De BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor 11 kaarten uit de 1800-serie wijzigingen.

Alle tijdelijke berichten die van toepassing waren op de kaarten uit de 1810 (IJsselmeer) serie die gelden voor de nieuwe 1820 kaarten zijn weer aangebracht. Ook is er een verbeterblad voor de aanloop naar Lelystad, nadat de werkzaamheden aan de uitdieping van de vaargeul langs de Oostvaardersdijk zijn afgerond.