Deze week zijn er voor 27 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten wordt verwerkt op de kaartenserie 1800 en de Duitse Bocht.

De belangrijkste berichten deze week zijn: Er is een productieplatform in gebruik genomen voor de kust van IJmuiden ter hoogte van de West-Inner. Ter hoogte van Scheveningen en de Maasvlakte zijn er een aantal gebieden met beperkingen veranderd. Verder is er een verbeterblad uitgekomen voor de Holwerderbalg/Smeriggat. De vaargeul is aanzienlijk gewijzigd en overigens ook een stuk ondieper geworden. In de Duitse Waddenzee zijn ook behoorlijk wat ondieptes geconstateerd, bijvoorbeeld bij Cuxhaven, in de noordelijke Weser en het Buchsand Fahrwasser. Deze zijn eveneens meegenomen in deze update.