Deze week is er weer een BaZ-update voor de 1800-serie. Er kunnen 20 kaarten worden bijgewerkt met de laatste wijzigingen.

De werkzaamheden aan het Windmolenpark Thorntonbank zijn afgerond. De nieuwe windmolens staan met hun bijbehorende lichtseinen op de kaart. Vlak voor IJmuiden is een extra ankergebied gemaakt. Er zijn een aantal ondieptes aangetroffen in het Belgische gedeelte van de Westerschelde. Het Ventjagersgaatje in het Haringvliet is vanaf heden permanent gesloten voor de scheepvaart (en visserij). Bij Kornwerderzand is een groter gebied gemarkeerd voor werkzaamheden aan het nieuwe windmolenpark en de Afsluitdijk.

Tenslotte zijn er behoorlijk wat wijzigingen geweest in de vaargeulen op de Waddenzee. Deze zijn allemaal opgenomen op de kaart. Ook is er een nieuwe dieptestaat uitgegeven voor de 1812. Deze gegevens zijn in deze update verwerkt.