De BaZ-update van deze week is beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er updates voor 29 kaarten uit de 1800-serie en voor 5 kaarten van de BSH-Duitse Bocht.

Afgelopen week werden de 1811 en 1812 opnieuw uitgebracht. De nog van kracht zijnde P- en T- berichten zijn bij de BaZ-update van deze week verwerkt en staan weer op de kaart, ook is de afgelopen week weer een grote verandering geweest in de loop van de vaargeulen. Op de kaart zijn indien nodig aanpassingen gedaan in de aangegeven betonning en het dieptebeeld. Belangrijke andere updates betreffen wijzigingen in de betonning bij Vlissingen en de dieptes van het Veerse Meer. In de Duitse Waddenzee is niet zo veel veranderd: Er zijn een paar aanpassingen in de meetboeien en bij Twielenfelth Reede is er een vervuilde zeebodem aangetroffen.