Deze week zijn er voor tien kaarten updates uitgebracht en verwerkt op kaarten uit de 1800-serie en de Duitse Bocht.

In de Noordzee bij de Bol van Knokke net over de grens in België is meetpaal MOW 4 voorzien van een radarbaken. Een stuk noordelijker bij de Steenbanken is een ondiepte geconstateerd en aangebracht op de kaart.

Voor wat betreft de Duitse Bocht zijn er in de Wezer bij Bremerhaven en verderop in de zeearm zelf ondieptes aangetroffen. Deels vallen die binnen de gemarkeerde vaargeul. Ook deze zijn aangebracht op de kaart.