De BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor negen kaarten updates uitgebracht: 4 voor kaarten van de Duitse Bocht en 5 voor kaarten uit de 1800-serie.

Bij Oostende en in de Schelde bij Antwerpen zijn kleine wijzigingen in de betonning aangebracht. In de IJssel bij Kampen zijn een paar lichtopstanden weggehaald en in de Duitse Noordzee is een nieuw windmolenpark in aanleg gegaan: Het gaat om EnHBW, dat park komt ongeveer 100 kilometer ten noordwesten van het eiland Borkum.