De digitale waterkaarten van Delius Klasing voor WinGPS (DKW DK1 t/m 14) zijn uitgebracht in 2015 editie. 

Deze kaartensets bestaan uit 1330 kaarten verdeeld over 13 sets. Zowel de opzet als de kaartindeling is ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk gewijzigd. Tevens zijn er ruim 70 havenkaartjes vervangen of verbeterd. 

De 2015 editie van de Delius Klasing kaartensets biedt een geactualiseerd dieptebeeld van de zeeën in het gebied. Op een aantal plaatsen wordt verder gebouwd aan windmolenparken, die duidelijk op de kaart staan aangegeven. De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden rondom Warnemünde, Wismar, Skagen, Kiel en Ahus. Hier worden de havens en hun bijbehorende vaargeulen uitgebreid, gebaggerd en gereconstrueerd. 

De serie dekt het Oostzeegebied en een deel van de Deense en Noorse Noordzeekust, van de Limfjorden tot aan Kaliningrad en van Hamburg tot aan Stockholm. Tevens bevat de kaartenset kaarten van de Middellandse zee rondom de Balearen en de Kroatische kust (met aangrenzende gebieden van Venetië tot Dubrovnik).

De nieuwe kaarten zijn verkrijgbaar als digitale download en zijn direct te gebruiken in WinGPS 5 voor uw Windows PC. De kaarten komen in de loop van volgende week ook beschikbaar voor WinGPS™ Marine voor uw Android™ apparaat.

  

 Screenshots: