De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. In totaal zijn er voor 13 kaarten wijzigingen uitgebracht van de 1800-serie en de DKW Duitse Bocht.

In de Galgenput bij Vlissingen is een zinkerleiding blootgespoeld en gemarkeerd. De Hydrografische Dienst waarschuwt verder voor steenstortingen in een groot deel van de Noordzee. Deze kunnen gevaar opleveren voor de visserij. In de Duitse Waddenzee is bij het Roter Sand een wrak geborgen. Verder was er vorige week al een wijziging in de Wurster Arm; deze week is de betonning ook verderop in de vaargeul aangepast.