De BaZ-update van deze week is verschenen en wordt beschikbaar gemaakt voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er voor vijf kaarten uit de 1800-serie en voor vier kaarten uit de Duitse Bocht-serie wijzigingen.

Bij Texel is de markering die waarschuwt voor een zinkerleiding verplaatst. In het Hollandsch Diep is een verboden gebied aangepast. Pleziervaart mag nu wat verder langs het baggerdepot varen. In Duitsland zijn de wijzigingen in het Hubertgat en Horsborngat ook verwerkt op de kaarten van de BSH. Verder zijn er na aanleiding van nieuwe metingen dieptes aangepast in het Emder Fahrwasser en bij de Mittelplate.