Deze week zijn er voor twee kaarten updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie. Er zijn deze week ook updates beschikbaar voor kaarten van de Duitse Bocht.

In het Markermeer is het zandwinningsgebied bij Pampus aangepast. De werkzaamheden zijn opgeschoven en de betonning is daarop aangepast. De Zuiderspruit in de Waddenzee heeft nu een andere loop en ook hier is de betonning aangepast aan de nieuwe situatie.

De windmolenparken Borkum Riffgrund en Gode Wind worden de komende jaren uitgebreid. De bouwlocaties zijn afgesloten voor de scheepvaart en staat nu vermeld op de kaart. De vaargeulen Accumer Ee en Otzumer Balje zijn een klein beetje verschoven: de betonning is verlegd. In de monding van de Elbe is de markering van het Spitzsand aangepast. In Bremerhaven is een sectorlicht geplaatst om de haveningang beter te markeren. Ook is er een extra AIS baken geplaatst om de navigatie te ondersteunen. Ten slotte is de onderzeese kabel naar Windmolenpark Hohen See inmiddels aangelegd. Rondom deze kabel dus geen grondberoerende werzaamheden uitvoeren.

De van kracht zijnde P- en T berichten op de kaart 1803 en 1807 zijn weer verwerkt op de kaart. Vanwege werkzaamheden en het dichtslibben van de vaargeul is de scheepvaart beperkt bij de Haringvlietbrug, in de Royerssluis, het Kanaal door Walcheren en de ‘Schaar van Valkenisse’. Doorgaand scheepvaartverkeer wordt verzocht het hoofdvaarwater te volgen en indien noodzakelijk contact op te nemen met de autoriteiten.