De BaZ-update van week 37 is vanaf heden beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn voor zeven kaarten updates verschenen. Deze hebben allemaal betrekking op de 1800-serie.

In de haven van Oostende is een kleine verandering in de betonning. Er is een afgeschermd viskweekgebied gemarkeerd in de Noordzee ten noorden van Noord-Beverland ter hoogte van de Hompels. Hier is reguliere scheepvaart niet meer toegestaan.

Er zijn wat hindernissen aangetroffen in de Waardgronden, het gedeelte van de Waddenzee onder Vlieland. Bij Callantsoog en ter hoogte van Ameland zijn er zinkerleidingen blootgespoeld. De markering is hierop aangepast.