De BaZ-update van week 38 is vanaf heden beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn voor tien kaarten updates verschenen, zowel voor kaarten uit de 1800-serie als voor kaarten van de DKW-Duitse Bocht.

De stortplaats voor de Belgische Kust bij Den Haan is opgeruimd. De bijbehorende betonning is eveneens opgenomen. In Amsterdam zijn een paar ligplaatsen opgeheven wegens werkzaamheden in de Mecuriushaven. Er is ook een verboden gebied gemarkeerd. De zinkerleiding bij Vlieland is gemarkeerd met een kardinaal: deze is opnieuw uitgelegd op de plaats waar deze is blootgespoeld.

In de Duitse Bocht zijn kleine wijzigingen in het dieptebeeld en de betonning: bij OWP Deutsche Bucht, Scharhörn, Neufeld-Reede West en ter hoogte van Brunsbüttel.