Deze week zijn er voor zeven kaarten van de 1800-serie BaZ-berichten uitgegeven. Deze zijn vanaf nu beschikbaar voor gebruikers van WinGPS.

In de Westerschelde zijn bij Terneuzen en Vlissingen wijzingen doorgevoerd in de betonning. In de aanloop naar Muiden is een verboden gebied opgeheven. Voor de kust van Texel is een zinkerleiding gemarkeerd. In de Waddenzee zijn er nieuwe dieptemetingen geweest. Op de volgende locaties heeft dit geleid tot wijzigingen:
Eierlandsche Gat, Gasboeiengat, Simonszand, Spruit en de Eilanderbalg bij Schiermonnikoog.