De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. In totaal zijn er voor 15 kaarten wijzigingen uitgebracht van de 1800-serie en de DKW Duitse Bocht.

In de buurt van Windmolenpark Hollandse Kust Zuid is een platform gebouwd: Breeveertien. Het platform wordt ook gemarkeerd met geluidssignalen. In het Noordzeekanaal is ter hoogte van de Jan van Riebeeckhaven een extra ton geplaatst. Verder zijn er in de Westerschelde een aantal sectorlichten opgeheven. Tenslotte is de betonning in de Wursterarm ten noordoosten van de monding van de Weser flink aangepast.