Deze week zijn er voor 15 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de Duitse BSH worden verwerkt op de betreffende kaarten.

De belangrijkste berichten uit de BaZ zijn de volgende: Voor de kust van Zandvoort is een wrak aangetroffen met uitstekende mast. Deze is gemarkeerd met kardinale betonning. Bij de Honte (Vlissingen) en de Ra (Eemswadje) zijn een paar kleine wijzingen in de betonning. De vaargeulen Otzumer Bajle (bij Spiekeroog) en Pellworm zijn verlegd. De tonnen zijn meeverplaatst.