk om een ongeldige datum te maken wat resulteerde in een crash van WinGPS. Dit is opgelost.
De TTG en TTGt waren hetzelfde in het routeoverzicht. Dit is opgelost.
Een aantal andere oplossingen, veranderingen en verbeteringen.
Versie 5.12.1.0 (20-01-2012)
Routes met 0 routepunten zorgden ervoor dat WinGPS crasht, zodra men het routebeheer opent. Dit is opgelost.
AIS klasse B targets werden niet getoond in de kaartviewer onafhankelijk van de instelling 'Verberg klasse B targets'. Dit is opgelost.
Versie 5.12.0.1 (16-01-2012)
WinGPS 5 Voyager 2012 editie.
Het routenetwerk in WinGPS 5 is verbeterd en uitgebreid. Het bevat nu ook veel Belgische, Duitse en een aantal Franse waterwegen.
Het routenetwerk bevat nu ook de maximaal toegestane snelheden voor de meeste Nederlandse en Belgische waterwegen. De routeplanner kan hiervan gebruik maken.
Het route-info scherm bevat nu ook de CTS en een XTE-balk bij routes op het routenetwerk.
De print optie bevat nu ook de mogelijkheid om zichtbare routes af te drukken.
De getijgegevens voor 2012 zijn toegevoegd.
Er zijn een aantal opties voor het tekenen van AIS objecten toegevoegd om te helpen het overzicht te houden in het toegenomen AIS verkeer.
De weergave van AIS-SART objecten is toegevoegd.
Relatieve peilhoek voor AIS objecten is toegevoegd in de targetlijst.
Drifthoek nu ook zichtbaar in geextrapoleerde bootcursor.
Een zeilmode (recreatie- of wedstrijdzeilen of motorboot) is toegevoegd. Afhankelijk van de gekozen mode worden wel of niet gebruikte opties (on)zichtbaar.
De lengte van de routes is toegevoegd in het routebeheer.
De NMEA monitor gebruikte zelfs processortijd wanneer die niet zichtbaar was en op minder krachtige computers kon WinGPS hierdoor crashen. Dit is opgelost.
Alle routes langs het routenetwerk worden nu gepland bij het opstarten van WinGPS, niet alleen de actieve en bewerkte route.
Open leg optimalisatie en het berekenen van stroom zijn versneld.
Een flink aantal kleine aanpassingen.

WinGPS 5 Voyager 2011 Release Historie
Versie 5.0.1.0 (10-08-2011)
Betere route "hit testing". Het is hierdoor nu mogelijk om rechtstreeks op geoptimaliseerde legs nieuwe routepunten in te klikken.
Foutmelding bij het stoppen van de route bewerk mode bij routes zonder routepunten. Dit is opgelost.
Foutmelding bij het wijzigen van routepunt parameters in het routeoverzicht. Dit is opgelost.
Foutmelding bij het backuppen van polairdiagrammen. Dit is opgelost.
Routes met dezelfde naam waren op verschillende plekken niet beide te selecteren. Dit is opgelost.
Routepuntvectoren werden niet getekend als het routepunt niet was te bereiken. Dit is opgelost.
Een aantal kleine andere fouten zijn opgelost.

WinGPS Marine Plus

WinGPS Marine Plus-upgrade geeft u al het beste van de WinGPS Marine-app. Met deze geavanceerde navigatie-app-upgrade kunt u verschillende boordinstrumenten koppelen door middel van een draadloze verbinding. Deze data kunt u gebruiken tijdens het uitzetten van de meest optimale routes. De stromings- en getijdenvoorspelling (GRIB) kunt u in de data plotter weergeven, en op de kaart plotten. De genoemde functies zijn extra ten opzichte van WinGPS Marine Lite en WinGPS Marine.


Getijdeninformatie

Naast de meteo-data is het ook mogelijk om getijdeninformatie te downloaden. Deze wordt op de kaart geplot met stromingspijlen en getijdenstations. Met behulp van de tijdbalk kunt u de ontwikkelingen voor komende dagen/jaar bekijken en gebruiken voor routeplanning.


Kustfijn-model

Het Kustfijnmodel levert u de meest nauwkeurige informatie over de actuele stroming, getijhoogtes en -dieptes voor de Noordzee en de Waddenzee. Deze zeer gedetailleerde informatie is op basis van data van Rijkswaterstaat.


Koppel uw boordinstrumenten

Met een draadloze verbinding (wifi of Bluetooth) kunt u uw boordinstrumenten koppelen aan uw Android-apparaat, zoals een windmeter, dieptemeter, kompas en log. De data kunt u op uw scherm aflezen in een speciaal scherm voor instrumentenstatus en uiteraard gebruiken voor het plannen van een veilige route.

Stentec komt met 1800-serie 2014 apps voor Android-tablets en -smartphones, voorzien van wekelijkse BaZ-updates. Deze digitale waterkaarten van de Nederlandse kustwateren zijn voordelige vervangers van papieren kaarten. Na installatie van 1800-serie apps, zijn deze kaarten ook op uw Windows-laptop te gebruiken met WinGPS 5.

De 1800-serie apps zijn ontworpen als vervanger van papieren kaarten. Een grote tablet is hiervoor uiteraard het meest geschikt. Met een ingebouwde GPS-ontvanger loopt de kaart met u mee en weet u altijd uw huidige positie, snelheid en koers. Zo kunt u ook eenvoudig een waypoint plaatsen en krijgt u de  ‘course to steer’ in beeld. 
De app is ook prima te gebruiken op een Android-smartphone (om even snel uw positie te bepalen) en daarmee ideaal voor sloepvaarders, charteraars en opstappers.
 
