Deze week zijn er voor 7 kaarten updates waarmee de BaZ- en NfS-berichten van de hydrografische diensten worden verwerkt op de kaartenseries 1800 en Duitse Bocht.

Bij de Thorntonbank in de Belgische Noordzee is het windmolenpark uitgebreid. In de Westerschelde zijn dieptemetingen geweest, bij de Ballastplaat zijn de nieuwe gegevens verwerkt. Verder zijn er in de Nederlandse Waddenzee een aantal tonnen opgenomen bij het Inschot en de Zuider Stortemelk. In de Duitse Bocht zijn er ook een paar kleine wijzigingen bij Oldoogrinne, Robbenplate en noordelijk van het Wanderoog.