De BaZ-update van deze week is beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er updates voor vier kaarten uit de 1800-serie en zes uit de BSH Duitse Bocht.

Er zijn nieuwe dieptemetingen geweest in het Belgische gedeelte van de Schelde. Daar waar nodig zijn de nieuwe waardes op de kaart vermeld. Op de Waddenzee zijn de vaargeulen ‘Vaarwater van de Zwarte Haan’ en ‘Kromme Balg’ verlegd, en de boeien zijn daarop aangepast. In Duitsland zijn er kleine wijzigingen in het dieptebeeld bij Spitzsand, Osteriff en Hollerwettern. Ook is er een meetboei in de aanloop naar Helgoland, bij Sellebrunnknoll geplaatst.