De 1800-serie apps bevatten de nieuwste DKW Hybrid-kaarten (combinatie van snelle rasterkaarten en vectoriconen). Met kaarten- en waypointbeheer kunt u eenvoudig het kaartbeeld naar eigen wens indelen. U kunt bijvoorbeeld de waypointgroep ‘Dieptestaten Waddenzee West’ tijdelijk uitvinken als u deze niet gebruikt.
 
Wanneer u de 1800-serie app aanmeldt op uw Stentec-gebruikersaccount, kunt u de kaarten ook installeren op WinGPS 5 op de navigatielaptop. Let wel: de kaarten bevatten een licentiecode die maximaal tweemaal kan worden geactiveerd. Dit betekent dat u de kaart op maximaal twee systemen kunt installeren. 
 

Get it on Google Play

   

De prijs van de losse 1800-serie apps is met €24,90 gelijk aan de downloadversies van de DKW 1800-serie in Stentec’s online shop. De complete 1800-serie is als pakket verkrijgbaar voor €129,90, wat aanzienlijk goedkoper is dan de papieren kaartensets. 
 
Stentec zal de ervaring met WinGPS en feedback van u als gebruiker blijven inzetten om het aanbod van kaarten en navigatietechnieken verder uit te breiden. Zoek naar ‘Stentec’ in de Google Play™ Store voor een volledig overzicht van ons huidige aanbod voor Android.
 

WinGPS Kaarten-apps
Naast de digitale kaarten voor WinGPS op uw Windows-PC levert Stentec ook kaarten-apps voor Android. In deze losse kaarten-apps kunnen uitsluitend de desbetreffende kaarten worden ingeladen.


WinGPS Marine
Deze kaarten-apps zijn gebasseerd op de technologie van WinGPS Marine. Wilt u meer gegevens zichtbaar hebben op uw kaartbeeld (zoals stromingsgegevens of AIS) of wilt u meerdere kaartensets in hetzelfde kaartbeeld zichtbaar hebben, installeer dan WinGPS Marine.


Vervanging voor papieren kaarten
De kaarten-apps van Stentec zijn ontworpen als vervanger van papieren kaarten. Een grote tablet is voor het beste overzicht uiteraard het meest geschikt. Met een ingebouwde GPS-ontvanger loopt de kaart met u mee en weet u altijd uw huidige positie, snelheid en koers. Zo kunt u ook eenvoudig een waypoint plaatsen en krijgt u de ‘course to steer’ in beeld.

De app is ook prima te gebruiken op een Android-smartphone (om snel uw positie te bepalen) en daarmee ideaal voor sloepvaarders, charteraars en opstappers.

Licentie op de waterkaart
Deze kaarten-apps kunt u downloaden in de Google Play-store. Nadat de kaarten in de app zijn gekoppeld aan uw Stentec-account kunnen de kaarten ook worden gebruikt in onze algemene navigatie-app voor Android, WinGPS Marine, of in WinGPS 5 (Lite, Navigator, Pro of Voyager) voor Windows.


Vaarkaart Friese Meren
Met de kaart in deze app navigeert u over de populaire meren van Fryslân en is gratis verkrijgbaar in de Google Play Store.

Gratis


Vaarkaart Biesbosch
Aanbevolen voor watersporters, beroepsvaart, sportvissers en natuurliefhebbers. Dekking van de Biesbosch tussen Dordrecht, Werkendam, Raamsdonksveer en Moerdijk.

€ 9,98


Vaarkaart Amsterdam
Ideaal voor toeristen die een rondvaart willen maken op de Amsterdamse grachten en havens of naar Pampus varen. Ook gemaakt voor deelnemers en bezoekers van Sail Amsterdam in 2015. Dit gebied bevat Amsterdam - Havens, Grachten en IJmeer.

€ 9,98


DKW 1800-Serie
Te gebruiken als kaartvervanger van de papieren 1800-serie kaarten van de Nederlandse Hydrografische Dienst. Deze apps zijn per set en in verschillende combinaties verkrijgbaar.

Vanaf € 24,90


DKW UK1 Engelse Oostkust 2017
Deze kaart is ontwikkeld voor Noordzeezeilers en Engelandvaarders. Uitermate geschikt voor een oversteek naar de Engelse Oostkust. Ook de Schotse Oostkust is inbegrepen.

Tijdelijk niet beschikbaar.


DKW Duitse Bocht 2017
Deze kaart is ontwikkeld voor watersporters en de beroepsvaart. Ideaal voor uw reis naar de Oostzee.

€ 99,90


DKW Duitse Oostzeekust
Deze kaart is ontwikkeld voor watersporters en de beroepsvaart. Ideaal als aanvulling op de papieren kaarten voor uw tocht over de Oostzee.

Tijdelijk niet beschikbaar.


DKW New Zealand 2016
Navigatie-app met gedetailleerde en actuele digitale waterkaarten van Nieuw Zeeland van de British Admiralty. voor watersporters en de beroepsvaart.

Gratis


DKW Imray 2017
Deze digitale Imray-kaarten zijn gebaseerd op de papieren kaarten en hebben ook de bekende Imray-kleuren. Het voordeel van deze kaarten is dat ze een groot gebied in één keer dekken.

In dit overzicht staan enkele voorbeelden van onze kaarten-apps. Dit zijn niet alle beschikbare kaartensets voor op uw Android apparaat. Als u een (DKW) waterkaart in onze online shop koopt kunt u deze gebruiken in WinGPS Marine voor Android, of in WinGPS 5 voor Windows. Bekijk ons kaartoverzicht.

De BaZ-updates van week 8 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW-1800 serie...
More inBaZ Update