De BaZ-update is weer beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

Deze week zijn er voor 24 kaarten updates waarmee de 2019 edities van de BSH Duitse Bocht en de 1800-serie worden bijgewerkt. Belangrijke wijzigingen deze week betreffen de aanleg van een onderzeese hoogspanningskabel tussen Zeebrugge en het windmolenpark Norther. Bij Texel is vlak voor de kust van Oudeschild een Turbine geplaatst. Bij Lelystad (Oosvaardersdijk) is een meetboei geplaatst. Het werkgebied waarbij vlak bij Harderwijk in het randmeer zand werd gewonnen is opgeheven en scheepvaart kan weer ongehinderd passeren. In de Duitse Waddenzee is het Spiekeroog Wattfahrwasser nu ook buiten het zomerseizoen voorzien van markering en er zijn ondieptes waargenomen nabij het Schuitensand. Deze zijn in de kaart verwerkt.