Deze week zijn er voor 23 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten worden verwerkt op de 1800 serie en de NfS-berichten op de Duitse Bocht kaarten. Er zijn verbeterbladen verschenen voor de Geul van de Rassen (voor de kust van Walcheren) en de monding van het Reevediep in het Drontermeer.

Er is een nieuwe vaargeul gemarkeerd in het Gooimeer ten oosten van het eiland Huizerhoef. Verder zijn er kleine wijzigingen bij Stavoren in het IJsselmeer en in de Waddenzee in de geulen Kromme Balg, Holwerder Balg en Blauwe Slenk. Bovendien is er een nieuwe dieptestaat voor de Waddenzee uitgebracht.

In Duitsland is er een nieuwe ondiepte geconstateerd in de Tegeler Rinne, is er een boortoren aangelegd in het Elbow Spit. Er is een nieuw visgebied gemarkeerd ten zuidoosten van het Tertiussand en tenslotte zijn er in het Nord-Ostsee kanaal bij Weiche Audorf wat veranderingen.